Dosje javnega naročila 006542/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Prevzem odpadkov
ZJN-3: Odprti postopek

JN006542/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006542/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN006542/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006542/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 205-499351
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21662
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadkov
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za prevzem odpadkov, razdeljeno na sklope.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.093.800,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 7
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba MKO s kl. št. 20 03 01
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba MKO s kl. št. 20 03 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 900.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba kosovnih odpadkov s kl. št. 20 03 07
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelavo in dokončna oskrba kosovnih odpadkov s kl. št. 20 03 07
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 705.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov s kl. št. 20 01 08
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov s kl. št. 20 01 08
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba komunalnega lesa s klas. št. 20 01 38
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba komunalnega lesa s klas. št. 20 01 38
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 560.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih odpadkov 20 02 01
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih odpadkov 20 02 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 44.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest 17 06 05*
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest 17 06 05*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelavo in dokončno oskrbo odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelavo in dokončno oskrbo odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 238.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2020   12:42
Interesente obveščamo, da bomo podaljšali rok za vprašanja, do 9.11.2020 do 9.00 ure. Na spletni strani bomo objavili spremembe razpisne dokumentacije (spremembe z dne 3.11.2020).

Datum objave: 04.11.2020   13:08
VPRAŠANJE
V okvirnem sporazumu je navedeno (za sklope 2-7), da bo naročnik med strankami tega sporazuma v času trajanja sporazuma izvedel konkurenco na ta način, da bo stranke tega okvirnega sporazuma, pozval k predložitvi ponudbe in izbral izvajalca po merilih iz tega sporazuma. Naročnik bo praviloma povpraševanja izvajal za določene količine (sklop 2 in 4 - po 500 ton, sklop 3 po 300 ton; sklop 5 in 7 po 350 ton; sklop 6 po 100 ton). Nadalje je navedeno, da bo izbrana stranka bo morala količine prevzeti v rokih določenih v tehničnih specifikacijah. Naročnika opozarjamo, da v tehničnih specifikacijah ni navedenih rokov, ko katerih je govora v okvirnem sporazumu (prevzem v kolikem času naročnik namerava oddati npr. 500 ton za sklop 2 in 4, oz. ostale delne količine po sklopih). Nadalje prosimo za pojasnilo, če s tokratno oddajo ponudbe prve količine (prvih npr. 500 ton za sklop 2 in 4, itd. in za ostale sklope kot zgoraj navedeno) pripada najugodnejšemu ponudniku in se bo konkurenca odpirala torej po prvih oddanih delnih količinah.

ODGOVOR

1. Tudi za prve oddane količine bodo stranke sporazuma oddale ponudbe (nove cene). Ponudbena cena, ki jo ponudnik odda v osnovni ponudbi (novi rok za oddajo ponudbe je 19. 11. 2020), je samo limitirana cena, ki je stranke sporazuma ne smejo preseči v ostalih oddanih ponudbah. Torej prve količine ne pripadejo najugodnejšemu ponudniku s tokratno oddajo ponudb.

2. Roki za prevzeme znotraj okvirnih sporazumov so enaki kot roki, določeni v tehničnih specifikacijah. Naročnika bo ponudnika pozval, da prevzame odpadke delnih količin, ko bo imel na zalogi minimalno 25 ton in maksimalno 50 ton.


Datum objave: 04.11.2020   14:34
Naročnik je rok za vprašanja podaljšal do 11.11.2020 in rok za prejem ponudb na 19.11.2020. Na svoji spletni strani je naročnik objavil popravke razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.11.2020   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji na str. 4 navaja, da je merilo za izbor ponudbe »Najugodnejša ponudba: najnižja cena«. Naročnika prosimo za pojasnilo ali je merilo cena brez DDV v EUR na tono. Obenem prosimo, da naročnik izrecno navede kakšen DDV se obračunava za predmetno storitev.
2. V obrazcih (OBR-4_1/4_2/4_3/4_4/4_5/4_6/4_7) je naročnik zapisal, da so obvezna priloga k predračunu: Tehnične specifikacije za določen sklop za katerega izpolnjujemo predračun. Prosimo za pojasnilo ali je potemtakem tehnične specifikacije potrebno priložiti predračunu in ju skupaj naložiti pri oddaji ponudbe v razdelek Predračun (ali se tehnične specifikacije skupaj s preostalimi obrazci ponudbe naložijo pod razdelek Drugi dokumenti).
Pravtako se nam postavlja vprašanje ali se tehnične specifikacije izpolnijo (tabela) ali se zgolj podpišejo kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na str. 5.
3. Naročnika prosimo, da ponudniku podaljša rok realizacije storitve od prejetja naročila v vseh sklopih, kjer je ta rok krajši. Predlagamo 5 oziroma minimalno 3 dni glede na to, da so na roke vezane pogodbene kazni.


ODGOVOR
1. Merilo je cena brez DDV v EUR na tono. Obračuna se 9,5 DDV.
2. Tehnične specifikacije ne naložite v razdelek Predračun. Naložite jih v razdelek Drugi dokumenti.
3. Prosimo, da jih podpišete in izpolnite.
4. Minimalno tri dni od naročila je novi rok pri sklopih 2, 3, 4 in 5.

Datum objave: 11.11.2020   07:45
Spoštovani.
Na spletni strani naročnika so bile objavljene spremembe razpisne dokumentacije z dne 3. in 6. 11. 2020.