Dosje javnega naročila 006715/2020
Naročnik: LEKARNE PTUJ, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj
Blago: Nakup in vzdrževanje energijsko varčne strojne in programske opreme za potrebe Lekarn Ptuj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 313.709,08 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006715/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
JN006715/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN006715/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006715/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN006715/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN006715/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2021
JN006715/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2021
JN006715/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2021
JN006715/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006715/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 210-512466
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNE PTUJ
Trstenjakova ulica 9
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Mateja Savic
mateja.savic@lekarne-ptuj.si
+386 27716003

Internetni naslovi
https://www.lekarne-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/372387/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21871
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje energijsko varčne strojne in programske opreme za potrebe Lekarn Ptuj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje energijsko varčne strojne in programske opreme za potrebe Lekarn Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup energijsko učinkovite strojne opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup energijsko učinkovite strojne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje obstoječe in nove računalniške opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje obstoječe in nove računalniške opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup licence za Windows
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup licence za Windows
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Antivirusna zaščita
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Antivirusna zaščita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNE PTUJ
Trstenjakova ulica 9
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2020   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje za pozicija monitor
Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.
Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in
izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora
ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

Po pregledu smo ugotovili, da specifikaciji ustreza samo en model kar je v nasprotju z ZJN.
Zato prosim, da specifikacijo ustrezno popravite. Lahko vam ponudimo monitor svetovnega proizvajalca, kateri ima nagib -5 do
+23° in je po višini še bolj prilagodljiv kot vaš omenjen (do 15cm) kar bistveno izenači kot gledanja.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje za pozicija monitor
Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.
Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in
izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora
ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

Po pregledu smo ugotovili, da specifikaciji ustreza samo en model kar je v nasprotju z ZJN.
Zato prosim, da specifikacijo ustrezno popravite. Lahko vam ponudimo monitor svetovnega proizvajalca, kateri ima nagib -5 do
+23° in je po višini še bolj prilagodljiv kot vaš omenjen (do 15cm) kar bistveno izenači kot gledanja.

ODGOVOR

Spoštovani, naročnik je zahtevo oblikoval sorazmerno in povezano s predmetom naročila, pri čemer je upošteval naslednja dejstva:

- V lekarnah je prostorska omejitev delovnega prostora farmacevta in tudi zaposleni niso vsi enake višine. Zaradi prilagodljivosti je ključno, da ima monitor čim večji nagib naprej in nazaj.

- delovno mesto farmacevta že maksimalno obremenjeno z dodatnimi zunanjimi napravami, ki še posebej omejujejo delo zaposlenih. Posledično se potrebuje opremo, ki s pripadajočim računalnikom tvori celoto, katera deluje samo z enim napajalnikom in ne potrebuje vmesnih povezovalnih kablov (monitor<>računalnik).

- zaradi kompatibilnost že obstoje računalniške opreme z novo, saj to v primeru okvare bistveno olajša zamenjave in s tem nemoteno poslovanje lekarne.

Naročnik iz navedenih razlogov tehnične zahteve ne b spreminjal.


Datum objave: 09.11.2020   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Omenjen prenosnik z FHD resolucijo je težji kot so vaše specifikacije.

Sama moč baterije ni relavanten podatek namreč po testih ima vaš omenjen prenosnik z 57Wh delovanje do 10.8ur( MobileMark 2018: 10.81 hr)
Mi vam bi ponudili prenosnik, ki ima 3 celično 56Wh baterijo in ima delovanje do 15h 30min (MM18). Smatramo, da ponujamo boljši model zato prosim za potrditev.
Prav tako, čitalec kartic in RJ45 modul ima samo vaš omenjen prenosnik s čimer ste nam onemogočili oddajo ponudbe, namreč saj navajate točen model pri katerem pa druga znamka oziroma prenosnik ne ustreza, kar je v nasprotju z ZJN.
Zato prosimo da dovolite adapter Tipc na RJ45 in SD Čitalec kartic.

Hvala!

ODGOVOR


Naročnik tehničnih zahtev ne bo spreminjal, saj zaradi prostorske stiske mora dokupiti opremo s čim manj dodatnih enot.
V lekarnah smo zelo omejeni z delovnim prostorom farmacevta. Delovno mesto je maksimalno obremenjeno z dodatnimi zunanjimi napravami (ki potrebujejo USB priključke) zato se želimo dodatnim vmesnikom ki jih navajate izogniti.

Zunanje naprave ki jih ponujajo so: Adapter za mrežno kartico in Adapter za čitalnik spominskih kartic) ta dva bi odvzela 2 USB priključka, ki ju naročnik potrebuje za druge naprave.
Datum objave: 16.11.2020   15:21
Naročnik pojasnjuje, da je količina licenc - WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 80 in ne 0 kom. Naročnik bo objavil popravek popisa, kjer bo navedena pravilna količina 80 kom WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic.

Ponudniki naj navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe.