Dosje javnega naročila 006509/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Brv in kolesarska pot - Irča vas
ZJN-3: Odprti postopek

JN006509/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006509/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2020
JN006509/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2020
JN006509/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006509/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Brv in kolesarska pot - Irča vas
Referenčna številka dokumenta: 431-17/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Brv in kolesarska pot - Irča vas
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Brv in kolesarska pot - Irča vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija - kohezijski sklad
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2020   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani. Rok je zelo kratek, prosim objavite razpisno dokumentacijo še danes.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija bo danes objavljena.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 20.10.2020   13:16
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da objavite dokumentacijo na portalu s-procurement.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija bo danes objavljena.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 27.10.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da popravite obrazec "Izjava za gospodarski subjekt", saj je v izjavi zajeto vse, tudi tisto česar podizvajalec ni dolžan dokazovati in takšne izjave ne more podpisati.

ODGOVOR

Podizvajalec podpiše izjavo za podizvajalca in ne izjavo za gospodarski subjekt.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 29.10.2020   07:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
rok za oddajo je neizmerno kratek, vi pa na vprašanja ne odgovarjate po en teden. Prosimo za podaljšanje roka.

ODGOVOR

V skladu z ZJN-3 (ki zahteva objavo sprememb vsaj 6 dni pred rokom za oddajo ponudb) bodo odgovori na vsa vprašanja in morebitne spremembe razpisne dokumentacije objavljeni najkasneje 4.11.2020, sedem dni pred rokom za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 29.10.2020   13:35
VPRAŠANJE
Kolikšna so zagotovljena sredstva naročnika za ta projekt?

ODGOVOR

Naročnik tega podatka ne bo objavil.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   07:59
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste postavili tako kratek rok za oddajo ponudbe, poleg tega je v Sloveniji razglašena epidemija in je delovanje vseh inštitucij okrnjeno, nas zanima ali lahko ponudniki predložimo potrjene reference iz prejšnjih razpisov oziroma ostala enakovredna dokazila, ki dokazujejo zahtevane podatke?

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 20. 11. 2020.
Objavljena bo sprememba.

v kolikor referenčna potrdila ne bodo potrjena s strani referenčnih naročnikov, bo ponudnik pozvan na dopolnitev ponudbe.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežnosti projekta vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.


ODGOVOR
Rok za oddajo bo podaljšan do 20. 11. 2020.
naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2020   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
gre za ponudbo velikega in zahtevnega obsega. V skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa vsa podjetja delujemo v okrnjenih zasedbah in z nezmožnostjo normalne priprave ponudbe v tako kratkem času. V skladu z enakopravno obravnavo vseh ponudnikov vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate najmanj za 2 tedna, takrat bo tudi epidemija v Sloveniji mogoče že preklicana.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Rok za oddajo bo podaljšan do 20. 11. 2020.
naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2020   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
skladno s trenutno situacijo v državi, ko podjetja delujemo v okrnjenih zasedbah in ponudb podizvajalcev ni možno pridobiti v tako kratkem roku, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 2 tedna.

Hvala

ODGOVOR

Rok za oddajo bo podaljšan do 20. 11. 2020.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
postavili ste izredno kratek rok, na vprašanja pa ne odgovarjate ažurno, zato vas prosimo za podaljšanje roka za vsaj 2 tedna.


ODGOVOR

Rok za oddajo bo podaljšan do 20. 11. 2020.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   09:29
VPRAŠANJE
Zaradi širjenja koronavirusa, epidemije, zaprtja vrtcev in šol ter javnega prevoza so vsa podjetja ohromljena. Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj tako zahtevne ponudbe ob takih razmerah resnično ni mogoče pripraviti.

ODGOVOR

Rok za oddajo bo podaljšan do 20. 11. 2020.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   09:30
VPRAŠANJE
V popisu del je pri postavki :
3.5.2 "Dobava in vgraditev ograje za pešce višine 120 cm po detajlih iz načrta iz cevnih profilov in pločevin, ter mrežnim polnilom.

Vsi elementi iz nerjavnega jekla kvalitete 1.4401 (A4)

Kons. jeklo in pločevine, g= 28 kg/m'

OPOMBA: Izvajalec mora naročniku predložiti tip ograje, ki jo namerava vgraditi in zanjo dobiti pisno potrditev naročnika." 262,00 m1

V projektu mostu je detajl ograje, zelo natančno obdelan in je načrt kot celota in po delih zaščitena z vpisom v register zavarovanih del (avtorske pravice so zaščitene) in lahko načrt spremeni le avtor oziroma projektant tako da lahko izvajalci nudimo le natanko takšno ograjo kot je načrtovana s projektom, kar velja tudi za vse ostale dele projekta.
Ali pravilno razumemo, da mora biti mostna ograja takšna, kot je predvidena s projektom ne glede na tekst pod opombo?

