Dosje javnega naročila 006612/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nabava aparata za izvajanje kraniotomije s potrošnim materialom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 216.130,71 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006612/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN006612/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2020
JN006612/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2020
JN006612/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN006612/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN006612/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN006612/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN006612/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN006612/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
JN006612/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006612/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 207-502050
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21790
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava aparata za izvajanje kraniotomije s potrošnim materialom
Referenčna številka dokumenta: 460-48-(81002)/2020-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava aparata za izvajanje kraniotomije s potrošnim materialom. Predmet naročila je tudi dobava potrošnega materiala za opremo za obdobje 4 (štirih) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava aparata za izvajanje kraniotomije s potrošnim materialom. Predmet naročila je tudi dobava potrošnega materiala za opremo za obdobje 4 (štirih) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 se lahko okvirni sporazum sporazumno podaljša, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oz. sklenitve novega okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.11.2020   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.11.2020   15:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2020   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani
prosimo za odgovor na vprašanje, vezano na specifikacijo pod točko 3. TREPAN po 2 (dva) kosa vseh treh navedenih velikosti. Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo trepan oz. perforator, ki ima najvišjo moč 180 W in največji navor 250 Ncm. Ostale zahteve izpolnjujemo.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Lahko ponudite.


Datum objave: 11.11.2020   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pod zaporedno številko 13. Rezila za kraniotom A zahtevate rezila za večkratno uporabo. Želeli bi vam ponuditi rezila za enkratno uporabo, katerih prednost je ustrezna ostrina ob vsakokratni uporabi. Pri inštrumentih za večkratno uporabo je ostrina inštrumenta z vsakokratno sterilizacijo manjša, kar lahko privede do zdrsa inštrumenta ob uporabi.
Ali se strinjate, da vam v sklopu pod zaporedno št. 13 (13.1., 13.2. in 13.3.) ponudimo rezila za enkratno uporabo?

ODGOVOR

Zahteva naročnika ostaja nespremenjena.


Datum objave: 18.11.2020   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zahtevah in specifikacijah JN za nakup aparata za izvajanje kraniotimije s potrošnim materialom, smo na osnovi večletnih izkušenj opazili, da način opredelitve specificiranih zahtev favorizira samo enega ponudnika. Na tržišču obstaja več kot 5 svetovno priznanih in renomiranih proizvajalcev araratov, tako z električnimi pogoni in nadornimi ploščmi kot pnevmatsko gnani , ki se uporabljajo v neurokirurgiji za potrebe katere navajate. Prepričani smo, da vsi ti aparati, po strokovni plati, zadostujejo potrebam, katere ima naročnik, zato se omejevanje zdi nesviselno. Dokaz temu je lahko tudi uporaba aparatov z nekoliko drugačnimi specifikacijam v bistveno večjih ustanovah (tudi univerzitetnih) po Evropi in tudi drugod, kot so v Republiki Sloveniji.
Ravno tako naročnik navaja izjemno decidirane zahteve za potrošni material, kjer so uporabljeni opisi z navedbami točnih premerov in celo s okvirnimi količinamo za posamezni tip in premer svedra, ter dolžine nastavkov. Glede na dejstvo, da ima vsak proizvajalec nekaj specifičnosti in tehnoloških izvedb, tako da lahko prihaja do minimalnih odstopanj med njimi. Le te po našem prepričanju ni mogoče strokovno opravičiti. Navedeno se nanaša tako na poimenovanja nastavkov, kot na njihove dolžine in premere. Medtem pa med opisi ne navajate tistih zadev ki so pomembne, kot je naprimer kakšno vrsto rezila rezila za kraniotom uporabnik uporablja, saj jih obstaja več vrst, ki se razlikujejo po obliki in agresivnosti rezanja. Nadalje postavljate zahtevo pri nastavkih za irigacijo, Kateri morajo biti za enkratno uporabo. Današnje tehnologije omogočajo poleg seveda tega, da so nastavki za večkratno uporabo in se sterilizirajo tudi integracijo irigacijskih poti skozi sam ročnik/nastavek. S tem se strokovno opredeljeno pridobi na vidljivost in se ne omejuje vidnega polja. Nerazumljivo je zahteva tudi v povezavi z ostalim potrošnim materilom, kjer pa zahtevate npr. Svedre za večkratno uporabo.

