Dosje javnega naročila 006491/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola - Isola
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA V LETIH 2021-2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 485.659,30 EUR

JN006491/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
JN006491/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2020
JN006491/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.02.2021
JN006491/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006491/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 204-496659
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.
Industrijska cesta 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
mojca.stravs@komunala-izola.si
mojca.stravs@komunala-izola.si
+386 56634950
+386 56634949

Internetni naslovi
http://www.komunala-izola.si
http://www.komunala-izola.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371164/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21629
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA V LETIH 2021-2025
Referenčna številka dokumenta: 9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA V LETIH 2021-2025
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: IZOLA
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA V LETIH 2021-2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA SO NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2020   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.
Industrijska cesta 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2020   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji so objavljeni podatki o škodnem dogajanju na dan 31.07.2020. Prosimo za ažurirane podatke o prijavljenih in izplačanih škodah ter rezervah za obdobje od 01.01.2017 do 22.10.2020.

Hvala.

ODGOVOR


Plač. Škode Plač. Škode Plač. Škode Plač. Škode Rezerva
2017 2018 2019 do 22.10.2020 22.10.2020
Požar 580,00 1.794,34 6.442,25 2.465,00
Strojelom 13.114,13 3.086,03 5.498,43 ***201.000,00
Zavarovanje računalnikov 426,00
Splošna odg. 10.103,85 2.542,81 1.947,68 8.500,00
Odgovornost pristanišča
Odgovornost plovil
Kasko plovil
Vlom in rop
AO 2.888,49 2.280,80 1.023,85 1.971,30 3.900,00
Kasko 2.085,42 2.079,98 142,44
Kasko strojelom vozil 319,70 2.131,88 1.336,88 3.832,41
Nezgoda v vozilih
AO Plus
SKUPAJ 19.413,74 21.476,88 16.986,66 7.751,39 215.865,00


Datum objave: 26.10.2020   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji so objavljeni podatki o škodnem dogajanju na dan 31.07.2020. Prosimo za ažurirane podatke o prijavljenih in izplačanih škodah ter rezervah za obdobje od 01.01.2017 do 22.10.2020.

Hvala.

ODGOVORPODATKI O IZPLAČANIH ŠKODAH V OBDOBJU ZADNJIH TREH LET


1) KOMUNALA IZOLA:

POŽAR: leto 2017: 580,00, leto 2018: 1.794,34, leto 2019: 6.442,25, leto 2020 do 22.10.:/, rezerva 22.10.2020: 2.465,00 EUR

STROJELOM: leto 2017: 13.114,13, leto 2018: 3.086,03, leto 2019: 5.498,43, leto 2020 do 22.10.:/, rezerva 22.10.2020: *****201.000,00 EUR (temelj za izplačilo škode še ni potrjen škoda na podmorskem izpustu)

ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV: leto 2017: 426,00 EUR, naprej /

SPLOŠNA ODG.: leto 2018: 10.103,85, leto 2019: 2.542,81, leto 2020 do 22.10.: 1.947,68, rezerva 22.10.2020: 8.500,00 EUR

AO: leto 2017: 2.888,49, leto 2018: 2.280,80, leto 2019: 1.023,85, leto 2020 do 22.10.: 1.971,30, rezerva 22.10.2020: 3.900,00 EUR

Kasko: leto 2017: 2.085,42, leto 2018: 2.079,98, leto 2019: 142,44, leto 2020 do 22.10.:/, rezerva 22.10.2020: / EUR

Kasko strojelom vozil: leto 2017: 319,70, leto 2018: 2.131,88, leto 2019: 1.366,88, leto 2020 do 22.10.:3.832,41, rezerva 22.10.2020: / EUR


SKUPAJ: leto 2017: 19.413,74, leto 2018: 21.476,88, leto 2019: 16.986,66, leto 2020 do 22.10.: 7.751,39, rezerva 22.10.2020: 215.865,00 EUR


2) OBČINA IZOLA / KOMUNALA IZOLA:

POŽAR: leto 2019: 6.548,86, leto 2020 do 22.10.: 32.414,26, rezerva 22.10.2020: 41.891,00 EUR

SPLOŠNA ODGOVORNOST: leto 2020 do 22.10.: 206,60, rezerva 22.10.2020: / EURDatum objave: 26.10.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji so objavljeni podatki o škodnem dogajanju na dan 31.07.2020. Prosimo za ažurirane podatke o prijavljenih in izplačanih škodah ter rezervah za obdobje od 01.01.2017 do 22.10.2020.

Hvala.

ODGOVOR


Odgovor, objavljen ob 9:43 je nečitljiv, zato upoštevajte odgovor, objavljen pob 11:46.

Lep pozdrav

Datum objave: 29.10.2020   09:00
VPRAŠANJE
Zavarovanje plovil: pri čolnu z oznako IZ-34 ste navedli moč motorja 2,94 kW. V javno dostopnih evidencah je pri tem čolnu navedena moč motorja 22,05 kW. Prosimo za pojasnilo oz. navedbo pravega podatka.

ODGOVOR

Pravilna moč motorja pri plovilo IZ 34 znaša 22,05kw.


Datum objave: 29.10.2020   09:01
VPRAŠANJE
Zavarovanje plovil - prosimo za informacije:
1. zavarovanje odgovornosti - za katero področje želite zavarovanje - samo RS, RS in Hrvaška ali tudi Italija?
2. kakšna zavarovalna kritja želite - samo zavarovanje odgovornosti lastnika čolna ali tudi kasko zavarovanje?
3. prosimo za posredovanje podatka o največji doseženi hitrosti obeh plovil v Nm/h (vozlih).


