Dosje javnega naročila 006544/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA METLIKA, Šolska ulica 7, 8330 Metlika
Blago: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
ZJN-3: Odprti postopek

JN006544/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006544/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2020
JN006544/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006544/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 205-498254
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA METLIKA
Šolska ulica 7
8330
SI
Metlika
Slovenija
Andreja Jakša
andreja.jaksa@osmetlika.si
+386 73691160
+386 73691170

Internetni naslovi
http://www.osmetlika.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371242/Za_objavo.ZIP

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21687
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 13
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 13
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Mleko
Probiotični jogurti in napitki
Sadni in navadni jogurti
Mlečni namazi, sirni namazi, skuta in siri
Sladoled
Smetane
Maslo
Mleko in izdelki brez laktoze
Ostali mlečni izdelki
Eko mleko mlečni izdelki
Mleko in mlečni izdelki izbrana kakovost poreklo Slovenija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže meso
Mesni izdelki
Ekološko meso in izdelki
Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava perutnine in perutninskih proizvodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
jajca prosta oz. pašna reja
Ekološka jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže ribe - sladkovodne
Sveže ribe - morske
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil po sklopih:
Sveže sadje
Sveža zelenjava
Suhe stročnice
Naravno (BIOLOŠKO) kisano zelje in repa /brez vseh dodatkov)
Bio sadje in zelenjava
Suho sadje (obvezno brez žvepla)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenega sadja in zelenjave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost20

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Olja
Marmelade in džemi (brez žvepla in ostalih dodatkov)
Konzervirane ribe (samo ribe, olje, sol)
Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)
Začimbe - obvezno v kozarčkih ali dozah
Konzervirano sadje in zelenjava
Ostalo prehrambeno blago
Ostali ekološki izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
15321800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sokovi in sirupi
Sadno žitne rezine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15613300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Moke, kaše, testenine
Bio mlevski izdelki, žita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice.
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
15811100
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Kruh
Pekovski izdelki
Slaščice
Bio pekarski in ostali izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava dietetičnih živil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila in testo.
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenih živil in testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kakovost80

Cena – Ponder:
20
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2020   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA METLIKA
Šolska ulica 7
8330
Metlika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   17:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikle BIO kefir in Bio kefir sadni v sklopu 10. 71,72 dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo pretehtal vašo pobudo in po potrebi popravil predračun.

Lep pozdrav


Datum objave: 27.10.2020   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite kot to dopuščajo tudi drugi naročniki, da ponudimo artikel kot najbižji približek vaši zahtevani EM.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je na dnu predračuna opredelil dopustno odstopanje.

V kolikor vam to ne zadošča postavite konkretno vprašanje.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.10.2020   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naše podjetje ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek. Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža je komunalni odpadek. Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo vozil, opravljati dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Pozivamo naročnika, da izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže iz okvirnega sporazuma, to namreč lahko zahtevate le za povratno embalažo.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek in zahteval odvoz povratne embalaže.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:22
VPRAŠANJE
Sp.,

prosimo za posredovanje odgovorov na spodaj zastavljena vprašanja. Za odgovore se vam zahvaljujemo.


Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene

6 Desert sojin 125g Ali lahko ponudimo artikel sojin desert 2*125 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
7 Desert rižev z okusom vanilije 2x100g Ali lahko ponudimo rižev desert v pakiranju 4*110 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
8 Desert sojin z okusom vanilije (4x 125g) Ali lahko ponudimo sojin desert v pakiranju 2*115 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
9 Desert brez mleka ,soje, jajc 125g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 4*110 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
12 Test. Jušni obročki brez glutena 250g Ali lahko ponudimo jušne testenine brez glutena v obliki črk?
18 Sojin desert 250g z okusom vanilije Ali lahko ponudimo sojin desert v pakiranju 4*125 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
28 Riževe testenine 250g Ali lahko ponudimo riževe testenine v 400 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM.


Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava

10 Jurčki- polovičke Ali lahko ponudimo artikel v kockah?


Hvala in LP.


ODGOVOR

Izvolite odgovore

Sklop 12: Živila za posebne prehrambene namene

6 Desert sojin 125g Ali lahko ponudimo artikel sojin desert 2*125 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Lahko
7 Desert rižev z okusom vanilije 2x100g Ali lahko ponudimo rižev desert v pakiranju 4*110 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Lahko
8 Desert sLahkoojin z okusom vanilije (4x 125g) Ali lahko ponudimo sojin desert v pakiranju 2*115 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
9 Desert brez mleka ,soje, jajc 125g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 4*110 g? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Lahko
12 Test. Jušni obročki brez glutena 250g Ali lahko ponudimo jušne testenine brez glutena v obliki črk? Lahko
18 Sojin desert 250g z okusom vanilije Ali lahko ponudimo sojin desert v pakiranju 4*125 g? Ceno preračunamo na zahtevano LahkoEM.
28 Riževe testenine 250g Ali lahko ponudimo riževe testenine v 400 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Laho


Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava

10 Jurčki- polovičke Ali lahko ponudimo artikel v kockah? Ne

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za posredovanje informacij.

Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine

6 Kosmiči- bio sadni, lonček 50 g Prosimo za informacijo, kakšen artikel oz. blagovno znamko imate v mislih. V primeru, da artikla ne najdemo, ali lahko ponudimo kosmiče, ki niso pakirani v lončku?
10 Koruzni zdrob instant , 5 kg Ali lahko ponudimo pakiranje 4*1kg? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
11 Kosmiči- mešanica žit Ali lahko ponudimo musli natur z oreščki?
15 Kosmiči z dodanim sadjem kg Ali lahko ponudimo musli s sadjem, 1 kg?
28 Pirine zvezdice 0,5 kg Ali lahko ponudimo pirino zakuho v drugi obliki?
34 Polžki- polnozrnati 2 kg Ali lahko ponudimo polnozrnate polžke v 5 kg pakiranju? Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati.
40 Riž brušen parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 1 kg Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled, vakumsko pakiran?
41 Riž brušen parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 4 kg Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled?
44 Riž- rjavi , parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 800 g Ali lahko ponudimo dolgozrnati integralni parboiled rjavi riž?
48 Široki rezanci 2 kg Ali lahko ponudimo široke valovite rezance?
49 Široki rezanci 5 kg Ali lahko ponudimo široke jajčne rezance, 8 kg?
Podsklop 2: Bio mlevski izdelki, žita

63 Bio pirina zakuha , kašica Ali lahko ponudimo pirino zakuho v drugi obliki?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
odgovor boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri predračunu smo naleteli na težave, zato prosimo za posredovanje odgovorov.

Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

Podsklop 2: Marmelade in džemi (brez žvepla in ostalih dodatkov)
6 Marelična marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
7 Mešana marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
8 Jagodna marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
9 Slivova marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
Podsklop 3: Konzervirane ribe (samo ribe, olje, sol)

11 Tuna v olju 3x 80 g Ali lahko ponudimo enojno pakiranje tune, 80g? Ceno preračunamo na željeno EM.
12 Tuna z zelenjavo 2x 160 g Ali lahko ponudimo enojno pakiranje tune, 160g? Ceno preračunamo na željeno EM.

Podsklop 4: Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)

15 Čaj gozdna jagoda kg ( filter vrečke veriga ) Ali lahko ponudimo čaj jagoda v 1kg pakiranju?
17 Čaj- kamilica-120 g( 40 filter vrečk) Artikel v 120 g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje (40 filter vrečk) oz. 20 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
21 Čaj-zeleni- 20 g( 20 filter vrečk) Artikel v 20g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 40g pakiranje (20 filter vrečk)? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
25 Sadni čaj ( različni okusi) -120 g( 40 filter vrečk) Ali lahko ponudimo sadni čaj s 25 filter vrečkami?


Podsklop 5: Začimbe - obvezno v kozarčkih ali dozah

29 Bazilika 100g Artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 180 oz 340 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM.

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava


69 Kompot mešani 2650 g Mešani kompoti vsebujejo barvilo E127, kateri je v RD označen kot nezaželen oz. prepovedan. Prosimo za informacijo, kateri izdelek imate v mislih. V nasportnem primeru prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddamo ponudbo.
70 Kompot mešani 4200 g Mešani kompoti vsebujejo barvilo E127, kateri je v RD označen kot nezaželen oz. prepovedan. Prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddamo ponudbo.
71 Kompot slivov 2650 g Ali lahko ponudimo artikel v 4250 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati.
73 Kompot višnjev brez koščic 2650 g Ali lahko ponudimo artikel v 4300 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati.


Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago

74 Bela kava instant, 800 g Prosimo za informacijo, kaj imate v mislih. Ali želite instant kakav ali kavni nadomestek?
89 Lešnikova čokolada 30 g Artikel željene gramature v našem asortimanu ne obstaja. Ali lahko ponudimo čokolado 80g? Ceno preračunamo na željeno EM.
94 Masleni keksi 50 g Artikel željene gramature v našem asortimanu ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 230g pakiranju? Ceno preračunamo na željeno EM.
96 Mlečna čokolada (jedilna) 100g Prosimo za informacijo, ali želite mlečno ali jedilno čokolado?
97 Musli rezina(brusnica) 30 g Artikla z okusom brusnice nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo drug okus, npr. jagoda?
102 Pecilni prašek 5 +1 Ali lahko ponudimo artikel v 5*pack pakiranju?
112 Vanilij sladkor 5+1 Ali lahko ponudimo artikel v 5*pack pakiranju?
118 Goveja juha 0,5 kg Artikla željene gramature ni v našem asortimanu. Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje? Ceno preračunamo na željeno EM.
111 Tunina pašteta brez konzervansov 27g, kot Argeta V RD imate glede paštete/namaza iz tune zahtevo po min. 47% vsebnosti tunine. V predračunu pa želite tunino pašteto v kvaliteti Argete, ki vsebuje 32% tuninega mesa. Prosimo za informacijo, kaj točno zahtevate.

