Dosje javnega naročila 006778/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev in članov nadzornega sveta gospodarske družbe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 13.540,00 EUR

JN006778/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2020
JN006778/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN006778/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2020
JN006778/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN006778/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2020
JN006778/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.01.2021
JN006778/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006778/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21952
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev in članov nadzornega sveta gospodarske družbe
Referenčna številka dokumenta: ZAV 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev in članov nadzornega sveta gospodarske družbe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev in članov nadzornega sveta gospodarske družbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2020   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo prosimo za podaljšanje tako roka za oddajo vprašanj, kakor roka za oddajo ponudbe. Predlagamo prestavitev obeh rokov za najmanj 1 teden, v nasprotnem primeru namreč ne bomo mogli oddajati ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal roke za naročilo, in sicer:

Rok za prejem ponudb: 7.12.2020 do 9.00 ure
Rok za odpiranje ponudb: 7.12.2020 do 9.05 ure
Rok za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.11.2020 do 8.00 ure
Datum objave: 23.11.2020   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
lepo prosimo, da se iz zavarovalno-tehnične dokumentacije izvzame Skupna določila, saj po vsebini ne ustrezajo lastnostim zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev (D&O).

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Iz zavarovalno tehnične dokumentacije izvzemamo Skupna določila.

lp

Datum objave: 23.11.2020   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
lepo vas prosimo, da se izključitve prilagodijo tovrstnim zavarovanjem.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Veljajo nove izključitve, ki jih bodo prejele zavarovalnice katere so podale Zahtevo za prevzem dokumentacije.

Lp


Datum objave: 23.11.2020   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za posredovanje finančnih izkazov za obdobje 1-9 / 2020.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Izkaze bodo po e-pošti prejele zavarovalnice, ki so že ali še bodo zaprosile za dokumentacijo.

Lp


Datum objave: 23.11.2020   08:27
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za izpolnitev vprašalnika v zvezi s Covid situacijo.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Vprašalnik bodo po e-pošti prejele zavarovalnice, ki so že ali še bodo zaprosile za dokumentacijo.

Lp


Datum objave: 26.11.2020   08:13
VPRAŠANJE
Zaradi objektivnih nepredvidenih razlogov na strani pozavarovateljev, naprošamo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj do ponedeljka 30.11.2020 do 10.00 ure.ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za zastavljanje vprašanj do 30.11.2020 do 10:00 ure.