Dosje javnega naročila 006668/2020
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.340,00 EUR

JN006668/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2020
JN006668/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2020
JN006668/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.12.2020
JN006668/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006668/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/372747/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21916
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2020   11:51
VPRAŠANJE št. 1
Zanima me, kakšni so pogoji glede ocenjevanja kadrovskih referenc (s področja javnega sektorja, prodaje nepremičnin, bančnega/finančnega/zavarovalniškega sektorja). Ali v primeru, da področja ne sovpadajo prijava pade, ali je ocenjena s sorazmerno manj? Enako me zanima glede točke za tehnično in strokovno sposobnost.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da je v poglavju pri merilu 'C2 dodatno število kadrovskih referenc', med drugim zapisal, da bo ponudniku priznal kadrovske reference in dodelil točke le v primeru, če bodo izpolnjeni v razpisni dokumentaciji navedeni pogoji, med drugim tudi, da morajo biti reference po vsebini primerljive predmetu naročila in pridobljene s področij javnega sektorja in/ali prodaje nepremičnin in/ali bančnega oz. finančnega oz. zavarovalniškega sektorja na vodstvenih pozicijah (direktor projektov, kreativni direktor, umetniški direktor oz. primerljiva pozicija). V kolikor ponudnik navedenih pogojev ne bo izpolnjeval, mu naročnik ne bo dodelil točk.
Podobno velja tudi pri tehnični in strokovni sposobnosti, saj je v razpisni dokumentaciji zapisano, da mora biti ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo, skladno z vsemi zahtevami naročnika. V poglavju 2.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, ki je navedeno kot eden izmed pogojev za sodelovanje, se zahteve ne točkujejo. Ponudnik mora med vsemi drugimi obligatornimi zahtevami določenimi v razpisni dokumentaciji, izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, v nasprotnem primeru bo moral naročnik tako ponudbo označiti kot nedopustno.