Dosje javnega naročila 006650/2020
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek

JN006650/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN006650/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006650/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006650/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 208-507217
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Idrijska cesta 13
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Nika Kavkler Gorenc
javna.narocila@du-vrhnika.si
+386 17570100
+386 17570111

Internetni naslovi
http://www.du-vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://du-vrhnika.si/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21795
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
Referenčna številka dokumenta: 430-07/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 245.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALE PIJAČE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 23.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO - IZBRANA KAKOVOST
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 29.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 19.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE, ZELENJAVA IN STROČNICE
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 28.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA, RIBE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: VINA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15830000
15840000
15882000
15891000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 21.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE IN DIŠAVE
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
15865000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.900,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 9.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: OČIŠČENA ZELENJAVA IN KROMPIR
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKI IZDELKI IN SLAŠČICE
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812100
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: GOVEJE MESO IN TELETINA - IZBRANA KAKOVOST
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 17.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA - IZBRANA KAKOVOST
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SOKOVI
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MESO
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.600,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2020   11:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Pooblaščena oseba: Nika Kavkler GorencOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Idrijska cesta 13
1360
Vrhnika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2020   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Smo največji ribogojničar v Sloveniji. Za vzrejo in predelavo rib imamo pridobljen ISO standard in IFS standard. Proizvodnja in predelava sta pod rednim veterinarskim in zdravstvenim nadzorom. V Vrhniki z okolico imamo avto vsak torek in četrtek v jutranjem in dopoldanskem času. Imamo le svoje ribe in ribje izdelke. Prodajamo jih v svežem stanju.Vidimo, da ste ribe vezali v sklop z zelenjavo. Želite zamrznjene ali sveže ribe?

Zanima nas kako bi se lahko mi kot proizvajalec s svojimi ribami prijavili na vaš razpis. Tu omogočamo najkrajšo hladno verigo.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Spoštovani!

Želimo zamrznjene ribe. V sklopu je zajeta tudi različna vrsta zamrznjene zelenjave in sadja. V kolikor ponudnik ne ponudi vseh želenih artiklov v sklopu, se bo njegova ponudba obravnavala kot nedopustna.
Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2020   14:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot veljavno obdobje referenc je navedeno leto 2018, 2019 in 2020.
Ker leto 2020 še ni končano, prosimo, da upoštevate tudi reference za leto 2017.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Tukaj gre za sklenjen posel v letu 2018, 19 in 20. Podlaga temu je pogodba, sklep, sporazum, odločba ipd.
Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2020   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani!
Da lahko. Vendar odstopanje je lahko za +/-10%. V kolikor gre za večje odstopanje, navedite za katere artikle gre in kakšno bi bilo njihovo pakiranje.
Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2020   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo naročnika naj sporoči, če bo pri točkovanju po merilu varnost in kakovost upošteval
tudi certifikate za standard SQF - to je »Safe Quality Food« certifikat, ki zagotavlja potrošniku, da je bilo živilo proizvedeno, predelano in rokovano v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi, ki veljajo za živila.
Na certifikatu je navedeno : "Level 3: Comprehensive Food Safety and Quality Management System",

torej gre nedvomno za zahtevno varnost živil.
Certifikat za SQF standard je enakovreden certifikatoma BRC in IFS oz. je na določenih točkah presoje še celo zahtevnejši od slednjih dveh, zato prosimo naročnika za upoštevanje tudi standarda SQF.

Hvala,

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik se je odločil, da certifikat vključimo med naš nabor certifikatov, ki jih priznavamo za točkovanje iz naslova varnost in kakovost.
Vsekakor pa je pogoj, da je SQF standard - 3 ravni.
Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2020   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

obrazca ESPD niste objavili oz. povezava na vaši spletni strani ne deluje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Zadevo rešujemo in se trudimo, da jo čimprej rešimo.
Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2020   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, ESPD ni dosegljiv. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Zadevo rešujemo in se trudimo, da jo čimprej rešimo.
Lep pozdrav.
Datum objave: 26.10.2020   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste v sklopih, kjer EKOLOŠKI certifikat ni pogoj, upoštevali ta certifikat za točke po merilu "Živila iz shem kakovosti"?
Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.10.2020   19:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, ESPD ni dosegljiv. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Obrazec ESPD je objavljen. Lep pozdrav.Datum objave: 26.10.2020   19:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

