Dosje javnega naročila 006520/2020
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: ALU montažna dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.000,00 EUR

JN006520/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2020
JN006520/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2020
JN006520/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.01.2021
JN006520/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006520/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Jasmina Grahelj
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752198
+386 14752186

Internetni naslovi
https://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si//razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21782
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ALU montažna dela
Referenčna številka dokumenta: JN-G0197
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so ALU montažna dela za potrebe naročnika RTV Slovenija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana in vse ostale lokacije RTV Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
ALU montažna dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-G0197


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2020   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-G0197 je možno dobiti na http://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej strani.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2020   14:26
Spoštovani,

Ponudnik mora v obrazec SPECIFIKACIJA vpisati v 3. koloni ceno navedenega opisa del, pomnožiti z utežjo, ki je navedena v 4. stolpcu in vsoto vpisati v 5. stolpec. Seštevek vseh cen vpišete spodaj pod tabelo "Vrednost celotnih razpisnih del.

Lep pozdrav
Komisija za javna naročila RTV

Datum objave: 22.10.2020   10:35
Spoštovani,

Utež oz. ponder je naročnikov pokazatelj potreb po naročanju določene storitve oz . materiala v okviru trajanja javnega naročila (1 leto).
Na OBR-1 se vnese vrednost celotnih razpisnih del upoštevajoč utež v skupni oceni, ki jo dobite v Excel obrazcu (celica F68).

Lep pozdrav

Komisija naročnika RTV Slovenija

Datum objave: 30.10.2020   14:15
Spoštovani,

Tehnične zahteve za ALU montažna dela so podane v obrazcu Specifikacija.

Lep pozdrav

Komisija za javna naročila RTV Slovenija

Datum objave: 06.11.2020   08:59
Spoštovani,

1. Vprašanje:
- kakšno steklo je potrebno upoštevat saj se cene lahko zelo razlikujejo?
Odgovor:
Tehnične specifikacije za stavbno pohištvo so razvidne iz obrazca Specifikacija (OBR-4).

2. Vprašanje:
- pri vratih se ne ve kakšna oprema mora biti upoštevana?
Odgovor:
Oprema, ki mora biti upoštevana pri vratih je razvidna iz obrazca Specifikacija (OBR-4).

3. Vprašanje:
- za menjavo tesnil se ne ve koliko tesnil se menja na m1, ali so še sploh dobavljiva glede na obstoječa okna?
Odgovor:
Cena v ponudbi naj bo izražena na m1 tesnil.

4. Vprašanje:
- kljuke niso opisane kakšen tip kljuke se potrebuje, saj se tudi tukaj lahko cene zelo razlikujejo.
Odgovor:
Kljuke za okna kot npr. Ghidini Idea pololiva M18.
Kljuke za vrata kot npr. Dieckmann Serie Ares 1200/2033 F1.

5. Vprašanje:
- prosimo za bolj točno specifikacijo in objavo shem.
Odgovor:
Tehnične specifikacije so razvidne iz obrazca Specifikacija (OBR-4).


Lep pozdrav

Komisija za javna naročila RTV

Datum objave: 06.11.2020   09:25
Spoštovani,

Vse tehnične zahteve za ALU montažna dela so podane v obrazcu Specifikacija (OBR-4).

Lep pozdrav

Komisija za javna naročila RTV Slovenija