Dosje javnega naročila 006411/2020
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Storitve: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 113.178,86 EUR

JN006411/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2020
JN006411/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2020
JN006411/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2021
JN006411/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
JN006411/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006411/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Apolonija Skok Lebeničnik
info@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.prodnik.si
ESPD: https://www.prodnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21658
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava
Referenčna številka dokumenta: MJKP1120
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lukovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu - obnova krmilne, strojne in elektro opreme na hidroforni postaji Trnjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2020   11:15
Kraj: informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2020