Dosje javnega naročila 006496/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil v letu 2021 in 2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.505,67 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006496/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
JN006496/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN006496/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN006496/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2020
JN006496/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2020
JN006496/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN006496/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.01.2021
JN006496/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2021
JN006496/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2021
JN006496/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2021
JN006496/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2022
JN006496/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.02.2022
JN006496/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.02.2022
JN006496/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.02.2022
JN006496/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.02.2022
JN006496/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.03.2022
JN006496/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2022
JN006496/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN006496/2020-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN006496/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2022
JN006496/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2022
JN006496/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2022
JN006496/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2022
JN006496/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2022
JN006496/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006496/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 204-495711
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
Šolska cesta 29
8280
SI
Brestanica
Slovenija
Martina Ivačič
os.brestanica@guest.arnes.si
+386 74973025
+386 76200485

Internetni naslovi
http://www.osbrestanica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371085/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21647
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil v letu 2021 in 2022
Referenčna številka dokumenta: 406-2/2020/25
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil v letu 2021 in 2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 13
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca talne reje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca talne reje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio/Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio/Eko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in krušni izdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in krušni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in krušni izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in krušni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže in suho sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ BRESTANICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
Šolska cesta 29
8280
Brestanica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikle BIO kefir in Bio kefir sadni v sklopu 5 .1,2 dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala


ODGOVOR

Naročnik se strinja z navedenim in spreminja zahteve pri sklopu 5: Bio/Eko mleko in mlečni izdelki:

1. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, 3,5 % m.m., sadni, pakirano 150 g , različni okusi
2. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, 3,5 % m.m., navadni, pakirano 150 g -Datum objave: 27.10.2020   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno za sklop 3, zamrznjene ribe, dostava 2x tedensko, ob ponedeljkih in sredah?
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik se strinja z navedenim in spreminja zahteve pri dnevih dostave za sklop 3: Zamrznjene ribe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.10.2020   15:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.ODGOVOR
Spoštovani.

Prosimo, da navedete, za katere artikle konkretno bi drugačili pakiranje/gramaturo.

Lep pozdrav.Datum objave: 28.10.2020   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu sadja in zelenjave imate pod zaporedno št. 27 prazno polje s količino za 1. štirimesečje.
Prosimo za popravek predračuna.

Hvala,

ODGOVOR

Spoštovani.

V sklopu: Sadje in zelenjava, artikla pod zaporedno številko 27 v prihodnjem štirimesečju naročnik ne bo potreboval.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.11.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste v primeru nerealnih cen pri sadju in zelenjavi izločili ponudnika? Vprašanje velja za razpis in postopek odpiranja konkurence.
V kolikor naročnik določi okvirno količino posameznega artikla se smatra, da bo ta artikel tudi naročil.
Da navedemo konkretni primer: izbrani ponudnik ponudi solato 0,15eur na kg. Okvirna količina je 100 kg. Druga njegova ponudba je solata endivija, okvirna količina 20 kg po ceni 1,45 na kg. V mesecu dni ni izdobave niti 1 kg solate (mehka, gentile, ledenka) ampak samo endivijo. Smatramo, da je potrebno takšne ponudnike izločiti in odpovedati pogodbo.
Zato ponovno vprašanje in prosimo za konkretni odgovor: Kako bo naročnik preprečil izigravanje ponudb in zagotovil enakovredno obravnavo ponudb? Kaj boste storili v primeru nerealnih cen pri ponudnikih, ki ne zagotavljajo tega blaga?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik bo v primeru suma neobičajno nizke cene ponudnika pozval na obrazložitev cen, kjer bodo nerealne cene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.11.2020   10:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je pri oddaji ponudbe potrebno priložiti obrazec, menična izjava z namenom zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti samo parifiran in žigosan. Menica pa se predloži ob podpisu pogodbe ko bo znan znesek?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Da, ob prijavi predložite samo parafirano menično izjavo. Po podpisu okvirnega sporazuma boste predložili original menično izjavo in menico.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.11.2020   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovori ste, da boste ponudnika pozvali k obrazložitvi neobičajno nizkih cen.

