Dosje javnega naročila 006489/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA TIŠINA, Tišina 4B, 9251 Tišina
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.303.469,79 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006489/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
JN006489/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN006489/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN006489/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN006489/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN006489/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
JN006489/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006489/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 204-495713
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
Tišina 4B
9251
SI
Tišina
Slovenija
Valerija Mes Forjan
valerija.mes@guest.arnes.si
+386 25223482
+386 25223488

Internetni naslovi
https://www.os-tisina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371223/OŠ_TIŠINA_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21650
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL ZA POTREBE NAROČNIKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
15512000
15530000
15540000
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso mladih govedi, prašičje meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15111000
15113000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA GOVEJEGA, SVINJSKEGA MESA IN MESNIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15112100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA PIŠČANČJEGA MESA IN IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA RIB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKI IN MLEVSKI IZDELKI TER SLAŠČICE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15811000
15812000
15813000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA KRUHA, MLEVSKIH IZDELKOV IN SLAŠČIC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJČNE TESTENINE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA JAJČNIH TESTENIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ZAMRZNJENIH IZDELKOV IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SVEŽE ZELENJAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: VLOŽENA IN KISANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA VLOŽENE IN KISANE ZELENJAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN OSTALE ZAMRZLINE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ZAMRZNJENE ZELENJAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA KROMPIRJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE, JUŽNO IN SUHO SADJE
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SVEŽEGA IN SUHEGA SADJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA JABOLK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SVEŽIH KOKOŠJIH JAJC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SOKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15820000
15830000
15840000
15850000
15860000
15870000
15880000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SPLOŠNIH PREHRAMBENIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
VEČ ŽIVIL Z VIŠJO KAKOVOSTJO20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA ŽIVILA
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
Tišina 4B
9251
Tišina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da iz sklopa št. 12. Sveže, južno in suho sadje izločite artikla sušena čebula in čebula pražena 1/1. Omenjena artikla sodita v sklop št. 16. Splošno prehrambno blago.

lep pozdrav,

ODGOVOR

Navedena artikla bomo izločili iz 12. sklopa.


Datum objave: 26.10.2020   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 26.10.2020   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite kot to dopuščajo tudi drugi naročniki, da ponudimo artikel kot najbižji približek vaši zahtevani EM.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 27.10.2020   09:21
VPRAŠANJE
poštovani,

Na strani 8 imate napisano: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s tremi (3) ponudniki za obdobje 36 mesecev brez ponovnega odpiranja konkurence.
Na strani 10 imate napisano: Naročnik bo stranke okvirnega sporazuma povabil k oddaji ponudbe za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma se šteje obdobje enega leta za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila, ki niso uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave.

Prosimo za pojasnila:
1. Zanima nas torej, če so glede na napisano na strani 8 in na strani 10 (kar si nasprotuje!) cene fiksne za 12 mesecev ali za 36 mesece?
2. Ali se bo odpirala konkurenca ali ne?
3. Ali so bo pri sklopih (izključujoč izjeme) izbralo 3 naročnike in so bo naročalo prvo leto pri najugodnejšem, potem pa se bo odpirala konkurenca med tremi ponudniki in za naslednje leto izbralo najugodnejšega?

Hvala lepa za odgovor.

ODGOVOR
1. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 36 mesecev, razen za sklope oz. živila , ki so uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v vzorcu okvirnega sporazuma.
2. Konkurenca se v teh primerih ne bo odpirala.
3. Naročnik bo v teh primerih sklenil okvirni sporazum z največ tremi (3) dobavitelji za obdobje 36 mesecev brez ponovnega odpiranja konkurence. Izbral jih bo ob uporabi meril za izbor v skladu z razpisno dokumentacijo. Oddajanje posameznih naročil bo naročnik izvajal padajoče glede na razvrstitev ponudb v okviru meril za izbor in glede na sposobnost ponudnika, da zagotovi zahtevane količine. Naročnik naroča pri prvo-uvrščenem ponudniku, v kolikor npr. prvo-uvrščeni ponudnik, nima določenega artikla, zadostnih količin .. se naročilo odda pri drugo-uvrščenem ponudniku. Če ta ne more zagotoviti se naročnik obrne na tretje-uvrščenega.
4. Naročnik iz razpisne dokumentacije izloča odstavek na strani 10, ki se glasi: »Naročnik bo stranke okvirnega sporazuma povabil k oddaji ponudbe za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma se šteje obdobje enega leta za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila, ki niso uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave, oziroma obdobje do 31. 3. 2021 za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila (izjeme), ki so uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave.«
Datum objave: 27.10.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je za sklop 4 ribe, možna dostava samo 1x tedensko ob četrtkih, lahko pa tudi izjemoma ob torkih?
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik želi dostavo ob četrtkih.Datum objave: 02.11.2020   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR


OBRAZEC 4- IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE in OBRAZEC 5- IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE morata biti obvezno individualno lastnoročno podpisana ali/oz. podpisana z elektronskim podpisom, tako da je podpis viden na dokumentu. Za preostale dokumente zadostuje podpis ob oddaji ponudbe.


Datum objave: 02.11.2020   12:32
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 33: ta artikel paše v klop 10

ODGOVOR
Artikel 33. bomo iz sklopa 7. umestili v sklop 10.Datum objave: 02.11.2020   12:58
VPRAŠANJE
Sklop 10 zamrznjena zelenjava
Ali lahko v celotnem sklopu ponudimo artikle, ki imajo 2,5kg (to so običajne vrečke)?
artikel 2: želite zelenjavo za prilogo ali za juho ali kakšno drugo mešanico?
artikel 5 + artikel 36: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate slivove cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 6: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate marelične cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 10 + artikel 43: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate svaljke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 13: rumen ali zelen?
artikel 14 + artikel 39: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate sojine polpete že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 15: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate kruhove cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 16: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate njoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 18: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate kanelone že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 24 + artikel 33: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 25 + artikel 35: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate jagodne cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Hvala
artikel 26: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 27: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 28: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 29: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 30: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 31: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 32: z ali brez jurčkov?
artikel 34: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 37: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 38: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 40: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 41: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 42: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 46: stročji fižol zahtevate že pod postavko št.13. Prosimo, da eno postavko črtate iz predračuna.
artikel 48: korenje zahtevate že pod postavko št.11. Prosimo, da eno postavko črtate iz predračuna.
artikel 50: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja

GLEDE NA ZMEDO V TEM SKLOPU PRIČAKUJEMO ČIM PREJ OBJAVO POPRAVLJENEGA PREDRAČUNA. HVALA.ODGOVOR

Sklop 10 zamrznjena zelenjava
Ali lahko v celotnem sklopu ponudimo artikle, ki imajo 2,5kg (to so običajne vrečke)? Lahko. Ceno ustrezno preračunajte na našo zahtevano enoto.
artikel 2: želite zelenjavo za prilogo ali za juho ali kakšno drugo mešanico? Za juho.
artikel 5 + artikel 36: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate slivove cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikla bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 6: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate marelične cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikel bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 10 + artikel 43: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate svaljke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikla bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 13: rumen ali zelen? Rumen stročji fižol.
artikel 14 + artikel 39: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate sojine polpete že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikla bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 15: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate kruhove cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikel bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 16: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate njoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikel bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 18: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate kanelone že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikel bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 24 + artikel 33: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikla bomo umestili v sklop 7.
artikel 25 + artikel 35: prosimo, da artikel brišete iz tega sklopa, ker imate jagodne cmoke že v sklopu 7 zamrznjeni izdelki. Artikla bomo izločili iz tega sklopa.
artikel 26: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.
artikel 27: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.
artikel 28: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.
artikel 29: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.
artikel 30: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.
artikel 31: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.
artikel 32: z ali brez jurčkov? Z jurčki.
artikel 34: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 37: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 38: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 40: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 41: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 42: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja
artikel 46: stročji fižol zahtevate že pod postavko št.13. Prosimo, da eno postavko črtate iz predračuna. Pri artiklu 13. podajte ceno na 1 kg. Pri artiklu 46. pa podajte ceno za pakiranje 2,5 kg.
artikel 48: korenje zahtevate že pod postavko št.11. Prosimo, da eno postavko črtate iz predračuna. Pri artiklu 11. podajte ceno na 1 kg. Pri artiklu 48. pa podajte ceno za pakiranje 2,5 kg.
artikel 50: ta artikel spada v sklop 7, zato prosimo, da ga premaknete tja. Artikel bomo umestili v sklop 7.

Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop 7. in sklop 10. in pri tem upošteval vse zapisane spremembe. Spremembe bodo označene z drugo barvo.


Datum objave: 04.11.2020   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- V RD zahtevate redni cenik ponudnika. Predlagamo, da to zavržete. V primeru potreb naročnika po novih artiklih pripravi ponudnik dodatno ponudbo, ki je običajno ugodnejša od cen na rednem ceniku. Redni cenik je precej obsežen in se nenehno spreminja, kar pomeni, da bi moral ponudnik precej pogosto pošiljati naročniku popravke cenika.

- Sklop 2 in 3: ali pravilno razumemo, da so cene fiksne prvih 12 mesecev nato pa se cene lahko spremenijo z indeksom hrane? Ali se lahko cene po preteku prvih 12 mesecev spremenijo večkrat v letu?

- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.

- V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak eRačun s prilogami po višji klavzuli.

- V RD stran 20, 21 imate pogoje oštevilčene 1, 2,10,11. Ali manjkajo pogoji med 2 in 10?


ODGOVOR

- V RD zahtevate redni cenik ponudnika. Predlagamo, da to zavržete. V primeru potreb naročnika po novih artiklih pripravi ponudnik dodatno ponudbo, ki je običajno ugodnejša od cen na rednem ceniku. Redni cenik je precej obsežen in se nenehno spreminja, kar pomeni, da bi moral ponudnik precej pogosto pošiljati naročniku popravke cenika.
UMIKAMO IN IZLOČAMO TO ZAHTEVO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE. V PRIMERU POTREB PO NOVIH ARTIKLIH BO PONUDNIK PRIPRAVIL DODATNO PONUDBO.

- Sklop 2 in 3: ali pravilno razumemo, da so cene fiksne prvih 12 mesecev nato pa se cene lahko spremenijo z indeksom hrane? Ali se lahko cene po preteku prvih 12 mesecev spremenijo večkrat v letu?
Dobavitelj zagotavljal naročniku fiksne cene živil iz predračuna vsaj za obdobje enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, kar je v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja. Za regulacijo se upošteva kumulativni indeks cen za hrano, ki je uradno objavljen.

Tekom izvajanja naročila se bo cena lahko spremenila, vendar ne pred potekom navedenega obdobja.


- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.
NAROČNIK V TEM DELU NE BO SPREMINJAL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

- V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak eRačun s prilogami po višji klavzuli.
NAROČNIK TEGA NE BO IZLOČIL IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OKVIRNEGA SPORAZUMA.
- V RD stran 20, 21 imate pogoje oštevilčene 1, 2,10,11. Ali manjkajo pogoji med 2 in 10?
NE. PRIŠLO JE DO NAPAKE PRI ŠTEVILČENJU.
Datum objave: 04.11.2020   08:52
VPRAŠANJE
Ali so količine za tri leta?

Hvala!

ODGOVOR
Količine so letne.Datum objave: 04.11.2020   08:55
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na strani 8 imate napisano: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s tremi (3) ponudniki za obdobje 36 mesecev brez ponovnega odpiranja konkurence.
Na strani 10 imate napisano: Naročnik bo stranke okvirnega sporazuma povabil k oddaji ponudbe za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma se šteje obdobje enega leta za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila, ki niso uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave.

Prosimo za pojasnila:
1. Zanima nas torej, če so glede na napisano na strani 8 in na strani 10 (kar si nasprotuje!) cene fiksne za 12 mesecev ali za 36 mesece?
2. Ali se bo odpirala konkurenca ali ne?
3. Ali so bo pri sklopih (izključujoč izjeme) izbralo 3 naročnike in so bo naročalo prvo leto pri najugodnejšem, potem pa se bo odpirala konkurenca med tremi ponudniki in za naslednje leto izbralo najugodnejšega?