obrazca ESPD niste objavili oz. povezava na vaši spletni strani ne deluje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Obrazec ESPD je objavljen. Lep pozdrav.Datum objave: 27.10.2020   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 19: Eko mleko in mlečni izdelki povprašujete po artiklu:
1. BIO JOGURT, navadni 150-200g, v lončku
2. BIO JOGURT, sadni 150-200g, v lončku
Ker je ceno potrebno podati na enoto mere kos, prosimo, da pojasnite, za katero gramaturo podamo ceno (150g ali 200g), lahko pa spremenite enoto mere v kg.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo.
Ceno podajte za 200 g. Pakiranje pa je lahko 150 ali 200 g.
Lep pozdrav.Datum objave: 29.10.2020   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 19: Eko mleko in mlečni izdelki povprašujete po artiklih pod zaporedno številko:
4. BIO KEFIR, SADNI, 3,5%m.m., 150g, v lončku
8. BIO KEFIR/JOGURT, SADNI, 1,5%m.m., 150g
Katere sadne okuse išče naročnik (češnja, malina, borovnica, gozdni sadeži, )?

6. BIO MLEKO, Z OKUSOM, 3,2%m.m., 150g, 2 različna okusa
Ali želi naročnik različne sadne okuse (jagoda, banana, breskev, jagoda-vanilija, vanilija, )?

Hvala za pojasnila.
S spoštovanjem.


ODGOVOR
Spoštovani!
v sklopu 19: Eko mleko in mlečni izdelki povprašujete po artiklih pod zaporedno številko:
4. BIO KEFIR, SADNI, 3,5%m.m., 150g, v lončku
8. BIO KEFIR/JOGURT, SADNI, 1,5%m.m., 150g
Želimo češnjo in malino (2 različna okusa)

6. BIO MLEKO, Z OKUSOM, 3,2%m.m., 150g, 2 različna okusa
Kot je že v opisu zapisano želimo dva različna opisa. Lahko banano in jagodo-vanilija.

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.10.2020   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim, da umaknete v sklopu 19 . 3,4,5,6,8 EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI % maščobe in uporabite izraze kot so polnomastni ,polposnet, posnet, ali omejite maščobe od 3,2% do 3,5% saj na tak način ne omejujete konkurence.
Le tako boste prejeli ponudbe kakovostnih izdelkov slovenske proizvodnje.

Hvala


ODGOVOR
Pozdravljeni!

V sklopu 19. EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI:
* pod zaporedno št. 3, 4, 5 in 6 se lahko ponudijo artikli z maščobo od 3,2% do 3,5% m.m.
* pod zaporedno št. 8 pa se ponudi delno posneti bio kefir/jogurt.
Lep pozdrav.


Datum objave: 30.10.2020   16:06
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

v osnutku pogodbe v 25. členu veljavnost pogodbe je 1.1.2020 - 31.12.2020. Ali bo pogodba sklenjena za leto 2021?


ODGOVOR
Tako je. Pogodba bo sklenjena od 1.1.2021-31.12.2021.Datum objave: 30.10.2020   16:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

ali lahko priložimo reference na drugih obrazcih, ker je zaradi trenutne situacije težko pridobiti potrjene reference od naročnikov?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Na 17.strani razpisne dokumentacije je navedeno:
"OPOMBA: Ponudniku ni potrebno prilagati obrazeca III.9.a ali kopija pogodbe, sporazuma, odločbe, sklepa, izjava naročnika ipd, iz katerega izhaja utemeljitev reference.
Le-ta obrazec bo ponudnik predložil naknadno, po pozivu naročnika."

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   18:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

pod shemo kakovosti upoštevate tudi certifikate IFS, BRC, FSSC22000, ISO22000, ki nimajo nobene veze s kakovostjo izdelkov ampak se nanašajo na proizvodnjo. Druga zadeva je da zaradi COVID 19 proizvodnja podjetja niso uspela speljati procesa certificiranja in zato trenutno nimajo veljavnih certifikatov, da bi jih lahko priložili. Prosimo da premislite če je smiselno upoštevati vse certifikate ali samo shemo kakovosti (eko, višja kakovost, izbrana kakovost, geografsko poreklo,...)

ODGOVOR
Po proučitvi zadeve bo naročnik upošteval naslednje sheme kakovosti, ki so v skladu z ZKme-1:
*ekološki kmetijski pridelki ali živila
*integrirani kmetijski pridelki ali živila
*višja kakovost
*zajamčena tradicionalna posebnost
*označba porekla
*geografska označba
*izbrana kakovost.
Lep pozdrav.Datum objave: 02.11.2020   09:33
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
12.SKLOP: VINA IN ŽGANE PIJAČE
4 VINO-PENEČE, penina, vrhunsko, polsuho, s slovenskim geog.poreklom, Radgonski okoliš - ali podamo ceno na 0,75l?