Želimo tudi strokovno pojasnitev zakaj so potrebne tri velikosti preoratorjev. Tehnološke izvedbe že več kot dvajset let omogočajo uporao enega perforatorja s Hudson sklopko, na katerega se lahko namestijo rezila različnih velikosti. Ne opredeljujete pa se ali želite rezila za enkratno ali večkratno uporabi, katera se morajo zaradi čiščenja kostnega plaque razstavljati.
Pri zahtevah za trepan navajate tudi posebna varnostna stikala kontrastne barve, ki onemogočajo nenamerno aktivacijo, kar ponovno omogoča favoriziranje zgolj enega ponudnika. Praviloma se v vseh sistemih vrtalnike in v tem primeru Trepan proži z nožno stopalko, saj mora kirurg imeti prosti roki za delo s trepanom.
Pri vseh zahtevah za vrtljive moteorje navajate točno decidirane moči in navore. Dokazovanje le the je pri zahtevah iz JN takorekoč nemogoče, saj se navedbe praviloma ne prikazujejo na brošurah. Bolj pomemben od navedenih zahtev je občutek kako delati z aparatom in kako se prilega kirurgovi roki. Nezanemarljivo ni niti dejstvo, da je s večjimi in močnejšimi motorji ( uporablja se regulacija hitrosti) lažje opraviti tako trepanacijo kot kraniotomijo. Razlogi so različni, med drugim tudi ta, da je lažje upravljeti dnekoliko večji in posledično težji ter širši ročnik pri rezanju lobanje kot pa to opraviti z manjžim in lažjim. Seveda se dopušča možnost, da so vsi kirurgi vaše ustanove drugačnega mnjenja.
Iz navedenih razlogov od vas zahtevamo in pričakujemo, da boste popolnoma spremenili objavljene zahteve in specifikacije iz RD, ter omogočili sodelovanje večim ponudnikom, kar je tudi zakonsko opredeljeno.
ZAHTEVE:
1) Odprtje specifikacij zahtev na način, da je omogočena enakopravna udeležba večim ponudnikom, ne glede na specifičnosti tehnološke izvedbe. To zahtevo lahko podkrepite z zahtevo po referencah.
2) Umik oz redefinicijo točke 1, podtočk 1.2 in 1.3 iz specifikacij, saj gre pri njih za izključno omejevanje konkurence.
3) Umik oz redefinicijo zahtev po močeh motorja in težnih omejitvah pri posameznih motorjih oz. ročnikih.
4) Popoln umik zahteve po dvojnih varnostnih stikalih pri vseh zahtevah, saj je varnost lahko izvedena na drugi način npr. Z varovalnim sistemom na samo stopalki, Kateri onemogoča neželjeno aktivacijo. (ustrezen varovalni sistemki onemogoča neželjeno aktivacijo)
5) Umik točke 8 iz specifikacij, saj nam ni poznana strokovna zahteva, pri Kateri bi bila potrebna dolžina ročnika tako velika ( praktično dveč kot vojna dolžina običajno uprabljanih dimenzij). Pričakujemo tudi strokoven opis zahteve pod točko 8.8, kako naročnik uporabka svedre za endoskopske operacije hrbtenice sedaj.
6) Zahtevamo Umik točke 9 nastzavki za provcesiranje, ker zahteve ne razumemo, ne poznamo in ni pogoj pri uporabi aparature katero zastopamo.
7) Zahtevamo tudi spremebo točke 10 Voziček, kjer pričakujemo opis na način da je voziček ustrezen za prevoz izbranega aparata, brez navedenih točnih dimenzij, saj le ten iso pomembne. Naročnik trnutno za te potrebe uporablja lastne servirne vozičke.
8) Zahtevamo umih vseh omejitev iz točke 11 sterilizacijski zabojnik. Vsak proizvajalec ima svojo tehnološko rešitev in izvedbo zabojnikov in tudi svoje barve. Še posebej moti zahtev po filtru za 5000 ciklov, ne glede na navedene norme.
9) Umik zahteve 12, saj je lahko tudi ta različno tehnološko izvedena.
10) Popravek opisa potrošnega materiala, da v opisu ne bodo samo zahteve preferiranega ponudnika. Vsak proizvajalec ima nabor svojih dimenzij, katere so načeloma lahko enake med proizvajalci. Ne vidimo pa razlike med npr. 3,5 in 3,4 ali 3,6 mm in strokovne upravičenosti take zahteve. Z vsemi navedenimi kirurg lahko opravi potrebno delo. Pričakujemo, da bodo zahteve narejene na način, da bo lahko osebje izbiralo iz nabora svedrov in dimenzij izbranega proizvajaljca, navljub možnim minimalnim odstopanjem.
Poleg navedenega v zahtevi 6, pričakujemo tudi strokovno opredelitev na kakšni osnovi so določene količine za 4 letno obdobje. Kvalitete in trajanje uporabe svedrov sta lahko od proizvajajlca do proizvajalca različna, še posebej ker govorimo o svedrih za večkratno uporabo. Enako velja, da je štiriletno obdobje predolgo, saj gre zgolj za špekulacijo o potrebnih količinak, kar potrjujete tudi v sami RD, kjer v pogodbi navajate, da so količine lahko prilagojene dejanskim potrebam in ne nujno v navedenih količinah.
Ob trenutni sutuaciji, ko se nenujne zdravstvene dejavnosti in posegi omejujejo, takšna zahteva deluje absurdno.
Pri vseh zahtevah po umiku bi naročnik lahko uporabil termin Ustrezno . In ne navajal dimenzij.
Lep pozdrav.

