Dosje javnega naročila 006890/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana - Polje
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Zadobrova, z upoštevanjem obveznega deleža živil slovenskega porekla (skladno z ZIUZEOP)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006890/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2020
JN006890/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN006890/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2021
JN006890/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2021
JN006890/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2021
JN006890/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.05.2021
JN006890/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2021
JN006890/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2021
JN006890/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.10.2021
JN006890/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.11.2021
JN006890/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2021
JN006890/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2022
JN006890/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2022
JN006890/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2022
JN006890/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2022
JN006890/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006890/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
Zadobrovška cesta 35
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/372402/OBJAVA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/372402/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22159
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Zadobrova, z upoštevanjem obveznega deleža živil slovenskega porekla (skladno z ZIUZEOP)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Zadobrova, z upoštevanjem obveznega deleža živil slovenskega porekla (skladno z ZIUZEOP)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sladoled.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so meso in mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so perutninsko meso in perutninski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca talne reje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so jajca talne reje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
15330000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je suho sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi, nektarji, sirupi, voda
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so sokovi, nektarji, sirupi in voda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadne rezine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so sadne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sok
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio sok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh (štruca ali model, rezano)
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je kruh v štruci ali modelu, rezan.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovski izdelki, prerezani
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sendviči
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811510
15811511
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so pripravljeni sendviči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15235000
15331400
15331500
15411100
15811400
15820000
15840000
15860000
15870000
15880000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Zadobrova Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je splošno prehrambeno blago po specifikaciji v razpisu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.12.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2020   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik je za postopek oddaje javnega naročila, na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in14/18), pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2020   08:49
Vprašanje
Ali ponudimo cene na 2 ali na 4 decimalke?

1. Odgovor:
Ponudnik poda ceno na enoto mere na največ štiri decimalna mesta natančno.

Vprašanje
samo za info kot kateri proizvajalec ima to vsebnost?
59. sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje od 1 do 2 kg
60. sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje do 80 g

2. Odgovor:

59. Naročnik spreminja opis artikla na: Sterilizirani fileti tunine v kosih, v oljčnem olju, min. vsebnost tune 70 %, pakiranje 1500 2000 g.
60. Trenutno nam dobavitelj dobavlja živilo proizvajalca Rio Mare.

Vprašanje:
89. marmelada, marelica, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, 1 kg, ali lahko 700g
90. marmelada, sliva, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, 1 kg, ali lahko 850g
91. marmelada, jagodna, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, 1 kg ali lahko 600g 44% natureta ali pa če lahko džem 50% 450g ali pa 100% 215g. Sicer prosimo, kdo ima 1kg 50%?

3. Odgovor:
Naročnik spreminja opis artiklov 15. sklopa (Ostalo prehrambeno blago):
- pod zap. št. 89 na: Marmelada, marelica, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, do1 kg,
- pod zap. št. 90 na: »Marmelada, sliva, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, do 1 kg«,
- pod zap. št. 91 na: »Džem, jagodni, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, do 1 kg«.

Vprašanje:
Pozdravljeni,

pri določenih izdelkih smo pri opisih zasledili, da želite "pridelana/predelana v SLO" ali slovensko poreklo.

V razpisni dokumentaciji ste omenjen pogoj obrazložili z naslednjim zapisom:
"Naročnik je pri pripravi popisov živil-predračunov upošteval tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). (Uradni list RS, št. 49-766/2020) . V skladu z navedenim je pri opisih posameznih živil navedel zahtevo, da so živila pridelana/predelana v Republiki Sloveniji. "

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v nobenem členu ne omenja porekla živil ali česa podobnega, niti ne more omenjeni zakon izničiti določil, ki so jasno razložena v ZJN-3.