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Ceno se poda za 0,75 l.
Lep pozdrav.Datum objave: 02.11.2020   09:42
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
1. SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI
15 KOMPOT, sadna solata, 2500g - ali lahko ponudimo mešani kompot, ki vsebuje barvilo, brez barvila je samo v 700g pakiranju v steklenem kozarcu?
22 MARMELADA, gozdni sadeži, 5000 g - ali lahko ponudimo marmelado s 30% sadnim deležem?
23 MARMELADA, marelična, 5000 g - ali lahko ponudimo marmelado s 30% sadnim deležem?
24 MARMELADA, mešana, 5000 g - ali lahko ponudimo marmelado s 30% sadnim deležem?

2. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALE PIJAČE
15 NEKTAR, pomarančni, brez kemičnih konzervansov, in umetnih sladil, 0,2 l - ali lahko ponudimo sok pomaranča 0,2l?
23 PIVO, brezalkoholno, 0,33 l, pločevnka - ali lahko ponudimo v 0,5l pločevinki (0,33l ne najdemo na trgu)?
24 PIVO, Radler, 0,33 l, pločevnka - ali lahko ponudimo v 0,5l pločevinki (0,33l ne najdemo na trgu)?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI
15 KOMPOT, sadna solata, 2500g - ali lahko ponudimo mešani kompot, ki vsebuje barvilo, brez barvila je samo v 700g pakiranju v steklenem kozarcu? LAHKO
22 MARMELADA, gozdni sadeži, 5000 g - ali lahko ponudimo marmelado s 30% sadnim deležem? NE, NAROČNIK OSTAJA PRI PRVOTNI ZAHTEVI.
23 MARMELADA, marelična, 5000 g - ali lahko ponudimo marmelado s 30% sadnim deležem? NE, NAROČNIK OSTAJA PRI PRVOTNI ZAHTEVI.
24 MARMELADA, mešana, 5000 g - ali lahko ponudimo marmelado s 30% sadnim deležem? NE, NAROČNIK OSTAJA PRI PRVOTNI ZAHTEVI.

2. SKLOP: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALE PIJAČE
15 NEKTAR, pomarančni, brez kemičnih konzervansov, in umetnih sladil, 0,2 l - ali lahko ponudimo sok pomaranča 0,2l? NE, NAROČNIK OSTAJA PRI PRVOTNI ZAHTEVI.
23 PIVO, brezalkoholno, 0,33 l, pločevnka - ali lahko ponudimo v 0,5l pločevinki (0,33l ne najdemo na trgu)? DA
24 PIVO, Radler, 0,33 l, pločevnka - ali lahko ponudimo v 0,5l pločevinki (0,33l ne najdemo na trgu)? DA


Datum objave: 04.11.2020   08:10
VPRAŠANJE
VPFAŠANJE:
17.SKLOP: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
17 RIŽ, rjavi, 800g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
30 ZAKUHA, zdrobovi žličniki, 1 kg - ali lahko ponudimo 1,5kg pakiranje?
34 ZLATE KROGLICE, 1 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

Hvala, lep pozdrav.
ODGOVOR
17.SKLOP: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
17 RIŽ, rjavi, 800g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? LAHKO
30 ZAKUHA, zdrobovi žličniki, 1 kg - ali lahko ponudimo 1,5kg pakiranje? LAHKO
34 ZLATE KROGLICE, 1 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje? LAHKODatum objave: 04.11.2020   08:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

16.SKLOP: ČAJI
8 ČAJ, zeleni, filter, 36 g, pak. 20 vrečk- ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje?
9 ČAJ, sadni, filter, 50 g, pak. 20 vrečk -- ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje?
12 ČAJ, kamilica, 50 g, pak. 20 vrečk - čaj kamilica je pakirana po 1g v vrečki za 20 vrečk je 20g lai lahko ponudimo to gramaturo?
13 ČAJ, hibiskus, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje?
14 ČAJ, bezeg, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lahko ponudimo 20 vrečk po 1,5g skupaj 30g pakiranje?
15 ČAJ, brusnica, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje?
16 ČAJ, šipek, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lako ponudimo čaj šipek s hibiskusmo, ker samo šipek ni v gospodinjskem pakiranju ni na trgu?

