Dosje javnega naročila 006446/2020
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 200.934,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006446/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2020
JN006446/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2020
JN006446/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.03.2021
JN006446/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN006446/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN006446/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2022
JN006446/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006446/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
Komanova ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Lukač
petra.lukac@dsolj-bezigrad.si
+386 15682757

Internetni naslovi
https://www.dsolj-bezigrad.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21710
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pralna sredstva
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831240
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripomočki za čiščenje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki za osebno higieno
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PVC in papirni proizvodi za shranjevanje živil
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18937100
19640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Vreče za odpadke
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazni higienski papirnati proizvodi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33760000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil in čistilnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2020   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V objavi je navedeno, da se okv.spor.sklepa za obdobje 36 mesecev. V osnutku okvirnega sporazuma pa navajate, da so cene fiksne za obdobje dveh let po sklenitvi sporazuma. orej so cene fiksne 2 ali 3 leta?

ODGOVOR
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je napaka.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ tremi (3) ponudniki za obdobje treh (3) let s ponovnim odpiranjem konkurence vsakih dvanajst mesecev med sklenitelji okvirnega sporazuma, ki jih bo izbral v skladu z merilom za posamezen sklop iz razpisne dokumentacije. Naročilo za prvih dvanajst mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo v posameznem sklopu ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih mesecev.

Naročnik v zvezi z zapisanim objavlja popravljeno 1. RD povabilo (sprememba 20.10.2020) in 4. Okvirni sporazum (sprememba 20.10.2020). Ponudniki oddajo ponudbo na podlagi popravljene dokumentacije.

Popravljena dokumentacija je dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/1000/dokumentacija.html


Datum objave: 20.10.2020   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3: čistilni pripomočki:
zap. št: Gobica inox spiralna, teža 80g. Ali lahko ponudimo gobico teže 60g,'? Po izkušnjah ta gramatura veliko prodaja v javne ustanove.
24 Teleskopski ročaj 1m x 1m kompatibilen z artiklom pod postavko 22: pod postavko 22 ponujamo omelo, ki ima že vgrajen teleskopski ročaj in dodatni teleskopski ročaj ne pride v poštev. Kaj potem ponudimo pod postavko 24, saj elektrostatična omela za prah že vsebujejo teleskopski ročaj?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik se strinja z gobico teže 60g.

V kolikor ponujate omelo, ki ima že vgrajen teleskopski ročaj, navedite pod postavko 24 ceno 0,00 .

Datum objave: 21.10.2020   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko za Sklop 7 pod zaporedno številko 8 ponudimo 2 slojno brisačo ? Glede na boljšo kvaliteto materiala menimo, da je smiselno, da to dovolite in s tem razširite krog ponudnikov.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik se strinja z 2-slojno brisačo.


Datum objave: 21.10.2020   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
postavljamo vprašanje za sklop 7 za artikel 8: ali lahko ponudimo brisačo dolžine 170 m , ostale karakteristike artikla so skladne z opisom artikla.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik se strinja, da je dolžina role od 170 do 250m.
Datum objave: 28.10.2020   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naše vprašanje se navezuje na sledeče vprašanje in odgovor:

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3: čistilni pripomočki:
zap. št: Gobica inox spiralna, teža 80g. Ali lahko ponudimo gobico teže 60g,'? Po izkušnjah ta gramatura veliko prodaja v javne ustanove.
24 Teleskopski ročaj 1m x 1m kompatibilen z artiklom pod postavko 22: pod postavko 22 ponujamo omelo, ki ima že vgrajen teleskopski ročaj in dodatni teleskopski ročaj ne pride v poštev. Kaj potem ponudimo pod postavko 24, saj elektrostatična omela za prah že vsebujejo teleskopski ročaj?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik se strinja z gobico teže 60g.

V kolikor ponujate omelo, ki ima že vgrajen teleskopski ročaj, navedite pod postavko 24 ceno 0,00 .


Ponudnik X navaja, da ima omelo že vgrajen teleskopski ročaj, vi pa v predračunu zahtevate telesk.ročaj dolžine 1 m x1 m, torej v skupni dolžini 2 m.

Zanima nas ali v tem primeru dolžina ročaja ne rabi dosegati 2 m? Namreč omela z že vgrajenim teleskopskim ročajem dosegajo dolžine cca. 125 cm in so za to tudi cenejše.
Torej lahko ponudniki ponudimo elektrostatično omelo z ročajem, kateri ne dosega 2m?
Boste preverjali dolžino ročaja?