Pozivamo Vas, da omenjene artikle tudi naročite in v primeru ne dobave ponudnika tudi izločite iz javnega naročila! Opozoriti želimo, da se zavedamo, da okvirne količine niso zavezujoče, toda ne smejo biti zavajajoče. Zato Vas opozarjamo, da ste Vi kot javni naročnik dolžni izvajati dobave skladno s ponudbo in pogoji iz okvirnega sporazuma in vsakršno odstopanje od tega predstavlja nezakonito ravnanje naročnika, ki tudi ne sledi načelom gospodarnosti, smotrnosti in učinkovitosti torej kršitve tako pravil ZJN-3, kakor ZJF (kar presoja Računsko sodišče).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo izvajal dobave skladno s ponudbo in pogoji iz okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.11.2020   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore na zastravljena vprašanja

Sklop 13: Splošno prehrambeno blago

8 ČAJ, planinski, 1000g Ali želite rinfuza ali filter vrečke?
25 KVAS, 1kg Artikel se nahaja v pakiranju 500g.Ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
28 MARMELADA, marelica, 3-5 kg, enakovredna kot Presad V Zahtevah navajate 45%sd . Gastro marmelade in Marmelade kot presad vsebuje 30% sadnega deleža.Ali lahko ponudimo navedeno?
32 MARMELADA, mešana, 3-5 kg, enakovredna Presad V Zahtevah navajate 45%sd . Gastro marmelade in Marmelade kot presad vsebuje 30% sadnega deleža.Ali lahko ponudimo navedeno?
33 OLJE, rastlinsko Ali lahko ponudimo sončnično olje pakirano 1l?
35 HREN, čisti, 450g Artikel je v gramaturi 650g in 530g.Kaj ponudimo?
38 RIŽ, parbolid, pakiranje 4 kg Artikel imamo v pakiranju 5kg.Ali lahko ponudimo navedeno?V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
39 RIŽ, okroglozrnati, 1 kg, enakovreden kot Bali Ali lahko ponudimo scoti okroglozrnati riž?
40 OLJA, olivno Ali zahtevate 100% olje , ali mešano olivno olje
41 OLJE, bučno Ali zahtevate 100% olje ali mešano bučno olje?
42 SLADKOR V PRAHU, 1 kg Artikel je v pakiranju 500g.Ali lahko ponudimo navedeno?
51 ZAČIMBA, kumina mleta, 480 g Arikel je v pakiranju 450g kot kotany Ali lahko ponudimo navedeno?
55 KOSMIČI, čokoladne kroglice 500g Artikel imamo v pakiranju 1kg.Ali lahko ponudimo navedeno?
56 KOSMIČI sojini 500-1000 g Artikel imamo v pakiranju 250g.Ali lahko ponudimo navedeno?
65 SLADKOR, beli, kristalni 1000g Artikel imate na poziciji 43 .Prosimo za izbris ene izmed postavk,oziroma pri katerem artiklu podamo ceno?
67 RIBJI NAMAZ 100 g KOT RIO MARE Ali lahko ponudimo pašteto tunino 95g. Oziroma prosimo za izbris postavke. Namaz rio mare imate že pod postavko 72.
Prosimo za pojasnilo
69 ŽITNA KAŠA KOT ČOKOLINO 1,8 KG Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
74 PAŠTETA, kokošja BABY 400G, kot Argeta Artikla ni na tržišču.Ali ste želeli pašteto jetrno o baby z smetano 400g?
75 PAŠTETA kokošja 27-30 g kot Argeta Ali lahko ponudimo artikel brez konzervansov kateri ima ojačevalec okusa?
76 KOKOSOVA MOKA, 500g Artikel imamo v pakiranju 250g.Ali ga lahko ponudimo?
84 FIŽOL, RJAVI, konzerva 4kg Artikel je v pakiranju 2,5kg.Ali lahko ponudimo navedeno ? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
90 FIŽOL, rjavi, konzerva 4 kg Arikel je na poziciji 84. Prosimo za izbris enega izmed artiklov. DOVOLITE DA PONUDIMO PAKIRANJE 2,5KG.v NASPROTNEM PRIMERU žal ne moremo oddati ponudbe
94 ŽITNA REZINA, 30g, kot Frutabella Artikel je na poziciji 53. Prosimo za izubris ene izmed postavk
95 REZINA BISKVIT Z MLEČNIM POLNILOM, 30g, kot Kinder Pingui Ali lahko ponudimo pakiranje 4* 30g?
97 BIO JAGODNA MARMELADA, 230 do 100g, kot Voglar Artikel kot Voglar imamo v pakiranju 800g.Ali lahko ponudimo navedeno?