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
8 ČAJ, zeleni, filter, 36 g, pak. 20 vrečk- ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje? LAHKO
9 ČAJ, sadni, filter, 50 g, pak. 20 vrečk -- ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje? LAHKO
12 ČAJ, kamilica, 50 g, pak. 20 vrečk - čaj kamilica je pakirana po 1g v vrečki za 20 vrečk je 20g lai lahko ponudimo to gramaturo? LAHKO
13 ČAJ, hibiskus, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje? LAHKO
14 ČAJ, bezeg, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lahko ponudimo 20 vrečk po 1,5g skupaj 30g pakiranje? LAHKO
15 ČAJ, brusnica, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lahko ponudimo 20 vrečk po 2g skupaj 40g pakiranje? LAHKO
16 ČAJ, šipek, 50 g, pak. 20 vrečk - ali lako ponudimo čaj šipek s hibiskusmo, ker samo šipek ni v gospodinjskem pakiranju ni na trgu? LAHKO
Datum objave: 04.11.2020   08:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
15.SKLOP: ZAČIMBE IN DIŠAVE
1 BAZILIKA, zdrobljena, 140 g - ali lahko ponudimo 180g v dozi?
7 KUMINA, cela, 500 g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
12 ORIGANO, zdrobljeni, 100 g - ali lahko ponudimo 140g v dozi?

Lep pozdrav.
ODGOVOR
15.SKLOP: ZAČIMBE IN DIŠAVE
1 BAZILIKA, zdrobljena, 140 g - ali lahko ponudimo 180g v dozi? LAHKO
7 KUMINA, cela, 500 g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? NE, NAROČNIK OSTAJA PRI PRVOTNI ZAHTEVI PAKIRANJA.
12 ORIGANO, zdrobljeni, 100 g - ali lahko ponudimo 140g v dozi? LAHKODatum objave: 04.11.2020   08:24
VPRAŠANJE
VPAŠANJE:

14.SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
14 JUHA, grahova, koncentrat, vsebuje: 55% grahove moke, brez konzervansov in dodanih ojačevalcev okusa pakirano: 1 kg, kot npr. Knorr
15 JUHA, brokolijeva, koncentrat, vsebuje: brokoli 2,7%, kokošje meso, brez konzervansov in dodanih ojačevalcev okusa pakirano: 1 kg, kot npr. Knorr - - juha brokolijeva blagovne znamke Knorr je pakirana po 2 kg prosimo da dovolite ponudti tako pakiranje?
26 KEKSI, čajni, na eni strani obliti s čokolado, kot npr. Domačica classic, 300g - ali lahko ponudimo 350g pakiranje?
29 KEKSI, linške oči, 1 kg - ali lahko ponuidmo 500g pakiranje?
38 KVAS, suhi, 7g - ali lahko ponudimo 5x7g pakiranje?
41 MARGARINA, za peko, 70% maščobe, 250 g, kot npr. RAMA - ali lahko ponudimo margarino za peko s 60% maščobe?
52 OLJE, bučno, 100% - ali podamo ceno za 1l?
55 OLJE, olivno, ekstra deviško - - ali podamo ceno za 1l?
66 RUM, domači, 37,5% alkohola - - ali podamo ceno za 1l?
68 SLADKOR, beli, kristalni, 25 kg- zahteva je za 3000 kosov kar znese 2 tretjini vrednosti celega sklopa, ali je pomota in ste želeli 3000 kg?
84 ŽITNI KOSMIČI, obogateni s suhim sadjem in jedrastimi plodovi, 1 kg - ali lahko ponudimo brez jedrastih plodov, v kolikor je odgovor negativen prosim da dovolite ponuditi v 750g pakiranju?
90 BONBONI ZELIŠČNI 90 g, posamično zaviti - ali lahko ponudimo 100g pakiranje?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
14.SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
14 JUHA, grahova, koncentrat, vsebuje: 55% grahove moke, brez konzervansov in dodanih ojačevalcev okusa pakirano: 1 kg, kot npr. Knorr
15 JUHA, brokolijeva, koncentrat, vsebuje: brokoli 2,7%, kokošje meso, brez konzervansov in dodanih ojačevalcev okusa pakirano: 1 kg, kot npr. Knorr - - juha brokolijeva blagovne znamke Knorr je pakirana po 2 kg prosimo da dovolite ponudti tako pakiranje? LAHKO
26 KEKSI, čajni, na eni strani obliti s čokolado, kot npr. Domačica classic, 300g - ali lahko ponudimo 350g pakiranje? LAHKO
29 KEKSI, linške oči, 1 kg - ali lahko ponuidmo 500g pakiranje? LAHKO
38 KVAS, suhi, 7g - ali lahko ponudimo 5x7g pakiranje? LAHKO
41 MARGARINA, za peko, 70% maščobe, 250 g, kot npr. RAMA - ali lahko ponudimo margarino za peko s 60% maščobe? NAROČNIK OSTAJA PRI PRVOTNI ZAHTEVI
52 OLJE, bučno, 100% - ali podamo ceno za 1l? DA. PRAV TAKO NAJ BO POLNJENO V 1 LITER.
55 OLJE, olivno, ekstra deviško - - ali podamo ceno za 1l? DA. PRAV TAKO NAJ BO POLNJENO V 1 LITER.
66 RUM, domači, 37,5% alkohola - - ali podamo ceno za 1l? DA. PRAV TAKO NAJ BO POLNJENO V 1 LITER.
68 SLADKOR, beli, kristalni, 25 kg- zahteva je za 3000 kosov kar znese 2 tretjini vrednosti celega sklopa, ali je pomota in ste želeli 3000 kg? RES JE. ŽELELI SMO 3000 KG OZ. 120 KOS
84 ŽITNI KOSMIČI, obogateni s suhim sadjem in jedrastimi plodovi, 1 kg - ali lahko ponudimo brez jedrastih plodov, v kolikor je odgovor negativen prosim da dovolite ponuditi v 750g pakiranju? LAHKO JE PAKIRANJE 750G.
90 BONBONI ZELIŠČNI 90 g, posamično zaviti - ali lahko ponudimo 100g pakiranje? LAHKO
Datum objave: 04.11.2020   09:10
VPRAŠANJE
Prijavili bi se na razpis za mleko in mlečne izdelke. Naša dostava bi se vršila od ponedeljka do petka, sobote, nedelje in praznike pa ne. Ali sprejmete tako dostavo in če se lahko prijavimo. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri prvotnih zahtevah.
Lep pozdrav.Datum objave: 10.11.2020   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
sklop 17. Prosimo vas, da umaknete izdelke različnih vrst riža v posamezni sklop oz. pod splošno prehrambeno blago. Smo največji proizvajalec testenin v Sloveniji, v tem primeru ne moremo oddati ponudbe.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri prvotnih zahtevah. Ponudniki se lahko poslužijo tudi dokupa.
Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2020   20:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo Vas, da odstopite od omenjenih standardov za "shemo kakovosti", saj pravilo izražajo le sledljivost blaga in z dejansko kakovostjo nimajo povezave.

