Dosje javnega naročila 006626/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Servisiranje osebnih službenih vozil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 201.702,60 EUR

JN006626/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2020
JN006626/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN006626/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN006626/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2020
JN006626/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2021
JN006626/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN006626/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN006626/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006626/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21820
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servisiranje osebnih službenih vozil
Referenčna številka dokumenta: SAVT 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo z oznako SAVT 2020 - Servisiranje osebnih službenih vozil je razdeljeno na 3 (tri) sklope:

Sklop 1: Servisiranje osebnih službenih vozil PE Kočevje
Sklop 2: Servisiranje osebnih službenih vozil PE Maribor
Sklop 3: Servisiranje osebnih službenih vozil PE Postojna
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje osebnih službenih vozil PE Kočevje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje osebnih službenih vozil PE Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje osebnih službenih vozil PE Maribor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje osebnih službenih vozil PE Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje osebnih službenih vozil PE Postojna
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje osebnih službenih vozil PE Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2020   09:00
VPRAŠANJE
Naročnik naj objavi vozila katera so za servisiranje.
Zanima nas kako je z vozili v garanciji?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik pojasnjuje, da je v skladu z 2. členom Vzorca pogodbe (del dokumentacije za naročilo) predmet naročila po posameznem sklopu servisiranje osebnih službenih vozil kot na primer vozil Dacia (Duster 4x4 1.5DCI), Suzuki (SX4, Vitara, Jimmy), Honda (HRV), Toyota (Hillux) in ostalih osebnih službenih vozil, ki jih bo naročnik pridobil v času trajanja sklenjene pogodbe po posameznem sklopu. Okvirno število osebnih službenih vozil naročnika v PE Kočevje je 35, v PE Postojna 20 ter v PE Maribor 20.

Naročnik pojasnjuje, da je v skladu z 2. členom Vzorca pogodbe predmet naročila po posameznem sklopu tudi izvajanje vseh rednih vzdrževalnih pregledov oz. rednih servisnih posegov za vsa vozila, ki so ali niso več pod pogoji garancije ter reševanje vseh reklamacijskih/garancijskih zahtevkov do proizvajalca posameznega vozila. Ponudnik mora pri tem jamčiti, da je redna servisna storitev opravljena skladno z navodili proizvajalca vozila ter ne predstavlja ovire v primeru uveljavljanja tovarniške garancije za posamezno vozilo. V skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 461/2010, mora ponudnik pri opravljanju servisnih storitev upoštevati navodila proizvajalca za vzdrževanje in servisiranje, normative proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozil ter vgrajevati tovarniško priznane (originalne ali originalu enakovredne) nadomestne dele.Datum objave: 29.10.2020   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

eno izmed meril je tudi Pokritost s servisnimi delavnicami v PE.

Kaj naročnik smatra za servisno delavnico?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora biti servisna delavnica opremljena za izvajanje vseh vrst mehaničnih popravil na motornem delu vozil in na podvozjih vozil.
Prav tako mora biti servisna delavnica opremljena z opremo za izvajanje vulkanizerskih storitev.
Datum objave: 29.10.2020   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot navajate je del pogodbe tudi reševanje vseh reklamacijskih/garancijskih zahtevkov do proizvajalca posameznega vozila. Kaj to pomeni? Je izvajalec dolžan vozilo v primeru uveljavljanja reklamacijskega zahtevka dostaviti/prepeljati pooblaščenemu servisu ter z njim urejati vse potrebno, da se garancijski zahtevek prizna in popravilo pri pooblaščenem serviserju izvede ter vozilo nato dostaviti/prepeljati nazaj naročniku ali pa bo vse to urejal naročnik?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je izbrani izvajalec po posameznem sklopu v skladu z dokumentacijo za naročilo dolžan rešiti vsak reklamacijski/garancijski zahtevek. V primeru, da je v okviru reševanja tega zahtevka potrebno vozilo dostaviti pooblaščenemu servisu, mora narediti tudi to.


Datum objave: 29.10.2020   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kar se tiče garancijskih popravil na zanima sledeče:
- vozilo boste dostavili do izbranega ponudnika (pogodbenika) za servis vozil, pa bo on urejal garnacijske zahtevke ?
- ali boste popravila pod garancijo urejali sami?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je izbrani izvajalec po posameznem sklopu v skladu z dokumentacijo za naročilo dolžan rešiti vsak reklamacijski/garancijski zahtevek, kar med drugim obsega urejanje predmetnih zahtevkov ter v okviru tega tudi dostavo vozila pooblaščenemu servisu v primeru, da je to potrebno.Datum objave: 29.10.2020   08:37
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da ponovno preuči merilo pod točko C .
Vprašanje je kako lahko dobi ponudnik maksimalno število toč 25 če v primeru kadar gre za 2 servisni delavnici pomnožimo s 25 in dobimo 50 točk.
V primeru, da ne bo spremenil merila pozivamo naročnika da natančno predstavi koliko toč dobi ponudnik ki se prijavi z 2 delavnicama in koliko z eno delavnico če je najvišje število delavnic 2 delavnici.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo spremenil dokumentacijo za naročilo pri merilu C (Navodila ponudnikom točka 8) na način, da se formula za izračun točk pri merilu C po posameznem sklopu glasi: C (točke) = (Ponudnikovo število servisnih delavnic v PE* x 25) / Najvišje število servisnih delavnic v PE*

Naročnik bo Popravek dokumentacije objavil na svoji spletni strani (Čistopis Navodil ponudnikom).

Datum objave: 29.10.2020   10:25
POJASNILO:

Naročnik bo spremenil dokumentacijo za naročilo v točki 8. Navodil ponudnikom (del dokumentacije za naročilo) pri merilu A (Vrednost servisne ure brez DDV v EUR) ter pri merilu B (Vrednost storitve menjave pnevmatik za vozila do NDM 3500 kg kpl v EUR brez DDV) na način, da je maksimalno število točk pri merilu A 40, pri merilu B pa 25. Skladno z navedenim se spremenijo formule za predmetni merili ter prvi stavek zadnjega odstavka 8. točke Navodil ponudnikom na način, da se po novem glasi: V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov doseglo enako skupno število točk (A + B+C+D) po posameznem sklopu, bo za posamezni sklop izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo vrednost servisne ure brez DDV v EUR (A).

Naročnik bo Popravek dokumentacije objavil na svoji spletni strani (Čistopis Navodil ponudnikom).