Sklop 9.: Žita in mlevski izdelki

4 MOKA, bela, T 500, ostra 1/1 moka ostra bela se na tržišču nahaja kot T400.Ali lahko ponudimo navedeno?
7 MOKA, polnozrnata, 1000g Ali lahko ponudimo pirino polnozrnato moko?
19 TESTENINE JAJČNE, široki rezanci 1/1, enakovredni kot Mlinotest Ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
23 TESTENINE JAJČNE, fidelini 1/1, enakovredne kot Mlinotest Ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
24 TESTENINE, polnozrnate, različnih vrst, 500g Različne vrste polnozrnatih testenin imajo povsem različno ceno.prosimo ločite postavke Ali dovolite da ponudimo eno vrsto.Ali lahko ponudimo polnozrnate špagete?
26 TESTENINE JAJŠNE, za lazanjo, pak. 5 kg Artikel imamo v pakiranju 500g ali 9kg in zamrznjeno testo za lazanjo pakiran 2,5kg. Prosimo navedite kaj ponudimo , v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
32 GRISINI, navadni, 10 dag Artikel v navedenm pakiranju ni več dobavljiv.Ali lahko ponudimo pakiranje 125g
33 GRISINI, s sirom, 10 dag Artikel z sirom ni dobavljiv.Ali lahko ponudimo npr. grisini rožmarinom v pakiranju 125g
34 GRISINI s sezamom, 10 dag Artikel v navedenm pakiranju ni več dobavljiv.Ali lahko ponudimo pakiranje 125g
40 KEKSI, dietni, različnih vrst Različne vrste keksov za diabetike imajo p povsem različno ceno.Prosimo dovolite da ponudimo eno vrstokeksov ali ločite postavko na več delov.
41 KEKSI, masleni, 1kg Keksi masleni se nahajajo v pakiranju 480g.Ali lahko ponudimo navedeno?

Sklop 11: Zamrznjeno sadje in zelenjava
6 ZELENJAVA, mix Ali lahko ponudimo mešano zelenjavo za juho?
9 SADJE - zamrznjeno, mešano Mešano sadje imate že na naslednji postavki( gozdni sadeži) Ali lahko ponudimo npr. Zamrznjene višnje?
Vse artikle bomo preračunali na vaše zahtevane enote.
V primeru, da boste popravljaloi obrazce ponudbenih predračunov vljudno prosimo, da spremembe označite z drugo barvo.

Hvla in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik odgovarja:

Sklop 13: Splošno prehrambeno blago

8 ČAJ, planinski, 1000g Ali želite rinfuza ali filter vrečke?
RIFUZA

25 KVAS, 1kg Artikel se nahaja v pakiranju 500g.Ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
LAHKO 500G.

28 MARMELADA, marelica, 3-5 kg, enakovredna kot Presad V Zahtevah navajate 45%sd . Gastro marmelade in Marmelade kot presad vsebuje 30% sadnega deleža.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO.

