Dosje javnega naročila 006862/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Nabava enega (1) kompleta strojne sečnje: harvester in forwarder
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 860.000,00 EUR

JN006862/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.11.2020
JN006862/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN006862/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN006862/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006862/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 215-526503
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22017
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava enega (1) kompleta strojne sečnje: harvester in forwarder
Referenčna številka dokumenta: GMEH_8 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava enega (1) kompleta strojne sečnje: harvester in forwarder
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija: Predvidoma delovišče naročnika v Poslovni enoti (PE) Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava enega (1) kompleta strojne sečnje: harvester in forwarder
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridružuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju 3 let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem naročilu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.12.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2020   08:18
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Ali se skupna pogodba vrednost vzdrževanja mehanizacije (128 servisnih ur) v času garancijske dobe nanaša samo na vrednost storitev (servisnih ur), ali je potrebno vključiti tudi material?
hvala

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se skupna pogodba vrednost vzdrževanja mehanizacije (128 servisnih ur) v času garancijske dobe nanaša samo na vrednost storitev (servisnih ur), material se obračunava po uradno veljavnem ceniku ponudnika s ponujenim popustom (v primeru, da ga ponudnik ponuja v ponudbi).