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine

Podsklop 2: Sadno žitne rezine
23 Sadno žitna rezina z jogurtovim oblivom 30 g (pomaranča) Ali lahko ponudimo žitno rezino z jogurtovim oblivom in okusom marelice?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
odgovore boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 10: ali lahko ponudimo jurčke rezane na kocke?
artikel 13: z ali brez kože?
artikel 19: rumen ali zelen?
artikel 21: pasirana ali v listih?
artikel 23: lahko ponudimo mešanico za juho?

ODGOVOR
Spoštovani,
odgovore boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdravSpoštovani,
odgovore boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdravDatum objave: 01.11.2020   18:25
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,
lahko, če boste priložili potrdila o nekatnovanosti.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.11.2020   18:26
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas da združite artikle:
Jabolka , vrste »Gala«,porcijska
Jabolka , vrste »Idared«,porcijska
Jabolka , vrste »Jonagold«,porcijska
Jabolka , vrste »Zlatidelishes«, porcijska
Jabolka ostale vrste
namreč je to enakovreden artikel jabolka. Ravno pri teh postavkah največkrat prihaja do izigravanja s cenami in ne dobite primerljivih konkurenčnih ponudb, prav tako pa ne jabolk, ki bi jih radi imeli.

Prav tako vas prosimo, da združite različne vrste solat:
Solata endivja
Solata ledenka
Solata mehka
Solata zelena, druge vrste
Solate kristalka

Solate kristalke kot take ne poznamo, poznamo pa mehkolistne in krhkolistne solate in med slednje sodi kristalka oziroma great lakes tip z res zbito glavo, kamor štejemo iceberg oz. ledenko in solato gentile, zato predlagamo da vse združite v postavko krhkolistne solate (ledenka, zelena druge vrste in kristalka).
Prosimo za popravek predračuna.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik ne bo spreminjal predračuna. Lahko po ponudite za vse vrste jabolk isto ceno, enako velja za solate.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.11.2020   18:27
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 10: ali lahko ponudimo jurčke kocke?
artikel 13: z ali brez kože?
artikel 19: rumen ali zelen?
artikel 21: pasirana ali v listih?
artikel 23: lahko ponudimo mešanico za juho?

ODGOVOR


Spoštovani,
odgovor boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR
Odgovor na vprašanje smo že podali.

Lep pozdravDatum objave: 01.11.2020   18:28
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočial prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


Odgovor boste prejeli v naslednjih dneh.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:28
VPRAŠANJE
Ali lahko v sklopu 5 ponudimo samo artikel iz podsklopa 3?

ODGOVOR


Lahko.
Lep pozdrav

Datum objave: 01.11.2020   18:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala


ODGOVOR


Lahko, v kolikor boste priložili ne več kot 1 mesec stara potrdila o nekatnovanosti.

Lep pozdrav

Datum objave: 02.11.2020   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri predračunu smo naleteli na težave, zato prosimo za posredovanje odgovorov.

Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

Podsklop 2: Marmelade in džemi (brez žvepla in ostalih dodatkov)
6 Marelična marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
7 Mešana marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
8 Jagodna marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
9 Slivova marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe.
Podsklop 3: Konzervirane ribe (samo ribe, olje, sol)

11 Tuna v olju 3x 80 g Ali lahko ponudimo enojno pakiranje tune, 80g? Ceno preračunamo na željeno EM.
12 Tuna z zelenjavo 2x 160 g Ali lahko ponudimo enojno pakiranje tune, 160g? Ceno preračunamo na željeno EM.

Podsklop 4: Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)

15 Čaj gozdna jagoda kg ( filter vrečke veriga ) Ali lahko ponudimo čaj jagoda v 1kg pakiranju?
17 Čaj- kamilica-120 g( 40 filter vrečk) Artikel v 120 g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje (40 filter vrečk) oz. 20 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
21 Čaj-zeleni- 20 g( 20 filter vrečk) Artikel v 20g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 40g pakiranje (20 filter vrečk)? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
25 Sadni čaj ( različni okusi) -120 g( 40 filter vrečk) Ali lahko ponudimo sadni čaj s 25 filter vrečkami?