Zahtevamo umik pogoja slovenskega porekla, saj je v nasprotju z načeli javnega naročanja (ne omejevanje konkurence na podlagi porekla, merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, merila za izbiro morajo zagotoviti možnost učinkovite konkurence) saj predstavlja diskriminacijo ponudnikov ter omejevanje konkurence na podlagi porekla.
Prosimo torej naročnika, da se ravna skladno z veljavno zakonodajo in načeli javnega naročanj in umakne pogoj slovenskega porekla oz. pridelave in predelave.

Hvala!

4. Odgovor:
Naročnik je skladno s 75. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) oziroma 113. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v primerih naročil male vrednosti, ne glede na predpise, ki urejajo zeleno javno naročanje, dolžan nabaviti najmanj 50% pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil ter najmanj 50% predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo predelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Republiki Sloveniji. Naročnik je pri izvedbi javnega naročila dolžan upoštevati veljavni pravni red v Republiki Sloveniji, torej tako določila ZJN-3, kot tudi ZIUZEOP in ZZUOOP, ki v tem delu posegajo v javno nabavo živil. Skladno s tem je naročnik pripravil tehnične specifikacije oziroma popis blaga ter v tem delu svoje zahteve po slovenskem poreklu določenih živil ne umika, saj bo na ta način zagotovil obvezen 50 % delež nabave živil z območja Republike Slovenije.

Vprašanje:
Pozdravljeni,

ali je obvezni delež živil Slovenskega porekla določen in koliko procentov znaša?

5. Odgovor:
Odgovor je podan pri 4. odgovoru.

Vprašanje:
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

6. Odgovor:
Ne. Naročnik je v popisih pri posameznih živilih določil točno gramaturo oziroma volumen, pri določenih živilih pa je opredelil dovoljen razpon. Ponujeno živilo mora ustrezati zahtevam naročnika, sicer bo ponudba označeno kot nedopustna.

Vprašanje:
Ali so količine v predračunu za tri leta?

Hvala za odgovor.

7. Odgovor:
Da.

Vprašanje:
SLOVENSKO POREKLO ZIUZEOP
Pridelani kmetijski proizvodi in živila z območja Republike Slovenije so tisti, ki so posajeni/prirejeni oziroma pobrani/zaklani v Sloveniji (npr. zelenjava-solata, jajca, mleko, sveže meso, jabolka).
Predelani kmetijski proizvodi in živila z območja Republike Slovenije pa so tisti, pri katerih vse faze pridelave in predelave potekajo v Sloveniji (npr. moka, kruh, siri, sirni namazi, sok, testenine, kislo zelje).
Pri tem so najpogostejši proizvodi, ki so pridelani v Sloveniji: mleko, jajca, sveže meso, med, jabolka, jagode, borovnice, maline, robide, breskve, češnje, hruške, lupinarji, zelje, solata, čebula, por, endivija, radič, korenje, krompir, cvetača, šparglji, paradižnik, paprika, redkvica, česen, idr.
Najpogostejši predelani proizvodi/živila v Sloveniji pa so: mlečni izdelki, goveje meso, svinjsko meso, perutninsko meso, kislo zelje, kisla repa, idr.

Prosimo, da sklope primerno razdelite saj npr. konzervirana živila nimajo Slovenskega porekla tudi Eta je samo pakirana v Sloveniji.

8. Odgovor:
Naročnik je zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezno živilo, določil na podlagi poznavanja trga živil. V kolikor menite, da določenega razpisanega živila, za katerega naročnik zahteva slovensko poreklo (in je to jasno zapisal v Popisih blaga, natančneje v stolpcu Vrsta blaga) na trgu ni, vas prosimo, da ga konkretno navedete. Naročnik bo navedbo preveril in bo po potrebi za posamezno živilo spremenil svoje zahteve.
Naročnik tudi ni razpisal konzerviranega sadja in zelenjave, za katerega bi zahteval slovensko poreklo.


Datum objave: 13.11.2020   11:51
Vprašanje

6.SKLOP: S/Z
V popisu je navedeno pri določenih artiklih slovensko poreklo. Ker je to v nasprotju s slovensko in evropsko zakonodajo, nas zanima ali boste popis popravili?
Tudi pri 5.SKLOPU je tako.

Lep pozdrav.

9. Odgovor:
Razpisna dokumentacija je pripravljena skladno z določili 75. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) oziroma 113. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Dodatno je utemeljitev podana v že objavljenem 4. odgovoru.


Datum objave: 16.11.2020   14:47
Vprašanje
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
1. pomarančni sok, 100 % sadni delež (v nadaljevanju sd), 0,2 l - Ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

10. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
2. jabolčni sok, 100 % sd, 0,2 l - Ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

11. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
13. nektar marelica, min 43 % sd, 1 l - Ali lahko ponudimo izdelek z 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?

12. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
15. nektar jagoda, min. 45% sd, 1 l - Ali lahko ponudimo izdelek z 43% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih

13. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
17. mešani sadni sok iz več vrst zgoščenih sadnih sokov (multivitaminski sok iz rdečega sadja), 100 % sd, 1 l - - ali lahko ponudimo izdelek multivitaminski sok s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?

14. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Mešani sadni sok iz več vrst zgoščenih sadnih sokov (multivitaminski sok iz rdečega sadja ALI iz jabolk, pomaranč, ananasa, marakuje, manga, banane, marelice in korenčka).

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
22. ledeni čaj, različni okusi, 0,2 do 0,25 l - obstaja samo okus breskev. Ostali okusi so se ukinili. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za umik zahteve »različni okusi«. Hvala za razumevanje.

15. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Ledeni čaj, okus breskev, 0,2 do 0,25l.

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
24. sirup jabolko, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline)
25. sirup gozdni sadeži, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline)
26. sirup borovnica, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline)
27. sirup višnja, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline)
28. sirup bezeg, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline)
29. sirup jagoda, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline)


16. Odgovor:
Ponudnik ni postavil vprašanja.


Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
27. sirup višnja, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline) ali lahko ponudimo izdelek okus 100% malina v 500ml pakiranju, saj imate razpisano manjšo količino izdelka?

17. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
28. sirup bezeg, 100 % sd, do 10 l (brez dodanega sladkorja barvil, konzervansov in citronske kisline) - Ali vam lahko ponudimo 500 ml pakiranje?

18. Odgovor:
Da. Iz naročnikove zahteve izhaja, da je dovoljeno pakiranje do 10 l.

Vprašanje:
10. SKLOP: BIO SOK
4. bio sveže stisnjen motni jabolčni sok, 100 % sd, 1 l ali lahko ponudimo izdelek, ki ni sveže iztisnjen temveč je samo bio jabolčni sok 100%?

19. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
11. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
5. musli - polnozrnati pšenični in rženi kosmiči s sončničnimi semeni in suhim sadjem, lešniki, pšeničnimi kalčki in medom (Sport musli Zlato polje in enakovredno), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo polnozrnate kosmiče, ki pa imajo drugačno sestavo?

20. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
11. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
6. musli - polnozrnati žitni kosmiči s semeni in sadjem (min. 35 % suhega sadja), brez dodanega sladkorja, (Sport musli Zlato polje in enakovredno), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo polnozrnate kosmiče-muslije z minimalno 31% sadja brez dodanega sladkorja, brez semen?

21. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
11. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
15. mlinci, 1 do 5 kg - pakiranje ni več dobavljivo. Ali vam lahko ponudimo 6 kg pakiranje kot Žito?

22. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Mlinci, 1 do 6 kg.

Vprašanje:
11. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
16. pšenična moka mehka, bela, tip 500, pakirano po 1 kg - Razpisano imate veliko količino izdelka. Ali vam lahko ponudimo 30 kg pakiranje?

23. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
11. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
23. špageti, št. 5, do 1kg, brez jajc naročnika prosimo, da umakne zahtevo po špageti št. 5, saj različni proizvajalci testenin označujejo svoje testenine po svoje

24. odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na: špageti, do 1kg, brez jajc.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
3. žitna kašica s čokolado in lešniki (enakovredno kot Čokolešnik), do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1800g?

25. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
4. čokoladno lešnikov namaz, 0,5 do 1 kg v kolikor želite izdelek, ki je kvaliteten, zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov in minimalno 7% kakava v prahu.

26. Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na : «Čokoladno lešnikov namaz, 0,5 do 1 kg, min. 13 % lešnikov in min. 7 % kakava v prahu.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
5. čokoladno lešnikov namaz, 35 do 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g?

27. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
6. keksi masleni, do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 960g, ki je pakiran v 4x240g?

28. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
Ali lahko za izdelek pod zaporedno št. 10-17 ponudimo čaje, ki vsebujejo vrečke, ki so že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke čaja. V kolikor želite izdelek v verigi, prosimo za informacijo, katero blagovno znamko ste imeli v mislih (zgolj informativno). Hvala

29. Odgovor:
Naročnik spreminja opis artiklov:
10. Čaj, sadni, gozdni sadeži, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg
11 Čaj, planinski, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.
12 Čaj, jagoda-vanilija, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,75 do 1,3 kg
13. Čaj, šipek-hibiskus, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg
14. Čaj, lipa, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg
15. Čaj, divja češnja, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg
16. Čaj, borovnica, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg
17. Čaj, malina, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
19. čaj, sadni miksi, filter, do 50 g ne vemo kateri čaj želite. Ali lahko ponudimo gozdne sadeže? Prosimo določite, ker resnično ne vemo, kaj bi tu ponudili. Čaj okus sadni miks namreč ne obstaja.

30. Odgovor:
Naročnik artikel črta iz popisa.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
22. čaj šipek-hibiskus, filter, do 50 g ali lahko ponudimo izdelek kot Žito 1001 cvet okus hibiskus brez šipka? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.

31. Odgovor:
Naročniku trenutni dobavitelj dobavlja izdelek 1001 cvet, šipek, s cvetovi hibiskusa.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
42. sladkor rjavi, kristalni, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?

32. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: Sladkor rjavi, kristalni, do 1 kg.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
53. kokošja pašteta (24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, Argeta in enakovredno, 27 g ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 24% kokošjega mesa? Izdelek, ki bi imel točno 24% kokošjega mesa namreč ne obstaja na trgu.

33. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: kokošja pašteta (minimalno 24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, Argeta in enakovredno, 27 g

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
54. kokošja pašteta (24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, Argeta in enakovredno, 45 g ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 24% kokošjega mesa? Izdelek, ki bi imel točno 24% kokošjega mesa namreč ne obstaja na trgu.

34. Odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: kokošja pašteta (minimalno 24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, Argeta in enakovredno, 45 g

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
56. jetrna pašteta, 0,5 do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g?

35. Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
59. sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje od 1 do 2 kg naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo tune v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete. Hvala za razumevanje.

36. Odgovor:
Naročnik zahteva izdelek v pločevinki. Opis artikla se spremeni na: sterilizirani fileti tune v kosih, v oljčnem olju, min. vsebnost tune 70 %, pakiranje v pločevinki, od 1.500 do 2.000 g

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
67. olje 100 % sončnično, 5 l ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?

37. odgovor:
Ne.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
72. paprika file, vložena v kisu, 1 kg -Ali lahko ponudimo 670g pakiranje?

38. odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: paprika file, vložena v kisu, do 1 kg.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
73. delikatesne kumarice v kisu, v kozarcu, Natureta in enakovredno, 1 kg - v kolikor želite delikatesne kumarice (manjše kumarice), naj zahteva izdelek v 530g, saj se dobijo (delikatesne) samo v tej gramaturi. Hvala za razumevanje.

39. odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na: kumarice v kisu, v kozarcu, Natureta in enakovredno, 1 kg.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
83. kumarice v kisu, pasterizirane, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 4 kg - Ali lahko ponudimo 4100g pakiranje?

40. odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: kumarice v kisu, pasterizirane, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 4,1 kg.

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
88. kompot višnja, brez koščic, do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje le 44% sadja v izdelku, saj zaradi konstrukcije tega sadje ne dosega 50% sadja, kakor je to zahtevano v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

41. odgovor:
Da. Naročnik spreminja opis artikla na: kompot višnja, brez koščic, min. 40 % sadja v izdelku, do 1 kg

Vprašanje:
15. sklop: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
89. marmelada, marelica, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, 1 kg - Ali lahko ponudimo 850g pakiranje, saj izdelka v 1000g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, prosimo za informacijo, katero blagovno znamko ste imeli v mislih (zgolj informativno). Hvala
90. marmelada, sliva, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, 1 kg- Ali lahko ponudimo 850g pakiranje, saj izdelka v 1000g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, prosimo za informacijo, katero blagovno znamko ste imeli v mislih (zgolj informativno). Hvala
91. marmelada, jagodna, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in umetnih sladil, 1 kg- Ali lahko ponudimo 850g pakiranje, saj izdelka v 1000g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, prosimo za informacijo, katero blagovno znamko ste imeli v mislih (zgolj informativno). Hvala

42. odgovor:
Naročnik je odgovor že podal (3. Odgovor).

Vprašanje:
Spoštovani!

Opazili smo, da je 8. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA sestavljen tako, da lahko ponudbo odda le en ponudnik v Sloveniji, ki je lociran v Kamniku. S tako razpisanimi pogoji zapisovanje receptur, naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem ali pa ne odda ponudbe, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in je povsem diskriminatorno. Omenjeni proizvajalec bo v tem sklopu zato edini ponudnik in temu primerna bo za vas tudi neugodno visoka cena, česar si kot porabnik javnih sredstev verjetno ne želite.

Ali vam lahko ponudimo sirupe s 100% sadnim deležem, brez konzervansov in brez dodanega sladkorja, ki vsebujejo citronsko kislino in naravna barvila, podjetja Dana iz Mirne?
Gre ravno tako za slovensko podjetje, ki prodaja sirupe z odlično recepturo, kakovost svojih izdelkov pa lahko potrdijo tudi s certifikatom IFS.

Citronska kislina in naravna barvila v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah niso prepovedani. Pri barvilih gre predvsem za naravna barvila, kot so karamel in betakaroten. Citronska kislina pa je antioksidant in in ga vsebuje tudi nekatero sadje npr. citrusi. Če ne želite da oddamo našo ponudbo izdelkov, ki vsebujejo citronsko kislino, potem tudi premislite o umaknitvi izdelkov 19 Zgoščen limonin sok 100% in 17 in 18 Sadni sok iz rdečega sadja, sadni delež 100%, ki vsebujeta limonin sok, katerega del je tudi citronska kislina.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

43. Odgovor:
Naročnik spreminja opis artiklov 8. sklopa (Sokovi, nektarji, sirupi, voda):
24 Sirup jabolko, 100 % SD, do 10 l, brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov
25 Sirup gozdni sadeži, 100 % sSD do 10 l, brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov
26. Sirup borovnica, 100 % SD, do 10 l, brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov
27. Sirup višnja, 100 % SD, do 10 l, brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov
28. Sirup bezeg, 100 % SD, do 10 l, brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov
29. Sirup jagoda, 100 % SD, do 10 l, brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov


Na podlagi odgovorov na vprašanja bo objavljen popravek Popisa blaga, ki je del predračunskega obrazca ponudbe.


Datum objave: 18.11.2020   10:12
Vprašanje
Spoštovani.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija (korona virus), je tudi nas prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala

44. odgovor:

Ponudnik, ki v sistem e-JN odda ponudbo, v opredeljene razdelke naloži zahtevane dokumente. V kolikor zahtevani obrazci niso fizično podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je ponudnik oddal pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan dokument.

