Dosje javnega naročila 006578/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA, Studenec 5, 4220 Škofja Loka
Blago: Nakup podvozja za gasilsko vozilo tipizacije AC 45/100 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.096,00 EUR

JN006578/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2020
JN006578/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2020
JN006578/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.11.2020
JN006578/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006578/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
Studenec 5
4220
SI042
Škofja Loka
Slovenija
Domen Primožič
info@pgdskofjaloka.si
+386 40235735

Internetni naslovi
http://www.pgdskofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/372117/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21831
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup podvozja za gasilsko vozilo tipizacije AC 45/100 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34139000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup podvozja za gasilsko vozilo tipizacije AC 45/100 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka, skladno s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34139000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup podvozja za gasilsko vozilo tipizacije AC 45/100 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka, skladno s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2020   10:01
Kraj: Preko informacijskega sistema e-JN oziroma spletne aplikacije e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2020