Dosje javnega naročila 006479/2020
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Priložnostno skupno javno naročilo revidiranja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 278.160,00 EUR

JN006479/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2020
JN006479/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2020
JN006479/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2020
JN006479/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2020
JN006479/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2020
JN006479/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2020
JN006479/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006479/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
8250
SI
Brežice
Slovenija
info@he-ss.si
+386 74992860

Internetni naslovi
https://www.he-ss.si

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8280
SI
Brestanica
Slovenija
info@teb.si
+386 74816000

Internetni naslovi
https://teb.si

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska cesta 46
1215
SI
Medvode
Slovenija
info@sel.si
+386 14749274

Internetni naslovi
https://www.sel.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21741
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ELEKTRIČNA ENERGIJA


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priložnostno skupno javno naročilo revidiranja
Referenčna številka dokumenta: JN-S-010/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Priložnostno skupno javno naročilo revidiranja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Priložnostno skupno javno naročilo revidiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo Priložnostnega skupne javnega naročila Revidiranja.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2020   11:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2020