Dosje javnega naročila 006745/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.502,00 EUR

JN006745/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2020
JN006745/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN006745/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2020
JN006745/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2021
JN006745/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006745/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
Referenčna številka dokumenta: 433-19/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2020   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naprošamo za ponovne potrditve že podanih pojasnil iz prejšnjih razpisov, saj odprta vprašanja zopet ostajajo odprta.

1 V projektni nalogi piše, da je za projekt predvidena izvedba arheoloških raziskav v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji in poizkopavalna analiza najdišča. Prosimo za potrditev, da bo to zagotovil naročnik in ni predmet ponudbe. odg: Arheološko dokumentiranje ob gradnji bo zagotovil naročnik posebej.

2. V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da je pri projektantskem nadzoru zahtevano tudi:
- izdelava izračunov, računskih kontrol in sprememb ALI CELO NOVIH PROJEKTNIH REŠITEV zaradi pobude po drugačnih rešitvah ali spremembi opreme
Prosimo, da to izločite iz ponudbe saj, ko so projekti potrjeni in si nekdo naknadno zamisli spremembo projektov, to nikakor ne more biti obveza projektanta, da to preprojektira v sklopu pogodbene cene. Taka zahteva ni skladna z zakonom saj se lahko zaradi tega dogajajo marsikatere nepravilnosti v škodo projektanta, kar pa je nedopustno. odg: Morebitno preprojektiranje po zahtevi naročnika ni vključeno v projektantski nadzor. V kolikor bo do tega prišlo, se bo zadeva reševala kot dodatno delo v skladu z osnovno pogodbo.

3. Predmet ponudbe je tudi izdelava PZI dokumentacije, katere sestavni del je med splošnimi navedbami tudi "tehnologija in oprema".
Prosimo za pojasnilo in specifikacijo vsebin in zahtev za "tehnologijo".
Prosimo za pojasnilo in specifikacijo vsebin in zahtev za "opremo". Po projektni nalogi je namreč predviden zgolj prikaz dispozicije notranje opreme. odg: Oprema ni predmet naročila, pod tehnologijo pa je mišljeno dvigalo.

4. Predmet zahtev v projektni nalogi je izdelava:
... idejne zasnove predvidenih razširitev osnovnega objekta za potrebe novih vertikalnih komunikacij na območju dvoriščnega dela zahodne fasade stavbe Narodnega doma ter zaprti komunikacijski mostovž preko Cvelbarjeve ulice do Jakčevega doma.
Če prav razumemo, je zajeta samo izdelava idejne zasnove, ne pa tudi DGD in PZI projektne dokumentacije razširitve in mostovža.
Ali pa je predmet DGD in PZI samo razširitev objekta, torej ne mostovža?
odg: Predmet naročila je tudi povezava s sosednjim objektom.

5. V kolikor je predmet naloge tudi izdelava DGD in PZI za mostovž do Jakčevega doma, naprošamo za opredelitev zahtev in več podatkov o omenjenem Jakčevem domu za potrebe kalkulativne ocene s tem povezanih posegov v stavbo. Povezava z objektom bo namreč zaradi konstrukcijskega posega močno vplivala na obstoječi objekt. odg: Naročnik ne razpolaga z dokumentacijo Jakčevega doma.

6. Projektna naloga opredeljuje: "Za projekt je predvidena izvedba arheoloških raziskav v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji in poizkopavalna analiza najdišča." Pogodba omenja, da posebne ekspertize niso sestavni del ponudbe.
Zato prosimo za obrazložitev, ali in kaj je potrebno vključiti v ponudbo iz naslova raziskav. Predvidevamo, da je potrebno v projektnih rešitvah zgolj predvideti rešitve, ki bodo omogočale preiskave.
odg: Arheološke raziskave in njihovo dokumentiranje je predmet posebnega naročila in ni vključeno v ta razpis.

7. Ali je bil geotehnični pregled temeljev in temeljnih tal že opravljen, ali naj se ga opravi v okviru razpisane naloge?
odg: Temelji ob Sokolski in Cvelbarjevi ulici so bil injektirani v sklopu prenove kareja. V kolikor je potrebno izvesti geotehničin pregled temeljev, bo to posebej naročil naročnik v skladu z navodili izbranega projektanta.

