Dosje javnega naročila 006700/2020
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Gradnje: Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje
ZJN-3: Odprti postopek

JN006700/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
JN006700/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2020
JN006700/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2020
JN006700/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN006700/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
JN006700/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN006700/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006700/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Goran Šneperger
obcina@kocevje.si
+386 18938236
+386 18938230

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kocevje.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21718
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dogradnja manjkajoče državne in lokalne kolesarske povezave v skupni dolžini 5.230,7 m, ki obsega tudi izgradnjo lesene brvi in toplovoda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
45232140
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dogradnja manjkajoče državne in lokalne kolesarske povezave v skupni dolžini 5.230,7 m, ki obsega tudi izgradnjo lesene brvi in toplovoda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 455
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije
Projektna dokumentacija je dosegljiva na povezavi:


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik bo skladno s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 izvedel pogajanja brez predhodne objave z izbranim ponudnikom za dela vezana na rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, pod pogojem, da bo projektiranje izvedeno pravočasno ter pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.10.2020   05:26
VPRAŠANJE
Prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe in ga uskladite za ZJN-3.
Ponudbene dokumentacije še niste objavili.

lp

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju roka za oddajo ponudb upošteval javno naročniško zakonodajo in specifiko predmetnega javnega naročila.
Naročnik je objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________

Datum objave: 31.10.2020   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosim za objavo projektne dokumentacije za brv, da lahko izdelamo korektno ponudbo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika https://www.kocevje.si/razpis/309876
_________________Datum objave: 31.10.2020   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim za informacijo za kakšen senzor gre:

UREDITEV OD CESTE NA TRATO DO TRDNJAVE
10. Varnostni prehod za pešce - delovanje 24/7, 24 ur na dan
talna LED svetilka
dvojna bliskavica s senzorjem
krmilna omara (omara, časovnik, akumulator, polnilnk, utripajoča naprava)

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naprava z utripajočimi lučmi opozarja voznike na prisotnost pešcev in kolesarjev na prehodu. Luči utripajo odvisno od prisotnosti pešcev in kolesarjev na prehodu in se aktivirajo, ko senzor zazna prisotnost pešcev in kolesarjev.
Predvidena sta dva dvojna LED utripalnika premera LED utripalk 210 mm, oranžne barve, napajanje 230V AC s prigrajenim radarskim senzorjem prisotnosti pešca ali kolesarja.
Komplet krmilna omara z avtomatiko.
Talne LED se ne bodo izvajale!
______________Datum objave: 31.10.2020   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim za informacijo za kakšen utripalnik gre:

TRG ZBORA ODPOSLANCEV
3. SVETLOBNA OPREMA
Dobava in montaža enojnega LED utripalnika 300 mm na novi kandelaber CR, svetilni element v oranžni barvi, mrežno napajanje 230 V AC, komplet s priključitvijo na obstoječo kabelsko vejo stalnega napajanja:

A gre za enojni utripalnik, ki mora imeti avomat?
A gre za dvojni utripalnik (levo/desno) in tako utripata izmenično?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Gre za dva enojna utripalnika - vsak na svoji strani ceste (nadomestitev obstoječih dveh enojnih utripalnikov), ki morata imeti vgrajeno avtomatiko za utrip. Za vsako smer vožnje je predviden po en takšen utripalnik - sinhronizacija med njima ni potrebna.
_____________Datum objave: 31.10.2020   08:14
VPRAŠANJE
V projektni dokumentaciji Ureditev lokalne kolesarske povezave v občini Kočevje
(Tunel - Promenada, Trdnjava, Trg Sv. Jerneja, ZD - OŠ ob Rinži)
ja navedeno:

Kabelski razvod razsvetljave bo izveden s kablom NYY-J 5x10mm2

V popisu - Esxcel pa je nevedeno:

Kabel s PVC-izolacijo in plaščem (N)AYY-J 5x16mm2

Se torej upošteva popis ali projekt?

ODGOVOR
Upošteva se kabel naveden v popisu - (N)AYY-J 5x16mm2.
____________Datum objave: 02.11.2020   16:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obseg javnega naročila ni sorazmeren z rokom za pripravo ponudbe. Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe!

lp

ODGOVOR
Naročnik je oblikoval rok za oddajo ponudb skladno s specifiko predmetnega javnega naročila in roka za oddajo ponudb ne bo spremenil.
_______________

Datum objave: 02.11.2020   16:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da omilite pogoj bonitetne ocene na SB6. Namreč bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti, še vedno nadpovprečna oz. je verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse Slovenske poslovne subjekte

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da kot ustrezno bonitetno oceno upošteva tudi SB6.
Ta je po praksi DKOM zadovoljiva za gradbeno stroko.