Hvala za pojasnilo.

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik lahko ponudi elektrostatično omelo katero ne dosega ravno 2 m.

Lep pozdrav,
Datum objave: 28.10.2020   07:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko v sklopu 2:
zap. št. 2 ponudimo specialno sredstvo za odstranejvanje vodnega in urinskega kamna na osnovi fosforne ali citronske kisline.
zap.št. 12 ali lahko ponudimo v 750 ml embalaži.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
zap. št. 2: Specialno sredstvo za odstranjevanje vodnega in urinskega kamna ph vrednost2 na bazi fosforne kisline.

zap.št. 12: Zaželjeno oz.v zahtevi je da ponudite v embalaži 1000 ml.


Datum objave: 28.10.2020   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko za sklop 6-vrečke za odpadke v rdeči barvi? Noben naročnik do sedaj še ni zahteval vrečk v roza barvi.
Hvala za razumevanje.
lp

ODGOVOR
Lahko ponudite vreče v rdeči barvi.Datum objave: 28.10.2020   07:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Veza sklop 7- papirnati proizvodi:
1. zap.št.1: lahko ponudimo drugačno pakiranje v zavitku (200/1) in ceno ustrezno preračunamo? Menimo, da pakiranje v nobenem primeru ne vpliva na kvaliteto izdelka (dimenzije in gramatura zloženk ostanejo iste), naročnik pa tako in tako ne sme omejevati konkurence.
2. zap.št.4 in 5: ali lahko ponudimo drugačno pakiranje serviet in ceno ustrezno preračunamo?
3. zap.št.8: prosimo, da umaknete zahtevo po stopnji svetlosti oziroma nam sporočite blagovno znamko izdelka.
Hvala.

ODGOVOR
Lahko ponudite drugačno pakiranje papirja.Datum objave: 28.10.2020   07:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko pod zap.št.8, sklop 7 (papir) ponudimo brisače dolžine 270m? V primeru negativnega odgovora prosimo za tehtne argumente zakaj ne. Naj vas opozorimo, da že stopnjo vpojnosti in svetlosti močno omejujete konkurenco.
Hvala za odgovor.
LP

ODGOVOR
Lahko ponudite dolžine 270 m in upamo, da pašejo v obstoječi dozator.Datum objave: 28.10.2020   07:37
VPRAŠANJE
sklop 5 ali lahko pod poz.5 ponudimo alu folijo 30 m navitja in jo ustrezno preračunamo.Hvala vnaprje.

ODGOVOR
Lahko ponudite alu folijo 30 m.Datum objave: 28.10.2020   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 3-pripomočki za čiščenje:
-zap.št.9 in 10: potiskalec vode z držalom - moramo ponuditi ceno z ročajem ("štilom")? Ročaje razpisujete pod zap.št.14.
-zap.št.15: lahko ponudimo maslenke v pakiranju 50/1?
Sklop 4-izdelki za osebno higieno:
-zap.št.1: lahko ponudimo pakiranje 10/1?
-zap.št.2: lahko ponudimo embalažo 150ml?
-zap.št.3: prosimo za obrazložitev "emulzija voda v olju"
-zap.št.4: lahko ponudimo drugačno pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?
-zap.št.5: lahko ponudimo embalažo 1000ml?
-zap.št.7: ponudimo ceno za 250ml?
Sklop 5:
-zap.št.4: lahko ponudimo vrečke za živila v bloku (na trganje)?
-zap.št.5: lahko ponudimo alu folijo dolžine 30m in ceno ustrezno preračunamo?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Sklop 3-pripomočki za čiščenje:
-zap.št.9 in 10: Po predračunu.
-zap.št.15: Krpe lahko ponudite v pakiranju 50/1.
-zap.št. 1,2,3,4,5 in 7: Prosimo da artikle ponudite po predračunu.

Sklop 5:
-zap.št.4: Ponudite artikle po predračunu.
-zap.št.5: Lahko ponudite alu folijo 30 m.