Podsklop 5: Začimbe - obvezno v kozarčkih ali dozah

29 Bazilika 100g Artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 180 oz 340 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM.

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava


69 Kompot mešani 2650 g Mešani kompoti vsebujejo barvilo E127, kateri je v RD označen kot nezaželen oz. prepovedan. Prosimo za informacijo, kateri izdelek imate v mislih. V nasportnem primeru prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddamo ponudbo.
70 Kompot mešani 4200 g Mešani kompoti vsebujejo barvilo E127, kateri je v RD označen kot nezaželen oz. prepovedan. Prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddamo ponudbo.
71 Kompot slivov 2650 g Ali lahko ponudimo artikel v 4250 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati.
73 Kompot višnjev brez koščic 2650 g Ali lahko ponudimo artikel v 4300 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati.


Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago

74 Bela kava instant, 800 g Prosimo za informacijo, kaj imate v mislih. Ali želite instant kakav ali kavni nadomestek?
89 Lešnikova čokolada 30 g Artikel željene gramature v našem asortimanu ne obstaja. Ali lahko ponudimo čokolado 80g? Ceno preračunamo na željeno EM.
94 Masleni keksi 50 g Artikel željene gramature v našem asortimanu ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 230g pakiranju? Ceno preračunamo na željeno EM.
96 Mlečna čokolada (jedilna) 100g Prosimo za informacijo, ali želite mlečno ali jedilno čokolado?
97 Musli rezina(brusnica) 30 g Artikla z okusom brusnice nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo drug okus, npr. jagoda?
102 Pecilni prašek 5 +1 Ali lahko ponudimo artikel v 5*pack pakiranju?
112 Vanilij sladkor 5+1 Ali lahko ponudimo artikel v 5*pack pakiranju?
118 Goveja juha 0,5 kg Artikla željene gramature ni v našem asortimanu. Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje? Ceno preračunamo na željeno EM.
111 Tunina pašteta brez konzervansov 27g, kot Argeta V RD imate glede paštete/namaza iz tune zahtevo po min. 47% vsebnosti tunine. V predračunu pa želite tunino pašteto v kvaliteti Argete, ki vsebuje 32% tuninega mesa. Prosimo za informacijo, kaj točno zahtevate.

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine

Podsklop 2: Sadno žitne rezine
23 Sadno žitna rezina z jogurtovim oblivom 30 g (pomaranča) Ali lahko ponudimo žitno rezino z jogurtovim oblivom in okusom marelice?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
izvolite odgovore.
Pozdravljeni,

pri predračunu smo naleteli na težave, zato prosimo za posredovanje odgovorov.

Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

Podsklop 2: Marmelade in džemi (brez žvepla in ostalih dodatkov)
6 Marelična marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe. Lahko
7 Mešana marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe. Lahko
8 Jagodna marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe. Lahko
9 Slivova marmelada 25 g Vse marmelade v porcijskih ali gastro pakiranjih vsebujejo konzervanse, zato prosimo za popravek oz. odobritev ponudbe artiklov z vsebnostjo konzervansev. V nasprotnem ponudniki ne moremo oddati svoje ponudbe. Lahko
Podsklop 3: Konzervirane ribe (samo ribe, olje, sol)

11 Tuna v olju 3x 80 g Ali lahko ponudimo enojno pakiranje tune, 80g? Ceno preračunamo na željeno EM. Ne naročnik bo želel 4 x 80 g. Naročnik bo objavil popravek.
12 Tuna z zelenjavo 2x 160 g Ali lahko ponudimo enojno pakiranje tune, 160g? Lahko

Podsklop 4: Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)

15 Čaj gozdna jagoda kg ( filter vrečke veriga ) Ali lahko ponudimo čaj jagoda v 1kg pakiranju? Naročnik bo objavil popravek.
17 Čaj- kamilica-120 g( 40 filter vrečk) Artikel v 120 g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje (40 filter vrečk) oz. 20 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Naročnik bo objavil popravek.
21 Čaj-zeleni- 20 g( 20 filter vrečk) Artikel v 20g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 40g pakiranje (20 filter vrečk)? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Naročnik bo objavil popravek.
25 Sadni čaj ( različni okusi) -120 g( 40 filter vrečk) Ali lahko ponudimo sadni čaj s 25 filter vrečkami? Lahko

Podsklop 5: Začimbe - obvezno v kozarčkih ali dozah

29 Bazilika 100g Artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 180 oz 340 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Ponudite artikel v dozi ali kozarčku in izvedite preračun.