ODGOVOR
Naročnik zahtevane bonitetne ocene ne bo spreminjal, saj je med bonitetno oceno SB5 in predlagano bonitetno oceno SB6 za naročnika bistvena razlika.

Za subjekte, ki so ocenjeni z bonitetno oceno SB5, veljajo naslednje značilnosti:
»Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna, a nižja kot v četrtem bonitetnem razredu. Zaostritev razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov lahko pripelje poslovni subjekt v položaj, ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti. Subjekt z bonitetno oceno SB5 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte«.

Za subjekte, ki so ocenjeni z bonitetno oceno SB6, veljajo naslednje značilnosti:
»Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetno neplačila po bonitetnih razredih približno 60-im odstotkom vseh slovenskih družb pripisana višja bonitetna ocena. Družba je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljiva na razmere v poslovnem okolju. Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje družbo v položaj, ko ne bo sposobna poravnavati svojih obveznosti. Subjekt z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu«.

Na podlagi navedenega je razvidno, da med bonitetnima ocenama SB5 in SB6 (ali slabše) obstajajo razlike, ki jih je naročnik v konkretnem primeru upravičen upoštevati pri določitvi vrednostnega pragu oziroma višini bonitetne ocene. Čeprav je tako pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB5 kot pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB6 verjetnost neplačila nižja od povprečja, pa se izpostavljena subjekta razlikujeta v tem, da je verjetnost neplačila pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB6 višja kot pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB5, ker lahko zaostritev gospodarskih razmer oz. nastop nepredvidljivih dogodkov vpliva na sposobnost poravnavanja obveznosti gospodarskega subjekta z bonitetno oceno SB6. To pomeni, da so gospodarski subjekti z bonitetno oceno SB5 manj izpostavljeni zaostritvi gospodarskih razmer kot gospodarski subjekti z bonitetno oceno SB6 (ali slabše).

Kakršnakoli slabša situacija na trgu, kot npr. trenutna situacija, povezana s COVID-19, bi lahko še bolj zaostrila razmere na trgu. Takšna zaostritev razmer na trgu oz. druge nepredvidljive okoliščine bi tako manj vplivale na gospodarske subjekte z (zahtevano) bonitetno oceno SB5 (ali boljše), kot na gospodarske subjekte z bonitetno oceno SB6 ali slabše. Pri slednjih (za razliko od gospodarskega subjekta z bonitetno oceno SB5) bi lahko namreč zaostritev razmer na trgu povzročila, da ti ne bi bili sposobni poravnavati svojih obveznosti, kar pa bi lahko vplivalo na izvedbo javnega naročila. Morebitna insolventnost izvajalca (oz. nastanek položaja, ko izvajalec ne bi bil sposoben poravnati svojih obveznosti) predstavlja tveganje za pravočasno izvedbo projekta.

Ker gre za projekt, ki je sofinanciran s sredstev EU, naročnik potrebuje stabilnega ponudnika.
___________Datum objave: 11.11.2020   03:20
VPRAŠANJE
Prosimo Vas, da posredujete statični izračun lesene konstrukcije za brv, zaradi priprave delavniških načrtov.

ODGOVOR
Naročnik objavlja statični izračun lesene konstrukcije za brv.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih del smo zasledili da se obračun izvrši po tako imenovanem načinu ključ v roke . Kaj je torej predvideno obračun po dejanskih količinah in stroških ali obračun "ključ v roke"?

lp

ODGOVOR
Dela se bodo obračunavala po dejansko izvedenih količinah, kot izhaja tudi iz osnutka pogodbe.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri popisih del, v mapah neupravičeni stroški imate več popisov "Kolesarska Hydrovod", ki se po podnaslovih podvajajo.
Ali se popisi podvajajo?

lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ureditev kolesarske povezave v občini Kočevje na državni kolesarski povezavi G9 (Trg zbora odposlancev):

V priloženi dokumentaciji projekt 135/19 ni nikjer navedeno kateri semfaor se nadgradi.

Tudi v grafični prilogi na tem mestu ni vvideti nobenega semaforja.

Nadgradnja semaforja z dodatno glavo in
krmiljenjem za kolesarja: (Signalni dajalnik za
kolesarje, 2-delni, ø = 210 mm - LED diode, oznaka
8211 kot npr. Swarco futurled 3 - možnost
zatemnitve, območje delovanja: 196 V - 230 V~, 45-
55 Hz )

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:21
VPRAŠANJE
Če prav razumemo, mora biti vodja gradnje zaposlen pri ponudniku ali partnerju, vodja posameznih del pa je lahko zaposlen tudi pri podizvajalcu?
Ali je lahko vodja gradnje obenem tudi vodja del za področje gradbeništva pod točkama 11 in 12?

ODGOVOR
Da.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:24
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo po bonitetni vsaj za podizvajalca, na katerega kapacitete se sklicujemo.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti pogoja pod zaporedno številko 2 in sicer na način, da ima lahko podizvajalec, v primeru sklicevanja na njegove reference pod zaporedno številko 6,7,8,10,11,12,13 in 15 pogojev za sodelovanje tehnična in strokovna sposobnost tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s Ba ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's BB ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BB ali boljša. V kolikor ponudnik ne more predložiti bonitetne ocene nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.
______________

Datum objave: 11.11.2020   03:25
VPRAŠANJE
Prosim, vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni saj je tako obsežno in zahtevno ponudbo nemogoče pripraviti v tako kratkem času. Še posebej v razmerah pandemije. S tem boste pridobili tudi ugodnejše ponudbe, če bomo imeli dovolj časa da preučimo načrte in ostalo dokumentacijo. Hvala

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb.
____________Datum objave: 11.11.2020   03:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kot opažamo je v popisih in projektih cela zmeda glede semaforjev in še kaj. Tako, da vas pozivamp, da čim prej objavite popravljene popise in razpisno dokumentacijo (priložene projekte) in temu primerno podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Naročnik je spremenil rok za predložitev ponudb.
_______________Datum objave: 11.11.2020   03:26
VPRAŠANJE
Ali se za točko 5 - tehnična in strokovna sposobnost lahko sklicujemo na podizvajalce?

ODGOVOR
Ne. Pogoj mora biti izkazan s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika ali drugih ponudnikov v skupni ponudbi).
________________Datum objave: 11.11.2020   03:27
VPRAŠANJE
Ali mora podizvajalec izkazati dve referenci ali lahko z isto referenco, ki jo je priložil za druge zahteve izpolnjuje točko 9-tehnična in strokovna sposobnost?

ODGOVOR
Podizvajalec lahko izkazuje tehnično in kadrovsko sposobnost z enim referenčnim projektom, v kolikor ta izkazuje vse zahtevano vezano na pogoj.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:27
VPRAŠANJE
Ali mora biti vodja gradnje zaposlen pri partnerju, ki prevzema večinski delež oz. ali je vseeno pri katerem partnerju je zaposlen?

ODGOVOR
Vodja gradnje je lahko zaposlen pri vodilnem ponudniku ali drugih ponudnikih v skupni ponudbi.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:28
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja gradnje zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Ne. Vodja gradnje je lahko zaposlen pri vodilnem ponudniku ali drugih ponudnikih v skupni ponudbi.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:32
VPRAŠANJE
Ali lahko podizvajalec zagotovi vodjo del, če bo podizvajalec izvajal vrsto del, za katera se zahteva referenca za vodjo del?

ODGOVOR
Za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti pod zaporedno številko 11, 12 in 13 se zzadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika ali drugega ponudnika v skupni ponudbi ali podizvajalcev. Eden izmed njih zagotovi vodjo del za področje strojništva, ki izpolnjuje zahtevan pogoj (ponudnik, v primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik ali drugi ponudniki v skupni ponudbi ali podizvajalec).
_________________Datum objave: 11.11.2020   03:33
VPRAŠANJE
Za točko 14-tehnična in strokovna sposobnost zahtevate Obrazec 4: reference in kader. Kakšne reference zahtevate za točko 14?

ODGOVOR
Za točko 14 - tehnična in strokovna sposobnost ponudnik navede nominiran kader pri podizvajalcu.
Referenčni projekti za ta kader niso zahtevani.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:37
VPRAŠANJE
Pri točki 15 zahtevate obrazec4: reference in kader. Je to ustrezna priloga za dokazovanje strojne opreme?

ODGOVOR
Da. Naročnik je objavil popravljen Obrazec 4, kamor ponudniki navedejo strojno opremo za izkazovanje izpolnjevanja pogoja pod zaporedno številko 15.
_____________


Datum objave: 11.11.2020   03:55
VPRAŠANJE
Pri točki 2 - razlogi za izključitev navajate napačno potrdilo za dokazovanje.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
_______________Datum objave: 11.11.2020   03:57
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da ponovno preuči zahtevo po bonitetni oceni SB5, saj je ta pretirana. Večinoma gradbenih podjetij tega pogoja ne izpolnjuje.


ODGOVOR
Naročnik pogoja razen v delu, ki se nanaša na podizvajalca, ne bo spremenil, zaradi že navedenih razlogov.
_______________Datum objave: 11.11.2020   03:57
VPRAŠANJE
Ali se lahko glede zahteve po bonitetni oceni sklicujemo na bonitetno oceno drugega subjekta?

ODGOVOR
Ne.
____________Datum objave: 11.11.2020   03:58
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da kot ustrezno referenco za točko 11 upošteva tudi brv z betonsko konstrukcijo.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval tudi brv z betonsko konstrukcijo. Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
________________Datum objave: 11.11.2020   03:59
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo po predložitvi predračuna v pdf datoteki.
Glede na to, da se excel elektronsko podpiše, prosimo umik zahteve, saj je predračun ogromen.

ODGOVOR
Naročnik zahteve ne bo spremenil. Ponudniki lahko v elektronski obliki pretvorijo ponudbeni predračun iz .xls oziroma .xlsx v .pdf obliko.
_____________Datum objave: 11.11.2020   03:59
VPRAŠANJE
Ali mora obrazec 2 podpisati tudi partner vodilnemu ponudniku?

ODGOVOR
Ne.
____________Datum objave: 11.11.2020   03:59
VPRAŠANJE
Ali moramo v ponudbi karkoli prilagat od tehničnega dela: certifikati, izjave o lastnostih in podobno?

ODGOVOR
Ne.
____________Datum objave: 11.11.2020   04:00
VPRAŠANJE
Prosim, za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni saj je obseg del tako velik, da kvalitetne ponudbe v tako kratkem času v času corona krize ni mogoče pripraviti. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za predložitev ponudb.
______________Datum objave: 11.11.2020   04:00
VPRAŠANJE
V popisih del se v nekaterih postavkah pojavljajo postavke kot naprimer :

07. Geomehansko-geološki nadzor izkopa gradbene jame in
priprave temeljnih tal, morebiti potrebne meritve zbitosti,
ocena-obračun po dejanskih stroških!
V ponudbenem predračunu se upošteva ocena v znesku: =2.000,00-

kpl 1,00
Ali moramo ponudniki ta znesek vpisati v ceno ali pa lahko tudi spremenimo vrednosti?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
________________Datum objave: 11.11.2020   04:02
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da je njegova določitev roka za oddajo poudbe v povezavi s datumom objave obvestil o javnem naročilu nezakonita.

Naročik je objavil obvestilo o predmetnem javnem naročilu dne 27.10.2020, rok za oddajo ponudbe pa je določil na 19.11.2020, kar je le 23 dni!!!!
Skladno z 2 odstavkom 40 člena ZJN-3 je minimalni rok za prejem ponudb v odprtem postopku 35 dni od datuma, ko je bilo poslano obvestilo o javnem naročanju.
Zaradi naročnikovega nezakonitega ravnanja ne moremo pripraviti popolne in celotite ponudbe, ki bi bila podprta z vsemi analizami in primerjavami, ob tem pa velja dodati, da gre za kompleksen projekt, ki se bo izvajal več let, zato je dobra priprava ponudbe zelo pomembna.

Od naročnika zahtevamo, da določi rok za oddajo ponudb skladno z zakonsko določbo (se pravi vsaj do 1.12.2020), če ne bomo primorani vložiti revizijo, saj je naročnikovo ravnanje nezakonito .

ODGOVOR
Skladno s šestim odstavkom 40. člena lahko naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena ZJN-3, določi krajši rok za prejem ponudb.
Ne glede na navedeno je naročnik spremenil rok za oddajo ponudb.
_________________Datum objave: 11.11.2020   04:02
VPRAŠANJE
prosim, če popise objavite še kot zip...
hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
______________Datum objave: 11.11.2020   04:12
VPRAŠANJE
Ali reference podizvajalca vpisujemo samo pod podizvajalec ali pod posamezno zahtevo na obrazcu 4?

ODGOVOR
V kolikor ponudnik z referenčnim projektom izkazujete tehnično sposobnost pod zaporedno številko 6, 7 ali 8 poglavja XXII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI, podatke vpiše pod ustrezno zahtevo Obrazca 4. V kolikor ponudnik z imenovanim podizvajalcem ne izpolnjuje pogojev pod zaporedno številko 6, 7 ali 8, referenčni projekt vpiše k rubriki za podizvajalca.
_______________Datum objave: 13.11.2020   10:30
VPRAŠANJE
ZA točko 5 ste spremenili pogoj:
VPRAŠANJE
Ali se za točko 5 - tehnična in strokovna sposobnost lahko sklicujemo na podizvajalce?

ODGOVOR
Ne. Pogoj mora biti izkazan s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika ali drugih ponudnikov v skupni ponudbi).

Prvotno je bilo navedeno:
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti
izvesti storitev, za katero so izkazali sposobnost.

Ali naročnik spreminja v tem delu navodila in po novem ni možno sklicevanje?

ODGOVOR
Skladno s pojasnili in veljavno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora biti pogoj izkazan s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika ali drugih ponudnikov v skupni ponudbi).
_________________

Datum objave: 17.11.2020   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da obrazloži, kaj vpišemo na popravljen obrazec 4, v tabelo nad tabelo za strojno opremo.

ODGOVOR
V tabelo v Obrazcu 4 na tabelo za strojno opremo ponudniki navedejo vodje del za izkazovanje pogoja pod zaporedno številko 14 poglavja XXII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Navodil.
_______________

Datum objave: 17.11.2020   12:43
VPRAŠANJE
Vsem postavkam, kjer je obračun po dejanskih postavkah in je že bila podana ocena, katero bi morali vsi upoštevati ter je bilo najbolj enakovredno za vse ponudnike ste spremenili....Zakaj?
S tem ste favorizirali koncesionarje na tem območju....
Prosim, da ocenjene vrednosti vrnete nazaj kjer ste jih prečrtali in prav tako pri ostalih zaporah postavkah, kjer še ni podane ocene in zaklenete, da je za vse ponudnike isto izhodišče...

ODGOVOR
Naročnik ne bo navedel cen na enote.
___________________Datum objave: 17.11.2020   12:43
VPRAŠANJE
Prosimo, da stroške zapor ovrednotite in zaklenete, da imamo vsi ponudniki enako izhodišče,...
hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo ovrednotil stroška zapor.
________________Datum objave: 17.11.2020   12:44
VPRAŠANJE
Ali je za točko 13-tehnična in strokovna izobrazba obvezno, da ima vodja del za področje strojništva izobrazbo strojne smeri? Je to lahko vodja del gradbene stroke?

Običajno se pri vročevodih za posamezna dela ne imenuje posebej vodje strojnih del.

ODGOVOR
Glede na področje prevladujočih del naročnik pogoja pod zaporedno številko 13 ne bo spremenil.
___________Datum objave: 17.11.2020   13:37
VPRAŠANJE
Vezano na zahteve po impregnaciji smrekovega lesa nosilne konstrukcijske BRVI, prosim za informacijo glede impregnacije z potapljanjem ukrivljenega lepljenega lesenega nosilca preseka 30/150 cm. Posamezni nosilec je dolžine 20,97 m

Ker gre tukaj za izjemno velik kos nas zanima ali je bilo v sklopu projekta preverjena tehnološka možnost izvedbe pri enem od ponudnikov impregnacije lesa.
oz.
ali je dopustna varianta, da se lesen lepljen nosilec naredi iz lesa alpskega macesna, ki je kot tak primeren tudi brez impregnacije

ODGOVOR
Tehnološka možnost izvedbe je bila preverjana. Zamenjava lesa ni mogoča.
_________________


Datum objave: 18.11.2020   06:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo detajla BUS postajališča ali pa določitve tipa in proizvajalca.

lep pozdrav

ODGOVOR
Opis:
-nosilna konstrukcija je iz inox cevi brušene izvedbe
-čakalnica je zaprta iz (3) treh strani s kaljenim steklom debeline 10 mm z zaščitno UV folijo
-streha je polkrožne izvedbe pokrita z dvoslojnim elaksanom in inox odkapnim robom
-v notranjosti je leseno hoblano sedalo iz smrekovega lesa, pobrani robovi, barvano
-grafična podoba po navodilih Občine Kočevje
-kot temelj se izvede AB ploščo 300 x 190 x 20 cm
-v ceni vključena kompletna dokumentacija z vsemi certifikati.
Naročnik je na spletni strani https://www.kocevje.si/objave/58 objavil poglede z grobimi kotami konstrukcije.
________________________Datum objave: 18.11.2020   06:18
VPRAŠANJE
Pri popravku ni popisov od brvi, torej ostanejo isti, ostale zamenjamo... da ne pride do nesporazuma, objavite zadnje v kompletu, katere je potrebno oddati...

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani poglede z grobimi kotami konstrukcije objavil celoten ponudbeni predračun.
______________________Datum objave: 18.11.2020   06:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Opažam, da so nekje v popsih pod skupno vrednostjo za posamezne postavke upštevane cene z DDV. Spet druje prez DDV!

Prosim, da uredite popise in popravite kalkulacije!

Primer z DDV:
Energ PSI-ocena stroškov Promenada-Trdnjava

Primer brez DDV:

JRS CR PZI predračun - koles. poti Kočevje - L ob DC - Tomšičeva - po rec

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani poglede z grobimi kotami konstrukcije objavil celoten ponudbeni predračun.
Vsi predračuni so upoštevani v skupni rekapitulaciji brez DDV, čeprav so mogoče v posameznih zavihkih delne rekapitulacije ki imajo izračune tudi z 22% DDV.
______________________

Datum objave: 18.11.2020   06:20
VPRAŠANJE
Prosim, da utredite skupno rekapitulacijo. Prav tako nekaterih datotek ni možno odpreti. Niti jih preimenovati na krajše ime, da bi se jih potem odprlo.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani objavil celoten ponudbeni predračun.
______________________Datum objave: 18.11.2020   22:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vidim, da sproti ne odgovarjate na zastavljena vprašanja. Tako vas pozivam, da na vprašanja odgovarjate sproti, ne pa da čakate (khm, na 11.11.2020? mogoče).

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja skladno z veljavno zakonodajo in trenutnimi razmerami.
_______________Datum objave: 20.11.2020   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v kolikor priznavate kot ustrezno referenco za izgradnjo brvi (točki 6 in 11) poleg lesene izvedbe tudi v izvedbi brvi z betonsko konstrukcijo, vas pozivamo da dovoljujete izkazovanje referenčnih pogojev tudi z izgradnjo mostne konstrukcije z betonom na cestnem objektu. Namreč v kolikor je gospodarski subjekt/vodja del usposobljen izvesti cestni most z betonsko konstrukcijo razpetine 40 m, je gotovo sposoben izvesti tudi brv. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila glede navedenih dveh pogojev za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti.
________________Datum objave: 23.11.2020   04:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da popravite obrazca "referenčno potrdilo ponudnika" in "referenčna potrdila strokovnega kadra" tako, da bo mogoče vpisati tudi dolžino izvedenega vročevoda, katerega zahtevate.


Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki naj dolžino izvedenega vročevoda navedejo v rubriko opis projekta.
_________________Datum objave: 27.11.2020   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Še enkrat opozarjamo naročnika na neenakopravno obravnavo vseh ponudnikov.
Koncesionar za izvedbo zapore cest je določen in potrjen s strani naročnika . Če se na vpogledu , po oddaji ponudb, ugotovi, da je podal različne cene za ta ista dela (npr. v svoji ponudbi in drugemu ponudniku), potem je to lahko zavajanje ostalih izvajalcev.

Naročnika naj opomnimo, da v drugih razpisih upošteva enotno cene in v opis napiše:
"Zavarovanje gradbišča v času gradnje z izbrano zaporo prometa -postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja. Postavka je fiksirana in v fazi izbire izvajalca nespremenljiva za vse ponudnike. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja" in poda enotno ceno.

Še enkrat prosimo za določitev enotnega ocenjenega stroška - koncesionar lahko vam da oceno , ki jo potem vsi upoštevamo.

lep pozdrav

ODGOVOR
Koncesionar je dolžan strošek podati skladno z veljavnim cenikom. Naročnik ne bo vpisal enotne cene.
__________________Datum objave: 27.11.2020   16:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo glede prometnih zapor. Namreč v popisih del je pod zavihki "kolesarska" pod točko "1.3 Ostala preddela" navedena postavka "Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji (vključno s prestavljanjem zapore glede na faznost del, pregledovanjem zapore in odstranitvijo po končani gradnji)". Poleg tega je v popisih zavihek "zapora" s popisom del. Prosimo torej za pojasnilo kje se upošteva kateri strošek oziroma ali je postavka zapore podvojena? Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_____________

Datum objave: 27.11.2020   16:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri vseh kolesarskih cestah imate postavko zavarovanje gradnje s polovično zaporo prometa in nato posebej še popis Zavarovanje in vodenje prometa - zapora - predračun. Ali je to podvojeno?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_____________