V kolikor boste vztrajali pri le teh, pa vas pozivamo, da se mora standard nanašati tudi na ponudnika in ne le na njegovega dobavitelja.

hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik bo pod merilo »shema kakovosti« upošteval vse navedene sheme v poglavju "merila" v razpisni dokumentaciji.
Navedeno je skladno z 84. členom ZJN3.
Lep pozdrav.Datum objave: 18.11.2020   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

9.SKLOP
Ker prihaja do manipulacije cen zaradi razčlenjenih artiklov in je posledično prikrajšan tudi prejemnik, vas prosimo da združite artikle:
Mandarine in klementine, gre za artikla, ki sta dozorjena zaporedno in cenovno približno enaka. Predlagamo, da bi bilo na eni postavki mandarina, klementina , križaci.
Za solate predlagamo na: solata krhkolistna, solata mehkolistna, solata endivija. Pi razčlenjenem artiklu prihaja do manipulacije pri okvirnih količinah, saj je pri velikih količinah podana nizka cena- skoraj nerealna in posledično prejemnik dobi ta artikel dobavljen enkrat oz. zelo redko.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo združeval živil. Naročnik bo pri izvedbi naročil vztrajal pri naročenem.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.11.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudniki lahko oddajo samo izpolnjene obrazce ter jih podpišejo z elektronskim podpisom ob oddaji. Morajo pa biti pozorni, da se za določene sklope priloži tudi zahtevane certifikate.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.11.2020   09:22
VPRAŠANJE
11.sklop Zamrznjena zelenjava
artikel 8: ali lahko ponudimo julienne mix, ki vsebuje zeleno+korenje+bučke+brokoli ali pa zeleno+korenje+bučke?
artikel 9: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
artikel 14: ali lahko ponudimo pakiranje 2kg?
artikel 18: ali lahko ponudimo pakiranje 7kg?
artikel 19: ali lahko namesto novozelandskega repaka ponudimo morski list file pakiran po 5kg?
artikel 27: z ali brez surimija?