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava


69 Kompot mešani 2650 g Mešani kompoti vsebujejo barvilo E127, kateri je v RD označen kot nezaželen oz. prepovedan. Prosimo za informacijo, kateri izdelek imate v mislih. V nasportnem primeru prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddamo ponudbo. Naročnik bo želel 1000 g kompot brez barvil. Objavil bo popravek.
70 Kompot mešani 4200 g Mešani kompoti vsebujejo barvilo E127, kateri je v RD označen kot nezaželen oz. prepovedan. Prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddamo ponudbo. Lahko ponudite z barvilom.
71 Kompot slivov 2650 g Ali lahko ponudimo artikel v 4250 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati. Lahko, naročnik bo objavil popravek.
73 Kompot višnjev brez koščic 2650 g Ali lahko ponudimo artikel v 4300 g pakiranju? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati. Naročnik bo objavil popravek.


Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago

74 Bela kava instant, 800 g Prosimo za informacijo, kaj imate v mislih. Ali želite instant kakav ali kavni nadomestek? Kavni nadomestek.
89 Lešnikova čokolada 30 g Artikel željene gramature v našem asortimanu ne obstaja. Ali lahko ponudimo čokolado 80g? Ceno preračunamo na željeno EM. Naročnik ve, da obstaja 450 g čokolada, ki je v dopustnem odstopanju (npr. Gorenjka). Prosimo, ponudite to.
94 Masleni keksi 50 g Artikel željene gramature v našem asortimanu ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 230g pakiranju? Ceno preračunamo na željeno EM. Naročnik ve, da masleni keksi v 50 g pakiranju obstajajo (npr. MASLENI KEKSI LEIBNIZ, BAHLSEN, 50G)
96 Mlečna čokolada 100g Prosimo za informacijo, ali želite mlečno ali jedilno čokolado? Želeli bomo obe, naročnik bo objavil popravek.
97 Musli rezina(brusnica) 30 g Artikla z okusom brusnice nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo drug okus, npr. jagoda? Ne.
102 Pecilni prašek 5 +1 Ali lahko ponudimo artikel v 5*pack pakiranju? Lahko, prosimo za preračun.
112 Vanilij sladkor 5+1 Ali lahko ponudimo artikel v 5*pack pakiranju? Lahko, prosimo za preračun.
118 Goveja juha 0,5 kg Artikla željene gramature ni v našem asortimanu. Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje? Ceno preračunamo na željeno EM. Lahko, naročnik bo objavil popravek.
111 Tunina pašteta brez konzervansov 27g, kot Argeta V RD imate glede paštete/namaza iz tune zahtevo po min. 47% vsebnosti tunine. V predračunu pa želite tunino pašteto v kvaliteti Argete, ki vsebuje 32% tuninega mesa. Prosimo za informacijo, kaj točno zahtevate. Ja, pravilno domnevate.

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine

Podsklop 2: Sadno žitne rezine
23 Sadno žitna rezina z jogurtovim oblivom 30 g (pomaranča) Ali lahko ponudimo žitno rezino z jogurtovim oblivom in okusom marelice? Ne.

Lep pozdravDatum objave: 02.11.2020   10:16
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 10: ali lahko ponudimo jurčke rezane na kocke?
artikel 13: z ali brez kože?
artikel 19: rumen ali zelen?
artikel 21: pasirana ali v listih?
artikel 23: lahko ponudimo mešanico za juho?

ODGOVOR

Spoštovani,
izvolite odgovore.

Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 10: ali lahko ponudimo jurčke rezane na kocke? Ne, želimo polovičke.
artikel 13: z ali brez kože? Z kožo
artikel 19: rumen ali zelen? Oba, naročnik bo objavil popravek.
artikel 21: pasirana ali v listih? pasirana
artikel 23: lahko ponudimo mešanico za juho? Ne, ponudite za mineštro.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.11.2020   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za posredovanje informacij.

Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine

6 Kosmiči- bio sadni, lonček 50 g Prosimo za informacijo, kakšen artikel oz. blagovno znamko imate v mislih. V primeru, da artikla ne najdemo, ali lahko ponudimo kosmiče, ki niso pakirani v lončku?
10 Koruzni zdrob instant , 5 kg Ali lahko ponudimo pakiranje 4*1kg? Ceno preračunamo na zahtevano EM.
11 Kosmiči- mešanica žit Ali lahko ponudimo musli natur z oreščki?
15 Kosmiči z dodanim sadjem kg Ali lahko ponudimo musli s sadjem, 1 kg?
28 Pirine zvezdice 0,5 kg Ali lahko ponudimo pirino zakuho v drugi obliki?
34 Polžki- polnozrnati 2 kg Ali lahko ponudimo polnozrnate polžke v 5 kg pakiranju? Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati.
40 Riž brušen parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 1 kg Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled, vakumsko pakiran?
41 Riž brušen parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 4 kg Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled?
44 Riž- rjavi , parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 800 g Ali lahko ponudimo dolgozrnati integralni parboiled rjavi riž?
48 Široki rezanci 2 kg Ali lahko ponudimo široke valovite rezance?
49 Široki rezanci 5 kg Ali lahko ponudimo široke jajčne rezance, 8 kg?
Podsklop 2: Bio mlevski izdelki, žita

