Dosje javnega naročila 006590/2020
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: OBNOVA 20 KV OPREME
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.144,14 EUR

JN006590/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2020
JN006590/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2020
JN006590/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2020
JN006590/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2021
JN006590/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006590/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21841
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA 20 KV OPREME
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-159/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA 20KV OPREME
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OBNOVA PRIKLJUČKA NA 20KV OMREŽJE NA JEZU PODSELO
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JEZ PODSELO
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA PRIKLJUČKA NA 20KV OMREŽJE NA JEZU PODSELO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBNOVA 20 KV STIKALIŠČA NA VTOKU MHE ZADLAŠČICA
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MHE ZADLAŠČICA
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA 20 KV STIKALIŠČA NA VTOKU MHE ZADLAŠČICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Enako kot v DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2020   15:55
VPRAŠANJE
Spoštovan naročnik,

glede na tloris obstoječega stanja bi se predlagalo naročniku predvsem zaradi lažje tehnične izvedbe, da se poveča maksimalna dovoljena globina bloka iz 785 mm na 870 mm.
Tako bo omogočena izvedba izpuha obloka v prostor, saj glede na razpisno dokumentacijo ni predvideno vrtanje za izpuh v prostor pod ali za stikalnim blokom. Kljub temu pa bo še ostalo 1200 mm prostora med SN stikalnim blokom in NN omarami.ODGOVOR
Naročnik bo v tem delu spremenil DJN z dodatkom.Datum objave: 04.11.2020   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani

Danes je zadnji dan za vprašanja na portalu s tem, da odgovorov na pretekla vprašanja do tega trenutka še ni.

Torej v kolikor kasneje odgovori ne bodo razjasnili vse potrebno, ponudniki ne bomo imeli več možnosti razčistiti kar bi bilo potrebno.

Iz tega razloga prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb za teden dni.

Tako bomo lahko pripravili tehnično ustrezne in konkurenčne ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 1 teden - do18.11.2020.
Sprememba rokov bo objavljena v dodatku.Datum objave: 04.11.2020   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imam vprašanja glede izbire merilnih transformatorjev.
Na strani 21 razpisne dokumentacije je napisano, da naj merilni transformatorji ustrezajo zahtevam iz "Nabora merilne opreme št. 09/04".
Predlagam, da se tudi sprejeme seznam "Nabor merilne opreme, junij 2020", ki ga je izdal SODO.

Opazili smo manjša odstopanja pri specifikaciji tokovnega transformatorja v tabeli na strani 22 in na enopolni shemi v prilogi.
Odstopanje je v razredu točnosti. Kateri podatki so pravilni, v tabeli ali na enopolni shemi?

Hvala vnaprej za vaše odgovore.

ODGOVOR
Zahteve za merilne transformatorje ustrezajo zahtevam iz seznama »Nabor merilne opreme št. 09/04«, lahko pa ustrezajo tudi posodobljenemu seznamu »Nabor merilne opreme, junij 2020«, ki ga je izdal SODO.
Sprememba nabora merilne opreme bo razvidna v dodatku k DJN.

Pravilni podatki o razredu točnosti so v tabeli. Obenem naročnik pojasnjuje, da mora biti tokovni merilni transformator prevezljiv na primarju, 2x5A.
Vse spremembe bodo upoštevane v dodatku k DJN.
Datum objave: 04.11.2020   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vsi renomirani proizvajalci SN celic sporočajo da ne morejo ponuditi dimenzijsko ustreznih produktov.

Prosimo naročnika, da preveri s projektanti alternativne možnosti oz. navede proizvajalca, katerega celice naj bi ustrezale dimenzijam določenim v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo v tem delu spremenil DJN z dodatkom.Datum objave: 04.11.2020   15:59
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo za kakšne vrste tesnjenje gre pri sklopu B, postavka 12.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Gre za tesnjenje proti glodavcem in malim živalim.Datum objave: 04.11.2020   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za korekcijo 7. in 8. člena Pogodbe za sklop 2 in sicer tako, da bosta ta dva člena oziroma da bo Cena in plačilo določena enako, kot je to predvideno v Pogodbi za Sklop A.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Besedilo pogodbe je prilagojeno predmetu dobave za posamezen sklop in ga naročnik v tem delu ne ob spreminjal.Datum objave: 04.11.2020   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na sklop B;

Na način, kakršnega ste se poslužili pri oblikovanju tehničnih zahtev močno omejujete konkurenco na enega ponudnika opreme SN stikališča.
Postopki oddaje javnega naročila prepovedujejo omejevanje konkurence med ponudniki. Zato vas prosimo, da ugodite spodnjim zahtevam, saj ne želimo vlagati revizije na razpisno dokumentacijo.