ODGOVOR
11.sklop Zamrznjena zelenjava
Art:8 juliene mix zelena+korenje+bučke
Art:9 ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
Art:14 da lahko
Art:18 da lahko
Art: 19 ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
Art: 27: lahko s surimijem
Datum objave: 19.11.2020   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali se vpiše v stolpec "vrednost referenc" vrednost dejanskih dobav naročnikom v navedenem obdobju?
Vrednost pogodb je lahko težava, ker dostikrat ni navedena ali pa ni pravega - vašega zahtevanega obdobja pogodb - mnoge se začnejo prej.

- prosimo za dodatne informacije:
3. sklop meso in mesni izdelki
5 klobasa navadna kranjska za kuhanje - Ali zahtevate certificirano?
9 pečena slanina - Ali povprašujete po hamburški slanini?
23 suh vrat - Ali povprašujete po suhem prekajenem vratu brez kosti za kuhanje?
23 kunčje stegno - Ali je s kostjo?
35 kunčje pleče - Ali je s kostjo?
37 bržola, suha, vratovina - Ali povprašujete po tako imenovani budjoli - zašinku?
37 bržola, suha, vratovina in 38 zašinek, domači, suh - Ali gre tukaj za isti artikel?
39 slanina prekajena - Ali povprašujete po suhi dimljeni panceti?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Spoštovani!
Vpiše se vrednost pogodbe, ki mora biti sestavni del vsake pogodbe. V kolikor obdobje ni od 1.1. do 31.12. se upošteva relativna vrednost.

3. sklop meso in mesni izdelki
5. da
9. da po hamburški
23. da
23. da
35. da
37.da
38.da
39.da
Lep pozdrav.


Datum objave: 20.11.2020   11:40
VPRAŠANJE
11.sklop Zamrznjena zelenjava
artikel 9: artikel v pakiranju 2,5kg ne obstaja. Obstaja v pakiranju 1kg. Ali lahko torej ponudimo pakiranje 1kg? Glede na to, da imate v razpisu pri temu artiklu razpisano 10 kom (skupaj 25kg), ne gre za zelo veliko količino, zato tudi manjše pakiranje (ki je še vedno gastro pakiranje) ne bi smelo predstavljati neke ovire. Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo pakiranje od 2 kg do 2,5 kg.Datum objave: 20.11.2020   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Ker je predračun zaklenjen in nazive artiklov ne moremo kopirati v vprašanja, smo pred vprašanji postavili zaporedno št. artikla. Ta številka se navezuje na artikel, ki je označen s to številko.

1. sklop: Konzervirani izdelki
4 ali lahko ponudimo izdelek v 2500g?
8 ali lahko ponudimo izdelek v 2500g?
9 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g kot Eta?
12 v asortimanu imamo samo izdelek v 4200g. Ali ga lahko ponudimo?
17 ali lahko ponudimo izdelek v 2600g?
22 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g?
23 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g?
24 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g?
25 - ali lahko ponudimo izdelek v 850g?
26 - ali lahko ponudimo izdelek v 850g?
27 ali lahko ponudimo izdelek v 150g?
28 ali lahko ponudimo izdelek v 150g?
30 ali lahko ponudimo izdelek v 690g?
31 ali lahko ponudimo izdelek v 670g?
41- izdelek je dobavljiv samo v 5kg. Ali ga lahko ponudimo?
44 ali lahko ponudimo izdelek v olju?
45 ali lahko ponudimo izdelek v 670g?

14. sklop: Ostalo prehrambeno blago
1 ali lahko ponudimo izdelek v 200g?
2 ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
8 ali lahko ponudimo izdelek v 85g?
23 ali lahko ponudimo izdelek v 960g
25 ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
27 ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
29 - ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
31 - ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
41 ali lahko ponudimo izdelek s 60% maščobe?
45 Medex nima v tem pakiranju slovenskega meda.
46 Medex nima v tem pakiranju slovenskega meda.
58 ali lahko ponudimo izdelek v 4kg?
65 ali lahko ponudimo izdelek v 200g?
67 ali lahko ponudimo izdelek v 100g?
71 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
74 ali lahko ponudimo izdelek v 30g?
84 ali ste mislili sadne muslije?
85 ali ste mislili čokoladne muslije. Ali jih lahko ponudimo v 1000g?
87 ali lahko ponudimo izdelek v 150g kot rižolino?

15: Sklop: Začimbe in dišave
4 ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
5 ali lahko ponudimo izdelek v 150g?
6 ali lahko ponudimo izdelek v 40g?
7 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
18 ali lahko ponudimo izdelek v 290g?
19 ali lahko ponudimo izdelek v 450g?
20 ali lahko ponudimo izdelek v 130g?
21 ali lahko ponudimo izdelek v 400g?

