Dosje javnega naročila 006445/2020
Naročnik: KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana
Storitve: Prevzem komunalne odpadne embalaže
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006445/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2020
JN006445/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006445/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d.
Partizanska cesta 2
6210
SI
Sežana
Slovenija
Vlasta Kukanja
vlasta.kukanja@ksp-sezana.si
+386 57311200
+386 57311201

Internetni naslovi
https://www.ksp-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371420/DOKUMENTACIJA_JN_prevzem_odpadne_embalaže_NMV_s_sporazumom.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21708
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem komunalne odpadne embalaže
Referenčna številka dokumenta: KV/3766-III-NMV/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem komunalne odpadne embalaže na lokaciji CERO Sežana v skladu z usmeritvami Ministrstva za okolje in prostor. Količina neprevzete mešane embalaže (150 106) znaša 350 ton (ocenjeno).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CERO Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik, kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, bo oddal javno naročilo v skladu z usmeritvami MOP izbranemu ponudniku - izvajalcu obdelave odpadkov v količini in pod pogoji navedenimi v dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Pri izbiri ponudnika za obdelavo odpadkov bo naročnik upošteval dejstvo, da je skupna višina vseh stroškov, ki bodo kriti iz proračunskih sredstev, omejena z razpoložljivimi sredstvi, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.11.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2020   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji na str. 3 so zapisani roki za postavitev vprašanj, oddaje ponudbe in odpiranja, ki se razlikujejo od teh, ki so objavljeni na portalu. Prosimo za pojasnilo kateri so pravilni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,
žal je prišlo pri razpisni dokumentaciji do napake, veljajo datumi objavljeni na portalu. Vprašanja do 23.10.2020 in oddaja ponudb 28.10.2020 do 12,00 ure.

Lepo pozdravljeni.