Hvala lepa za odgovor.

ODGOVOR

1. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 36 mesecev, razen za sklope oz. živila , ki so uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v vzorcu okvirnega sporazuma.
2. Konkurenca se v teh primerih ne bo odpirala.
3. Naročnik bo v teh primerih sklenil okvirni sporazum z največ tremi (3) dobavitelji za obdobje 36 mesecev brez ponovnega odpiranja konkurence. Izbral jih bo ob uporabi meril za izbor v skladu z razpisno dokumentacijo. Oddajanje posameznih naročil bo naročnik izvajal padajoče glede na razvrstitev ponudb v okviru meril za izbor in glede na sposobnost ponudnika, da zagotovi zahtevane količine. Naročnik naroča pri prvo-uvrščenem ponudniku, v kolikor npr. prvo-uvrščeni ponudnik, nima določenega artikla, zadostnih količin .. se naročilo odda pri drugo-uvrščenem ponudniku. Če ta ne more zagotoviti se naročnik obrne na tretje-uvrščenega.
4. Naročnik iz razpisne dokumentacije izloča odstavek na strani 10, ki se glasi: »Naročnik bo stranke okvirnega sporazuma povabil k oddaji ponudbe za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma se šteje obdobje enega leta za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila, ki niso uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave, oziroma obdobje do 31. 3. 2021 za stranke okvirnega sporazuma, ki ponujajo živila (izjeme), ki so uvrščena med sklope svežega sadja in zelenjave.«Datum objave: 04.11.2020   13:50
VPRAŠANJE

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo?

- prosimo za dodatne informacije:
2. SKLOP
5 prekajena šunka Ali povprašujete po suhi svinjski prekajeni šunki brez kosti za kuhanje?
13 suhe salame Po kateri salami povprašujete? Cene so zelo različne.
19 svinjski vrat Ali je svež?
19 svinjski vrat Ali je brez kosti?
20 divjačina jelen brez kosti Po katerem delu mesa povprašujete? Cene so zelo različne.

3.SKLOP
5 piščančji file Ali so prsa?
6 piščančji ražnjiči - Ali so brez zelenjave?
7 piščančji grill zrezek Prosimo za opis artikla.
8 puranji steak Prosimo za opis artikla.
12 salama s povrtninami Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo?
13 hrenovke - Ali povprašujete po piščančjih hrenovkah?
14 puranji file Ali so prsa?
18 cordon blu Ali je zamrznjeno?
19 ražnjiči iz piščančjega mesa - Ali so brez zelenjave?
6 ražnjiči piščančji in 19 ražnjiči iz piščančjega mesa - Ali gre tukaj za isti artikel?
21 medaljoni Ali so iz piščačjega mesa prsi?
21 medaljoni Ali je zamrznjeno?
22 poli narezek 1 kg Ali povprašujete po posebni piščančji salami narezani?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo? Da.

- prosimo za dodatne informacije:
2. SKLOP
5 prekajena šunka Ali povprašujete po suhi svinjski prekajeni šunki brez kosti za kuhanje? DA.
13 suhe salame Po kateri salami povprašujete? Cene so zelo različne. OGRSKA SALAMA.
19 svinjski vrat Ali je svež? DA
19 svinjski vrat Ali je brez kosti? DA
20 divjačina jelen brez kosti Po katerem delu mesa povprašujete? Cene so zelo različne. DIVJAČINA ZA BOGRAČ.

3.SKLOP
5 piščančji file Ali so prsa? DA.
6 piščančji ražnjiči - Ali so brez zelenjave? Z ZELENJAVO.
7 piščančji grill zrezek Prosimo za opis artikla. PIŠČANČJI ZREZEK IZ PRSI.
8 puranji steak Prosimo za opis artikla. PURANJI ZREZEK IZ STEGNA.
12 salama s povrtninami Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo? DA.
13 hrenovke - Ali povprašujete po piščančjih hrenovkah? DA.
14 puranji file Ali so prsa? DA.
18 cordon blu Ali je zamrznjeno? DA.
19 ražnjiči iz piščančjega mesa - Ali so brez zelenjave? DA
6 ražnjiči piščančji in 19 ražnjiči iz piščančjega mesa - Ali gre tukaj za isti artikel? NE. ENI SO Z ZELENJAVO, DRUGI PA BREZ ZELENJAVE.
21 medaljoni Ali so iz piščačjega mesa prsi? DA.
21 medaljoni Ali je zamrznjeno? NE.
22 poli narezek 1 kg Ali povprašujete po posebni piščančji salami narezani? DA.

Datum objave: 05.11.2020   12:28
VPRAŠANJE
Sklop 6 Jajčne testenine
Zap.št 12 Brezglutenski špageti, makaroni,
Smo slovenski proizvajalec testenin, a zaradi posebnih zahtev brezglutenske proizvodnje teh žal nimamo v ponudbi. Prosim, da izbrišete brezglutenske špagete,makarone iz tega sklopa in jih prestavite v sklop splošno prehrambno blago, saj imajo takšno ponudbo grosisti, mi kot proizvajalec pa ne.
Zap.št.13 Brezglutenske jušne testenine
Smo slovenski proizvajalec testenin, a zaradi posebnih zahtev brezglutenske proizvodnje teh žal nimamo v ponudbi. Prosim, da izbrišete brezglutenske jušne testenine iz tega sklopa in jih prestavite v sklop splošno prehrambno blago saj imajo takšno ponudbo grosisti, mi kot proizvajalec pa ne.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Sklop 6 Jajčne testenine
Zap.št 12 Brezglutenski špageti, makaroni,
Smo slovenski proizvajalec testenin, a zaradi posebnih zahtev brezglutenske proizvodnje teh žal nimamo v ponudbi. Prosim, da izbrišete brezglutenske špagete,makarone iz tega sklopa in jih prestavite v sklop splošno prehrambno blago, saj imajo takšno ponudbo grosisti, mi kot proizvajalec pa ne.
Zap.št.13 Brezglutenske jušne testenine
Smo slovenski proizvajalec testenin, a zaradi posebnih zahtev brezglutenske proizvodnje teh žal nimamo v ponudbi. Prosim, da izbrišete brezglutenske jušne testenine iz tega sklopa in jih prestavite v sklop splošno prehrambno blago saj imajo takšno ponudbo grosisti, mi kot proizvajalec pa ne.


ODGOVOR
OBA ARTIKLA BOMO IZLOČILI IZ SKLOPA 6. IN JU UMESTILI V SKLOP 16. OBJAVLJEN BO POPRAVEK PREDRAČUNOV.Datum objave: 05.11.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pomoč:


4. Ketchup 850 g, 1 kg ali zahtevate ketchup brez konzervansov
2. Začinka dodatek jedem 1/1 ali zahtevate brez natrijevegaglutamata
18. Acitron limona 1,2 litra kaj imate v mislih cedevito ali limonsko kislino citronko
19. Acitron pomaranča 1,2 litra izdelka ne najdemo prosimo za proizvajalca ali pa ga izločite iz predračuna kaj imate v mislih cedevito
20. Kavni nadomestek (enakovredno Benquick)- 450 g ste imeli v mislih instant belo kavo kot benquic
30. Müsli rezine 30 g ste mislili kot frutabela
39. Juha domača z jetrnim rižem 1/1 ali lahko jetrni cmočki ali kot dunajska juha podravka, prosimo za pomoč
50. Tunin, sirni namaz - 140g prosimo za proizvajalca, ki ima ta artikel
107. Napitek (enakovredno Cedevita) 1kg izdelek se vam ponavlja 18
108. Acitron 1kg izdelek se vam ponavlja 19
112. Kakao (enakovredno Benko) - 800 g izdelek se vam ponavlja
113. Kakao (enakovredno Benko) - 400 g izdelek se vam ponavlja
114. Bela kava (enakovredno Benko) - 400 g izdelek se vam ponavlja
111. Desert mlečni zdrob - 125 g kakšen izdelek ste imeli v mislih instant, če je to hlajeni izdlek, ga prosim prestavite v sklop mlečno saj je živilo, ki potrebuje hlajeno dostavo.


