Dosje javnega naročila 006835/2020
Naročnik: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira izvajalcev za sodelovanje pri predhodnih arheoloških raziskavah
ZJN-3: Omejeni postopek

JN006835/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.11.2020
JN006835/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006835/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 214-524692
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ga. Suzana Karlič
tajnistvo.cpa@zvkds.si
+386 82050720
+386 12511515

Internetni naslovi
http://www.zvkds.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/373530/8._430-10-08-2020_Izbira_izvajalcev_za_sodelovanje_pri_predhodnih_arheoloških_raziskavah.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22012
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalcev za sodelovanje pri predhodnih arheoloških raziskavah
Referenčna številka dokumenta: 430-10-08/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZVKDS vabi kandidate, da v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije podajo prijavo za priznanje sposobnosti v prvi fazi javnega naročila: Izbira izvajalcev za sodelovanje pri predhodnih arheoloških raziskavah. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa in izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN-3 navedene v pripeti razpisni dokumentaciji. Za vse nadaljnje informacije prosimo natančno preberite razpisno dokumentacijo v pdf. formatu.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 160.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevod in lektoriranje strokovnih tekstov v angleškem jeziku
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis prosimo natančno preberite pripeto razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Recenziranje strokovnih besedil o arheoloških najdiščih iz obdobja paleolitika in mezolitika
Številka sklopa: 20.000,00
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis javnega naročila prosimo natančno preberite pripeto razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Recenziranje strokovnih besedil o arheoloških najdiščih iz obdobja neolitika in eneolitika
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis javnega naročila prosimo natančno preberite razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Recenziranje strokovnih besedil o arheoloških najdiščih iz obdobja bronaste in železne dobe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis javnega naročila prosimo natančno preberite razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Recenziranje strokovnih besedil o arheoloških najdiščih iz obdobja rimske dobe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis javnega naročila prosimo natančno preberite razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Recenziranje strokovnih besedil o arheoloških najdiščih iz obdobja pozne antike in zgodnjega srednjega veka
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis javnega naročila prosimo natančno preberite razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Recenziranje strokovnih besedil o arheoloških najdiščih iz obdobja srednjega in novega veka
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za opis javnega naročila prosim natančno preberite razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.11.2020   09:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije bo potekala izključno preko portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocnje.si
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2020   12:47
VPRAŠANJE
Smo fakulteta, članica državne univerze. Ali moramo v ESPD v razdelek o zastopnikih navesti tudi podatke prodekanov? Dekan, ki je zakoniti zastopnik fakultete, lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti prodekana. Prodekan ima v tem času iste pravice in dolžnosti kot dekan. Vendar ne gre za stalnega, temveč za ad hoc pooblaščenca, ki dekana nadomešča dan ali dva, izjemoma teden dni.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

V ESPD obrazec je potrebno navesti vse zakonite zastopnike, ki so kot taki navedeni v uradnih evidencah.

Lep pozdrav!

ZVKDS

Datum objave: 16.11.2020   08:01
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1:

Rezenzija strokovnega besedila je izvirno avtorsko intelektualno delo. Kako se lahko z merilom "ekonomsko najugodnejše ponudbe" (str. 4/59 v dokumentaciji) izbira med tovrstnimi intelektualnimi storitve? Če je namen zagotoviti, da bodo izbrane čim bolj strokovno neodvisne in kvalitetne recenzije, potem je vsakršna izbira glede na "ceno" recenzije popolno nerazumevanje narave in namena recenziranja. Založbe imajo običajno določeno tarifo za avtorska dela (npr. X EUR/avtorsko polo) in med avtorji strokovnih besedil (e.g. recenzij) lahko izbirajo glede na njihove strokovne reference.

Vprašanje 2:
Kaj je razlog izločitvi fizičnih oseb za recenziranje (npr. upokojeni strokovnjaki), ki nimajo s.p. ali drugih poslovnih oblik. S takimi osebami se bi lahko brez težav uredilo poslovanje preko avtorskih pogodb.

ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor št. 1: Naročnik vztraja pri postavljenih merilih.

Odgovor št. 2: Naročnik vztraja pri svojih zahtevi glede poslovne oblike ponudnika.

Lep pozdrav!
Datum objave: 16.11.2020   08:03
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

zanima me dokazovanje izpolnjevanja strokovnih pogojev kandidatov. Ali za objave zadošča izpis iz Cobissa ali so potrebna dodatna dokazila?

Hvala in lep dan.


ODGOVOR

Spoštovani,

kandidat priloži dodatna dokazila le v primeru, ko referenčni projekt ni javno dostopen. Za javno dostopne objave je dovolj navedba spletne strani, na kateri je javno dostopno poročilo o referenčnem projektu oz. referenčni objavi iz katerega je nedvoumno razvidno avtorstvo nominiranega kandidata.

Lep pozdrav!