Dosje javnega naročila 006478/2020
Naročnik: SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor
Blago: Nakup avdio opreme in brezžičnih mikrofonov s priborom
ZJN-3: Odprti postopek

JN006478/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
JN006478/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2020
JN006478/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006478/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Slovenska ulica 27
2000
SI
Maribor
Slovenija
Bojan Hojnik
bojan.hojnik@sng-mb.si
+386 22506114
+386 22506212

Internetni naslovi
http://www.sng-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371632/Razpis_MIC16-10-20.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21743
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avdio opreme in brezžičnih mikrofonov s priborom
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32341000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sodoben digitalni sistem za brezžične mikrofone, primeren za glasbeno vokalne projekte z učinkovito rabo frekvenčnega prostora, zanesljiv, kakovostne tehnične izvedbe in hkrati preprost za uporabo. Sistem mora biti odporen na vlago in znoj in imeti certifikat IP58. Sistem sestavljajo sprejemnik in žepni, ob telesni oddajnik z dodatki.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 90.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup avdio opreme in brezžičnih mikrofonov s priborom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.10.2020
Konec: 06.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2020   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2020   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Slovenska ulica 27
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo, da ne sme prevzemati obveznosti (sklepati pogodb), če nima zagotovljenih sredstev za plačilo obveznosti po pogodbi. Ponudniki ne moremo biti odvisni od tega, ali in kdaj bo Ministrstvo za kulturo RS naročniku nakazalo sredstva. Prav tako ne moremo biti odvisni od tega, ali bo naročnik pravočasno in pravilno izvedel vse potrebne aktivnosti, da bi dobil izplačana sredstva ministrstva. Pozivamo vas, da navedeno določbo črtate iz razpisne dokumentacije.

Podrejeno vas sprašujemo, kakšen je skrajni rok, v katerem boste plačali blago, saj plačilo ne more biti odvisno od volje tretjega, ki niti ne bo pogodbena stranka.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
opravičujemo se za nejasno navodilo ponudniku v zvezi s plačilom blaga. Odločbo o financirnju JN bo v SNG s strani Ministrstva za kulturo RS dostavljeno v ponedeljek, sredstva so zagotovljena. Po dosedanji praksi SNG prejme investicijska sredstva financerja na osnovi računa izvajalca. Po prejemu sredstevji jih mora takoj nakazati izvajalcu, od tod navedba v razpisu. Plačilo bo izvedeno v zakonskem roku 30 dni od datuma prejema računa izvajalca oz. dobavitelja.
Sprememba razpisne dokumentacije so naslednje:
1. V točki 5.2.2. se besedilo "- takoj ko bo prejel sredstva od ustanovitelja in financerja Ministrstva za kulturo RS" zamenja z besedilom: "Naročnik bo izvedel plačilo v zakonitem roku najkasneje v 30-tih (trideset) dneh od prejema računa izvajalca, izstavljenega na osnovi sklenjene pogodbe".
2. Zamenja se navedba v 3.2 odstavku vzorca pogodbe: besedilo "- takoj ko bo prejel sredstva od ustanovitelja in financerja Ministrstva za kulturo RS" se zamenja z "Naročnik bo izvedel plačilo v zakonitem roku najkasneje v 30-tih (trideset) dneh od prejema računa izvajalca, izstavljenega na osnovi te pogodbe".Datum objave: 28.10.2020   14:02
VPRAŠANJE
Dne 27.10.2020
naročilo še ni objavljeno v sistemu e-JN.
Prosimo pojasnilo!ODGOVOR

Spoštovani,
naročilo je objavljeno. Opravičujemo se za napako (delo od doma).
lp


Datum objave: 28.10.2020   14:14
VSEM KANDIDATOM: ESPD OBRAZEC JE NA VOLJO NA https://www.sng-mb.si/javna-narocila/razpis-za-nakup-avdio-opreme-in-brezzicnih-mikrofonov-s-priborom/

Datum objave: 29.10.2020   12:03
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu
št 8.8. IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
zahteva elektronski podpis.
Zahteva ni običajna, prosimo pojasnilo, ali zadostuje Lastnoročni podpis direktorja?