16 sklop: Čaji
2 ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
5 ali lahko ponudimo zeliščni čaj za trebušne težave? Na katero gramaturo naj ponudimo ceno izdelka?
11 kateri zeliščni čaj želite?
9 ali lahko ponudimo izdelek v 44g?
12 ali lahko ponudimo izdelek v 20g?
13 ali lahko ponudimo izdelek v 36g?
14 ali lahko ponudimo izdelek v 40g?

17. sklop: Žita, mlevski izdelki in testenine
11 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 30kg?
16 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
28 ne vemo katere testenine želite. Prosimo za dodatno pojasnilo.

20. sklop: EKO živila
1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
2 ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
3 ali lahko ponudimo izdelek v 250g?

Lep pozdrav.
ODGOVOR
1. sklop: Konzervirani izdelki
4 ali lahko ponudimo izdelek v 2500g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
8 ali lahko ponudimo izdelek v 2500g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
9 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g kot Eta? DA
12 v asortimanu imamo samo izdelek v 4200g. Ali ga lahko ponudimo? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
17 ali lahko ponudimo izdelek v 2600g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
22 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
23 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
24 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
25 - ali lahko ponudimo izdelek v 850g? DA
26 - ali lahko ponudimo izdelek v 850g? DA
27 ali lahko ponudimo izdelek v 150g? DA
28 ali lahko ponudimo izdelek v 150g? DA
30 ali lahko ponudimo izdelek v 690g? DA
31 ali lahko ponudimo izdelek v 670g? DA
41- izdelek je dobavljiv samo v 5kg. Ali ga lahko ponudimo? DA
44 ali lahko ponudimo izdelek v olju? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
45 ali lahko ponudimo izdelek v 670g? DA

14. sklop: Ostalo prehrambeno blago
1 ali lahko ponudimo izdelek v 200g? DA
2 ali lahko ponudimo izdelek v 500g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
8 ali lahko ponudimo izdelek v 85g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
23 ali lahko ponudimo izdelek v 960g ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
25 ali lahko ponudimo izdelek v 500g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
27 ali lahko ponudimo izdelek v 500g? DA
29 - ali lahko ponudimo izdelek v 500g? DA
31 - ali lahko ponudimo izdelek v 500g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
41 ali lahko ponudimo izdelek s 60% maščobe? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
45 Medex nima v tem pakiranju slovenskega meda. lahko je iz EU
46 Medex nima v tem pakiranju slovenskega meda. lahko je iz EU
58 ali lahko ponudimo izdelek v 4kg? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
65 ali lahko ponudimo izdelek v 200g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
67 ali lahko ponudimo izdelek v 100g? DA
71 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
74 ali lahko ponudimo izdelek v 30g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
84 ali ste mislili sadne muslije? DA, vendar s sadjem in jedrastimi plodovi
85 ali ste mislili čokoladne muslije. Ali jih lahko ponudimo v 1000g? DA, lahko. Vendar morajo vsebovati čokolado in kokos.
87 ali lahko ponudimo izdelek v 150g kot rižolino? Ne, ponudijo se lahko polnozrnati riževi kosmiči

15: Sklop: Začimbe in dišave
4 ali lahko ponudimo izdelek v 500g? DA
5 ali lahko ponudimo izdelek v 150g? DA
6 ali lahko ponudimo izdelek v 40g? DA
7 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
18 ali lahko ponudimo izdelek v 290g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
19 ali lahko ponudimo izdelek v 450g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
20 ali lahko ponudimo izdelek v 130g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
21 ali lahko ponudimo izdelek v 400g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi

16 sklop: Čaji
2 ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus? DA
5 ali lahko ponudimo zeliščni čaj za trebušne težave? Na katero gramaturo naj ponudimo ceno izdelka? NE. Na 36 g
11 kateri zeliščni čaj želite? Kot npr. kopriva mix od 1001 cvet
9 ali lahko ponudimo izdelek v 44g? DA
12 ali lahko ponudimo izdelek v 20g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
13 ali lahko ponudimo izdelek v 36g? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
14 ali lahko ponudimo izdelek v 40g? DA

17. sklop: Žita, mlevski izdelki in testenine
11 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 30kg? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
16 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg? ne, naročnik ostaja pri prvotni zahtevi
28 ne vemo katere testenine želite. Prosimo za dodatno pojasnilo. Ponudite peresnike brez glutena