32 MARMELADA, mešana, 3-5 kg, enakovredna Presad V Zahtevah navajate 45%sd . Gastro marmelade in Marmelade kot presad vsebuje 30% sadnega deleža.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO.

33 OLJE, rastlinsko Ali lahko ponudimo sončnično olje pakirano 1l?
LAHKO SONČNIČNO, PAKIRANO LITER.

35 HREN, čisti, 450g Artikel je v gramaturi 650g in 530g.Kaj ponudimo?
530 G

38 RIŽ, parbolid, pakiranje 4 kg Artikel imamo v pakiranju 5kg.Ali lahko ponudimo navedeno?V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
LAHKO TUDI 5 KG PAKIRANJE.

39 RIŽ, okroglozrnati, 1 kg, enakovreden kot Bali Ali lahko ponudimo scoti okroglozrnati riž?
SEVEDA, LAHKO.

40 OLJA, olivno Ali zahtevate 100% olje , ali mešano olivno olje.
ČISTO.

41 OLJE, bučno Ali zahtevate 100% olje ali mešano bučno olje?
ČISTO.

42 SLADKOR V PRAHU, 1 kg Artikel je v pakiranju 500g.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO 500G.

51 ZAČIMBA, kumina mleta, 480 g Arikel je v pakiranju 450g kot kotany Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO.

55 KOSMIČI, čokoladne kroglice 500g Artikel imamo v pakiranju 1kg.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO 500G.

56 KOSMIČI sojini 500-1000 g Artikel imamo v pakiranju 250g.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO 250G.

65 SLADKOR, beli, kristalni 1000g Artikel imate na poziciji 43 .Prosimo za izbris ene izmed postavk,oziroma pri katerem artiklu podamo ceno?
DAJTE PONUDBO ZA SLADKOR NA 65 MESTU.

67 RIBJI NAMAZ 100 g KOT RIO MARE Ali lahko ponudimo pašteto tunino 95g. Oziroma prosimo za izbris postavke. Namaz rio mare imate že pod postavko 72.
Prosimo za pojasnilo
TU ŽELIMO TUNUNO PAŠTETO V TUBI, 100G PAKIRANJE/OKUSI TUNA, TUNIN NAMAZ S KETCHUPOM, NAMAZ IZ TUNINE S SUHIMI PARADIŽNIKI

69 ŽITNA KAŠA KOT ČOKOLINO 1,8 KG Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
LAHKO.
.
74 PAŠTETA, kokošja BABY 400G, kot Argeta Artikla ni na tržišču.Ali ste želeli pašteto jetrno o baby z smetano 400g?
LAHKO PONUDITE TO PAŠTETO.

75 PAŠTETA kokošja 27-30 g kot Argeta Ali lahko ponudimo artikel brez konzervansov kateri ima ojačevalec okusa?
SAMO V PRIMERU, DA OHRANJA KVALITETO KOT ARGETA.

76 KOKOSOVA MOKA, 500g Artikel imamo v pakiranju 250g.Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO.

84 FIŽOL, RJAVI, konzerva 4kg Artikel je v pakiranju 2,5kg.Ali lahko ponudimo navedeno ? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
LAHKO.

90 FIŽOL, rjavi, konzerva 4 kg Arikel je na poziciji 84. Prosimo za izbris enega izmed artiklov. DOVOLITE DA PONUDIMO PAKIRANJE 2,5KG.v NASPROTNEM PRIMERU žal ne moremo oddati ponudbe
DAJTE PONUDBO NA POZICIJO 90. LAHKO DATE PONUDBO ZA 2,5 KG.

94 ŽITNA REZINA, 30g, kot Frutabella Artikel je na poziciji 53. Prosimo za izubris ene izmed postavk
ARTIKLA NA POZICIJI 53 NE BOMO POTREBOVALI. UPOŠTEVALI BOMO POZICIJO 94.

