Dosje javnega naročila 006631/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija
Storitve: Prevzem in obdelava mešane komunalne odpadne embalaže.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006631/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006631/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE Litija, d.o.o.
Ponoviška cesta 15
1270
SI
Litija
Slovenija
bogdan.ahac@ksp-litija.si, Bogdan Ahac
bogdan.ahac@ksp-litija.si
+386 18900022
+386 18900020

Internetni naslovi
http://ksp-litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ksp-litija.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21873
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava mešane komunalne odpadne embalaže.
Referenčna številka dokumenta: NMV 03/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem in obdelava mešane komunalne odpadne embalaže skladiščene v zbirnem centru Šmartno, Grumova 6A, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZC Šmartno, Grumova 6A, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava mešane komunalne odpadne embalaže.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.11.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.11.2020   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020