Datum objave: 28.10.2020   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila v sklopu 3 Pripomočki za čiščenje, kot sledi:
- Zap. št. 1, Robarica: ali lahko ponudimo izdelek širine 26cm?
- Zap. št. 5, Omelo žima: ali lahko ponudimo izdelek širine 40cm?
- Zap. št. 8, Mikrokrpa: ali lahko ponudimo izdelek dimenzije 36x36cm?
- Zap. št. 8, Mikrokrpa: ali lahko ponudimo izdelek dimenzije 40x40cm?
- Zap. št. 15, Maslena krpa: ali lahko ponudimo izdelek dimenzije 60x24cm v roli 150/1, naročniku brezplačno zagotovimo embalažo iz trde plastike, kamor se preložijo maslenke iz originalne embalaže. Embalaža preprečuje izsuševanje maslenk, nazobčan rob omogoča enostavno trganje maslenk, priloženi nosilci pa omogočajo enostavno pritrditev na čistilni voziček ali na steno.
- Zap. št. 15, Maslena krpa: ali lahko ponudimo izdelek dimenzije 61x30cm v pakiranju 50/1?
- Zap. št. 18, Mop krpa: ali mora biti izdelek kompatibilen z zap. št. 10 ali 11?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sklop 3 Pripomočki za čiščenje, kot sledi:
- Zap. št. 1: Ribarico lahko ponudite širine 26 cm.
- Zap. št. 5: Omelo lahko ponudite 40 cm.
- Zap. št. 8: Mikrokrpo želimo 40x40 100% mikrofibr 300 g.
- Zap. št. 15: Masleno krpo lahko ponudite dimenzije 61x30 cm 50/1.
- Zap. št. 18: Izdelek mora biti kompatibilen z zap.št.11.
Datum objave: 28.10.2020   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V RD navajate v poglavju 6 Ugotavljanje sposobnosti ponudnikov v točki Č.17 zahteve glede tehnične in kadrovske sposobnosti, ki se verjetno ne nanašajo na predmetno javno naročilo? Prosimo preverite in po potrebi popravite vsebino RD.
LP!

ODGOVOR
Spoštovani,

točka Č.17 je brezpredmetna in se črta iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 28.10.2020   08:41
VPRAŠANJE
Sklop 3: čistilni pripomočki:
zap. št: Gobica inox spiralna, teža 80g. Spoštovani velika XL gobica, ki jo tudi vi naročate je teže 40 g zato prosimo za popravek, da dovolite ponudbo inox mrežic od 40-60 g.Male mržeice inox so 15 g zgolj v informacijo.
Hvala!

ODGOVOR
Lahko ponudite od 40 do 60 g


Datum objave: 28.10.2020   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila v sklopu 4 Izdelki za osebno higieno, kot sledi:
- Zap. št. 7, Tekoče sredstvo za prhanje: ali lahko ponudimo izdelek, ki je dobavljiv samo v eni varianti, uporabljajo pa ga praktično vse bolnišnice in socialno varstveni zavodi v RS za prhanje, kopanje in umivanje bolnikov in oskrbovancev? Izdelek je brez barve in vonja, je dermatološko testiran in primeren tudi na najbolj občutljivo kožo dojenčkov in starostnikov?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponujeni artikel smo v preteklosti že uporabljali, vendar se ni obnesel kot zadovoljiv, zato želimo izdelek kot je navedeno v predračunu.Datum objave: 29.10.2020   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko pri sklopu 1., zaporedna številka 3 ponudimo enako učinkovito profesionalno sredstvo za odstranjevanje madežev, vendar v pakiranju do 500 ml? Namreč roll on po katerem povprašujete je težko dobavljiv oziroma skorajda ga je nemogoče dobiti.

Hvala za odgovor.

Lp,

ODGOVOR
Za odstranjevanje madežev se lahko ponudi pakiranje 500 ml.Datum objave: 29.10.2020   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 1, zap.št.3 - naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v embalaži 50ml. Z zahtevo po 6x10ml namreč močno omejujete konkurenco, pa tudi gospodarno ne ravnate - manjše ko je pakiranje, dražje je.
Sklop 2, zap.št.2 - preverite izdelek - ali je na osnovi fosforne ali na osnovi citronske kisline
Sklop 2, zap.št.8 - če želite Arf, potem morate dopustiti pakiranje od 450ml naprej
Sklop 2, zap.št.18 - lahko ponudimo izdelek v embalaži 500ml?
Hvala.
lp

ODGOVOR
Sklop 1, zap.št.3: Za odstranjevanje madežev se lahko ponudi tudi pakiranje 50 ml.
Sklop 2, zap.št.2: Specialno sredstvo za odstr. vodnega in urinskega kamna je na osnovi fosforne kisline.
Sklop 2, zap.št.8: Abrazivno emulzijo se lahko ponudi 450 ml preračunano v litre.
Sklop 2, zap.št.18:Sredstvo za čiščenje stanovalčeve okolice se lahko ponudi 500 ml-preračunano v litre.
Datum objave: 29.10.2020   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila v sklopu 2 Čistila, kot sledi:
- Zap. št. 3, Tablete za čiščenje konvektomata: kaj je EM kom ena tableta ali ena embalaža 100 tablet?
- Zap. št. 6, Detergent za ročno pomivanje posode: ali naročnik razpisuje sredstvo brez parfuma in barve, da je skladno z zahtevami HACCP?
- Zap. št. 7, Detergent za ročno pomivanje posode: ali naročnik razpisuje sredstvo brez parfuma in barve, da je skladno z zahtevami HACCP?
- Zap. št. 9, Tekoče pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo: ali je EM kg namesto lit? Pomivalna sredstva v večjih pakiranjih imajo velikost embalaže deklarirano v kilogramih in ne litrih.
- Zap. št. 9, Tekoče pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo: ali mora biti ponujen izdelek vpisan na listo biocidov?
- Zap. št. 14, Tablete za izpiranje konvektomata: ali dovolite, da ponudimo izdelek v embalaži 150 tabletk v vedru? Prosim preverite, kakšen tip konvektomata imate in kakšne tablete je potrebno uporabiti, saj so tablete za izpiranje v pakiranju po 50 kom zelo zastarele in jih praktično nihče več ne uporablja, nadomestile so jih nove tablete s funkcijo izpiranja in nege v pakiranju 150/1.
- Zap. št. 18, Sredstvo za čiščenje stanovalčeve okolice in delovne površine: ali naročnik zahteva specialno čistilo za čiščenje oskrbovančeve okolice in delovnih površin? Ali lahko ponudimo čistilo za steklo in ostale vodoodporne površine?
- Zap. št. 21, Sredstvo za hitro razkuževanje površin in opreme: ali naročnik zahteva sredstvo, ki se ne izpira?
- Zap. št. 21, Sredstvo za hitro razkuževanje površin in opreme: ali lahko ponudimo sredstvo, ki je pH nevtralno? Če je izdelek alkoholni preparat, kot to zahteva naročnik, je pH vrednost takšnega sredstva nevtralna, ker je tudi pH vrednost alkohola nevtralna.
- Zap. št. 22, Sredstvo v obliki emulzije za nerjavečo kovino: ali lahko ponudimo sredstvo, ki ima pH vrednost ca. 2?
- Zap. št. 23, Osvežilec prostorov: ali lahko ponudimo izdelek v pakiranju 1000 ml z razpršilko brez potisnega plina, ceno pa bi preračunali na zahtevano enoto kos = 750ml?
- Zap. št. 25, Univerzalno antibakterijsko čistilo: ali mora biti ponujen izdelek vpisan na listo biocidov?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sklop 2 Čistila
- Zap. št. 3: Podajte ceno za eno tableto.
- Zap. št. 6: Razpisuje se brez parfuma, kot je razvidno po predračunu.
- Zap. št. 7: Razpisuje se brez parfuma, kot je razvidno po predračunu.
- Zap. št. 9: Prosim podatjte ceno na kg.
- Zap. št. 9: Tekoče po. Sredstvo ni na listi biocidov in mora imeti 10 % klora.
- Zap. št. 14: Imamo 100+50 v zavitku po 4 kom in 50/1 po 1 kom v modri barvo oglato vedro.
- Zap. št. 18: Ni nujno da je specialno je pa pod zap.št 19 sredstvo za čiščenje stekla.
- Zap. št. 21: Gre za sredstvo, ki se ne izpira.
- Zap. št. 21: Sredstvo za razkuževanje površin(DEZINFEKCIJSKO) na osnovi klora.
- Zap. št. 22: Sredstvo v obliki emulzije kot je navedeno v predračunu.
- Zap. št. 23: Lahko ponudite v pakiranju 1000 ml z razpršilko.
- Zap. št. 25: Ni potrebno, da je vpisan na listo biocidov.