ODGOVORI

ZAHTEVE:

1) Odprtje specifikacij zahtev na način, da je omogočena enakopravna udeležba večim ponudnikom, ne glede na specifičnosti tehnološke izvedbe. To zahtevo lahko podkrepite z zahtevo po referencah.

Odgovor: Naročnik smatra, da je zahteva po referencah nepotrebna.

2) Umik oz redefinicijo točke 1, podtočk 1.2 in 1.3 iz specifikacij, saj gre pri njih za izključno omejevanje konkurence.

Odgovor: Naročnik smatra, da pri opisu pod točko 1.2 ne gre za omejevanje konkurence, ker se tehnične zahteve pod točko 1.2 navezujejo na točko 1, zato opisa ne bo spreminjal. Točko 1.3 je naročnik opredelil v zahtevi 4.

3) Umik oz redefinicijo zahtev po močeh motorja in težnih omejitvah pri posameznih motorjih oz. ročnikih.

Odgovor: Naročnik je natančno opredelil moči in težo motorjev/ročnikov v dovoljenem razponu in se od teh zahtev ne bo umaknil.

4) Popoln umik zahteve po dvojnih varnostnih stikalih pri vseh zahtevah, saj je varnost lahko izvedena na drugi način npr. Z varovalnim sistemom na samo stopalki, Kateri onemogoča neželjeno aktivacijo. (ustrezen varovalni sistemki onemogoča neželjeno aktivacijo)

Odgovor: Naročnik zahteva natanko tak varnostni sistem, kakor je opisan v tehničnih zahtevah.

5) Umik točke 8 iz specifikacij, saj nam ni poznana strokovna zahteva, pri Kateri bi bila potrebna dolžina ročnika tako velika ( praktično dveč kot vojna dolžina običajno uprabljanih dimenzij). Pričakujemo tudi strokoven opis zahteve pod točko 8.8, kako naročnik uporabka svedre za endoskopske operacije hrbtenice sedaj.

Odgovor: Naročnik potrebuje natanko tako dolžino ročnika, ker je le ta sestavni del sistema, ki ga naročnik že leta uporablja pri določenih operativnih posegih.

6) Zahtevamo Umik točke 9 nastzavki za provcesiranje, ker zahteve ne razumemo, ne poznamo in ni pogoj pri uporabi aparature katero zastopamo.

Odgovor: Nastavki za reprocesiranje so namenjeni fiksaciji nastavkov, kablov ter operativnega orodja v procesu strojnega čiščenja ter avtoklaviranja. Poleg tega omogočajo varen transport do končnega uporabnika. Naročnik od zahteve ne bo odstopil.

7) Zahtevamo tudi spremebo točke 10 Voziček, kjer pričakujemo opis na način da je voziček ustrezen za prevoz izbranega aparata, brez navedenih točnih dimenzij, saj le ten iso pomembne. Naročnik trnutno za te potrebe uporablja lastne servirne vozičke.

Odgovor: Naročnik zahteva tak voziček, ki še izpolnjuje dovoljene gabarite. Zato spreminja opis na način, da so odstopanja dovoljena za +/- 10%. Ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

8) Zahtevamo umih vseh omejitev iz točke 11 sterilizacijski zabojnik. Vsak proizvajalec ima svojo tehnološko rešitev in izvedbo zabojnikov in tudi svoje barve. Še posebej moti zahtev po filtru za 5000 ciklov, ne glede na navedene norme.

Odgovor: Naročnik spreminja točko 11 v zahtevi po filtru za 5000 sterilizacijskih ciklusov tako, da se zahteva po filtru za 5000 sterilizacijskih ciklusov spremeni v filter za večkratno uporabo. Ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

9) Umik zahteve 12, saj je lahko tudi ta različno tehnološko izvedena.

