Dosje javnega naročila 006615/2020
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Storitve: Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v Občini Borovnica v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 411.498,44 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006615/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN006615/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN006615/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN006615/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN006615/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN006615/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN006615/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN006615/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN006615/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2021
JN006615/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.06.2021
JN006615/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.06.2021
JN006615/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN006615/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006615/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 207-503994
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
info@kpv.si
+386 17502960
+386 17502950

Internetni naslovi
http://www.kpv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kpv.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21727
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Komunalno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v Občini Borovnica v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
Referenčna številka dokumenta: 4162-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v Občini Borovnica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje cest in javnih površin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje cest in javnih površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Vrednost ponudbe za posamezen sklop95
Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave na bankinah in brežinah
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave na bankinah in brežinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Vrednost ponudbe za posamezen sklop95
Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Barvanje talne prometne signalizacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Barvanje talne prometne signalizacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Vrednost ponudbe za posamezen sklop95
Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Gozdarske storitve
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Gozdarske storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Vrednost ponudbe za posamezen sklop95
Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojno obžagovanje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojno obžagovanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Vrednost ponudbe za posamezen sklop95
Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.12.2020   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.11.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
Vrhnika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.10.2020   12:03
VPRAŠANJE
Ne najdem razpisne dokumentacije na navedenem spletnem naslovu.

ODGOVOR

Pozdravljeni, razpisna dokumentacija je objavljena na www.kpv.si, zavihek "javna naročila", "Naročila male vrednosti".
Lp.


Datum objave: 31.10.2020   12:05
Razpisna je objavljena na www.kpv.si, zavihek "javna naročila ", "evropska naročila".

Lp.

Datum objave: 03.11.2020   11:04
VPRAŠANJE
V razpisu navajate, da se točkuje tudi, če ima ponudnik sklenjeno veljavno podjetniško kolektivno pogodbo.
Podjetniške kolektivne pogodbe NI VEČ. Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR
Pozdravljeni! V kolikor se vaše vprašanje oziroma trditev nanaša na to, da instituta podjetniške kolektivne pogodbe ni več, pojasnjujemo, da ta institut še obstaja. Ureja ga Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 ZArbit), in sicer gre za kolektivno pogodbo na ravni delodajalca (ožja raven).Datum objave: 04.11.2020   07:25
VPRAŠANJE
V Sklopu Strojno obžagovanje imate navedeno "Prevozno sredstvo z rezalnikom za veje do fi 30 cm s krožno žago". Prosim za točno specifikacijo kaj je mišljeno s tem. Ali je rezalnik za veje in krožna žaga na istem prevoznem sredstvu oz. ali je to kakšna druga mehanizacija? Ali je nalaganje in odvoz vej sestavni del te mehanizacije?

ODGOVOR
Pozdravljeni, rezalnik za veje in krožna žaga sta na ločenem prevoznem sredstvu. Nalaganja in odvoza vej ni, saj se le te zmelje.

Lp.Datum objave: 06.11.2020   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri predračunu za letno vzdrževanje smo odkrili napako pro vseh sklopih v zmnožkih in šeštevkih postavk.
Prosimo za odpravo napake.

ODGOVOR
Pozdravljeni, predračun popravljen in objavljen.

Lp.Datum objave: 16.11.2020   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je možno, da je v 2. sklopu v 2. postavki prišlo do napake v merski enoti (m1). Bi morale biti tukaj ure?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
v sklopu 2 pri drugi postavki je v objavljenem predračunu enota mere ura. Vašega vprašanja torej ne razumemo.

Lp.Datum objave: 18.11.2020   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V sklopu gozdarske storitve nas zanima na kakšnem terenu se bodo izvajale gozdarske storitve. Kolikokrat na leto in v kakšnem obsegu se bo izvajala storitev?

ODGOVOR
Pri teh delih ne gre za običajne gozdarske storitve, temveč se bo sekalo posamezna drevesa, ki ogrožajo promet na cesti. Pogostost posegov težko natančno definiramo. Po oceni gre za posek okoli 20 dreves v trajanju pogodbe.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je možno, da je v 2. sklopu v 2. postavki prišlo do napake v merski enoti (m1). Bi morale biti tukaj ure?

ODGOVOR
Pri teh delih ne gre za običajne gozdarske storitve, temveč se bo sekalo posamezna drevesa, ki ogrožajo promet na cesti. Pogostost posegov težko natančno definiramo. Po oceni gre za posek okoli 20 dreves v trajanju pogodbe.Datum objave: 18.11.2020   14:19
VPRAŠANJE
Sklop Gozdarske storitve. Na kakšnem terenu se bodo izvajala dela in kolikokrat v času trajanja pogodbe?

ODGOVOR
Pri teh delih ne gre za običajne gozdarske storitve, temveč se bo sekalo posamezna drevesa, ki ogrožajo promet na cesti. Pogostost posegov težko natančno definiramo. Po oceni gre za posek okoli 20 dreves v trajanju pogodbe.