Dosje javnega naročila 006474/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Plini za medicinske namene za obdobje 2 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.015,26 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006474/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2020
JN006474/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.11.2020
JN006474/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2020
JN006474/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.01.2021
JN006474/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2021
JN006474/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2021
JN006474/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2021
JN006474/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.07.2021
JN006474/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006474/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21735
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Plini za medicinske namene za obdobje 2 let
Referenčna številka dokumenta: 200-29/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava medicinskih plinov po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1449-1,1449-2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski plini-zdravila in ostalo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava medicinskih plinov po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1449-1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski plini-kisik tekoči
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava medicinskih plinov po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1449-2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2020   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2020