Dosje javnega naročila 007405/2020
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.134,40 EUR

JN007405/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007405/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2021
JN007405/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN007405/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007405/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-570001

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22650
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
Referenčna številka dokumenta: 430-1468/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 27.875,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Jerebika (Sorbus aucuparia)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZGS, OE Bled, Pokljuka
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podalša zaradi neugodnih vremenskih razmer za sajenje sadik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, aktivnost 4.1.6,
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; ZGS: št. 430-1468/2020
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ima objavljeno RD in obrazec ESPD na spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudniki oddajo ponudbo na e-JN portal

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zelena jelša (Alnus viridis)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZGS, OE Bled, Pokljuka
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podalša zaradi neugodnih vremenskih razmer za sajenje sadik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, aktivnost 4.1.6,
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; ZGS: št. 430-1468/2020
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ima objavljeno RD in obrazec ESPD na spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudniki oddajo ponudbo na e-JN portal

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mokovec (Sorbus aria)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZGS, OE Bled, Pokljuka
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podalša zaradi neugodnih vremenskih razmer za sajenje sadik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, aktivnost 4.1.6,
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; ZGS: št. 430-1468/2020
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ima objavljeno RD in obrazec ESPD na spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudniki oddajo ponudbo na e-JN portal

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrba iva (Salix caprea)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZGS, OE Bled, Pokljuka
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podalša zaradi neugodnih vremenskih razmer za sajenje sadik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, aktivnost 4.1.6,
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; ZGS: št. 430-1468/2020
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ima objavljeno RD in obrazec ESPD na spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudniki oddajo ponudbo na e-JN portal

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Macesen (Larix decedua)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZGS, OE Bled, Pokljuka
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sadik plodonosne lesne vegetacije za izvedbo ukrepov sadnje v okviru projekta VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« po sklopih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podalša zaradi neugodnih vremenskih razmer za sajenje sadik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt VrH Julijcev - »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, aktivnost 4.1.6,
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; ZGS: št. 430-1468/2020
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ima objavljeno RD in obrazec ESPD na spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudniki oddajo ponudbo na e-JN portal


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Naročnik ima objavljeno RD s pogoji na spletni strani http://www.zgs.si/
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   09:30
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2020   08:00

Dodatne informacije:
Naročnik na pisno zahtevo zainteresiranega ponudnika omogoča posredovanje RD v word obliki vsem, ki bodo naročnika kontaktirali na alojzija.korbar@zgs.si
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020