Dosje javnega naročila 006366/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno investicijskih strojno instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 251.850,00 EUR

JN006366/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2020
JN006366/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
JN006366/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2020
JN006366/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006366/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21628
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno investicijskih strojno instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45330000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno investicijskih strojno instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno investicijskih strojno instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21628


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2020