Odgovor: Naročnik ugotavlja, da so navedene mreže standardnih velikosti, vseeno pa spreminja dovoljena odstopanja in sicer za +/- 5%. Ostale zahteve je naročnik opredelil že pod točko 6.
10) Popravek opisa potrošnega materiala, da v opisu ne bodo samo zahteve preferiranega ponudnika. Vsak proizvajalec ima nabor svojih dimenzij, katere so načeloma lahko enake med proizvajalci. Ne vidimo pa razlike med npr. 3,5 in 3,4 ali 3,6 mm in strokovne upravičenosti take zahteve. Z vsemi navedenimi kirurg lahko opravi potrebno delo. Pričakujemo, da bodo zahteve narejene na način, da bo lahko osebje izbiralo iz nabora svedrov in dimenzij izbranega proizvajaljca, navljub možnim minimalnim odstopanjem.
Poleg navedenega v zahtevi 6, pričakujemo tudi strokovno opredelitev na kakšni osnovi so določene količine za 4 letno obdobje. Kvalitete in trajanje uporabe svedrov sta lahko od proizvajajlca do proizvajalca različna, še posebej ker govorimo o svedrih za večkratno uporabo. Enako velja, da je štiriletno obdobje predolgo, saj gre zgolj za špekulacijo o potrebnih količinak, kar potrjujete tudi v sami RD, kjer v pogodbi navajate, da so količine lahko prilagojene dejanskim potrebam in ne nujno v navedenih količinah.
Ob trenutni sutuaciji, ko se nenujne zdravstvene dejavnosti in posegi omejujejo, takšna zahteva deluje absurdno.
Pri vseh zahtevah po umiku bi naročnik lahko uporabil termin Ustrezno . In ne navajal dimenzij.

Odgovor: Naročnik dovoljuje odstopanja pri zahtevanih dimenzijah svedrov za +/- 5%. Količine so okvirne in so določene na podlagi potreb.


Datum objave: 18.11.2020   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika sprašujemo ali je prišlo do neskladja med razpisno dokumentacijo v točki 3 na eni strani in predračunom za opremo v točkah 4, 5 in 6 ter predračunom za potrošni material v točkah 27, 28 in 29 na drugi strani.
Ugotavljamo, da v obrazcu predračuna ni postavke za motor trepana (2 kosa kot je navedeno v razpisni dokumentaciji), so pa v točkah 4, 5 in 6 specificirani perforatorji (po 2 kosa na velikost). Ugotavljamo tudi, da so enaki perforatorji specificirani tudi v obrazcu predračuna za potrošni material v točkah 27, 28 in 29 (po 8 kosov na perforator).
Predlagamo, da se v obrazec predračuna za opremo za točko 3 doda nova postavka in sicer motor za trepan s Hudson sklopko (2 kosa) ter da se iz obrazca za predračun za potrošni material črta perforatorje v točkah 27, 28 in 29 oz. vsaj zmanjša količina. Perforatorji se štejejo kot oprema in ne kot potrošni material ter 2 kosa na velikost zadostujeta.
Hvala

ODGOVOR

Na podlagi preveritve ugotavljamo, da je dejansko prišlo pri navedenih zadevah do neskladja.

Naročnik bo napako odpravil z objavo popravka dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 18.11.2020   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker so trenutne tehnične specifikacije pisane zgolj na enega ponudnika kraniotoma, vas sprašujemo ali vam lahko ponudimo enakovredno napravo z primerljivimi zahtevami. Napravo smo že predstavili v bolnišnici, vendar zaradi situacije z Covid, žal le te nismo utegnili testirati.
Napravo ki vam jo želimo ponuditi ima, kot edina na svetu možnost klik sistema motorja, ročnika in svedra. Tako je možnost menjave različnih ročnikov, motorjev in svedrov enostavno in hitro, brez zamudnih vijačenj in zaklepov.

Kontrolna naprava ima zaslonom na dotik, kjer lahko upravljate z hitrostjo vrtljajev, vodno črpalko, stopalko in ostale nujne nastavitve preko bližnjic na zaslonu. Ima vhod za priklop motorja (ročnika), priklop stopalke, integrirano vodno črpalko.

Zahtevani ročniki ustrezajo vašim zahtevam glede teže, glede navora in jakosti, primerljivih dimenzij, z možno rotacijo levo in desno, brez varnostnega stikala kontrastne barve.

Sterilizacijski zabojnik in mreže so primerljivih dimenzij, oziroma so takšne dimenzije, da lahko sterilizirate vse potrebne inštrumente in svedre, v bolnišničnih avtoklavih.
Voziček je ravno tako primerljivih dimenzij.

Potrošni material bi vam ponudili primerljivih dimenzij in enakovredne kvalitete, perforatorji za lobanjo pa bi vam ponudili za enkratno uporabo, saj si zagotovite ostrino pri vsakem posegu.

Prosimo vas, da nam omogočite prijavo naprave in potrošnega material priznanega Nemškega dobavitelja. V primeru najugodnejše ponudbe, pa se lahko o ustreznosti naprave opredelite po testiranju.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahtev, ker so posledica dolgoletnih izkušenj pri delu. Dopuščamo pa seveda ponudbo z +/- 5% odstopanji pri velikosti posameznih svedrov in dolžin ročnikov.Datum objave: 19.11.2020   12:28
POJASNILO - 19. 11. 2020

Naročnik je 19. 11. 2020 poslal v objavo popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je objavljen tudi na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/