63 Bio pirina zakuha , kašica Ali lahko ponudimo pirino zakuho v drugi obliki?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
izvolite odgovore6 Kosmiči- bio sadni, lonček 50 g Prosimo za informacijo, kakšen artikel oz. blagovno znamko imate v mislih. V primeru, da artikla ne najdemo, ali lahko ponudimo kosmiče, ki niso pakirani v lončku? Lahko, če so 50 g
10 Koruzni zdrob instant , 5 kg Ali lahko ponudimo pakiranje 4*1kg? Ceno preračunamo na zahtevano EM. Ne
11 Kosmiči- mešanica žit Ali lahko ponudimo musli natur z oreščki? Lahko
15 Kosmiči z dodanim sadjem kg Ali lahko ponudimo musli s sadjem, 1 kg? Lahko
28 Pirine zvezdice 0,5 kg Ali lahko ponudimo pirino zakuho v drugi obliki? Ne
34 Polžki- polnozrnati 2 kg Ali lahko ponudimo polnozrnate polžke v 5 kg pakiranju? Če NE, svoje ponudbe ne moremo oddati. Lahko, prosimo za preračun.
40 Riž brušen parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 1 kg Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled, vakumsko pakiran? Ne
41 Riž brušen parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 4 kg Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled? Ne
44 Riž- rjavi , parboled, srednjezrnat, vakumsko pakiran 800 g Ali lahko ponudimo dolgozrnati integralni parboiled rjavi riž? Ne
48 Široki rezanci 2 kg Ali lahko ponudimo široke valovite rezance? Ne
49 Široki rezanci 5 kg Ali lahko ponudimo široke jajčne rezance, 8 kg? NE
Podsklop 2: Bio mlevski izdelki, žita

63 Bio pirina zakuha , kašica Ali lahko ponudimo pirino zakuho v drugi obliki? Lahko

Lep pozdrav


Datum objave: 02.11.2020   10:28
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočial prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR


Lahko.
Lep pozdrav

Datum objave: 02.11.2020   10:29
VPRAŠANJE
Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Ker imamo ponudniki različno organizirane svoje dostavne službe, nas zanima, če bi naročniku za ta sklop zadostovala dostava 1x na teden v dopoldanskem času? Vaša odobritev bi nam omogočial prijavo na razpis. Hvala

ODGOVOR
Lahko

Lep pozdravDatum objave: 03.11.2020   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine

3 100% sadni sirup gozdni sadeži brez konzervansov in sladkorja 6 l- izdelek je pakiran po 5 in ne po 6 l. 6 LITRSKO pakiranje ne obstaja. Prosim popravite enoto mere, da bomo lahko oddali ponudbo.

4 100% sadni sirup jabolko brez konzervansov in sladkorja 6 l-izdelek je pakiran po 5 in ne po 6 l. 6 LITRSKO pakiranje ne obstaja. Prosim popravite enoto mere, da bomo lahko oddali ponudbo.

23 Sadno žitna rezina z jogurtovim oblivom 30 g (pomaranča)- Izdelek je dobavljiv v gramaturi 25 g. Predlagam, da ga obdržite, saj ga imajo otroci zelo radi

ODGOVOR


Hvala za vprašanja oz. pobude. Naročnik bo objavil popravek.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2020   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD, " 17. člen Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje....Ponudnik mora podati dokazila o osnovni sposobnosti gospodarskega subjekta (kandidata, ponudnika, osebe, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje in podizvajalca)" Kakšna dokazila so mišljena? Hvala za odgovor.ODGOVORSpoštovani,
izpolnjen in podpisan ESPD obrazec ter izpolnjena in podpisana 2a in 2 b obrazca.
lp

Datum objave: 04.11.2020   17:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD, " 17. člen Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje....Ponudnik mora podati dokazila o osnovni sposobnosti gospodarskega subjekta (kandidata, ponudnika, osebe, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje in podizvajalca)" Kakšna dokazila so mišljena? Hvala za odgovor.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za posredovanje odgovora na spodnje izpostavljeno.

Sklop 7: Zamrznjeno sadje in zelenjava

10 Jurčki- polovičke artikla ni za dobiti. Ali lahko ponudimo jurčke v kocki oz. rezinah, saj cele že imate v ponudbi?


Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

Podsklop 4: Zeliščni čaji (sestava samo zelišča)

17 Čaj- kamilica-120 g( 40 filter vrečk) ali lahko ponudimo pakiranje 40g (40 vrečk), saj 120g pakiranje ne obstaja?
20 Čaj-meta- 20 g( 20 filter vrečk) ali lahko ponudimo pakiranje 30g (20 vrečk), saj 20g pakiranje ne obstaja?