8. Predpisana je izdelava dokumentacije, ki vključuje temeljito statično sanacijo in konstrukcijsko prenovo z manjšimi rušitvami. Potrebno je izdelati statično presojo stanja objekta z analizo koristnih obremenitev po posameznih etažah ter predpisati ukrepe za ojačitev konstrukcije v skladu z veljavnimi standardi za zagotavljanje varnosti in potresne stabilnosti objekta.
Vpr: Ali so že izdelane predhodne preiskave stavbe za potrebe izdelave statične in potresne analize?
Če ne, ali so preiskave predmet razpisanih del ali pa jih zagotovi naročnik?
odg: Predhodne preiskave stavbe niso izvedene, če bodo potrebne jih bo naročil naročnik.

9. V projektni nalogi je podana nenavadna zahteva: "Po potrebi in ob potrditvi naročnika se lahko predvidi oz. preveri izvedba nove strešne konstrukcije, v načinu in izvedbi omogočanja fleksibilne prostorske organizacije v podstrešni etaži."
Vpr1: Ali je predvidena tudi ureditev podstrešne etaže? Pozor, vpliva na višino investicije, ki je omejena.
odg: Trenutno ni predvidena, je pa vseeno pri projektiranju o tem razmisliti in potrditi ali pa ovreči to razmišljanje.
Vpr2: Razpisna zahteva je podana varianto, kar ni v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Prav tako razpis ne omogoča variantne ponudbe. Ali je torej izvedba nove strešne konstrukcije in preureditev podstrešja predmet tega razpisa? odg: Ne gre za nobeno variantno rešitev, ampak za razmišljanje v okviru idejnega projekta za pravo odločitev.

Lp


ODGOVOR

Naročnik potrjuje navedene odgovore.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2020   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo ponudnika, ali s predmetnim razpisom misli resno.
Naj opozorimo, da je razpis v enaki vsebini objavljen že tretjič, zato domnevamo, da sta bila oba predhodna razpisa neumestna šala.
Torej vprašanji sta:

1. Ali naročnik namerava izbrati ponudnika za korektno ceno ali zopet išče nekoga, ki ne bo preučil dokumentacije in se bo zmotil v ponudbi, kot je to bilo pri prvem razpisu, ko je izbrani ponudnik z dumping ceno odstopil?

2. Kakšno garancijo in zagotovilo podaja naročnik, da bo izbral ponudnika in ne bo razveljavil razpisa?

Lp


ODGOVOR
1. Naročnik bo postopal v skladu z razpisno dokumentacijo in zagotovljenimi sredstvi za ta projekt.
2. Naročnik bo postopal v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2020   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi ugotavljanja smiselnosti vlaganja časa in stroškov v pripravo ponudbe naprošamo za objavo zagotovljenih sredstev v EUR (z ali brez DDV).
Kolikor razpolagamo z informacijami, so bila zagotovljena sredstva v nerealno nizki višini.

Po Odloku o proračunu MO Novo mesto za leto 2020 je na proračunski postavki predvideno zgolj 50.000 EUR z DDV. Takšno ovrednotenje je kratko malo podcenjujoče za razpisana dela, ki zahtevajo visoko strokovnost, odgovornost in velik vložek časa. S takšnim odnosom do ponudnikov občina kaže tudi bodoči odnos do prevzemnika dela, kar vsekakor ni v prid omenjenem ovrednotenju del.

Ponudniki imamo stroške s pripravo ponudbe v višini nekaj tisoč EUR za takšno ponudbo. Zato vsekakor pričakujemo, da se bo naročnik obnašal racionalno in bo objavil zagotovljena sredstva, da ne bo povzročal nepotrebnih stroškov ponudnikom.

Hvala


ODGOVOR

Naročnik je glede na pretekla razpisa ustrezno povišal razpoložljiva sredstva v proračunu. Zato tudi upravičeno pričakuje, da se bo v razpisanem postopku našel ustrezen ponudnik, ki bo sposoben opraviti razpisano delo.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 05.11.2020   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri prebiranju razpisnih zahtev ugotavljamo, da so zahteve za reference bistveno strožje od zahtev iz predhodnih dveh razveljavljenih razpisov. Nekako se nehote ustvarja občutek, da so nove zahteve podane z namenom izločitve katerega od predhodnih ponudnikov.