ODGOVOR
Skladno s projektantsko pogodbo se na naročnika (Mestna občina Novo mesto) prenesejo vse materialne avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vključno z neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije, moralne pa ostanejo avtorju.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2020   09:31
VPRAŠANJE
Prosimo za obrazložitev spodnje postavke:
"Izdelava izrezov emblemov po navodilih projektanta, npr. grb Novega mesta in podobno, do površine 2 m2, izrezi se vršijo s pomočjo CNC strojev po predlogi arhitekta. Pred postopkom cinkanja in morebitnega barvanja."
Kakšni so materiali? Kakšna je predloga arhitekta?ODGOVOR

Plošča bo izdelana iz inoxa debeline 8 mm. Barvana bo v skladu z barvno lestvico izbrano za celoten objekt. Njena pozicija se nahaja na levem bregu Krke, na levem vogalu ob vstopu na most. Njena oblika je podobna paralelogramu. Pritrjena bo s poglobljenimi inox vijaki na osnovno konstrukcijo ograje mostu in trga. Podloga za izrez pa bo izdelana v skladu s poimenovanjem ploščadi - namembnostjo, ki jo bo naknadno določila MONM. Izrez iz plošče do 50 % površine v krivuljah.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V grafičnem delu (npr. št. risbe: 2/1.2.22) so vrvi za prednapenjalne nosilnilnih kablov definirane z dodatno zaščito (epoksi/vroče cinkano). V popisu so v točki 3.3.3 pa dodatna zaščita ni omenjena.
Ker dodatan zaščit običajno zahteva prilagoditev sistema za prednapenjanje (in s tem povezanih stroškov), prosim navedite katera iz obeh opcij upoštevamo..


ODGOVOR
Skladno z racionalizacijo izvedbe objekta in tehnologije napenjanja je bila opuščena dodatna zaščita kabelskih vrvi za prednapenjanje z epoksi/cinkanjem. Predvidene so klasične vrvi in kabelska sidra za prednapenjanje. Popisi so bili korigirani in so pravilni, medtem ko risbe ne.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2020   09:33
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste prejšnji postopek zaključili brez izbire ponudnika nas zanima ali ste zagotovili sredstva v višji višini ali je projekt skrčen?

ODGOVOR

Obseg del, ki so predmet javnega razpisa, se je v primerjavi s prvim razpisom skrčil. Skrčeni obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2020   09:35
VPRAŠANJE
Kje v popisu se nahaja postavka za torkretni obrizg ki ga je potrebno izvesti?

ODGOVOR

Pred racionalizacijo izvedbe mostu je popis zajemal zaščito brežin z brizganim cementnim betonom in mrežo. Skladno z racionalizacijo se je korigirala postavka 2.13 v kateri je predvidena zaščita z zaščitnimi betonskimi prstani. Možna je izvedba po katerikoli od obeh tehnologij, saj gre za varovanje izkopa in ni nosilni konstrukcijski element. Popisi so bili korigirani, medtem ko risbe ne.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 05.11.2020   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani
Potrebujemo dodatno pojasnilo glede na opis postavke 5.2.5 -Monitoring v fazi gradnje.
Točka 3 je načeloma jasna.
Točka 1 omenja 3 x 3D akcelerometre, prosim da se natančneje definira - načrt grafika postavitve navedene opreme vključno z ojačevalniki signalov.
Točka 2 je nejasna. Če je smisel merilnih celic ugotavljanje enakosti sile v posameznih pramenih kabla je zahtevek po 60 kos »monostrand load cells« popolnoma nesmiselen. Na trgu imajo nekateri izvajalcih napenjanja sistem, ki se sicer uporabljajo za mostove z ravnimi zategami, ki nadzira enakost sil v pramenih kabla. Tak sistem se uporablja izključno v fazi gradnje. Prav tako bi bila uporaba »monostrand loads cells« v fazi eksploatacije popolnoma nesmiselna saj so prameni v kablu po injektiranju delno ali popolno soprežno povezane s konstrukcijo in merilne celice ne bi imele efekta.

Predlagam, da se točka 2 spremeni tako da bo smiselna npr.:
»Zagotovitev opreme za zagotavljanje kontrole enakosti sil v pramenih kabla v fazi gradnje, skladno z navodili projektanta.«
ali spremeni tako, da jasen smisel te postavke in s tem tudi ovrednotenje.

Prav tako menimo, da zadnji stavek »Merilna oprema ostane v trajni lasti naročniku in se uporabi za monitoring v fazi uporabe skladno z navodili za uporabo in vzdrževanje (NOV)« velja le za točko 3 (pogojno točko 1) nikakor pa ne za točko 2., saj bi bila cena postavke napram celotni investiciji neproporcionalno velika in popolnoma nesmiselna.

LP

ODGOVOR
Točka 1.: predvideno je da se akcelometri postavijo na razmaku ene četrtine razpona oziroma na četrtini, polovici in treh četrtinah razpona.
Točka 2.: postavka 5.2.5 zajema monitoring v fazi gradnje in ne eksploatacije. Smisel merilnih celic ni samo zagotavljanje enakosti sile v posameznih pramenih kabla, ampak tudi spremljanje vrednosti sil v vseh kablih v fazi napenjanja in ostalih fazah gradnje.

»Merilna oprema ostane v trajni lasti naročniku in se uporabi za monitoring v fazi uporabe skladno z navodili za uporabo
in vzdrževanje (NOV)« velja za točko 1 in 3.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.11.2020   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani

ali lahko uporabimo reference prejšnje oddaje?

ODGOVOR
Uporabiti morate obrazce iz aktualne objave tako da jih izpolnite, ker smo spremenili referenčne pogoje. Zraven pa priložite že potrjene obrazce iz prejšnje oddaje.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 06.11.2020   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z dejstvom, da ste v prvem razpisu pridobili le enega ustreznega ponudnika, v ponovljenem razpisu pa zahtev po referencah in ostalih zahtev niste niti malo spremenili, nas zanima ali preferirate točno določenega taistega ponudnika? Pozivamo vas, da takoj zmanjšate zahtevano vrednost referenc na 200.000 eur brez DDV. Pozivamo vas tudi, da upoštevate vsa načela javnega naročanja, predvsem načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelo transparentnosti javnega naročanja.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

naročnik Mestna občina Novo mesto