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava

65 Stročji fižol 2650 g ali lahko ponudimo pakiranje 4100g, saj atikel v 2650g pakiranju ne obstaja?


Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago

74 Bela kava instant, 800 g ali lahko ponudimo kavni nadomestek proja v pakiranju 1kg?
97 Musli rezina(brusnica) 30 g ali lahko ponudimo artikel v 50g pakiranju, saj 30g pakiranja ne najdemo?
101 Napolitanke ( sadni nadev) 50 g ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, saj 50g pakiranja ne najdemo?
111 Tunina pašteta brez konzervansov 27g, kot Argeta ali lahko ponudimo Argeta pašteto, ki vsebuje samo 32% tuninega mesa?Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi ter žitne rezine

3 100% sadni sirup gozdni sadeži brez konzervansov in sladkorja 6 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.
4 100% sadni sirup jabolko brez konzervansov in sladkorja 6 l prosimo, da artikel izločite oz. naredite poseben sklop, saj v istem sklopu z ostalimi artikli (sokovi, nektarji) favorizirate točno enega ponudnika, kar pa zakon ne dopušča.


Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine

17 Kus kus pirin, 250 g ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
18 Kus kus polnozrnat, 250 g ali lahko ponudimo artikel v 500g ali v 1kg pakiranju?
22 Moka T1600 artikel ne obstaja. Prosim sporočite kaj točno ste imeli v mislih - katero moko?
30 Polnozrnata polenta, 450 g artikel se ne prizvaja več. Prosimo za izključitev artikla.
32 Polnozrnati špageti- 5 kg artikel v tako velikem pakiranju žal ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
45 Rižek- testenine 500 g ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
52 Testenine abeceda ali lahko ponudimo artikel v v obliki obročkov/rinčic?
54 Testenine metuljčki veliki , 2 kg ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju kot npr. Barilla?

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali se za zavarovanje vzame 1 letna vrednost ali 3 letna? Če je vrednost 3 letna je to kar precej velik znesek za vnovčenje zavarovanja - glede npr. na vrednost reklamacij in zelo velik strošek za dobavitelja. Prosimo, da vrednost zavarovanja zmanjšate na bolj sprejemljive zneske - vrednost menice npr. do 2000.

- navajate predložitev rednega cenika. Prosimo, da to zavržete. Predlagamo, da se naročnik sproti dogovarja z ponudnikom, v primeru, ko se pojavi potreba po novem artiklu. Takšna ponudba je zagotovo ugodnejša od cen na rednem ceniku, ki je precej obsežen in se nenehno spreminja - kar pomeni, da vam bi morali ob vsaki spremembi poslati nov cenik.

- merilo kakovost - če pravilno razumemo se za kakovost ne upoštevajo certifikati?

- v primeru reklamacije navajate dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas podaljšate na 2 uri, da lahko ponudniki v realnem času korektno rešimo zadevo - težava so cestne razmere.

- navajate odvoz embalaže še isti dan oziroma najkasneje naslednji dan po dobavi. Prosimo, da kot dober gospodar in ekološko osveščen dovolite odvoz ob naslednji dostavi.

- ali je v sklopih 2 in 3 zahtevano, torej je pogoj slovensko poreklo?

- ali zahtevate v sklopih 2 in 3, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