Hvala!

ODGOVOR

4. Ketchup 850 g, 1 kg ali zahtevate ketchup brez konzervansov. Ketchup 850 g brez konzervansov.
2. Začinka dodatek jedem 1/1 ali zahtevate brez natrijevegaglutamata. DA
18. Acitron limona 1,2 litra kaj imate v mislih cedevito ali limonsko kislino citronko. CEDEVITO Z OKUSOM LIMONE.
19. Acitron pomaranča 1,2 litra izdelka ne najdemo prosimo za proizvajalca ali pa ga izločite iz predračuna kaj imate v mislih cedevito. CEDEVITO Z OKUSOM POMARANČE.
20. Kavni nadomestek (enakovredno Benquick)- 450 g ste imeli v mislih instant belo kavo kot benquic . INSTANT BELO KAVO BENQUICK.
30. Müsli rezine 30 g ste mislili kot frutabela. DA.
39. Juha domača z jetrnim rižem 1/1 ali lahko jetrni cmočki ali kot dunajska juha podravka, prosimo za pomoč. LAHKO Z JETRNIMI CMOČKI.
50. Tunin, sirni namaz - 140g prosimo za proizvajalca, ki ima ta artikel. LJUBLJANSKE MLEKARNE
107. Napitek (enakovredno Cedevita) 1kg izdelek se vam ponavlja 18. IZDELEK BOMO IZLOČILI.
108. Acitron 1kg izdelek se vam ponavlja 19. IZDELEK BOMO IZLOČILI.
112. Kakao (enakovredno Benko) - 800 g izdelek se vam ponavlja. IZDELEK BOMO IZLOČILI.
113. Kakao (enakovredno Benko) - 400 g izdelek se vam ponavlja.IZDELEK BOMO IZLOČILI .
114. Bela kava (enakovredno Benko) - 400 g izdelek se vam ponavlja. IZDELEK BOMO IZLOČIL.
111. Desert mlečni zdrob - 125 g kakšen izdelek ste imeli v mislih instant, če je to hlajeni izdlek, ga prosim prestavite v sklop mlečno saj je živilo, ki potrebuje hlajeno dostavo. IZDELEK BOMO IZLOČILI.

Objavili bomo popravek predračuna.


Datum objave: 05.11.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pomoč:

5. Juice koncentrat (zgoščen pomarančni sok) 5/1
11. Pomarančni juice - 1/1 ste imeli v mislih nekatar ali sok
16. Sok sirup - 17,5 l prosimo za proizvajalca in naziv izdelka, ker si ne predstavljamo kaj imate v mislih

Hvala!

ODGOVOR
5. Juice koncentrat (zgoščen pomarančni sok) 5/1. POMARANČNI NEKTAR
11. Pomarančni juice - 1/1 ste imeli v mislih nekatar ali sok. NEKTAR
16. Sok sirup - 17,5 l prosimo za proizvajalca in naziv izdelka, ker si ne predstavljamo kaj imate v mislih. TA ARTIKEL BO IZLOČEN IZ SKLOPA. OBJAVLJEN BO POPRAVEK PREDRAČUNA.
Datum objave: 05.11.2020   12:49
VPRAŠANJE
28. Kaneloni piščančji - 0,80 kg ali lahko s šunko ali pa šunka sir


ODGOVOR
ŠUNKA IN SIR.Datum objave: 06.11.2020   07:44
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo za popravek:
15. Kumare vložene steklenica - 6/1 prosimo, da spremenite zahtevek v steklu, ker so gastro pakiranja v polčevinki
16. Rdeča pesa vlož. steklenica - 6/1 prosimo, da spremenite zahtevek v steklu, ker so gastro pakiranja v polčevinki


Hvala!

ODGOVOR

Vložene kumare so lahko v pločevinki. Rdeča pesa pa v steklenem kozarcu.