1. Zato pozivamo, da se zahteve nekoliko omilijo in se izloči zahteva "so bile razglašene za nepremični kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena, kot so profane stavbe sakralne stavbe in stavbe, ki so del varovanih naselij in njihovih delov."

2. Zahteva za omejevanje referenc zgolj na klasifikacijo 126 je neutemeljena.
Namen referenc ni izločanje ponudnikov, temveč prepoznavanje potrebnih kompetenc.
Zato pozivamo tudi za priznavanje objektov klasifikacij CC-SI 12201 in 12202 (kamor npr. sodijo tudi stavbe javne uprave, pošte, sodišča ...).

Pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev za reference iz razloga, ker gre za kulturni spomenik državnega pomena. Cilj naročnika je, da delo zaupa podjetju, ki se je že v preteklosti ukvarjalo z objekti, ki so pod spomeniškim varstvom.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.11.2020   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavili ste, da ste povišali predvidena sredstva.
Sočasno pa ste objavili, da upravičeno pričakujete ponudnika, ki bo sposoben opraviti razpisano delo.

Se opravičujemo, ampak ste pomotoma prepletli pojma "strokovna sposobnost" in "nizka cena".
Prosimo za objavo rezerviranih sredstev (z DDV), da lahko ocenimo, ali smo tudi ekonomsko sposobno opraviti razpisana dela.

Skrivanje podatka o rezerviranih sredstvih, kar je sicer podatek javnega značaja, je z ozirom na predhodne izkušnje z javnimi razpisi MO Novo mesto nekoliko nenavadno.

Lp


ODGOVOR
Javni razpisi Mestne občine Novo mesto so v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN -3). Naročnik ima politiko, da ocenjene vrednosti ne objavlja.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 09.11.2020   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na vprašanje o zahtevah za reference ste se izognili vprašanju št. 2 (objava 5.11.2020):

Zahteva za omejevanje referenc zgolj na klasifikacijo 126 je neutemeljena. Namen referenc ni izločanje ponudnikov, temveč prepoznavanje potrebnih kompetenc. Zato pozivamo tudi za priznavanje objektov klasifikacij CC-SI 12201 in 12202 (kamor npr. sodijo tudi stavbe javne uprave, pošte, sodišča ...).
Tudi omenjene klasifikacije lahko zadoščajo zahtevi "za kulturni spomenik državnega pomena". Sami omenjate , da je cilj naročnika, da delo zaupa podjetju, ki se je že v preteklosti ukvarjalo z objekti, ki so pod spomeniškim varstvom, torej ne sme biti namen izločanje objektov, ki sicer ustrezajo ciljnim zahtevam.
Zato pozivamo za priznavanje omenjenih klasifikacij.

Lp


ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi reference s klasifikacijo CC-SI 12201 in 12202 v kolikor imajo stavbe status kulturnega spomenika.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 10.11.2020   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Za eno od meril ste predpisali dodatne reference ponudnika.
Po Zakonu o javnem naročanju merila, ki temeljijo na referencah ponudnika, NISO ZAKONITA in so v nasprotju z določili ZJN-3. Reference ponudnika namreč niso dopustne kot merilo za določanje ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Pozivamo vas za spremembo meril oz. izločitev nezakonite opredelitve.

2. Ker gre za bistveno spremembo razpisa, je obvezno in brezpogojno potrebno podaljšati rok za ponudbo.
Prav tako bo zaradi spremembe meril potrebno ponovno omogočiti podajanje vprašanj, ki se lahko porajajo zaradi spremembe bistvenega sestavnega dela javnega razpisa.

Pozdrav.

ODGOVOR

1. V skladu s 4. odst. 84. člena ZJN-3 je naročnik poleg najnižje cene kot dodatno merilo vključil dodatne reference, kar je v skladu z zahtevami iz 2. do 6. odst. 84. člena ZJN-3.

2. Naročnik je spremembo razpisne dokumentacije objavil v skladu s točko b) 3. odst. 74. člena ZJN-3, v konkretnem primeru sedem dni pred rokom za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto