Dosje javnega naročila 006635/2020
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.243,19 EUR

JN006635/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2020
JN006635/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN006635/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2020
JN006635/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2020
JN006635/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.12.2020
JN006635/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2020
JN006635/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2020
JN006635/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2020
JN006635/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006635/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21869
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-689/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TERENSKO VOZILO 4X4
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TERENSKO VOZILO 4X4 - 2 KOS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAPRTO TOVORNO VOZILO DO 3,5 T
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAPRTO TOVORNO VOZILO DO 3,5 T
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OSEBNO VOZILO - SUV
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSEBNO VOZILO - SUV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: OSEBNA VOZILA - LIMUZINA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSEBNA VOZILA - LIMUZINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT V DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2020   09:17
Vprašanje:
1. V okviru Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v tretjem odstavku navajate, da se ponudnik pri oddaji ponudbe zavezuje, da bo prejeto naročilo izvedel tudi v primeru ponovnega vala epidemije koronavirusa SARS-CoV-2.
Prosimo vas za črtanje zahteve, saj je le ta za ponudnike, ki vozil nimajo na zalogi nesprejemljiva.

V primeru ponovnega vala epidemije koronavirusa lahko pride do zaprtja tovarn, zaprtja državnih meja ali ustavitve transporta, na katere ponudniki ne moremo vplivati in jih na dan oddaje ponudbe ne moremo predvideti. Posledično bomo postavljeni v situacijo, ko naročila ne bomo mogli izvesti v pogodbenih rokih oz. morebiti tudi kasneje ne.
Ponudniki se lahko zavežemo, da bomo vozila dobavili v zahtevanih dobavnih rokih iz razpisne dokumentacije v kolikor ne pride do višje sile, ki je ne moremo predvideti, pričakovati ali napovedati, za kar se epidemija šteje.
Prosimo za ustrezno črtanje vaše zahteve.

Odgovor:
V izogib napačnemu razumevanju navedenega bo naročnik navedbo popravil v Navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Sprememba bo objavljena v dodatku.Vprašanje:
2. V okviru Navodil za izdelavo ponudbe, natančneje v točki 2.8 navajate, da se vse cene na enoto mere navedejo na dve decimalni mesti natančno ter da se za pozicijo za katero ponudnik navede ceno "0,00" šteje, da jo bo ponudnik dobavil brezplačno.
Sočasno v okviru obrazca št. 1 in št. 3 navajate, da mora ponudnik pri sklopih, ki jih ne ponuja vpisati vrednost"0" - kar iz predhodne zahteve ne pomeni, da je ne ponuja, temveč, da jo ponuja brezplačno.
Prosimo za eliminiranje neskladja in odobritev, da ponudnik za sklope, ki jih ne ponuja navede besedilno "ne ponujamo" in ne vrednost "0", ki iz vaše razpisne dokumentacije predstavlja brezplačno blago.

Odgovor:
Naročnik pojasnjuje besedilo iz obrazca 1 in 3 na način da vpis vrednost 0 pomeni, da ponudnik NE PONUJA tega sklopa, ne pa da ga ponuja brezplačno po ceni 0,00.

Datum objave: 28.10.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na javno naročilo št. JN006635/2020-W01 vas prosimo za odgovor na spodnji vprašanji:

1. V okviru Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v tretjem odstavku navajate, da se ponudnik pri oddaji ponudbe zavezuje, da bo prejeto naročilo izvedel tudi v primeru ponovnega vala epidemije koronavirusa SARS-CoV-2.
Prosimo vas za črtanje zahteve, saj je le ta za ponudnike, ki vozil nimajo na zalogi nesprejemljiva.

V primeru ponovnega vala epidemije koronavirusa lahko pride do zaprtja tovarn, zaprtja državnih meja ali ustavitve transporta, na katere ponudniki ne moremo vplivati in jih na dan oddaje ponudbe ne moremo predvideti. Posledično bomo postavljeni v situacijo, ko naročila ne bomo mogli izvesti v pogodbenih rokih oz. morebiti tudi kasneje ne.
Ponudniki se lahko zavežemo, da bomo vozila dobavili v zahtevanih dobavnih rokih iz razpisne dokumentacije v kolikor ne pride do višje sile, ki je ne moremo predvideti, pričakovati ali napovedati, za kar se epidemija šteje.
Prosimo za ustrezno črtanje vaše zahteve.

2. V okviru Navodil za izdelavo ponudbe, natančneje v točki 2.8 navajate, da se vse cene na enoto mere navedejo na dve decimalni mesti natančno ter da se za pozicijo za katero ponudnik navede ceno "0,00" šteje, da jo bo ponudnik dobavil brezplačno.
Sočasno v okviru obrazca št. 1 in št. 3 navajate, da mora ponudnik pri sklopih, ki jih ne ponuja vpisati vrednost"0" - kar iz predhodne zahteve ne pomeni, da je ne ponuja, temveč, da jo ponuja brezplačno.
Prosimo za eliminiranje neskladja in odobritev, da ponudnik za sklope, ki jih ne ponuja navede besedilno "ne ponujamo" in ne vrednost "0", ki iz vaše razpisne dokumentacije predstavlja brezplačno blago.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Odgovor na 1. vprašanje:
V izogib napačnemu razumevanju navedenega bo naročnik navedbo popravil v Navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Sprememba bo objavljena v dodatku.


Odgovor na 2. vprašanje:
Naročnik pojasnjuje besedilo iz obrazca 1 in 3 na način da vpis vrednost 0 pomeni, da ponudnik NE PONUJA tega sklopa, ne pa da ga ponuja brezplačno po ceni 0,00.