Dosje javnega naročila 006553/2020
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznano mednarodno zaščito
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 320.000,00 EUR

JN006553/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006553/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2021
JN006553/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN006553/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2021
JN006553/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006553/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 205-499424
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Dižovnik
urska.dizovnik@gov.si
+386 12008424

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21691
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznano mednarodno zaščito
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje tečajev slovenskega jezika, ki je namenjen osebam s priznano mednarodno zaščito v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 262.295,08 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: izvajanje tečajev slovenskega jezika, ki je namenjen osebam s priznano mednarodno zaščito v Ljubljani
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznano mednarodno zaščito v Ljubljani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 122.950,82 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet javnega naročila se sofinancira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 % upravičenih stroškov.
II.2.14 Dodatne informacije
Opomba pod točko II.2.7:
Pogodba se bo izvajala za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe oz. počrpanja sredstev po obstoječih pogodbah (predvidoma 1. 1. 2021) do porabe sredstev, namenjenih izvajanju tečajev, oz. do 30. 6. 2023.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: izvajanje tečajev slovenskega jezika, ki je namenjen osebam s priznano mednarodno zaščito v Mariboru
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznano mednarodno zaščito v Mariboru.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 122.950,82 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet javnega naročila se sofinancira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 % upravičenih stroškov.
II.2.14 Dodatne informacije
Opomba pod točko II.2.7:
Pogodba se bo izvajala za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe oz. počrpanja sredstev po obstoječih pogodbah (predvidoma 1. 1. 2021) do porabe sredstev, namenjenih izvajanju tečajev, oz. do 30. 6. 2023.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: izvajanje tečajev slovenskega jezika, ki je namenjen osebam s priznano mednarodno zaščito v Kopru
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje tečajev slovenskega jezika, ki je namenjen osebam s priznano mednarodno zaščito v Kopru.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 16.393,44 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet javnega naročila se sofinancira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 % upravičenih stroškov.
II.2.14 Dodatne informacije
Opomba pod točko II.2.7:
Pogodba se bo izvajala za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe oz. počrpanja sredstev po obstoječih pogodbah (predvidoma 1. 1. 2021) do porabe sredstev, namenjenih izvajanju tečajev, oz. do 30. 6. 2023.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.11.2020   10:09
Vprašanji, prejeti 26. 10. 2020 ob 12:21 uri.

1. Ali se finančno zavarovanje za RESNOST PONUDBE upošteva tudi BIANCO MENICA?

Odgovor:
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik kot ustrezno predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oziroma bančno garancijo, skladno s točko 18, I. poglavja razpisne dokumentacije. Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede finančnega zavarovanja.

2. Ali mora bit izključno BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZAVAROVALNICE?

Odgovor:
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik kot ustrezno predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oziroma bančno garancijo, skladno s točko 18, I. poglavja razpisne dokumentacije. Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede finančnega zavarovanja.


Datum objave: 10.11.2020   10:10
Vprašanje, prejeto 29. 10. 2020 ob 09:51 uri.

Je za resnost ponudbe lahko bianco menica namesto zavarovanja?

Odgovor:
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik kot ustrezno predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oziroma bančno garancijo, skladno s točko 18, I. poglavja razpisne dokumentacije. Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede finančnega zavarovanja.


Datum objave: 10.11.2020   10:14
Vprašanja, prejeta 2. 11. 2020 ob 10:27 uri.

1. Lokacije naročnika: Zaradi priprave ponudbenega predračuna vas prosimo za točne lokacije izvedbe (to lahko vpliva na ceno potnih stroškov).

Odgovor:
Program se bo izvajal v Mariboru, Ljubljani ali v Kopru, in sicer v prostorih izbranega izvajalca.

2. Ali je izvajalec v primeru izvedbe programa v skladu s točko 3 II. poglavja dokumentacije v krajih, ki niso navedeni v dokumentaciji, upravičen do dodatnega obračuna potnih stroškov?

Odgovor:
V primeru, da bo izbrana nedoločena lokacija, bo naročnik z izbranim izvajalcem sklenil aneks k pogodbi, s katerim mu bodo priznani dodatni potni stroški.

3. Ali mora v skladu s tretjim odstavkom točke 3 III. poglavja (zagotavljanje tehničnih pripomočkov za učenje na daljavo) družba ponudnica v navedenih primerih zagotoviti tudi sredstva IKT računalnik, kamero, zvočnike, programsko opremo, povezavo in dostop?

Odgovor:
Udeležencem programa mora izvajalec omogočiti dostop do spletne učilnice in samo izvedbo le-te, tehnične pripomočke (računalnik, prenosnik, tablica ali telefon) pa si udeleženci zagotovijo sami. Izvajalec mora zagotoviti kontrolo naročnika nad izvedbo programa (zagotoviti mora transparentno kontrolo prisotnosti na tečaju jezika).

4. Ali je treba te tehnične pripomočke zagotoviti vsakemu udeležencu posebej?

Odgovor:
Udeležencem programa mora izvajalec omogočiti dostop do spletne učilnice in samo izvedbo le-te, tehnične pripomočke (računalnik, prenosnik, tablica ali telefon) pa si udeleženci zagotovijo sami. Izvajalec mora zagotoviti kontrolo naročnika nad izvedbo programa (zagotoviti mora transparentno kontrolo prisotnosti na tečaju jezika).

5. Mediacija: Ali je treba mediacijo zagotoviti za vsako skupino oziroma ali se prisotnost mediatorja zagotovi po potrebi?

Odgovor:
Mediatorji so navedeni kot pomoč pri izvedbi tečaja jezika, ali jih bodo izvajalci uporabljali, pa je prepuščeno njim samim. Pri ponudbeni ceni, kjer so omenjeni, je mediator predviden zaradi tega, da si izvajalec, če ga bo potreboval, lahko mediatorja vračuna v ponudbeno ceno.

6. Ali je predviden skupni jezik, ki bo veljal za mediacijo v oblikovanih homogenih skupinah (ANG, FR?)?

Odgovor:
Mediatorji so navedeni kot pomoč pri izvedbi tečaja jezika, ali jih bodo izvajalci uporabljali, je prepuščeno njim samim.

7. Ali so lahko skupine homogeno oblikovane tudi po znanju skupnega jezika udeležencev?

Odgovor:
Izvajalec je dolžan vse udeležence programa, pred izvedbo programa testirati in jih razvrstiti v homogene skupine glede na njihovo predznanje.

8. Katera merila in postopek veljajo za sprejetje odločitev o jezikovni mediaciji?

Odgovor:
Mediatorji so navedeni kot pomoč pri izvedbi tečaja jezika, ali jih bodo izvajalci uporabljali, je prepuščeno njim samim.

9. Katera merila in postopek se uporabljajo za konec zagotavljanja mediacije?

Odgovor:
Mediatorji so navedeni kot pomoč pri izvedbi tečaja jezika, ali jih bodo izvajalci uporabljali, je prepuščeno njim samim.

10. Če npr. od šestih oseb v skupini dve govorita angleško, dve francosko, drugi dve pa druge jezike: ali je treba zagotoviti mediacijo za vse jezike?

Odgovor:
Mediatorji so navedeni kot pomoč pri izvedbi tečaja jezika, ali jih bodo izvajalci uporabljali, je prepuščeno njim samim.

11. Ponudnik in podizvajalci: ali se zunanji sodelavci (npr. učitelji, ki so s. p. ali delajo na podlagi avtorske pogodbe) štejejo za podizvajalce družbe ponudnice?

Odgovor:
Da, štejejo se kot podizvajalci.

12. Ali se osebe, ki niso gospodarske družbe in s katerimi je družba ponudnica pred oddajo zadevnega javnega naročila sklenila splošno podjemno pogodbo o izvajanju predmeta javnega naročila z odložnim pogojem (zmaga na razpisu), ki ne vsebuje elementov delovnega razmerja, štejejo za zaposlene ali podizvajalce?

Odgovor:
Te osebe se štejejo kot podizvajalci.

13. Ali se osebe, ki niso gospodarske družbe in s katerimi je ponudnik pred oddajo zadevnega javnega naročila sklenil splošno avtorsko pogodbo o izvajanju predmeta javnega naročila z odložnim pogojem (zmaga na razpisu), ki ne vsebuje elementov delovnega razmerja, štejejo za zaposlene ali podizvajalce?

Odgovor:
Te osebe se štejejo kot podizvajalci.

14. Ali se osebe, s katerimi je ponudnik pred oddajo zadevnega javnega naročila podpisal splošno pismo o nameri (zagotavljanje zmogljivosti) za izvajanje predmeta javnega naročila, ki ne vsebuje elementov delovnega razmerja, štejejo za zaposlene ali podizvajalce?

Odgovor:
Te osebe se štejejo kot podizvajalci.

15. Kako podizvajalci, ki niso gospodarske družbe, zagotovijo izpolnjevanje merila iz točke 1 b III. poglavja glede izpolnitve plačila obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v sedanjih okoliščinah, v katerih so obveznosti nekaterih samozaposlenih obračunane in zapadle ter bodo poravnane iz virov na podlagi veljavnih svežnjev protikoronskih ukrepov, vendar še niso poravnane zaradi tehničnih ali drugih omejitev in težav FURS?

Odgovor:
Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; ZIUOOPE) se začasno dopušča popravni mehanizem glede drugega odstavka 75. člena ZJN-3, kljub obstoju tega izključitvenega razloga. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti, ta rok pa ne sme biti daljši od 30 dni. Navedeno pomeni, da za kršitev iz navedenega odstavka ne velja več, da je avtomatično uresničen razvezni pogoj za razvezo pogodbe ali da je gospodarski subjekt avtomatično izločen iz postopka javnega naročanja, ampak mu je pred tem lahko dovoljen popravni mehanizem.
Če poenostavimo, to pomeni, da davčni dolžnik, za katerega je do sedaj veljalo, da je iz postopka javnega naročila zaradi davčnega dolga avtomatično izločen, lahko v roku, ki mu ga določi naročnik, najdalj pa 30 dni po prejemu poziva naročnika, izpolni svoje davčne obveznosti in o tem naročniku predloži dokazilo. V kolikor bo to naredil v odrejenem roku, naročnik njegove ponudbe ne bo smel izločiti iz nadaljnjega postopka.

16. Merilo za izbor: Kaj pomeni izraz »ekonomsko najugodnejša ponudba«?

Odgovor:
Ekonomsko najugodnejša ponudba po ZJN-3 pomeni za naročnika najbolj optimalno ponudbo, kar je odvisno od meril, ki jih naročnik uporabi v postopku javnega naročanja. Podrobneje opredeljeno v 23. točki I. poglavja razpisne dokumentacije.

17. Ali je edino merilo za izbor ponujena cena?

Odgovor:
Da, v konkretnem primeru se ponudbe za posamezen sklop oceni na podlagi cene, in sicer cene ene šolske ure programa na skupino udeležencev.

18. Ali lahko družba ponudnica odda ponudbo brez navedbe podizvajalcev, če izpolnjuje pogoje iz III. poglavja dokumentacije, vendar bo podizvajalce v izvajanje v skladu s točko 16 I. poglavja dokumentacije in ob upoštevanju 94. člena ZJN-3 morda morala vključiti naknadno glede na število skupin, dinamiko napotitev in druge potrebe?

Odgovor:
Da, ponudnik lahko kadarkoli prijavi nove izvajalce.

19. Odločitev: Kdaj naj bi bila sprejeta odločitev o izbranem ponudniku za oddajo javnega naročila, saj je v dokumentaciji določen samo datum za odpiranje ponudb?

Odgovor:
Naročnik mora odločitev o oddaji javnega naročila sprejeti v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.20. Obseg storitev: Koliko je potencialnih udeležencev v tem trenutku in kako so geografsko razporejeni?

Odgovor:
V mesecu SEPTEMBRU 2020 je bilo v Ljubljani 8 skupin, V Mariboru 4 skupine in v Kopru 1 skupina.