ODGOVOR

Zadostuje lastnoročni podpis direktorja oz. osebe s polnomočjem za podpis pravno zavezujočih dokumentov.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo, da ne sme prevzemati obveznosti (sklepati pogodb), če nima zagotovljenih sredstev za plačilo obveznosti po pogodbi. Ponudniki ne moremo biti odvisni od tega, ali in kdaj bo Ministrstvo za kulturo RS naročniku nakazalo sredstva. Prav tako ne moremo biti odvisni od tega, ali bo naročnik pravočasno in pravilno izvedel vse potrebne aktivnosti, da bi dobil izplačana sredstva ministrstva. Pozivamo vas, da navedeno določbo črtate iz razpisne dokumentacije.

Podrejeno vas sprašujemo, kakšen je skrajni rok, v katerem boste plačali blago, saj plačilo ne more biti odvisno od volje tretjega, ki niti ne bo pogodbena stranka.

Hvala

ODGOVOR
Datum objave: 29.10.2020   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo, da ne sme prevzemati obveznosti (sklepati pogodb), če nima zagotovljenih sredstev za plačilo obveznosti po pogodbi. Ponudniki ne moremo biti odvisni od tega, ali in kdaj bo Ministrstvo za kulturo RS naročniku nakazalo sredstva. Prav tako ne moremo biti odvisni od tega, ali bo naročnik pravočasno in pravilno izvedel vse potrebne aktivnosti, da bi dobil izplačana sredstva ministrstva. Pozivamo vas, da navedeno določbo črtate iz razpisne dokumentacije.

Podrejeno vas sprašujemo, kakšen je skrajni rok, v katerem boste plačali blago, saj plačilo ne more biti odvisno od volje tretjega, ki niti ne bo pogodbena stranka.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
opravičujemo se za nejasno navodilo ponudniku v zvezi s plačilom blaga. Odločbo o financirnju JN bo v SNG s strani Ministrstva za kulturo RS dostavljeno v ponedeljek, sredstva so zagotovljena. Po dosedanji praksi SNG prejme investicijska sredstva financerja na osnovi računa izvajalca. Po prejemu sredstevji jih mora takoj nakazati izvajalcu, od tod navedba v razpisu. Plačilo bo izvedeno v zakonskem roku 30 dni od datuma prejema računa izvajalca oz. dobavitelja.
Sprememba razpisne dokumentacije so naslednje:
1. V točki 5.2.2. se besedilo "- takoj ko bo prejel sredstva od ustanovitelja in financerja Ministrstva za kulturo RS" zamenja z besedilom: "Naročnik bo izvedel plačilo v zakonitem roku najkasneje v 30-tih (trideset) dneh od prejema računa izvajalca, izstavljenega na osnovi sklenjene pogodbe".
2. Zamenja se navedba v 3.2 odstavku vzorca pogodbe: besedilo "- takoj ko bo prejel sredstva od ustanovitelja in financerja Ministrstva za kulturo RS" se zamenja z "Naročnik bo izvedel plačilo v zakonitem roku najkasneje v 30-tih (trideset) dneh od prejema računa izvajalca, izstavljenega na osnovi te pogodbe".

VPRAŠANJE
1.
V oddelku Tehnične zahteve, str.19, pod 1.1.10.1 naročnik zahteva Področje odziva 20hz-20kHz.
Tovrstna oprema večine proizvajalcev dosega Področje odziva nad 40hz.
Prosimo, da naročnik spremeni zahtevo po Področju odziva 40 20 kHz ali bolje.

2.
V oddelku Tehnične zahteve, str.21, pod 1.1.18.1 in pod 1.1.18.2 naročnik zahteva usmerjenost in polarizacijo antene, ki se razhajata.
Prosimo, da naročnik pojasni kakšno usmerjenost želi ali OMNi ali Kardioidna.

3.
Ali ponudnik lahko ponudi sistem z manjšim številom anten, kot predvideno v popisu naročnika, v kolikor ponujeni sistem zadostuje vsem ostali zahtevam iz razpisne dokumentacije?
Namreč, gre za različne sistemske rešitve različnih proizvajalcev.

4.
V oddelku Tehnične zahteve, str.19, pod 1.1.10.5 in pod 1.1.11.5 naročnik zahteva Komplet Litij-ion polnilne baterije z avtonomijo 12 ur natančnim merjenjem v h/min in brez spominskega učinka.
Prosimo, da naročnik pojasni, ali so baterije že zajete v točki 1.1.16 ali želi s tem naročnik poleg vsakega seta dodatno baterijo?ODGOVOR
Datum objave: 29.10.2020   12:40
VPRAŠANJE
Ali ponudnik lahko za opis svojih ponujenih artiklov uporabi obrazec 8.2. in tako izpolni stolpec POPIS OPREME
ali mora popis-specifikacijo ponujene opreme dopisati v obrazec 8.3?

ODGOVOR
Ponudnik izdela obrazec 8.3. kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 29.10.2020   13:37
VPRAŠANJE
1.
V oddelku Tehnične zahteve, str.19, pod 1.1.10.1 naročnik zahteva Področje odziva 20hz-20kHz.
Tovrstna oprema večine proizvajalcev dosega Področje odziva nad 40hz.
Prosimo, da naročnik spremeni zahtevo po Področju odziva 40 20 kHz ali bolje.

2.
V oddelku Tehnične zahteve, str.21, pod 1.1.18.1 in pod 1.1.18.2 naročnik zahteva usmerjenost in polarizacijo antene, ki se razhajata.
Prosimo, da naročnik pojasni kakšno usmerjenost želi ali OMNi ali Kardioidna.

3.
Ali ponudnik lahko ponudi sistem z manjšim številom anten, kot predvideno v popisu naročnika, v kolikor ponujeni sistem zadostuje vsem ostali zahtevam iz razpisne dokumentacije?
Namreč, gre za različne sistemske rešitve različnih proizvajalcev.

4.
V oddelku Tehnične zahteve, str.19, pod 1.1.10.5 in pod 1.1.11.5 naročnik zahteva Komplet Litij-ion polnilne baterije z avtonomijo 12 ur natančnim merjenjem v h/min in brez spominskega učinka.
Prosimo, da naročnik pojasni, ali so baterije že zajete v točki 1.1.16 ali želi s tem naročnik poleg vsakega seta dodatno baterijo?ODGOVOR

Odgovor 1:
Zahtevana frekvenčna območja (podrobneje specificirana) so:

Zahteva 1.1.8.6: 20 Hz do 20 kHz
Zahteva 1.1.9.3: 20 Hz do 20 kHz
Zahteva 1.1.10.1: 50 Hz do 20 kHz
Zahteva 1.1.11.1: 50 Hz do 15 kHz
Zahteva 1.1.12.3: 20 Hz do 20 kHz
Zahteva 1.1.13.2: 20 Hz do 20 kHz

Vsa ostala področja odziva enaka so kot so navedena v Tehničnih zahtevah, poglavje 8.2.

Odgovor 2:
Zahteva 1.1.18.1 je odstranjena. Velja zahteva v postavki 1.1.18.2 kardioidna usmerjenost!

Odgovor 3:
Zahtevi 1.1.18. in 1.1.19. morata ostati nespremenjeni zaradi združljivosti z obstoječim sistemom.
Odgovor 4:
Baterije so že zajete v postavki 1.1.16. Postavki 1.1.10.5 in 1.1.11.4 se odstranita!

Dopolnitev zahtev v postavkah 1.1.22.1 in 1.1.22.2:
1.1.22.1: Odrska omarica 8 HE razdeljena na sprejemni in oddajni del, ki se lahko fizično ločita. Del s sprejemniki je spodaj.

1.1.22.2: Odrska omarica 10 HE na kolesih razdeljena na sprejemni in oddajni del, ki se lahko fizično ločita. Del s sprejemniki zgoraj.

lp


Datum objave: 29.10.2020   13:39
VPRAŠANJE
Prosimo objavite odgovore na sklop tehničnih vprašanj 1 do 4,
ki smo jih poslali 2 DNI NAZAJ
Rok za postavitev vprašanj se izteka in prosimo, da odgovore posredujete hitreje!

ODGOVOR
Spoštovani, pravkar smo podali odgovore in dodali dopolnitev tehničnih zahtev.
lp

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo, da ne sme prevzemati obveznosti (sklepati pogodb), če nima zagotovljenih sredstev za plačilo obveznosti po pogodbi. Ponudniki ne moremo biti odvisni od tega, ali in kdaj bo Ministrstvo za kulturo RS naročniku nakazalo sredstva. Prav tako ne moremo biti odvisni od tega, ali bo naročnik pravočasno in pravilno izvedel vse potrebne aktivnosti, da bi dobil izplačana sredstva ministrstva. Pozivamo vas, da navedeno določbo črtate iz razpisne dokumentacije.

Podrejeno vas sprašujemo, kakšen je skrajni rok, v katerem boste plačali blago, saj plačilo ne more biti odvisno od volje tretjega, ki niti ne bo pogodbena stranka.