Vezano na razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, št. 430-2259/2020-3 z dne 5. 11. 2020, ponudniku, ob upoštevanju predhodno navedenega pravila, ni potrebno fizično podpisati naslednjih obrazcev:
- Prijavni obrazec (Priloga 1),
- Predračunski obrazec in Popis blaga (Priloga 2),
- ESPD obrazec ponudnika (Priloga 3),
- Izjava izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varnosti živil (Priloga 5),
- Izjava tehnična sposobnost (Priloga 6) in, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
- Udeležba podizvajalcev (Priloga 9).

Izjema od prej zapisanega pravila pa so obrazci, ki jih ne potrjuje ponudnik, ampak morebitni podizvajalec ponudnika, proizvajalec ponujenih živil in zakoniti zastopniki pravnih oseb, in so sledeči:
- ESPD obrazec podizvajalca (Priloga 3),
- Izjava proizvajalca živila z območja Republike Slovenije (Priloga 8),
- Izrecna zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca (Priloga 10) v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
- Pooblastilo pravne osebe (Priloga 12) in
- Pooblastilo fizične osebe (Priloga 13).

Izpolnjeni obrazci Pooblastilo pravne osebe in Pooblastilo fizične osebe morajo biti, tako za zastopnike ponudnika kot podizvajalca, obvezno fizično podpisani, saj jih, kot smo preverili na Ministrstvu za pravosodje, brez fizičnega podpisa ne obravnavajo kot ustrezne za pridobitev podatkov v Centralni kazenski evidenci.

Vezano na ustrezno predložitev ESPD obrazca, ki ga izpolni podizvajalec, so pravila zapisana v navodilih za izpolnjevanje in predložitev obrazcev za Prilogo 3 (str. 7 razpisne dokumentacije).

Obrazca iz priloge 8 in 10, v kolikor ju ponudnik uporabi za ponudbo, ponudnik naloži izpolnjena in fizično podpisana v pdf. obliki ali podpisana v elektronski obliki v razdelek «Druge priloge». Naročnik pa, IZJEMOMA, zaradi trenutnih razmer ob razglašeni epidemiji, dovoljuje, da ponudnik, v kolikor s strani podizvajalca ali proizvajalca živil ne more pridobiti podpisanih obrazcev, v ponudbo predloži nepodpisane obrazce (iz priloge 8 in 10), HKRATI pa predloži elektronska sporočila mOrebitnih podizvajalcev ali proizvajalcev ponujenih živil. Iz posameznega sporočila morajo izhajati naslednje informacije:
- katere obrazce je izpolnil,
- navedba predmetnega postopka : «Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Zadobrova z upoštevanjem obveznega deleža živil slovenskega porekla (skladno z ZIUZEOP), številka objave na Portalu javnih naročil JN006890/2020-W01 z dne 5. 11. 2020,
- ime in priimek kontaktne osebe s kontaktnimi podatki (telefonsko številko in morebiten drug elektronski naslov), kjer naročnik oziroma pooblaščenec naročnika (Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana) lahko preveri avtentičnost oz. istovetnost v ponudbi predloženega besedila oziroma izpolnjenega obrazca.


Vprašanje:
Pozdravljeni,

6.SKLOP
Ali lahko artikli slo porekla dobi svoj sklop oz. podsklop (jabolka, jagode, češnje)?
Jabolka slo porekla se naročniku težko zagotovi celo leto. Letošnje leto je dober pokazatelj, kako smo iskali kakršno koli sorto in poreklo, samo da smo dobili dobavo in zagotovili oskrbo vsem javnim naročnikom. Na trgu so se sicer dobile določene količine slo jabolk, vendar ni zadostovalo našim potrebam.
S tem omogočite tudi večjo konkurenco.
7.SKLOP
ravno tako prosimo za artikle slo porekla ( jabolka suha neolupljena, olupljena, čips)

45. Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal sklopov.

Vprašanje:
Spoštovani,

- Sprememba cen: prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.

- IK certifikat: proizvajalec ima IK certifikat, ponudnik pa ne. Ali boste priznali certifikat, če ga ponudnik priloži?

46. Odgovor:
Po ponovni preučitvi naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/04) naročniku dopušča možnost valorizacije denarnih obveznosti, torej gre za lastno presojo in odločitev naročnika, ali bo valorizacijo cen v okvirnem sporazumu za obdobje trajanja omogočil ali ne. Prav tako navedeni pravilnik določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema širši nabor blaga in storitev.

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt mora, v kolikor ponudi živila iz sheme kakovosti, ponudbi priložiti certifikat, skladno s potrjeno specifikacijo Izbrana kakovost za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje in perutninsko meso, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V kolikor ponudnik oziroma gospodarski subjekt nabavlja meso od certificiranega proizvajalca in sam izvaja (le) razsek, porcioniranje, ipd., mora imeti za ta del pridobljen certifikat. Certifikat mora pridobiti tudi trgovec, ki ponuja živila z znakom Izbrana kakovost.


Vprašanje:
- prosimo za dodatne informacije:
3. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
24. kranjska klobasa za kuhanje, slovensko poreklo - Ali zahtevate certificirano?

47. Odgovor:
Naročnik zahteva certificirano kranjsko klobaso.


Datum objave: 19.11.2020   10:04
Vprašanje
Spoštovani

10. SKLOP: BIO SOK
2. bio sok, jabolko, grozdje, robida, 100 % sd, 0,2 l- IZDELEK JE UKINJEN. Nadomestil ga je BIO sok iz jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 200 ml. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

48. Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na: »BIO sok iz jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja, 100 % SD, 0,2 L, slovensko poreklo«.

Naročnik tudi pri ostalih razpisanih sokovih 10. sklopa dodaja zahtevo, da morajo biti živila slovenskega porekla.

Vprašanje:
Spoštovani,
Glede na to, da imajo slovenski proizvajalci mlevski izdelkov, testenin , smo eni izmed njih, različne gramature spodnjih izdelkov vas prosimo, da ugodite naši prošnji, da lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, da bomo lahko oddali našo ponudbo in sicer:

ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
10. grisini, porcijski, do 30 g
Ker smo artikel 25g ukinili in imamo namesto njega artikel 13g posamično zaviti X 20 kos = 260g zavitek. Vam ga lahko ponudimo ?

49. Odgovor:
Lahko. Naročniku ustreza porcijsko pakiranje do 30 g, torej je 13 g pakiranje ustrezno.

Vprašanje:
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
15. mlinci, 1 do 5 kg opomba:
Predvidevamo, da želite mlince brez jajc. Ker je tudi tu prišlo do spremembe gramature vas prosimo ali lahko ponudimo gramaturo 250 g ali 6kg ?

50. Odgovor:
Naročnik je gramaturo spremenil že z 22. Odgovorom na vprašanje.

Vprašanje:
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
20. peresniki, do 1 kg, brez jajc
Peresniki brez jajc so na voljo Polnozrnati 500g ali pisani 400g .Vam jih lahko ponudimo ? Lahko pa vam ponudimo drugo obliko testenin in sicer navihančke 500g brez jajc?

51. Odgovor:
Peresniki so lahko navadni ali polnozrnati ali pisani.

Vprašanje:
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
23. špageti, št. 5, do 1kg, brez jajc
V našem asortimanu imamo številki 7 in 1 brez jajc , vam jih lahko ponudimo ? Številka 5 obstaja samo jajčna testenina 500g.

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

52. Odgovor:
Naročnik je odgovor že podal v 24. Odgovoru.


Datum objave: 19.11.2020   10:13
Na podlagi odgovorov na vprašanja bo objavljen popravek obvestila o naročilu, v katerem bo objavljen popravek Popisa blaga, ki je del predračunskega obrazca ponudbe.