21. Kakšna je bila dinamika napotitev v preteklih izvedbah iste storitve (tečaji slovenskega jezika za OMZ)?

Odgovor:
Dinamika napotitev je odvisna od števila podeljenih statusov oseb s priznano mednarodno zaščito (v nadaljevanju OMZ). V mesecu SEPTEMBRU 2020 je bilo v Ljubljani 8 skupin, V Mariboru 4 skupine in v Kopru 1 skupina.

22. Ali je družba ponudnica pri oblikovanju urnika tečaja M1 samostojna ob upoštevanju 12-mesečne omejitve trajanja izobraževanja ali odvisna od drugih dejavnikov (zahteve in želje udeležencev, verski razlogi itd.)?

Odgovor:
Urniki skupin se glede številčnosti prilagajajo potrebam OMZ, s soglasjem skrbnika pogodbe naročnika.

23. Kako hitro je treba izvesti tečaj M2, če za M1 velja omejitev 12 mesecev od napotitve?

Odgovor:
Načeloma se dodatnih 100 ur tečaja izvede kmalu po končanju 300 urnega tečaja slovenskega jezika, predvsem pa ko se napolnijo skupine oz. v dogovoru z naročnikom.

24. V točki 4 III. poglavja (začetek izvedbe) je navedeno, da je » [izvajalec] dolžan pričeti z izvedbo programa M1 in M2 najkasneje v roku enega meseca od dneva prijave udeležencev v program. Če v navedenem obdobju izvajalec ne more zagotoviti vsaj 6 udeležencev programa, ob predhodnem soglasju naročnika izvede program z manjšim številom udeležencev.« Ali gre tukaj za neskladje, saj je predvideno, da izvajalec »išče« osebe, ali je treba to razumeti, da bodo udeleženci napoteni k izvajalcu? Če naročnik v enem mesecu od napotitve prvega udeleženca ne napoti nobenega dodatnega udeleženca, jih izvajalec torej ni dolžan poiskati sam in lahko naročnika prosi za izvedbo programa za enega udeleženca?

Odgovor:
Udeleženci tečaja jezika bodo vedno s strani naročnika napoteni k izvajalcu, v primeru manjšega števila udeležencev se tečaj slo. jezika vedno prične po pridobitvi soglasje skrbnika pogodbe naročnika.

25. Pogoji za sodelovanje: Ali mora biti družba ponudnica v skladu s točko 2.1 a III. poglavja registrirana za določeno dejavnost? Katero (šifra SKD)? Ali to velja tudi za podizvajalce, kot so osnovnošolski učitelji, torej izvajalce, ki niso gospodarske družbe, ki imajo npr. sklenjeno delovno razmerje z drugimi pravnimi osebami, vendar z družbo ponudnico sodelujejo pri izvajanju predmeta javnega naročila na podlagi avtorske pogodbe in niso vpisani v poslovne registre?

Odgovor:
Da, mora biti vpisan v poslovni register, ki je predmet tega javnega naročila (skupina 85).
Ne velja za podizvajalce, ki nastopajo kot fizične osebe.

26. Ali morajo biti tudi podizvajalci, ki niso gospodarske družbe, vpisani v razvid iz točke 2.2 a III. poglavja za dokaz o izpolnjevanju pogojev v povezavi s točko 16 I. poglavja?

Odgovor:
Ne velja za podizvajalce, ki nastopajo kot fizične osebe.

27. Eskalacija: Glede na trenutne gospodarske razmere in napovedi strokovnjakov glede okrevanja v naslednjih letih lahko pričakujemo visoko stopnjo inflacije in rasti cen. Zakaj kot omilitveni ukrep ni vključena eskalacija oziroma indeksacija pogodbe za primer izrednega povečanja (zaradi konca izrednih razmer)? Ali je MNZ pripravljeno vključiti tak ukrep?

Odgovor:
Skladno s 4. členom 1. poglavja razpisne dokumentacije je cena šolske ure programa na skupino udeležencev fiksna za celotno obdobje sklepanja pogodbe.Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.