Dosje javnega naročila 004112/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.802.152,60 EUR

JN004112/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.06.2020
JN004112/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2020
JN004112/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2020
JN004112/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN004112/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN004112/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2020
JN004112/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004112/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
Referenčna številka dokumenta: 000137/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.296.846,39 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004112/2020-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.06.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000137/2020
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.10.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Ne
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Lava 42
3000
SI
Celje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.300.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.296.846,39 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 515.360,89 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Izvedba optičnih povezav z aktivno optično opremo, Izvedba elektroinstalacijskih del na NN omrežju, Prometna opremaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020