Dosje javnega naročila 006543/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola - Isola
Storitve: Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov in prevzem nekurantne zaloge predelanih gradbenih produktov na zbirnem centru Izola za obdobje 4 let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 862.149,60 EUR

JN006543/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006543/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2020
JN006543/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN006543/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2021
JN006543/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006543/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 205-499465

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.
Industrijska cesta 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
mojca.stravs@komunala-izola.si
mojca.stravs@komunala-izola.si
+386 56634950
+386 56634949

Internetni naslovi
http://www.komunala-izola.si
http://www.komunala-izola.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371446/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21692
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov in prevzem nekurantne zaloge predelanih gradbenih produktov na zbirnem centru Izola za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov in prevzem nekurantne zaloge predelanih gradbenih produktov na zbirnem centru Izola za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
SKLOP 1: PREDELAVA NENEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU IZOLA ZA 4 LETA
SKLOP 2: PREVZEM NEKURANTNE ZALOGE PREDELANIH GRADBENIH PRODUKTOV NA ZBIRNEM CENTRU IZOLA ZA 4 LETA
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PREDELAVA NENEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU IZOLA ZA 4 LETA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZBIRNI CENTER IZOLA
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDELAVA NENEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU IZOLA ZA 4 LETA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
BAGER NAKLADALEC40 TOČK
DROBILNA NAPRAVA40 TOČK
TOVORNJAK10 TOČK
KLEŠČE10 TOČK

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PREVZEM NEKURANTNE ZALOGE PREDELANIH GRADBENIH PRODUKTOV NA ZBIRNEM CENTRU IZOLA ZA 4 LETA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZBIRNI CENTER IZOLA
II.2.4 Opis javnega naročila
PREVZEM NEKURANTNE ZALOGE PREDELANIH GRADBENIH PRODUKTOV NA ZBIRNEM CENTRU IZOLA ZA 4 LETA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
POGOJI NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
POGOJI NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.11.2020   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.
Industrijska cesta 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020