20. sklop: EKO živila
1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g? DA
2 ali lahko ponudimo izdelek v 500g? DA
3 ali lahko ponudimo izdelek v 250g? DADatum objave: 20.11.2020   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na razpisno dokumentacijo in nato odgovore na portalu, vas vljudno prosimo za vaše pojasnilo oziroma dokončno potrditev, da ne bo nesporazumov:
Katere certifikate boste torej upoštevali za merilo "Živila iz shem kakovosti"?
Vljudno prosimo, če jih lahko ponovno navedete.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo pod merilo »shema kakovosti« upošteval vse navedene sheme v poglavju "merila" v razpisni dokumentaciji.
Navedeno je skladno z 84. členom ZJN3.
Lep pozdrav.Datum objave: 21.11.2020   18:47
VPRAŠANJE
11.sklop Zamrznjena zelenjava
artikel 19: artikel na slovenskem trgu trži smo en ponudnik, s čimer z uvrstitvijo tega artikla v predračun že v naprej omejujete konkurenco, kar pa je v nasprotju s pravili o javnem naročanju. Zahtevamo, da artikel umaknete iz predračuna ali pa dovolite, da ponudimo alternativen artikel. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi. Ponudnikom je omogočen tudi dokup.Datum objave: 23.11.2020   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da imajo slovenski proizvajalci, smo eni izmed njih, različne gramature spodnjih izdelkov vas prosimo, da ugodite naši prošnji , da lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, da bomo lahko oddali našo ponudbo in sicer:

8. SKLOP KRUH
3 Krem rezina 150g Vam lahko ponudimo 100g ali 170g ?
14 Mlinci 4kg Vam lahko ponudimo pakiranje 6kg ali 25g ?
16. SKLOP ČAJI
Vam lahko ponudimo drugačno gramaturo Čajev, ki je najbližji možni približek zahtevanim ( ni v odstopanju dovoljenih 10% ) naprimer Gozdni sadeži so 1,2 kg in ne 1kg

17 sklop ŽITA IN ML IZD

5 KUS KUS 5KG Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ?
7 moka brez glutena in 28. Testenine brezglutena 500g - Specifična izdelka, ki ga slovenski mlinarji in testeninarji nimamo v svojem asortimanu zato vas prosimo, da jih prestavite v sklop spl preh blago, da ga bodo ponudili trgovci.
23. polnozrnati polžki 5KG- Vam lahko ponudimo gramaturo 500g , saj večje nimamo v svojem asortimanu?
25. testenine špinačne 2kg Vam lahko ponudimo gramaturo 400g , saj večje nimamo v svojem asortimanu?

27. špageti pirini 500g vam lahko ponudimo klobučke pirine 350g ali špagete polnozrnate 400g ?

29 Fritati 1kg vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
30. Zdrobovi žličniki 1kg vam lahko ponudimo gramaturo1,5kg Knoor ?
34. Zlate krogljice 1kg Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?

20. Sklop eko živila
Vam lahko ponudimo drugačno gramature izdelkov so manjše od vaših napisanih , ki je najbližji možni približek zahtevanim ( ni pa v odstopanju dovoljenih 10% ) naprimer Pirin zdrob 250g

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
8. SKLOP KRUH
3 Krem rezina Lahko170g
14 Mlinci 4kg Lahko 6 kg

16. SKLOP ČAJI

Gozdni sadež je lahko 1,2 kg.
Za ostale konkretno predlagajte ponujene gramature.

17 sklop ŽITA IN ML IZD

5 KUS KUS 5KG Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ? Lahko
7 moka brez glutena in 28. Testenine brezglutena 500g - Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi. Ponudniki se lahko poslužijo dokupa.
23. polnozrnati polžki 5KG- Vam lahko ponudimo gramaturo 500g , saj večje nimamo v svojem asortimanu? LAHKO
25. testenine špinačne 2kg Vam lahko ponudimo gramaturo 400g , saj večje nimamo v svojem asortimanu? LAHKO

27. špageti pirini 500g vam lahko ponudimo klobučke pirine 350g ali špagete polnozrnate 400g ? Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi.

29 Fritati 1kg vam lahko ponudimo gramaturo 500g ? LAHKO
30. Zdrobovi žličniki 1kg vam lahko ponudimo gramaturo1,5kg Knoor ? LAHKO
34. Zlate krogljice 1kg Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ? LAHKO

20. Sklop eko živila
Vam lahko ponudimo drugačno gramature izdelkov so manjše od vaših napisanih , ki je najbližji možni približek zahtevanim ( ni pa v odstopanju dovoljenih 10% ) naprimer Pirin zdrob 250g

Konkretno predlagajte ponujene gramature za vsak artikel.