95 REZINA BISKVIT Z MLEČNIM POLNILOM, 30g, kot Kinder Pingui Ali lahko ponudimo pakiranje 4* 30g?
LAHKO.

97 BIO JAGODNA MARMELADA, 230 do 100g, kot Voglar Artikel kot Voglar imamo v pakiranju 800g.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO.


Sklop 9.: Žita in mlevski izdelki

4 MOKA, bela, T 500, ostra 1/1 moka ostra bela se na tržišču nahaja kot T400.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO
7 MOKA, polnozrnata, 1000g Ali lahko ponudimo pirino polnozrnato moko?
LAHKO
19 TESTENINE JAJČNE, široki rezanci 1/1, enakovredni kot Mlinotest Ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
LAHKO
23 TESTENINE JAJČNE, fidelini 1/1, enakovredne kot Mlinotest Ali lahko ponudimo pakiranje 500g? LAHKO
24 TESTENINE, polnozrnate, različnih vrst, 500g Različne vrste polnozrnatih testenin imajo povsem različno ceno.prosimo ločite postavke Ali dovolite da ponudimo eno vrsto.Ali lahko ponudimo polnozrnate špagete? LAHKO

26 TESTENINE JAJŠNE, za lazanjo, pak. 5 kg Artikel imamo v pakiranju 500g ali 9kg in zamrznjeno testo za lazanjo pakiran 2,5kg. Prosimo navedite kaj ponudimo , v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
9 KG.

32 GRISINI, navadni, 10 dag Artikel v navedenm pakiranju ni več dobavljiv.Ali lahko ponudimo pakiranje 125g
LAHKO
33 GRISINI, s sirom, 10 dag Artikel z sirom ni dobavljiv.Ali lahko ponudimo npr. grisini rožmarinom v pakiranju 125g
LAHKO
34 GRISINI s sezamom, 10 dag Artikel v navedenm pakiranju ni več dobavljiv.Ali lahko ponudimo pakiranje 125g
LAHKO
40 KEKSI, dietni, različnih vrst Različne vrste keksov za diabetike imajo p povsem različno ceno.Prosimo dovolite da ponudimo eno vrstokeksov ali ločite postavko na več delov.
DOVOLIMO.
41 KEKSI, masleni, 1kg Keksi masleni se nahajajo v pakiranju 480g.Ali lahko ponudimo navedeno?
LAHKO

Sklop 11: Zamrznjeno sadje in zelenjava
6 ZELENJAVA, mix Ali lahko ponudimo mešano zelenjavo za juho? NE
9 SADJE - zamrznjeno, mešano Mešano sadje imate že na naslednji postavki( gozdni sadeži) Ali lahko ponudimo npr. Zamrznjene višnje? RAJE MALINE
Vse artikle bomo preračunali na vaše zahtevane enote.
V primeru, da boste popravljaloi obrazce ponudbenih predračunov vljudno prosimo, da spremembe označite z drugo barvo.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.11.2020   18:15
VPRAŠANJE
Sklop 13: Splošno prehrambeno blago
Prosimo, da pri postavkah kjer imate pakiranje od.-do enota mere kos ( razen servirni artikli) popravite enote mere na kg. Npr.
71 KORUZA, sladka, v konzervi 2600g-4500g nekdo bo ponudil pakiranje 2,6 kg, drugi ponudnik pa 4,2 kg. (cene niso primerljive).
Prosimo da zaradi preglednosti postavke označite z drugo barvo.

lep pozdrav


ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, kjer bo pri sklopu 13. Splošno prehrambeno blago spremenil enoto mere na kg.

Datum objave: 08.11.2020   21:31
VPRAŠANJE
Sklop 3 zamrznjene ribe
artikel 1: ali lahko namesto palčk ponudimo ribje kocke?

Sklop 8 zamrznjeni izdelki iz testa
artikel 3: ali lahko namesto sirovih ponudimo torteline s skuto in špinačo?

Sklop 11 zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 6: ali želite mix za prilogo?
artikel 7: z ali brez jurčkov?


ODGOVOR

Naročnik se za sklop 3 zamrznjene ribe strinja, da lahko zamenjate ribje palčke za ribje kocke.

Naročnik za sklop 8 zamrznjeni izdelki iz testa strinja z zamenjavo sirovih tortelinov s skutinimi in špinačnimi.

Naročnik za Sklop 11 zamrznjeno sadje in zelenjava odgovarja da potrebujemo artikel 6 mix za prilogo, artikel 7 pa lahko tudi z jurčki.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.11.2020   10:02
VPRAŠANJE
Kaj moramo v obrazcu "pooblastilo za gospodarske subjekte" vpisati pod sedeža pravne osebe (nad matično številko)?

ODGOVOR

Tukaj gre za napako, pravilno se glasi: Naslov sedeža pravne osebe.


Datum objave: 09.11.2020   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali lahko namesto BON-2 obrazca priložimo izpisek iz bonitete.si, ki izkazuje, da nismo imeli nikoli blokiranih računov? Ta izpis iz bonitet (www.bisnode.si) ni potrjen s strani bank ali Ajpesa, izkazuje pa, če in kdaj je imel poslovni subjekt blokirane račune (tudi za več let nazaj za vsak dan).
Bisnode Bonitete ponujajo tekoče in zanesljive poslovne informacije o podjetjih, tveganosti in boniteti poslovanja za podjetja.
Hvala


ODGOVOR

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila:
.... potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun ali ustrezen obrazec BON, ne starejši od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.
Datum objave: 09.11.2020   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pomoč pri izpolnjevanju ESPD obrazca.
Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov: kaj moramo označiti - da ali ne? Kaj moramo vpisati pod "opišite jih..."? Kaj moramo vpisati pod "razpolaganje z dokazili..."?
Hvala za odgovor.ODGOVOR

ESPD, del V: V zadevnem postopku ne pride v poštev, pustite prazno.

Kot je navedeno v opombi:
Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 82. členom ZJN-3 navedel objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke s pogajanji z objavo, postopke konkurenčnega dialoge in partnerstva za inovacije, v katere so vključena pogajanja. "


Datum objave: 09.11.2020   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR
Naročnik bo sprejel tudi zgolj izpolnjene obrazce ter podpisane z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno). V skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN se šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Priporočeno je, da oddate podpisana pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za gospodarski subjekt in fizične osebe, drugače pa vas pozovemo k dopolnitvi ponudbe.
Datum objave: 09.11.2020   13:31
VPRAŠANJE
Sklop 7 BIO kruh
artikel 6: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 7: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, kjer bo spremenil enoto mere na kg.


Datum objave: 09.11.2020   13:31
VPRAŠANJE
Sklop 6 kruh in krušni izdelki
artikel 23: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 25: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 26: gramatura izdelka?
artikel 29: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 30: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 33: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 36: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 37: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 38: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 39: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 40: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 41: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 42: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 43: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 44: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 45: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 46: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 47: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 48: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 49: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 50: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 51: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 53: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
artikel 69: ker imate enoto mere določeno KOM, morate določiti samo eno gramaturo izdelka, ker razpon od-do v tem vašem primeru ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, kjer bo spremenil enoto mere na kg.Datum objave: 09.11.2020   14:59
VPRAŠANJE
Sklop 11 + sklop 8 + sklop 3
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za te sklope zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Naročnik sporoča, da enkrat tedensko dostavo ne more ugoditi dobavitelju za dostavo artiklov iz sklopa 11, 8, in 3. Lahko je dostava minimalno dvakrat tedensko.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.11.2020   09:34
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor z dne 9.11.2020/10:08 smo vas spraševali, če lahko NAMESTO BON-2 obrazca predložimo izpisek iz BONITETE:SI?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da, v kolikor je iz obraca razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.