1.vprašanje

V podpoglavju 7.3.3.1.1 Zahteve za posamezne celice , ste navedli:

1.)AJA 7 - KBV 20 kV Strojnica Zajetje: največje dopustne mere celice: Š x G x V: 500 mm x 785 mm x 1325 mm
2.)AJA 8 - Transformatorsko polje: navečje dopustne mere celice: Š x G x V: 500 mm x 785 mm x 1325 mm
3.)AJA 9 - Merilno polje: največje dopustne mere celice: Š x G x V: 850 mm x 760 mm x 1325 mm
4.)AJA 10 - DV 20 kV Tolminske Ravne : največje dopustne mere celice: Š x G x V: 500 mm x 785 mm x 1325 mm
5.) rezervna celica: največje dopustne mere celice: Š x G x V: 500 mm x 785 mm x 1325 mm

Glede na priložen tloris objekta in ostalo dokumentacijo je razvidno, da je možno namestit v prostor tudi višje celice (tudi naprimer višine 1850mm upoštevana še NN omarica ter tudi globje celice do 850mm, zakonsko določen posluževalni prostor ni ogrožen)

Prosim za potrditev.

2. vprašanje
Na strani 19 ste navedli pod točko b) Izolacijski medij je čist suh zrak ter d) klasifikacija LSC-2B.

Glede na napisano, ima to samo en proizvajalec v EU in sicer EATON XIRIA. S tem napisanim namerno omejujete konkurenco točno določenega proizvajalca. Prosimo vas, da omenjeni točki nista izločitveni, ter da dopustite nudenje tudi SF6 kompaktnih celic, katere se uporabljajo v 80-90% distribucij v Sloveniji in EU. Te imajo bistveno daljšo življensko dobo in so visoko zanesljive, saj je SF6 najboljši izolacijski plin. SF6 celice ne potrebujejo grelca s termostatom, saj ima kotel zelo visoko stopnjo zaščitnega faktorja IP.
(prav tako imate tudi vi vgrajene celice, ki vsebujejo SF6 plin)

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Odgovor na 1. Vprašanje:
Naročnik bo v tem delu spremenil DJN z dodatkom.


Odgovor na 2. Vprašanje:
Naročnik bo v dodatku k DJN črtal besedi »čist, suh«.

Ne strinjamo se s trditvijo, da namerno omejujemo konkurenco. Iz strokovne literature izhaja več negativnih lastnosti plina SF6 (je zadušljiv toplogredni plin, za katerega so države EU sprejele zakonodajo glede nadzora izpustov). Naročniku tovrstne zahteve povzročajo potrebo po dodatnem izobraževanju strokovnjakov naročnika, novo osebno varovalno opremo za osebje, dodatne obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in pri odpisu (odstranjevanju) opreme, ki vsebuje plin SF6. Posledično vse to skozi celotno življenjsko dobo povečuje stroške lastništva SN stikalnega bloka s plinom SF6 v primerjavi z razpisanim blokom.Datum objave: 04.11.2020   16:13
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je na strani 17 zapisano:

"Dobavitelj mora poleg PZI in PID-a (v .dwg - risbe in tiskani obliki) ter PGD-ja dostaviti montažna...."

Prosimo naročnika da potrdi, da je projektna dokumentacija, razen PZI z označenimi spremembami,
predmet naročnika in ne dobavitelja ali ponudnika.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti vso zahtevano dokumentacijo, razen PGD za sklop B (v citiranem delu razpisne dokumentacije je napaka).
Naročnik bo z dodatkom za sklop B črtal zahtevo po predložitvi PGD.
Datum objave: 04.11.2020   16:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu piše glede obsega tudi "podloge za PID in dokumentacija" in v pogodbi je navedeno II. PREDMET POGOGDBE ... Izdela projektno dokumentacijo.

Prosim naročnika da potrdi, da je predmet razpisa samo podloga za pripravo PID, torej ročno vnesene morebitne spremembe v PZI načrtu.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik mora izdelati PID dokumentacijo za dobavljeno opremo, kot je to zahtevano v pogodbi.Datum objave: 04.11.2020   16:16
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ne poznam tipa kabla AXHSHS.
Kateremu standardu sledi oznaka?

Prosimo za alternativni tip, ki ga lahko nudimo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Po standardu IEC 60 502-2 je oznaka kabla XHEh 91-A. Kabel je omenjen tudi v Tehnični smernici za material in dobavo, ENOŽILNI ENERGETSKI KABLI 12/20/24 kV, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GIZ (GIZ TS-1) iz leta 9/2013, na strani 8.
Kot alternativa se lahko ponudi kabel NA2XS(F)2Y 1x70x16, okrog katerega se ročno navije razpleteno tipsko bakreno vrv preseka 70mm2 in pritrdi s prstani na ustrezni razdalji kot dodaten zunanji kovinski zaslon kabla. Vključen mora biti ves pribor za pritrditev vrvi na kabel in pribor za premostitev kovinskega zaslona obstoječega kabla AXHSHS preko spojke z novim kablom (alternativo).
Naročnik bo v dodatku objavil tudi alternativo.