ODGOVOR
Prvi dve vprašanji sta bili umaknjeni.
3. Največja dosežena hitrost plovila IZ 699 znaša 15Nm/h, pri plovilu IZ 34 pa 5Nm/h.Datum objave: 29.10.2020   09:02
VPRAŠANJE
Glede plovil - obse kritja in želena jamstva - umikamo vprašanje. Prosimo le odgovor o hitrosti plovil.

ODGOVOR
Odgovorjeno pri predhodnem vprašanju.Datum objave: 29.10.2020   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za potrditev, da Obrazec št. 5 (Izjava ponudnika o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika) izpolni in odda samo izbrani ponudnik.
2. Ali je možno dobiti obrazce v word obliki, saj jih je tako zelo težko izpolnjevati, predvsem obrazec 5, v kolikor ga bo potrebno priložiti?

Hvala!


ODGOVOR

1. Obrazec št. 5 morajo izpolniti vsi zainteresirani ponudniki.
2. Da, bo poslano tistim ponudnikom, kateri so zaprosili za razpisno dokumentacijo - Tehnični del.


Datum objave: 29.10.2020   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji tehnične specifikacije navajate pri zavarovanju motornih vozil tudi zavarovanje koles, ki pa glede na specifično definicijo motornega vozila, ki ga predvideva zakon, niso ravno predmet motornih vozil. Glede na navedeno predlagamo, da se za kolesa oblikuje ločen predračun. Prosimo vas, da nam tudi navedete za katere rizike želite imeti zavarovana navedena kolesa.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Ponudnik lahko pripravi ločen predračun, pomembno je, da so v zavarovanje vključeni vsi navedeni riziki.
Zavarovanje koles je opredeljeno v prilogi 6 - Zavarovanje odgovornosti, točka 4, v prilogi 8.1 - zavarovanje vozil - kasko z vključeno tatvino koles in pa v prilogi 10 - Nezgodno zavarovanje.Datum objave: 29.10.2020   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri opisu zavarovanja motornih vozil navajate tudi strojelomno zavarovanje delovne naprave in nadgradnje ter razširitev kritja za primer, kadar vozilo opravlja delovno funkcijo izven prometne situacije, pa vas prosimo, da navedete pri katerih vozilih se vključita navedeni zavarovalni zahtevi.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Odgovor na postavljeno vprašanje je naveden v tehničnem delu razpisne dokumentacije in sicer v prilogi 8.1 - označeno je z zvezdicami (*, ** in ***) pri vsakem vozilu, pomen zvezdic pa je naveden na koncu seznama vozil.


Datum objave: 29.10.2020   09:08
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji pri seznamu vozil imate tudi navedeno kolono Kasko in pri posameznih vozilih dopisano DA, NE, + DELNI. Ali lahko definirate kaj je mišljeno + delni?
Hvala.


ODGOVOR

V tehničnem delu razpisne dokumentacije in sicer v prilogi 8 je navedeno - Pri avtomobilskem kasku se zavaruje: promet, mirovanje, naravne in elementarne nesreče, dejanja tretjih oseb, posebni dogodki, parkirišče, kraja. Pod "+ delni" pa je mišljeno zgolj parkirišče.Datum objave: 03.11.2020   06:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji imate pri traktorju z reg. št. KPC200 označeno, da se vozilo ne zavaruje kasko, imate pa oznako * strojelom delovne naprave in nadgradnje. Strojelomno zavarovanje je mogoče skleniti samo, če je za to isto vozilo sklenjeno zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska.
Prosimo za pojasnilo.
Hvala.


ODGOVOR

Pri traktorju z oznako KP C2 00 je napačno označeno, zato se strojelomno zavarovanje delovne naprave in nadgradnje ne vključi v zavarovanje.


Datum objave: 03.11.2020   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za umik zahteve, da Obrazec št. 5 (Izjava ponudnika o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika) izpolnijo in oddajo vsi ponudniki, saj skladno z zakonom ZJN je dolžan te podatke posredovati izbrani ponudnik:
v 6. Odstavku 91. člena ZJN-3 je citirano sledeče:
(6) Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati
podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zato predlagamo, da v fazi oddaje ponudbe ni potrebno vsem ponudnikom oddati Obrazca št.5, pač pa to stori zgolj izbrani ponudnik po podpisu pogodbe.
Hvala.


ODGOVOR

Ne glede na določilo 6. odstavka 91. člena ZJN -3 morajo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije predložiti obrazec št. 5 vsi zainteresirani ponudniki.

Datum objave: 03.11.2020   07:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v navodilih ponudnikom pod točko 24.2.3. Tehnična in kadrovska sposobnost navajate referenčna potrdila. Ne navajate pa koliko referenčnih potrdil naj bi predložili?
Hvala in lp.

ODGOVOR

Naročnik ni opredelil števila referenčnih potrdil. Zahtevano pa je, da izpolni pogoje te točke (24.2.3.), torej mora predložiti vsaj eno referenco, lahko pa tudi več.


Datum objave: 09.11.2020   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri požarnem zavarovanju je predmet povpraševanja tudi IV. GRADBENI OBJEKTI NIZKE GRADNJE DEPONIJA LIVADE JUG za skupno ZV 3,669.024,07 EUR.

Prosimo za natančnejšo opredelitev predmeta zavarovanja po posameznih postavkah, ali torej gre za gradbene objekte, opremo, zaloge, ?
Hvala.


ODGOVOR


V vseh postavkah gre, kakor navedeno tudi v naslovu točke IV., samo za "Gradbene objekte nizke gradnje".