Hvala

ODGOVOR
Datum objave: 30.10.2020   14:44
VPRAŠANJE
Vprašanje tehnične službe:

Kaj si naročnik predstavlja po točko 2.2. Servisni tečaj za do 3 oseb naročnika in kaj naročnik želi kot servisno dokumentacijo saj so tovrstni dokumenti lahko tudi poslovna skrivnost ?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
pod točko 8.2. je mišljeno usposabljanje strokovnega osebja naročnika za delo z nabavljeno opremo in servisiranje opreme v obsegu, kot ga ponudi oz. dovoli dobavitelj. Vsekakor naročnik ne bo zahteval predajanje poslovnih skrivnosti dobavitelja. O tem, kaj je poslovna skrivnost odloča samo dobavitelj in temu se mora naročnik prilagoditi.
V vsakih navodilih za uporabo in varno delo so tudi navodila za primer okvar oz. nepravilnega delovanja ter ravnanje uporabnika, kjer tudi piše, da je potrebno za odpravo določene okvare poklicati pooblaščenega serviserja.
Upamo, da pojasnilo zadostuje.
lp


Datum objave: 02.11.2020   20:45
VPRAŠANJE
Vprašanje 1

V vzorcu pogodbe je v 5. členu, pod točko 5.1, navedeno, da mora ponudnik med drugim izvesti tudi montažo osnovne opreme na lokaciji naročnika, kar ni zahtevano med Tehničnim in ostalimi zahtevami pod točko 4 razpisne dokumentacije. Prosimo za pojasnilo.

Vprašanje 2

V vzorcu pogodbe je v 8. členu med drugim navedeno: "Naročnik mora pristopiti h končnemu prevzemu dobavljenega blaga (opreme) najkasneje v roku 90 dni po kosovnem prevzemu opreme." med tem, ko je pod točko 4.3.1. navedeno da mora naročnik pristopiti h končnem prevzemu blaga (opreme) najkasneje v 10 dneh po kosovnem prevzemu. Sklepamo, da je naročnik imel v mislih 10 dnevni rok za končni prevzem in prosimo za ustrezen popravek.

Vprašanje 3

Glede nato, da je za zahtevani osebni prenosni računalnik pod točko 1.1.21. dobavni rok minimalno 10 tednov (glede na specifikacijo gre za izvedbo računalnika katerega proizvodnja steče ob naročilu, torej ni "standardna" izvedba) sprašujemo naročnika ali mu je sprejemljiva izvedba računalnika v naslednji konfiguraciji:

MacBook Pro 16 Touch Bar/6-core i7 2.6GHz/16GB/512GB SSD/Radeon Pro 5300M w 4GB

V kolikor računalnik z navedenimi parametri ni sprejemljiv predlagamo podaljšanje dobavnega roka.


ODGOVOR

Vprašanje 1: v točki 8.2 je omenjena montaža. V SNG Maribor imamo profesionalno strokovno ekipo, ki bo aktivno sodelovala pri sestavljanju sistema. Gre bolj za inštruktažo, koristno za obe strani, tudi v zvezi z garancijo in odpravo napak ali zamenjavo nepravih komponent sistema, ki bi se lahko pojavile pri dobavi opreme.

Vprašanje 2: napaka je v predlogu pogodbe. Naša želja je 10 dnevni dobavni rok, kot je zapisano v drugih delih RD.

Vprašanje 3: Predlagana Izvedba računalnika ni sprejemljiva. Rok dobave zahtevanega računalnika poz. 1.1.21se podaljša na potrebnega najkrajšega možnega!
lp

Datum objave: 03.11.2020   16:51
VPRAŠANJE
Vprašanje 1

Glede nato, da se rok za dobavo računalnika podaljša, citiram: "Rok dobave zahtevanega računalnika poz. 1.1.21 se podaljša na potrebnega najkrajšega možnega!" nas zanima ali so potemtakem dovoljene delne dobave (namreč v pogodbi 5. člen je navedeno, da delne dobave niso dovoljene) oz. ali se podaljša rok za dobavo vsega blaga po ponudbi?

ODGOVOR
Ne! Vsa ostala oprema se dobavi v predpisanem roku. Računalnik zahtevanega tipa (sestava po naročilu) je izjema, ker ste nas obvestili, da je edino za računalnik dobavni rok daljši, najmanj 10 tednov. Verjamemo na besedo in ne želimo izključiti ponudnika samo zaradi ene v zahtevanem roku nedobavljive komponente.
lp