Dosje javnega naročila 003301/2020
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Storitve: Terenske in laboratorijske raziskave za oceno okoljskih tveganj na območju smodnišnice v Kamniku
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 237.641,96 EUR

JN003301/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN003301/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2020
JN003301/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.06.2020
JN003301/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2020
JN003301/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2020
JN003301/2020-ODL02P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2020
JN003301/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2020
JN003301/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003301/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 213-522498

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Urban Veternik
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Terenske in laboratorijske raziskave za oceno okoljskih tveganj na območju smodnišnice v Kamniku
Referenčna številka dokumenta: 430-0007/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71350000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Terenske in laboratorijske raziskave za oceno okoljskih tveganj na območju smodnišnice v Kamniku
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 194.788,49 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351000
71353000
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje smodnišnice Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo v glavnem zajema:
- inženirsko geološko (IG) in Hidrogeološko (HG) kartiranje terena z izdelavo IG in HG karte v M 1:2000 ter IG in HG prerezov terena na osnovi uporabe arhivskih podatkov, kartiranja ter podatkov iz novih vrtin
- izvedbo geoloških vrtin z jedrovanjem in GG popisom izvrtanega jedra
- vzorčenje značilnih slojev geoloških in negeoloških materialov za namene GG identifikacije ter za kemijske analize za okoljsko identifikacijo stanja
- hidrogeološke preiskave v vrtinah s črpalnimi in nalivalnimi preizkusi
- izdelavo piezometrov za namene dolgoročnega spremljanja nivojev in kakovosti podzemne vode
- vzorčenje površinske vode iz vodotokov ter podzemne vode iz aktiviranih novih vrtin piezometrov in objektov z vodnim dovoljenjem
- izvedbo kemijskih raziskav površinske in podzemne vode
- izvedbo GG identifikacijskih in kemičnih raziskav zemljin in njihovih izlužkov
- izdelavo elaborata, ki mora biti sestavljen iz dveh delov:
poročila o izvedenih raziskavah ter rezultatih le teh
poročila z interpretacijo in oceno stanja, ki vključuje izdelavo IG in HG modela tal, opis potencialnih onesnaževal, razprostranjenosti in poti širjenja le teh, prvo informativno oceno o okoljskem stanju tal in voda. Identifikacijo pričakovanih morebitnih sanacijskih ukrepov ter predlog nadaljnjih raziskav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003301/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 102-246292
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 25.05.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.10.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IRGO CONSULTING d.o.o.
Slovenčeva ulica 93
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 179.620,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 194.788,49 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
Kamnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.10.2020