- prosimo za dodatne informacije:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki
Podsklop 1: Sveže meso
2 Junečje oz. mlado goveje stegno - Ali je v kosu?
2 Junečje oz. mlado goveje stegno - Ali je brez kosti?
5 Junečje oz. mlado govedo- bočnik - Ali je v kosu?
5 Junečje oz. mlado govedo- bočnik - Ali je brez kosti?
6 Junečje oz. mlado govedo- plečka - Ali je v kosu?
6 Junečje oz. mlado govedo- plečka - Ali je brez kosti?
9 Svinjina- vratovina - Ali je v kosu?
9 Svinjina- vratovina - Ali je s kostmi?
10 Svinjina- vratovina brez kosti - Ali je v kosu?
12 Svinjski kare - bkk - Ali je v kosu?
13 Svinjsko stegno - Ali je v kosu?
13 Svinjsko stegno - Ali je brez kosti?
17 Telečje stegno - Ali je v kosu?
17 Telečje stegno - - Ali je brez kosti?
19 Telečji kare-bk - Ali je v kosu?
20 Telečji zrezki - Ali so iz stegna?
21 Teletina -pleče - Ali je v kosu?
21 Teletina -pleče - Ali je brez kosti?
Podsklop 2: Mesni izdelki
23 Bržola - Ali je v kosu?
23 Bržola - Ali povprašujete po tako imenovani suhi budjoli?
24 Čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa?
25 Delikatesna slanina - Ali je v kosu?
25 Delikatesna slanina - Ali povprašujete po prešani slanini? Prosimo za opis artikla.
26 Domača suha salama - Ali je v kosu?
27 Hrenovke - Ali povprašujete po hrenovkah iz mešanega mesa?
29 Kranjske klobase ( sestava enaka kot pri zaščiteni) - Ali zahtevate certificirane?
30 Kuhan pršut - Ali je v kosu?
31 Mortadela - Ali je v kosu?
32 Pečena slanina - Ali je v kosu?
32 Pečena slanina - Ali povprašujete po tako imenovani hamburški slanini?
35 Prekajeni vrat - Ali je v kosu?
36 Pršut - Ali je v kosu?
36 Pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu?
37 Salama- aljaževa * - Ali je v kosu?
38 Salama- gozdarska * - Ali je v kosu?
39 Salama- pariška * - Ali je v kosu?
40 Salama-posebna * - Ali je v kosu?
41 Šunka v ovitku - Ali je v kosu?
42 Trajna salama - Ali je v kosu?
42 Trajna salama - Prosimo navedite primer artikla ter opis artikla.
43 Trajna salama čajna * - Ali je v kosu?
Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
46 JUNEČJE MESO/ MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu?
47 JUNEČJE MESO/MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu?
Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 Piščančja stegna - Ali so s kostjo in kožo?
3 Piščančji file - Ali so prsa?
4 Piščančji file- kocke - Ali so prsa?
5 Piščanec- perutka - Ali povprašujete po piščančjih krilih?
6 Piščanec- prsa - Ali so s kostjo in kožo?
7 Piščanec-cel - Ali je za peko?
8 Puranji file, zrezki - Ali so prsa?
10 Piščančja prsa v ovoju - Ali je v kosu?
11 Piščančja salama - Ali je v kosu?
11 Piščančja salama - Ali povprašujete po piščančji posebni salami?
12 Piščančji zrezki-panirani - Ali so zamrznjeni?
13 Piščančji medaljoni - Ali so prsa?
13 Piščančji medaljoni - Ali so zamrznjeni?
14 Puranja prsa v ovoju - Ali so v kosu?
15 Puranji file - Ali so prsa?
16 Puranji medaljoni - Ali so prsa?
16 Puranji medaljoni - Ali so zamrznjeni?
17 Puranji zrezki - Ali so prsa?
8 Puranji file, zrezki in 17 Puranji zrezki - Ali gre tu za isti artikel?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo ustavil javno naročilo.

Bo pa vaša vprašanja upošteval pri pripravi nove dokumentacije.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Datum objave: 04.11.2020   17:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore na spodnja vprašanja:

Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine

5 Jušna zakuha - krpice 0,5 kg
Ali lahko ponudimo 3kg?
24 Peresniki 5 kg
Ali lahko ponudimo 10kg oz.500g?
32 Polnozrnati špageti- 5 kg
Ali lahko ponudimo 400g?
34 Polžki- polnozrnati 2 kg
Ali lahko ponudimo 500g?
45 Rižek- testenine 500 g
Ali lahko ponudimo 5kg?
47 Široki rezanci špinačni 2 kg
Ali lahko ponudimo 400g?
49 Široki rezanci 5 kg
Ali lahko ponudimo 8kg oz. 400g?
50 Široki rezanci- korenčkovi 2/1
Ali lahko ponudimo 500g?
56 Testenine rižek 250 g
Ali lahko ponudimo 5kg?

Najlepša hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Naročnik bo ustavil javno naročilo.

Vaša vprašanja bo upošteval pri pripravi novega javnega naročila.

Lep pozdrav

Datum objave: 04.11.2020   17:58
V skladu z 90. Členom ZJN 3 naročnik ustavlja postopek oddaje javnega naročila Sukcesivna dobava prehrambenega blaga (konvencionalna in ekološka živila).
Razlog za prekinitev postopka je 113. člen Zakona o začasnih ukrepih za omejitev in odpravo posledic COVID 19.
Javni zavodi morajo do 31. decembra 2021, ne glede na predpise, ki urejajo zeleno javno naročanje, nabaviti vsaj 50 odstotkov pridelanih kmetijskih pridelkov in živil z območja Republike Slovenije in vsaj 50 odstotkov predelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri katerih so bile vse faze pridelave in predelave opravljene v Republiki Sloveniji. To velja, če vrednost javnega naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik bo pričel nov postopek za obdobje enega leta in ne bo presegel vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav