Dosje javnega naročila 007260/2020
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Gradnje: NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN007260/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN007260/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.12.2020
JN007260/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN007260/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN007260/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN007260/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN007260/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.02.2021
JN007260/2020-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2021
JN007260/2020-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2021
JN007260/2020-K09 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN007260/2020-K10 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN007260/2020-K11 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2021

Revizijski zahtevki
04.02.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
04.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
17.02.2021 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
23.02.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
19.04.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo sklep 018-37-2021-6.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007260/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 227-555431
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Mateja Coklin
mateja.coklin@gor-radgona.si
+386 025643804
+386 025643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

OBČINA APAČE
Apače 42B
9253
SI
Apače
Slovenija
info@obcina-apace.si
+386 025698550

Internetni naslovi
https://www.obcina-apace.si/

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica Bratka Krefta 14
9244
SI
Sveti Jurij ob Ščavnici
Slovenija
obcina@sveti-jurij.si
+386 025644520

Internetni naslovi
https://www.sveti-jurij.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gor-radgona.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22456
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadgradnja obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana izgradnja 40,7 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 22.667 m primarnih cevovodov, 17.315 m sekundarnih cevovodov), izgradnjo 2 črpališč in nadgradnjo 1 črpališča vodarna Podgrad. Javno naročilo je razdeljeno na sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 VODNI VIR IN TRANSPORTNI VODOVOD
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
44161000
44161200
44162000
44162500
45231100
45231110
45232150
45232430
45240000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gornja Radgona
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1 zajema povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad - Segovci in transportni vodovod, odsek 25 (Vodovod Gornja Radgona).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 OBČINA APAČE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
44161000
44161200
44162000
44162500
45231100
45231110
45232150
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Apače
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2 zajema izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih Segovci Apače VH Lešane DN 150 v dolžini 4.455 m; Apače Črnci Žepovci DN150 v dolžini 3.745 m in izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih: Črnci Sp. Konjišče Žepovci (Mihovci) DN100 v dolžini 1.194 m; Žiberci Sp. Konjišče (odsek 1) DN100 v dolžini 2.128 m; Žiberci Sp. Konjišče (odsek 2) DN100 v dolžini 1.428 m; Vratja vas Trate DN150 v dolžini 1.168 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3 OBČINA GORNJA RADGONA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
44161000
44161200
44162000
44162500
45231100
45231110
45232150
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gornja Radgona
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3 zajema izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih: Lokavci veja A, PE100 d110 v dolžini 1.520 m in PE 100 d63 v dolžini 89 m; Lokavci veja A-2, PE100 d110 v dolžini 383 m; ter izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih: Gornja Radgona (brez odseka 25) DN200 v dolžini 502 m in DN100 v dolžini 10.493 m; Vodovod Lokavci veja A-1, PE100 d63 v dolžini 147 m; Vodovod Lokavci veja A-3, PE100 d110 v dolžini 626 m; Vodovod Lokavci veja A-4, PE100 d63 v dolžini 186 m; Vodovod Lokavci veja A-5, PE100 d63 v dolžini 202 m; Vodovod Lokavci veja A-6, PE100 d63 v dolžini 222 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4 OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
44161000
44161200
44162000
44162500
45231100
45231110
45232150
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4 zajema izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih: Občina Sveti Juri ob Ščavnici, I. faza; Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, II. faza; Javni vodovod, III. faza (SSJ-4 Rožički vrh vzhod in SSJ-5 Sveti Juri ob Ščavnici vzhod); Javni vodovod, IV. faza (Kraljevci zahod); Visoke cone v Slovenskih goricah; Sveti Jurij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2020   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "PREDRAČUN".


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020   15:00

Dodatne informacije:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
Gornja Radgona
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo potrditev, da povsod kjer je navedena določena vrsta oziroma tip materiala, lahko upoštevamo ''ali enakovredno''.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Potrjujemo. Naročnik na tem mestu opozarja tudi na določila razpisne dokumentacije, ki izrecno določajo (velja za vse sklope):
»Za vsa določila Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila velja da je kakršna koli navedba določene izdelave ali izvora ali določenega postopka, značilnega za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenta, tipa ali določenega porekla ali proizvodnje, namenjena zgolj natančnemu in razumljivemu opisu predmeta naročila in za te navedbe velja, da lahko gospodarski subjekti ponudijo enakovredno.

Enko velja pri sklicevanju na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na nacionalne standarde, nacionalna tehnična soglasja ali nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem, izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, velja da gospodarski subjekti lahko ponudijo enakovredno.

Kadar naročnik uporabi možnost sklicevanja na tehnične specifikacije iz b) točke petega odstavka 68. člena ZJN-3, ponudbe ne sme zavrniti z obrazložitvijo, da ponujene gradnje, blago ali storitve niso skladne z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, če ponudnik v svoji ponudbi na kakršen koli ustrezen način, vključno z načini dokazovanja iz 70. člena ZJN-3, dokaže, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah.

Kadar naročnik uporabi možnost iz a) točke petega odstavka 68. člena ZJN-3, da določi tehnične specifikacije v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, ne sme zavrniti ponudbe za gradnje, blago ali storitve, skladne z nacionalnim standardom, ki prevzema evropski standard, evropskim tehničnim soglasjem, skupno tehnično specifikacijo, mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom, ki ga je določil Evropski organ za standardizacijo, če se določene specifikacije v tem standardu, soglasju, skupni tehnični specifikaciji ali tehničnem referenčnem sistemu nanašajo na zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je v postopku javnega naročanja določil naročnik.

Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi, vključno s tistimi iz 70. člena ZJN-3, dokazati, da gradnja, blago ali storitev, ki je skladna s standardom, izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.«
Datum objave: 09.12.2020   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti brez protesta, plačljivo na prvi poziv in veljavno najmanj do preteka roka veljavnosti ponudbe.

Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 7 mesecev od datuma za prejem ponudb.
Datum objave: 09.12.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za vsak sklop vrednost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Višina zavarovanja za vsak sklop je navedena v določilih za posamezni sklop in je:
SKLOP 1: 3.000,00 EUR
SKLOP 2: 50.000,00 EUR
SKLOP 3: 90.000,00 EUR
SKLOP 4: 30.000,00 EUR
Datum objave: 09.12.2020   10:03
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za odgovore na zastavljena vprašanja....

ODGOVOR
Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v roku, skladno z ZJN-3Datum objave: 09.12.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu vzorca pogodbe za vse sklope razpisa smo ugotovili, da ste v 5. členu pogodbe določili naslednje: "Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.". Pozivamo vas na pojasnilo tega določila. Ali pod pojmom nesprejemljivosti pogodbene cene mislite na določilo 656. člena Obligacijskega zakonika, ki opredeljuje "Določilo o nesprejemljivosti cen", pri čemer se slednje navezuje na nesprejemljivost cene za dela, če po sklenitvi pogodbe pride do dviga cen za elemente na podlagi katerih je bila cena za ta dela določena (npr. če pride do dvig cen za gorivo, do dviga minimalne plače, do dviga cene elektrike ip.,).

ODGOVOR
Da, mišljeno je določilo o nespremenljivosti cen kot izhaja iz 656. člena OZ.Datum objave: 09.12.2020   10:07
VPRAŠANJE
Ali lahko za vse sklope uporabimo enake reference in enega OVD-ja za vse sklope z zahtevanimi referencami?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev za različne sklope z istimi referencami.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v okvirnu razpisne dokumentacije (npr. v osnutku pogodbe, Dodatku k Ponudbi, Ponudbi ipd.) nismo našli določila kako naj oblikujemo našo ceno po ponudbi (654. člen OZ). Glede na besedilo uporabljeno v posameznih dokumentih sklepamo, da je potrebno pri vseh Sklopih ceno oblikovati po sistemu/klavzuli "cena na enoto". Prosimo za hitro povratno informacijo, saj je določitev ustrezne cenovne klavzule bistvena pri oceni in ovrednotenju rizikov ter določitvi višine naše ponudbe. Lep pozdrav

ODGOVOR
Gospodarski subjekti pri pripravi in oddaji ponudbe v Ponudbeni predračun (Popis del) vpišejo cene na enoto pri posameznih postavkah. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora gospodarski subjekt upoštevati tako Ponudbeni predračun (popis del) kot tudi dela, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji kot dela, ki jih mora ponudnik upoštevati v cenah na enoto (glej npr. točko 3.6.4 v razpisni dokumentaciji). Obračun se bo vršil po cenah na enoto glede na dejansko izvedene količine.Datum objave: 09.12.2020   10:08
VPRAŠANJE
Obrazci za reference so objavljeni, referenčnih pogojev ne zasledimo v razpisni dokumentaciji.
Prosimo za objavo le-teh.
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Na spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/novice/2020110516341636/javno_narocilo:_%E2%80%9Cnadgradnja_vodovoda_sistema_c__2_faza%E2%80%9C__gradnje/) je celotna razpisna dokumentacija objavljena v datoteki JN Vodovod sistem C-2. faza - gradnje-RD-POPISI-ESPD.zip . Pogoji so navedeni v dokumentu za posamezni sklop po posameznem sklopu npr. pogoji za SKLOP 1 so navedeni v dokumentu z določili za SKLOP 1 (naziv datoteke »SKLOP 1«). Enako velja za vse sklope.

VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi referenčne pogoje.
Hvala.

ODGOVOR
Na spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/novice/2020110516341636/javno_narocilo:_%E2%80%9Cnadgradnja_vodovoda_sistema_c__2_faza%E2%80%9C__gradnje/) je celotna razpisna dokumentacija objavljena v datoteki JN Vodovod sistem C-2. faza - gradnje-RD-POPISI-ESPD.zip . Pogoji so navedeni v dokumentu za posamezni sklop po posameznem sklopu npr. pogoji za SKLOP 1 so navedeni v dokumentu z določili za SKLOP 1 (naziv datoteke »SKLOP 1«). Enako velja za vse sklope.Datum objave: 11.12.2020   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisih pri nadzemnih hidrantih se pojavi zahteva po ustreznosti s standardom EN 14339, ki je veljavni standard za podzemne hidrante.
Prosimo za korekcijo popisov pri nadzemnih hidrantih saj nadzemnega hidranta po standardu za podzemne hidrante ne proizvaja nihče.
Prav tako imate v popisih nadzemne hidrante in takoj za njimi ovalno cestno kapo za podzemne hidrante. Prosimo za korekcijo popisov saj cestne kape ne moremo vgraditi na nadzemni hidrant.


ODGOVOR
Popravljamo navedbo standarda za podzemni hidrant. Standard za nadzemni hidrant se pravilno glasi EN 14384.
Če se opis za cestne kape nahaja za opisom za nadzemni hidrant to še ne pomeni, da se tudi nanaša na nadzemni hidrant. V opisih postavk je jasno navedeno ali se cestna kapa potrebuje za zasune ali pa za podzemne hidrante. Drži pa, da se nadzemni hidranti vgrajujejo skupaj z podzemnim zasunom in tukaj je potrebna cestna kapa.

Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).

Datum objave: 11.12.2020   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za pojasnilo kakšni distančni obroči so zahtevani pri cestnih kapah? Kaj je funkcija teh distančnih obročev?

ODGOVOR
Navedba distančni obroči pri cestnih kapah ni pravilna in se črta iz postavke za cestne kape. Cestne kape se bodo vgrajevale v cestišče znotraj naselja zaradi česar ponudniki ponudijo cestne kape s teleskopsko nastavljivim pokrovom, ki omogočajo lažjo namestitev na novo niveleto ceste.

Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).


VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da spremenite tehnične zahteve za podzemni hidrant na izvlek v popisu v excelu, saj trenutni opisi izključujejo vse proizvajalce in njihove zastopnike, razen proizvajalca.HAWLE. Na ta način nedopustno omejujete konkurenco in kršite več členov (4., 5., 6., 7., 8. člen) ZJN-3. Pozivamo vas, da spremenite naslednje zahteve sicer bomo primorani vložiti revizijo postopka:
- hidrant podzemni na izvlek spremenite v hidrant podzemni
- izdelan iz litineGJS-400-15U / inox spremenite v izdelan iz nodularne litine

Najlepša hvala.


ODGOVOR
Za sklop 3:
Podzmeni hidrant na izvlek je bil mišljen kot lažje rokovanje za upravljavca vodovodnega omrežja. Tudi v projektu v občini Gornja Radgona so mišljeni kot blatniki. Se strinjamo, da se postavka popravi tako, da se glasi:
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 80 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Za sklop 4:
Podzemni hidranti DN 50 za projekte ( Vodovoda Kokolajnščak Terbegovci, Vodovod Selišči, I. faza in Vodovod Selišči, II. faza), so predvideni kot blatniki in so namenjeni za izpiranje vodovodnega cevovoda.
Nikjer v tehničnih zahtevah ne piše, da bi morali biti podzemni hidranti na izvlek.
Opisi hidrantov DN 50 za izpiranje se korigirajo tako, da se glasijo:
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 50 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 11.12.2020   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V popisih imate zaposnao:
Odzračevalna garnitura DN 100, tipa Hawle
992F/S ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo
na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 -
16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN
10174-4
Želenega proizvoda ni v proizvodnji proizvajalca, ki ga navajate.
Prosim javite ali lahko ponudimo odzračevalno garnituro DN80 in FFR, ali boste drugače spremenili popise?ODGOVOR
Drži, gre za pomoto pri sestavi popisov del. Pravilna dimenzija je DN80, tipa Hawle 992 F/S ali enakovredno in je predviden za samostojno vgradnjo.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 11.12.2020   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisih zelo podrobno opisujete tehnične karakteristike za nadzemne hidrante proizvajalca IMP:
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14339 IN EN 1074-6.
Zakaj tako natančen opis certifikata o živilski neoporečnosti (upoštevajoč KTW priporočila), ter opis sedeža iz nerjavečega jekla, razen z namenom izključevanja konkurence? To rešitev in dokumentacijo lahko zagotovi le IMP in njegov zastopnik COMA. Hkrati pa zahteva po upoštevanju KTW priporočil ni v skladu s pravilnikom o pitni vodi.
Ali boste dovolili uporabo renomiranih proizvajalcev armatur, ki imajo opravljeno preiskavo o primernosti za uporabo v stiku s pitno vodo?
Ali boste dovolili uporabo renomiranih proizvajalcev armatur, ki imajo sedež ulit v ohišju?
Ali dovolite vgradnjo naslednjih proizvajalcev armatur: Hawle, AVK, Vag armaturen, Vodotehnik ipd.?
V nasprotnem primeru, bomo izkoristili institut revizije razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Gospodarski subjekti lahko v ponudbi ponudijo katerega koli proizvajalca armatur, ki imajo opravljeno preiskavo o primernosti za uporabo v stiku s pitno vodo. Ponujeni nadzemni hidranti morajo ustrezati standardu EN 14384 in biti enakovredni predvidenim v objavljenem popisu del.

Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik na tem mestu opozarja tudi na določila razpisne dokumentacije, ki izrecno določajo (velja za vse sklope):
»Za vsa določila Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila velja da je kakršna koli navedba določene izdelave ali izvora ali določenega postopka, značilnega za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenta, tipa ali določenega porekla ali proizvodnje, namenjena zgolj natančnemu in razumljivemu opisu predmeta naročila in za te navedbe velja, da lahko gospodarski subjekti ponudijo enakovredno.

Enko velja pri sklicevanju na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na nacionalne standarde, nacionalna tehnična soglasja ali nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem, izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, velja da gospodarski subjekti lahko ponudijo enakovredno.

Kadar naročnik uporabi možnost sklicevanja na tehnične specifikacije iz b) točke petega odstavka 68. člena ZJN-3, ponudbe ne sme zavrniti z obrazložitvijo, da ponujene gradnje, blago ali storitve niso skladne z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, če ponudnik v svoji ponudbi na kakršen koli ustrezen način, vključno z načini dokazovanja iz 70. člena ZJN-3, dokaže, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah.

Kadar naročnik uporabi možnost iz a) točke petega odstavka 68. člena ZJN-3, da določi tehnične specifikacije v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, ne sme zavrniti ponudbe za gradnje, blago ali storitve, skladne z nacionalnim standardom, ki prevzema evropski standard, evropskim tehničnim soglasjem, skupno tehnično specifikacijo, mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom, ki ga je določil Evropski organ za standardizacijo, če se določene specifikacije v tem standardu, soglasju, skupni tehnični specifikaciji ali tehničnem referenčnem sistemu nanašajo na zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je v postopku javnega naročanja določil naročnik.

Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi, vključno s tistimi iz 70. člena ZJN-3, dokazati, da gradnja, blago ali storitev, ki je skladna s standardom, izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.«

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).

Datum objave: 11.12.2020   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 1 (Segovci- Podgrad), 1.2. TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25 Vodovod Gornja Radgona)opisujete "Hidrant podzemni DN 80 na izvlek, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6."
Vprašanje:
Ali opisujete t.i. teleskopski hidrant art. 492-00 proizvajalca Hawle? Če ne, pojasnite prosim kaj je podzemni hidrant na izvlek. Če gre za teleskopski hidrant, posledično popravite opis kape za podzemni hidrant "Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči", saj kapa za podzemni teleskopski hidrant ni istih mer kot cestna kapa za podzemni zračnik.
Lep pozdrav.ODGOVOR
Postavka opisuje podzemni hidrant, ki ga je zaradi lažjega rokovanja možno izvleči iz zemlje t.i. teleskopski hidrant Hawle ali enakovredno. Ovalna cestna kapa za takšen hidrant je večja od ovalne cestne kape za podzemni zračnik. Ponudniki naj za podzemni hidrant in zračnik ponudijo enako cestno kapo. V tem primeru ovalno cestno kapo za podzemni hidrant, ki je večja in bo vzdrževalcem omogočala lažji dostop tudi do podzemnih zračnikov.Datum objave: 11.12.2020   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 1, podsklop 1.2 (Segovci-Podgrad) v specifikaciji točka 232 xls tabela navajate: "Odzračevalna garnitura DN 100, tipa Hawle 992F/S ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4."
Iz linka proizvajalca ki ga navajamo v nadaljevanju je razvidno, da omenjeni proizvajalec proizvaja ta tip samo v dimenzijah DN 50 IN DN 80. Prosimo, če ponovno preučite vašo zahtevo po maksimalnem pretoku zraka pri odzračevanju (m3/h) in na podlagi tega izberete ustrezni prirobnični priključek.
Za odgovor se zahvaljujemo.

https://www.hawle.de/produkte/infos/product-group/992-02/


ODGOVOR
Drži, gre za pomoto pri sestavi popisov del. Pravilna dimenzija je DN80, tipa Hawle 992 F/S ali enakovredno in je predviden za samostojno vgradnjo.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 11.12.2020   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V sklopu 3, Vodovod Lokavci Primarni vodovod, v xls. tabeli III. MONTAŽNA DELA zapišete:Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963." V naslednjih vrsticah kjer opredelite dimenzijo in količino pa navedete: fi 110/12,5 in 63/12,5.
Vprašanje:
Prosim, da točno opredelite debelino stene cevi s t.i. SDR (standardnim dimenzijskim razmerjem, kot npr. SDR 11) in ne z nazivnim tlakom. V zapisanem primeru vam lahko ponudimo tudi SDR 13,6, kar pa pomeni 30% tanjšo steno, kar se pa vi kot naročnik ne želite. Prosim tudi, da odpravite nesorazmerje med spojnim materialom (nazivni tlak 16 bar) in cevmi (12,5 zapisano brez enote; lahko sumimo da gre za bare). Prosim, da se opredelite glede vseh zapisov za PE cevi v sklopu 3. Ali ponudniku omogočate vpogled v tisti del dokumentacije iz katerega je točno razvidno število PE kolen, končnikov, prirobnic in ostalega elektrofuzijskega materiala.
Lep pozdrav.ODGOVOR
V Sklopu 3, Vodovod Lokavci je predvidena vgradnja zgoraj navedenih PE cevi s standardnim dimenzijskim razmerjem SDR 17 (SDR = d/e), torej za delovni tlak p = 10 bar. Navedeno standardno dimenzijsko razmerje SDR, velja za vse vodovode odseke v sklopu Vodovoda Lokavci, torej za primarne in sekundarne vodovode Vodovoda Lokavci.
Za oboje, torej za cevi in spojni material velja je predvideno enako standardno dimenzijsko razmerje, torej SDR 17.
Vsem ponudnikom je omogočen vpogled v izvedbeno dokumentacijo (projekti PZI) objavljeno na spletni strani Občine Gornja Radgona.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 11.12.2020   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri opisu odzračevalnih garnitur DN 100, tipa Hawle 992F/S, je očitno prišlo do napake. Omenjeni tip 992 F - prirobnični, obstaja samo v dimenziji DN50 ali DN80, in je za samostojno vgradnjo. Zračnik DN100 prirobnični pa je lahko TIP 983 in je za vgradnjo v jašek. Prosim natančno opredelite za kateri zračnik gre.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Drži, gre za pomoto pri sestavi popisov del. Pravilna dimenzija je DN80, tipa Hawle 992 F/S ali enakovredno in je predviden za samostojno vgradnjo.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 11.12.2020   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V SKLOPU 3 in SKLOPU 4 v zavihku Splošni del opisujete: "Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika."
Vprašanje:
Ali to velja tudi za SKLOP 1 IN SKLOP 2, kjer tega zavihka splošno ne navajate?
Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
»Navedbo »Pri gradnji je potrebno upoštevati »TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika« je potrebno upoštevati tudi pri pripravi Ponudb za Sklop 1 in Sklop 2.
Zgornja navedba je pri Sklopu 2 že sedaj navedena takoj za Rekapitulacijo (na strani 2), in sicer pri Popisu materiala in del zavihku, pri vsakem izmed vodovodov, ki so predmet Sklopa 2.
Povezava do tehničnega pravilnika https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20171166.

Datum objave: 11.12.2020   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu za vodovod, Sklop_4 (Sv. Jurij ob Ščavnici) je popis drugačen od ostalih. V nekaterih zavihkih tega sklopa navajate, da morajo fazoni standardne izvedbe imeti vrtljivo prirobnico in da morajo obojični fazoni imeti spoj STD ali UNI STD Vi. Ali ste to od nekje skopirali, ali zavedno favorizirate proizvajalca PAM. Oziroma s tem izključujete vse ostale, ker ni v skladu z ZJN-3.
Pričakujemo, da te zahteve umaknete.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V popisu za vodovod, Sklop_4 (Sv. Jurij ob Ščavnici) se pri postavkah o fazonskih kosih briše določilo: "Vsi obojčni kosi morajo imeti STD ali UNI STD Vi spoj."
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).Datum objave: 11.12.2020   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V tehničnem poročilu PZI vodovod Gornja Radgona (točka 1.4.2 Montažna dela) navajate sledeče:
V predmetnem elaboratu je cevovod predviden iz nodularne litine NL (po ISO 2531), znotraj cementirane (po ISO 4179), zunaj vroče cinkane in bituminizirane (po ISO 8179), klasa K9, za nazivni tlak 25 bar. Imeti morajo ustrezen atest.
Vsi fazonski komadi so iz nodularne litine NL (po ISO 2531), znotraj cementirane (po ISO 4179), zunaj vroče cinkane in bituminizirane (po ISO 8179), klasa K9, za nazivni tlak 16 bar.

To so zelo stari opisi. V excel popisih so opisi ''normalni'', domnevamo da potemtakem upoštevamo opise v excelu?

Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo opise, ki se nahajajo v Ponudbenem predračunu (Popisu del).Datum objave: 11.12.2020   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za odgovore:

SKLOP_1_VV_Segovci_Podgrad_in_TV_Odsek_25_BREZ_CEN

Črp Paričjak
»- Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav«
1. Kje se nahaja specifikacija elektronapeljav?
2. Obstaja elektro dokumentacija?

VODARNA PODGRAD
Krmiljenje:
»Razna dela pri avtomatiki in nadgradnja krmiljenja«

1. Obstaja elektro dokumentacija?


ODGOVOR

Na spletni strani Občine Gornja Radgona https://www.gor-radgona.si/novice/2020111714081593/ je dodatno objavljen Tehnološki načrt povečanje obratovalne varnosti vodni vir Segovci-Podgrad.


Datum objave: 11.12.2020   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V SKLOPU 4 v vseh odsekih od 1-26 navajate naslednji opis priključka:"Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 30 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo do 20 km z stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Dobava in vgraditev vodovodnega termo jaška iz polietilena PE DN 650 x 450 globine 1200 mm na parceli, pokrov po standardu SIST-EN 124 razred B 125 (ovalne oblike premer 650 mm x 450 mm, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen). Dobava in zasip z gramoznim materialom v plasteh po 25 cm zbitost 80 Mpa ter vsa pomožna dela, prenosi in prevozi."
VPRAŠANJE:
Ali lahko specificirate kaj vse zajema "naprava odcepov in nastavkov za hišno vodomerno mesto"? Ali naj upoštevamo specifikacijo hišnega priključka v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda sistema C JP Prlekija? Ali mora tudi vodomerni jašek biti v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda sistema C?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Priključek in jašek morata biti urejena v skladu s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu Sistema C, objavljenim na spletnih straneh Javnega podjetja Prlekija: http://www.jp-prlekija.si/si/pitna-voda/zakonodajaDatum objave: 18.12.2020   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 3 Vodovod Gornja Radgona xls. preglednici v specifikaciji 2. MONTAŽNA DELA zapišete: " Dobava, transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene z standardnim spojem (kot npr. TYTON ali STD ali enakovredno". Iz zapisanega naročnik smatra TYTON spoj enakovrednega STD (STANDARD SPOJ PAM zaščitena blagovna znamka proizvajalca PAM), kar pa ne drži, saj pri nazivnem premeru DN 200 in DN 100, ki se pojavljata v vseh vodovodnih odsekih 1.0-2.6, velja za TYTON spoj tlačna stopnja C50, medtem ko za STD spoj tlačna stopnja C40. Posledično je tanjša tudi debelina stene: konkretno pri DN 200 TYTON spoj (debelina stene 3,9 mm) pri STD spoju (debelina stene 3,1 mm). Iz zapisanega sledi, da 20% tanjšo steno cevi ne moremo nikakor smatrati za enakovredno. Več renomiranih proizvajalcev duktilnih cevi smatra tlačni razred C40 kot neprimeren za dimenzije DN 80-DN 200 in v teh dimenzijah s tako tanko steno cevi, sploh ne proizvaja. V nadaljevanju vam podajamo link proizvajalca iz katerega je točno razvidno da TYTON (C50) ni enakovredno STD(C40).
Zahteva:
Naročnika pozivamo naj ponovno preveri svoje potrebe v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca na katerega se sklicujete v zavihku Splošno in odpravite nepravilni in zavajajoči zapis.

https://www.pamline.de/anwendungen/unsere-produkte/katalog-einbau/planung-einbautechnik/allgemeines/druckklassen-und-bauteilbetriebsdruecke


ODGOVOR
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   10:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Iz razpisne dokumentacije za vodovode v Občini Apače je razvidno, da je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje IEI d.o.o. iz Maribora. To podjetje je že nekaj časa v stečaju oziroma likvidaciji. Prosimo za pojasnilo pri kom lahko ponudniki pridobimo ponudbo za izdelavo PID dokumentacije in projektantskega nadzora.

Enako vprašanje velja tudi za Občini Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici kjer pa podjetji, ki sta izdelali projektno dokumentacijo še obratujeta.

Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR
Izbira projektanta, ki bo izdelal PID in izvajal projektantski nadzor je izključno v domeni ponudnika, naročnik ne zahteva niti ne omejuje s katerimi gospodarskimi subjekti bo posamezni ponudnik ponujal izvedbo teh del. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil zgolj, da mora gospodarski subjekt, ki bo opravljal dejavnost projektiranja v okviru predmetnega javnega naročila izpolnjevati pogoje za opravljanje te dejavnosti (glej točko 3.3. v razpisni dokumentaciji).Datum objave: 18.12.2020   10:47
VPRAŠANJE
Glede na to, da boste korigirali popise, prosimo tudi da podaljšate rok oddaje.

lp

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI

NAROČNIKA NAPROŠAMO DA ZARADI OBSEŽNOSTI PRIPRAVE PONUDBE, PODALJŠA ROK ODDAJE.
hvala.


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Glede na vse odgovore oz. nove informacije (ki pa niso zadnje) na portalu, ki jih moramo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbe ter glede na to, da je oddaja ponudbe predvidena sredi praznikov, ponudniki pa smo zaradi ukrepov vlade kadrovsko in drugače omejeni vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za dva tedna.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka oddaje in sicer za 2 tedna.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudbe kakor tudi rok za postavljanje vprašanj, glede na to, da je oddaja v tednu ko ima večina ponudnikuv poleg dala prostih dni (prazniki) tudi kolektivni dopust.

Naprošamo naročnika, da ugodi prošnji.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo, da zaradi epidemiološke situacije ter glede na obsežnost ponudbe podaljša rok za oddajo ponudbe.


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da podaljša oddajo javnega naročila za 14 dni.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Datum oddaje ste predvideli 28.12.2020.

Glede na to, da so trenutno že tako težki časi, vas prosimo da nam pustite vsaj malo od božično-novoletnih praznikov in podaljšate rok oddaje ponudbe in sicer vsaj po 10.1.2021.

LP

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi obsežnosti ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka oddaje in sicer vsaj za 14 dni.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas za podaljšanje datuma oddaje ponudbe vsaj do 15.1.2021.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure


VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi obsega razpisa, prihajajočih božično novoletnih praznikov in posledično tudi inventur ter kolektivnih dopustov vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 10 do 14 dni.

Prosimo za razumevanje

Hvala

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ureDatum objave: 18.12.2020   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V SKLOPU 1, SKLOPU 2 in SKLOPU 4 za litoželezne duktilne cevi navajate minimalno tlačno stopnjo (C 40), medtem ko v sklopu 3 tega podatka ni (navajate TYTON ali STD oz. enakovredno za standardni spoj) oz. VRS (nikjer sicer zapisano, vendar smatramo, da gre za razstavljivi sidrni spoj z dvo komorno objemko).
VPRAŠANJE:
Kakšen je minimalni (C) za sklop 3? Ali držijo navedene tlačne stopnje za sklope 1, 2 in 4, če moramo upoštevati določbe iz tehničnega pravilnika upravljalca vodovoda sistema C, v katerem je navedena tlačna stopnja C 64 (glej splošne pogoje pri posameznem sklopu):"Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika." ?
Prosim za razjasnitev.
Hvala.ODGOVOR
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 3, odsek 8.2.1 opisujete kape za podzemne zračnike in podzemni hidrant na izvlek :"Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči."
Naročnika opozarjamo, da kapa za podzemni zračnik (kot npr Hawle art. 992) NI enaka kapi za podzemi hidrant "na izvlek" oz. teleskopski hidrant (kot npr. Hawle art. 490F tele hydrant). Iz tega sledi da tudi cena ni enaka.
Prosimo za popravek v popisih v odsekih od 1-26.
Hvala.


ODGOVOR
Postavka opisuje podzemni hidrant, ki ga je zaradi lažjega rokovanja možno izvleči iz zemlje t.i. teleskopski hidrant Hawle ali enakovredno. Naročnik bo poenotil in spremenil zahtevo za podzemni hidrant in sicer se bo predvidel klasični podzemni hidrant in ne teleskopski.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).


VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 3 v vseh odsekih od 1-26 opisujete obojčne fazonske kose:"Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi (kot npr. VRS spoj ali enakovredno). " Pred tem opisom pa razpisujete del cevi TYTON oz. STD, ter posebej del cevi VRS. Iz specifikacije fazonov ni razvidno kakšen je delež obojčnih fazonov z "standardnim spojem" oz. t.i. VRS spojem. Ali naj ponudimo vse obojčne fazone z t.i. VRS spojem?
Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR

Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).Datum objave: 18.12.2020   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu so nekje navedene navadne cestne kape, nekje pa nastavljive. A pri nastavljivih je to mišljeno teleskopske? Slednje so nekajkrat dražje od navadnih, lahko ponudimo v vseh primerih običajne, ne-teleskopske?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudniki naj ponudijo takšne cestne kape kot so navedene na posameznem odseku.


Datum objave: 18.12.2020   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da upravljalec vodovoda navede morebitne specialne zahteve glede oblike geodetskega načrta.

ODGOVOR
Geodetski načrt mora biti v skladu s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu Sistema C, objavljenim na spletnih straneh Javnega podjetja Prlekija: http://www.jp-prlekija.si/si/pitna-voda/zakonodaja.Datum objave: 18.12.2020   11:07
VPRAŠANJE
Pri RC ceveh TIP 2 nas zanima ali zahtevate, da se poleg osnovnega certifikata priloži tudi certifikat kot npr. TUV SUD ali Dincertco, ki dokazuje, da imajo cevi kot končni produkt dejansko lastnosti RC-ja (odpornost na točkovno obremenitev oziroma odpornost na razpoke)?

Na trgu je kar nekaj proizvajalcev, ki dajejo na trg RC cevi brez ustreznih dokazil.

Prosimo za potrditev, da je potrebno priložiti omenjen certifikat.

ODGOVOR
Pri PE ceveh, tip RC, se od Ponudnikov zahteva, da za ponujene cevi priložijo ustrezen certifikat, ki dokazuje dejanske lastnosti ponujenih RC cevi.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno upoštevati tehnični pravilnik o javnem vodovodu Sistema C, ugotavljamo pa, da popisi niso povsem usklajeni.

V tehničnem pravilniku imate navedeno, da morajo biti duktilne cevi klase minimalno C64, medtem ko imate v popisih nekje naveden cevi C40.

Glede na tehnični pravilnik beremo, da zahtevate cevi primerljive klasi "K9", kar pomeni:
- DN 100 TYTON C100
- DN 100 VRS C100
- DN 150 TYTON C64
- DN 200 TYTON C50
- DN 200 VRS C64
- DN 300 VRS C50

Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na SKLOP 3:

Prosimo za objavo ponudbe za izvedbo arheoloških raziskav v Gornji Radgoni, v območju kulturnih spomenikov Gornja Radgona - Grad (EŠD 150), Gornja Radgona - Mestno jedro (EŠD 6681), Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina Grajski grič (EŠD 6674), za potrebe gradnje Vodovoda Gornja Radgona, vse v skladu s Ponudbo Pomurskega muzeja Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota.

ali

vpišite vrednost predračun in zaklenite celico.

Hvala.

ODGOVOR
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu navajate, da imajo cevi spoje Tyton, STD, oz. enakovredno, ter razstavljivi spoj tipa VRS oz. enakovredno.
Ko so v istem odseku cevi z navadnim spojem in cevi s sidrnim spojem, ne vemo kakšen spoj morajo imeti navedeni fazoni, saj piše da mora biti spoj fazonov takšen kot pri ceveh.
Torej imajo nekaj metrov navadnega spoja cevi in nekaj metrov VRS spoja, ni pa navedeno koliko fazonov je z navadnim spojem in koliko z VRS spojem. Predvsem v sklopu 3 je precej takih primerov.

Prosimo za napotke.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsi fazoni morajo imeti razstavljivi spoj tipa VRS oz. enakovredno. Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.

Prosim za pojasnilo, s kakšno tehnologijo je mogoče kapo bitumensko zaščititi in dodatno še z epoxi zaščito? Takšne kape žal ni na trgu.
Pojasnite ali želite epoxy zaščito ali bitumensko, oboje pač ne gre in je tudi nelogično?

ODGOVOR
Cestne kape morajo biti protikorozijsko zaščitene. Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   11:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi kompleksnosti in velikega obsega razpisanih del, podaljša rok za oddajo ponudb. Ponudniki smo v nekaterih delih ponudbe odvisni zunanjih ponudnikov storitev in dobaviteljev materiala, ki pa so, zaradi ukrepov in posledic "korona virusa" ter bližajočih se praznikov, kadrovsko omejeni in svojih ponudb še niso uspeli pripraviti. Prav tako se na portalu pričakujejo še dodatna vprašanja naročniku, katerih odgovori bodo vplivali na oblikovanje ponudbenih cen in dokumentacije. V interesu, da naročnik prejme kvalitetne ponudbe, pričakujemo pozitiven odgovor. Predlagamo podaljšanje za vsaj 7 delovnih dni.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure
Datum objave: 18.12.2020   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
še enkrat sprašujemo ali obstaja PZI elektro dokumentacija (Črp Paričjak, vodarna Podgrad ).

ODGOVOR
Na spletni strani Občine Gornja Radgona https://www.gor-radgona.si/novice/2020110516341636/ je dodatno objavljena PID dokumentacija Načrt električnih inštalacij in električne opreme za objekt vodni vir Segovci-Podgrad ter blok shema črpališča Paričjak.
Z drugo dokumentacijo naročnik trenutno ne razpolaga.
Datum objave: 18.12.2020   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kdo je upravičenec pri garanciji za resnost ponudbe, ali je to samo naročnik Občina Gornja RAdgona ( v vseh sklopih) ali skupaj z njim tudi posamezna občina, odvisno od sklopa?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Upravičenec garancije je občina, ki podpisuje pogodbo za posamezni sklop.


Datum objave: 18.12.2020   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zaradi sprememb v popisu del katerega še niste objavili, obsega del in prihajajočih božično novoletnih praznikov vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ureDatum objave: 18.12.2020   11:17
VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo da podaljša rok za oddajo. Trenutni rok je postavljen med božič in novo leto. Soočamo se z zmanjšanim številom zaposlenih zaradi bolezni in tudi drugih odsotnosti povezanih s covid situacijo (odsotnosti zaradi varstva ipd), na drugi strani pa z ekipo, ko te ljudi nadomešča in so utrujeni, saj opravljajo delo za dva ali tri. Tudi njim bi želeli zagotoviti nekaj prostih dni med prazniki. Zanemarljivo ni niti to, da naročnik pripravlja popravljene popise.
Strinjamo se, da naročnik ustezno upošteva vse roke skladno z zakonodajo in mu tu ne želimo absolutno ničesar očitati. Glede na dano situacijo pa vendarle lepo prosimo, da naročnik rok za oddajo prestavi za dva tedna, na 11. januar. Glede na to, da gre za veliko investicijo, ki bo v funkciji veliko desetletij, se to podaljšanje ne bo nikjer negativno odrazilo, naročniku pa bo omogočilo pridobiti večje število konkurenčnih ponudb. Prosimo naročnika za podaljšanje roka do 11.1.2021, da nam omogoči, da med prazniki pošljemo na zasluženi počitek zaposlene, ki so že izjemno utrujeni in oddamo ponudbo le malo kasneje, kar se pri investiciji in tudi pri rolkih izvedbe praktično nič ne bo poznalo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ure
Datum objave: 18.12.2020   11:18
VPRAŠANJE
V enem od odgovorov ste navedli, da zahtevate teleskopske cestne kape, ki prej niso bile zahtevane. Glede na to, da na trgu le-te ponuja podjetje CMC Group, ostalim pa je dostop do takšne kape ZELO omejen naročnika vljudno prosimo, da omogoči, da se lahko ponudijo fiksne cestne kape, saj se le te vgrajujejo praktično po celi Sloveniji v 90% ali več primerov.

Glede na velikost projekta bi bilo nesmiselno ga zapirati v delu, ki ne vpliva na kvaliteto cevovodov. Fiksne cestne kape so cenejše, hkrati pa enako kvalitetne.

Ali se lahko ponudijo fiksne cestne kape, saj s tem omogočite širši nabor ponudnikov?

Hvala za odogovor.

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi fiksne cestne kape. Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, naknadno ste objavili dokumenta "Vodovod Sistema C_Nadzor - popravek št. 1.pdf" in "Vodovod Sistema C_Nadzor_obrazci - popravek št. 1.doc" - obrazci. Povejte nam prosimo, ali moramo izpolniti in oddati obrazce iz dokumenta "RD Vodovod sistema C - gradnje_OBRAZCI.doc" - ta je bil objavljen prvotno, ali obrazce iz naknadno objavljenega dokumenta "Vodovod Sistema C_Nadzor_obrazci - popravek št. 1.doc", ali oboje? Zanima nas tudi glede razpisne dokumentacije. Ali naknadno objavljena razpisna dokumentacija "Vodovod Sistema C_Nadzor - popravek št. 1.pdf" nadomešča prvotno objavljeno "RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe.pdf" in dodatke za vsak sklop, ali kaj ta dodatno objavljena dokumentacija pomeni. Ker iz odgovorov na vprašanja ne razbereno sprememb glede same razpisne dokumentacije. Prosimo za razumljiv in hiter odgovor.

ODGOVOR
Dokument Vodovod Sistema C_Nadzor - popravek št. 1.pdf se nanaša na drugo javno naročilo. Gospodarski subjekti izpolnijo in oddajo obrazce iz dokumenta "RD Vodovod sistema C - gradnje_OBRAZCI.doc"Datum objave: 18.12.2020   11:19
VPRAŠANJE
Ali moramo oddati tudi ponudbo za storitve inženirja in nadzornika, kar ste objavili na vaši spletni strani 10.12.? (objavili ste pdf dokumantacije in obrazce v doc dokumentu. Opis predmeta javnega naročila je naveden spodaj. Ali ni bolj logično, da nadzor opravlja nekdo drugi in ne izvajalec? Zdaj smo čisto zmedeni.
"Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in
nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA
VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.
Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal strokovni, vsebinski in finančni
nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije,
nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del,
priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih
pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija
aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC) in naloge v skladu z Gradbenim zakonom
ter druge naloge.
Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila"

ODGOVOR

Skladno z določili Gradbenega zakona isti gospodarski subjekt ne more opravljati funkcije nadzornika in izvajalca za isti projekt. Gre za dve ločeni javni naročili eno za gradnjo in eno za storitve inženirja in nadzornika. Naročnik ima na svoji spletni strani objavljene razpisne dokumentacije za obe javni naročili. Obvestilo o naročilu za predmetno javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN007260/2020-B01 (Objavljen tudi v EU pod št. 2020/S 227-555431), Obvestilo o naročilu za Storitve inženirja in nadzornika pa pod številko objave JN007261/2020-B01 (Objavljen tudi v EU pod št. 2020/S 227-558345).


Datum objave: 18.12.2020   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 1 (Segovci- Podgrad), 1.2. TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25 Vodovod Gornja Radgona)opisujete "Hidrant podzemni DN 80 na izvlek, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6."
Pozivamo vas, da spremenite tehnične zahteve za podzemni hidrant na izvlek v popisu v excelu, saj trenutni opisi izključujejo vse proizvajalce in njihove zastopnike, razen proizvajalca.HAWLE. Na ta način nedopustno omejujete konkurenco in kršite več členov (4., 5., 6., 7., 8. člen) ZJN-3. Pozivamo vas, da spremenite naslednje zahteve sicer bomo primorani vložiti revizijo postopka: hidrant podzemni na izvlek spremenite v hidrant podzemni.


ODGOVOR

Naročnik ne zahteva podzemnega hidranta na izvlek.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).Datum objave: 18.12.2020   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V večih odgovorih ste zapisali:
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).

Kdaj boste objavili popravek?

Glede na očitno veliko pomanjkljivosti in sprememb moramo ponudniki tudi imeti čas , da ponudbo pripravimo v skladu s spremembami, ki naj bi bile objavljene.

Iz zgoraj zapisanega vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo, kakor tudi podaljšanje roka za postavljane vprašanj, saj tudi do sedaj postavljenega roka ni objavljen popravek, niti niso odgovorjena vsa vprašanja.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 15.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 15.01.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 31.12.2021 do 15:00 ureDatum objave: 18.12.2020   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri razlogih za izključitev po 75. členu ZJN-3 (pri vseh sklopih) imate navedeno, da je potrebno predložiti ESPD, obrazec 5 in obrazec 6. Nadalje navajate, da je zaželjeno, da za vse gospodarske subjekte in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa priložimo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 4 mesecev - šteto od roka za oddajo ponudb.
Kot dokazila pa boste zahtevali izpis iz registra, ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe.

Tukaj imamo sedaj dva različna datuma. Za zahtevano zadnje dokazilo na dan oddaje ponudbe nismo popolnoma prepričani, da bomo iz registra dobili potrdilo točno na ta dan. Ministerstvo namreč izdaja potrdila po vrstnem redu prejema zahtevka.

Prosimo za razlago, kateri datum je zahtevan oziroma katere datume boste vse upoštevali.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Skladno z določili osmega odstavka 75. člena ZJN-3 »Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka tega člena.«. Skladno z prakso DKOM je naročnik dolžan preveriti neobstoj razlogov za izključitev tudi v trenutku poteka roka za oddajo ponudb.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da gospodarski subjekti v ponudbi lahko predložijo za vse gospodarske subjekte in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izpis iz ustreznega registra, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo po prejemu ponudb v fazi pregleda in ocenjevanja preveril, da za gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ne obstajajo razlogi za izključitev.

V kolikor je gospodarski subjekt že v ponudbi predložil izpis iz npr. Kazenske evidence, bo naročnik s pridobitvijo novejšega izpisa v Kazenski evidenci dejansko pridobil tudi novejše dokazilo, obe dokazili kumulativno pa bosta odražali tudi stanje v trenutku poteka roka za oddajo ponudb.

V kolikor naročnik posameznega dokazila ne more pridobiti sam, na predložitev takega dokazila pozove ponudnika. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.Datum objave: 18.12.2020   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Naročnika pozivamo, da objavi veljavni tehnični pravilniki upravljalca in specifične lasnosti vgrajenega vodovodnega materiala, če le ta ni skladen s popisom del in zahtevami iz RD

lp

ODGOVOR
Povezava do tehničnega pravilnika https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20171166.
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).
Datum objave: 18.12.2020   11:25
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da v interesu enakopravne obravnave vseh ponudnikov za obseg del "Izvedba arheoloških raziskav v Gornji Radgoni, v območju kulturnih spomenikov ... po Ponudbi Pomurski muzej Murska Sobota" objavi enotne cene, ki jih moramo vsi ponudniki upoštevati v svojih ponudbah ali pa to postavko izloči iz ponudbenega predračuna. Ponudniki namreč ne moremo vplivali na to ali bomo prejeli ponudbo in ali bo ponudba za vse enaka.


ODGOVOR
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).


VPRAŠANJE
SKLOP 3, post., vsi odseki sekundarnega voda: "Izvedba vodovodnega provizorija iz cevi PEHD d90 po celotni trasi izgradnje vodovoda. Vključno z vsemi potrebnimi armaturami, fazonskimi kosi, hišnimi priključki in spojkami. V ceni so zajeta tudi vsa potrebna gradbena in montažna dela ter prevezave na obstoječe omrežje.; komplet 1,00".
Ker ta postavka predstavlja nezanemarljiv strošek, iz projektne dokumentacije pa niso razvidni podatki za natančno ovrednotenje "1 kompleta" vas pozivamo, da postavko podrobneje specificirate, da bomo ponudniki imeli enaka izhodišča pri formiranju cen. Hvala, lp


ODGOVOR
Dolžina posameznega provizorija na vsakem odseku posebej naj bo 100m. Provizorij na posameznem odseku se lahko uporabi večkrat, odvisno od dolžine odseka. Število potrebnih prevezav hišnih priključkov je razvidno iz postavke za hišne priključke, ki se nahaja v montažnih delih posameznega odseka. Na vsaki strani provizorija je potreben en zasun in dve spojki za navezavo na obstoječe omrežje. Gradbena dela pri posameznem provizoriju so odvisna od lokacije navezave.Datum objave: 18.12.2020   12:13
OBVESTILO NAROČNIKA:
Pri vseh odgovorih kjer je navedeno, da se podaljšuje rok za zastavljanje vprašanj do 31.12.2021 do 15:00 ure naročnik popravlja letnico, tako da se rok za zastavljanje vprašanj pravilno glasi 31.12.2020 do 15:00 ure.

Datum objave: 18.12.2020   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naprošamo vas, da sproti odgovarjate na zastavljena vprašanja, da v kolikor nam odgovor ne bo jasen, da lahko zastavimo še dodatno vprašanje, saj se rok za vprašanja izteka, vi pa še vedno niste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja prej kot je predpisano z ZJN-3. Z namenom, da se ponudnikom omogoči zastavljanje vprašanj pa bo naročnik tudi podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za zastavljanje vprašanj.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Naprošamo vas, da v novih popravljenih popisih katere boste objavili vidno označite vse spremembe, da ne bomo iskali vsake pike in vejice v tako obsežnem popisu.

ODGOVOR
Pri izdelavi popravka Ponudbenega predračuna (Popisa del) žal ni bilo mogoče označiti vseh sprememb. Naročnik je objavil Ponudbeni predračun (Popis del) na spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/).


Datum objave: 18.12.2020   12:20
OBVESTILO NAROČNIKA:
Naročnik spreminja odgovor na vprašanje objavljen dne 11.12.2020 ob 11:46 uri, ki se glasi:

»VPRAŠANJE
Spoštovani.
V SKLOPU 4 v vseh odsekih od 1-26 navajate naslednji opis priključka:"Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 30 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo do 20 km z stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Dobava in vgraditev vodovodnega termo jaška iz polietilena PE DN 650 x 450 globine 1200 mm na parceli, pokrov po standardu SIST-EN 124 razred B 125 (ovalne oblike premer 650 mm x 450 mm, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen). Dobava in zasip z gramoznim materialom v plasteh po 25 cm zbitost 80 Mpa ter vsa pomožna dela, prenosi in prevozi."
VPRAŠANJE:
Ali lahko specificirate kaj vse zajema "naprava odcepov in nastavkov za hišno vodomerno mesto"? Ali naj upoštevamo specifikacijo hišnega priključka v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda sistema C JP Prlekija? Ali mora tudi vodomerni jašek biti v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda sistema C?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Priključek in jašek morata biti urejena v skladu s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu Sistema C, objavljenim na spletnih straneh Javnega podjetja Prlekija: http://www.jp-prlekija.si/si/pitna-voda/zakonodaja«

Zgoraj citirani odgovor se spreminja, tako da se sedaj glasi:
»Opis hišnih priključkov (v SKLOPU 3 v vseh odsekih od 1-26) dovolj jasno specificira gradbena dela, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo priključka. Ponudniki imajo na razpolago celotno projektno dokumentacijo in si tudi sami na terenu lahko ogledajo katera dela bodo potrebna za vsak posamezni priključek.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal popisov. Ponudnikom naročnik priporoča, da opravijo terenski ogled in na podlagi tega podajo svoje ponudbe.«


Datum objave: 08.01.2021   12:57
OBVESTILO NAROČNIKA

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 22.01.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 22.01.2021 ob 10:30 uri


Datum objave: 15.01.2021   14:34
OBVESTILO NAROČNIKA

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 05.02.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 05.02.2021 ob 10:30 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 25.01.2021 do 12:00 ure

Naročnik objavlja popravek št. 3 razpisne dokumentacije. Dokumentacije je dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/). Spremembe v razpisni dokumentaciji so obarvane modro, sprememba se nanaša tudi na predložitev finančnih zavarovanj za vse 4 sklope - vsa predložena finančna zavarovanja se izdajo v korist Občine Gornja Radgona (upravičenec finančnega zavarovanja je Občina Gornja Radgona).

Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.

Naročnik spreminja tudi odgovor na vprašanje:
»Datum objave: 18.12.2020 11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kdo je upravičenec pri garanciji za resnost ponudbe, ali je to samo naročnik Občina Gornja RAdgona ( v vseh sklopih) ali skupaj z njim tudi posamezna občina, odvisno od sklopa?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Upravičenec garancije je občina, ki podpisuje pogodbo za posamezni sklop.«

Odgovor se sedaj glasi:
»VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kdo je upravičenec pri garanciji za resnost ponudbe, ali je to samo naročnik Občina Gornja RAdgona ( v vseh sklopih) ali skupaj z njim tudi posamezna občina, odvisno od sklopa?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Upravičenec garancije je samo Občina Gornja Radgona (v vseh sklopih).«.


Datum objave: 19.01.2021   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje:
V popisu del za fazonske kose navajate zahtevo, da mora proizvajalec fazonskih kosov izkazati za zaščito z epoxy smolo certifikat GSK. Iz javno dostopnih dokumentov je razvidno, da se epoxy zaščita, za katero se izda GSK certifikat, primerna za največjo protikorozijsko zaščito za vodovode, oziroma materiale, ki pridejo v stik s pitno vodo.
Sprašujemo: Zakaj niste uporabili določilo zakona ZJN-3, ki v dodatku zakona v poglavju D.2.3 natančno imenuje s standardi najmočnejše zaščite, ki ustrezajo najbolj korozivnim zemljinam vgradnje.
Vi ste z zahtevami po GSK certifikatu presegli možnosti, ki vam jih daje v te namene zakon ZJN-3 in s tem omejili možnost enakovrednih ali boljših zaščit kot so navedene v samem dodatku:

Ojačani premazi
Cevi in armature iz nodularnega železa z naslednjimi zunanjimi premazi so lahko
pokopan v tleh s katero koli stopnjo korozivnosti:
- ekstrudirana polietilenska obloga (cevi) v skladu z EN 14628;
- poliuretanski premaz (cevi) v skladu z EN 15189;
- prevleka iz epoksidne smole s povprečno debelino najmanj 250 m
(fitingi) v skladu z EN 14901;
- premaz (cevi) ojačan z vlakni v skladu z EN 15542;
- lepilni trakovi (cevi in fitingi).

Zahtevamo, da zahtevo po certifikatu GSK umaknete, oziroma boste imeli opravka v reviziji z dokazovanjem, da nobena od pojačanih zaščit v standardu SIST EN545 ne ustreza dejanskemu stanju zemljine, na katerega se navaja javno naročilo.

ODGOVOR
Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe na 15.01.2021 ob 10. uri. Glede na to, da je na datum oddaje ponudbe vezan tudi rok veljavnosti ponudbe in s tem tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se glasi 7 mesecev od datuma za prejem ponudb in glede na to, da obstaja možnost ponovnega podaljšanja roka oddaje ponudbe, ponudnik pa potrebuje določen čas in sredstva, da finančno zavarovanje pridobi, sprašujemo naročnika sledeče:
1/ Ali upoštevano kot datum veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe 7 mesecev od prvotno postavljenega roka za oddajo ponudbe, to je 7 mesecev od 28.12.2020?
2/ V kolikor to ni rok naveden v predhodnem vprašanju prosimo naročnika, da rok veljavnosti garancije datumsko definira.
Lepo pozdravljeni.
ODGOVOR
Skladno z določili razpisne dokumentacije je določeno: » V kolikor bo naročnik spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, se s premaknitvijo roka za oddajo ponudb, pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.«. Navedeno pomeni, da se datum veljavnosti finančnega zavarovanja računa 7 mesecev od roka za oddajo ponudb (to je 05.02.2021).Datum objave: 19.01.2021   14:34
VPRAŠANJE
V popisih imate tehnične opise vodomernega jaška proizvajalca Zagožen. Povsem enakega jaška (ovalni,...) ne izdeluje nihče od proizvajalcev, zato nas zanima ali lahko ponudimo po opremi in kvaliteti enakovreden, po volumnu oziroma obliki pa primerljiv jašek proizvajalca Roto ali Vodotehnik?

ODGOVOR
Lahko ponudite enakovreden vodomerni jašek drugega proizvajalca.Datum objave: 19.01.2021   14:35
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
S kombinacijo opisov/tehničnih zahtev, kot ste jih objavili v popravku, se bo vrednost
materiala po oceni zvišala vsaj za 50% (v kompletu jih lahko ponudi le en dobavitelj),
medtem ko se kvaliteta vgrajenih materialov ne bo spremenila, zato vam zastavljamo
naslednja vprašanja in vas pozivamo v potrditve, saj je to edina možnost za legitimnost
razpisa in izogib revizijskim in ostalim postopkom, ki si jih jasno nihče ne želi.
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Z objavo zadnjega popravka, ste NAKNADNO spremenili tehnične opise za duktilne cevi in
fazonske kose BISTVENO NAD TEHNIČNI PRAVILNIK z namenom zapiranja razpisa na
določenega proizvajalca oziroma dobavitelja, poleg tega pa ste odstranili zahtevo po dolžini
6m, kar pa imate v tehničnem pravilniku.
Z dodatnimi zahtevami (izven tehničnega pravilnika) ste preferirali oziroma celo zaprli razpis
na enega proizvajalca/dobavitelja:
Varovanje z varovalno objemko omogoča le VRS spoj in takšen način varovanja proizvaja le
en proizvajalec
Cevi in fazone istega proizvajalca omogočata le dva proizvajalca za kompatibilnost in
kvaliteto spojev skrbi namreč standard EN545, zato navedba, da se s tem zagotavlja
kvaliteta, še manj pa življenjska doba ne drži.
Poleg tega ste iz tehničnega pravilnika izvzeli zahtevo po dolžini 6m, kar pomeni, da boste
na cevovodu imeli v primeru vgradnje 5m cevi 20% več spojev, v primeru 5,5m pa 10% več
spojev, ki pa so najbolj kritična točka cevovoda.
Zahtevamo, da se odstranijo naslednje zahteve in se nadomestijo kot navajamo, sicer bomo
vložili revizijo na razpisno dokumentacijo zaradi bistvene naknadne spremembe tehničnih
zahtev nad tehnični pravilnik in preferiranje enega dobavitelja:
- Varovanje z varovalno objemko v primeru rezanja cevi -->spremeni se v »ponudnik mora
ustrezno sidrati spoj v primeru rezanja cevi«
- Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III --> spremeni se v
»cementna obloga mora biti v skladu s standardom in ustrezna za pitno vodo«
- Proizvajalec fazonskih kosov (obojčne in prirobnične) mora imeti GSK certifikat --> spremeni
se v »proizvajalec fazonskih kosov mora imeti ustrezen certifikat kvalitete po EN545, fazoni
epoxy zaščiteni debeline min 250 mikronov.«
- Obojčni fazonski kosi morajo biti od istega proizvajalca kot cevi --> spremeni se v »obojčni
fazonski kosi morajo biti v skladu z EN545, spoji kot pri ceveh«
- nazaj se postavi zahteva, kot pred objavo popravka--> »cevi morajo biti dolžin 6m, vse istega
proizvajalca, kot v tehničnem pravilniku«
Ali lahko upoštevamo spremembe v smislu, ki smo jih navedli?

VPRAŠANJE ŠT. 2:
Prav tako ste ponekod bistveno spremenili spoje (npr. pri dimenziji DN 200). Kjer je
projektant (pri ceveh in fazonih) predvidel spoj Vi (ali TYTON SIT) sedaj zahtevate 2x dražji
spoj VRS, ki pa ni potreben.
Ali lahko pri postavkah, kjer je s popravkom spremenjen spoj iz Vi v VRS upoštevamo spoj, ki
je bil predviden v prvotnem popisu?

VPRAŠANJE ŠT. 3:
Z novimi popisi ste pri EV zasunih dodali tehnične zahteve izven tehničnega pravilnika in nad
zahtevami prejšnjih popisov. Ne gre za razjasnjevanje tehničnih zahtev ampak za nerazumno
višanje le teh oziroma za zapiranje na domačega proizvajalca IMP Armature. Sicer navajate
ali enakovredno, vendar z določenimi opisi/zahtevami zopet zapirate. Na primer:
EPDM in epoxy barva morata biti odobrena s strani slovenske institucije (upoštevajoč KTW
priporočila). Ni zakonodaje, ki bi zahtevala, da morajo imeti materiali poročila o ustreznosti za
pitno vodo slovenske inštitucije! Zadeva je preverjena s strani NLZOH, torej je to
diskriminatorno. Se pa strinjamo, da pa morajo imeti potrdilo o ustreznosti za pitno vodo
akreditiranega evropskega laboratorija.
Pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna. Na trgu je
kar nekaj zelo kvalitetnih evropskih proizvajalcev, ki ne zagotavljajo takšnega načina
pritrjevanja, vendar to ne pomeni, da so slabše kvalitete.
Strinjamo se, da je pravilno razmišljanje, da se omogoči ponudba domačega proizvajalca,
vendar po konkurenčni ceni, kar pa s takšnimi zahtevami ne morete pričakovati.
Zanima nas, ali lahko ponudimo po kvaliteti vsaj enakovredne, verjamemo pa da boljše EV
zasune podobnih karakteristik kot npr. PAM, VAG, AVK?


ODGOVOR
Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
S kombinacijo opisov/tehničnih zahtev, kot ste jih objavili v popravku, se bo vrednost materiala po oceni zvišala vsaj za 50% (v kompletu jih lahko ponudi le en dobavitelj), medtem ko se kvaliteta vgrajenih materialov ne bo spremenila, zato vam zastavljamo naslednja vprašanja in vas pozivamo v potrditve, saj je to edina možnost za legitimnost razpisa in izogib revizijskim in ostalim postopkom, ki si jih jasno nihče ne želi.
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Z objavo zadnjega popravka, ste NAKNADNO spremenili tehnične opise za duktilne cevi in fazonske kose BISTVENO NAD TEHNIČNI PRAVILNIK z namenom zapiranja razpisa na določenega proizvajalca oziroma dobavitelja, poleg tega pa ste odstranili zahtevo po dolžini 6m, kar pa imate v tehničnem pravilniku.
Z dodatnimi zahtevami (izven tehničnega pravilnika) ste preferirali oziroma celo zaprli razpis na enega proizvajalca/dobavitelja:
Varovanje z varovalno objemko omogoča le VRS spoj in takšen način varovanja proizvaja le en proizvajalec
Cevi in fazone istega proizvajalca omogočata le dva proizvajalca za kompatibilnost in kvaliteto spojev skrbi namreč standard EN545, zato navedba, da se s tem zagotavlja kvaliteta, še manj pa življenjska doba ne drži.
Poleg tega ste iz tehničnega pravilnika izvzeli zahtevo po dolžini 6m, kar pomeni, da boste na cevovodu imeli v primeru vgradnje 5m cevi 20% več spojev, v primeru 5,5m pa 10% več spojev, ki pa so najbolj kritična točka cevovoda.
Zahtevamo, da se odstranijo naslednje zahteve in se nadomestijo kot navajamo, sicer bomo vložili revizijo na razpisno dokumentacijo zaradi bistvene naknadne spremembe tehničnih zahtev nad tehnični pravilnik in preferiranje enega dobavitelja:
Varovanje z varovalno objemko v primeru rezanja cevi -->spremeni se v »ponudnik mora ustrezno sidrati spoj v primeru rezanja cevi«
Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III --> spremeni se v »cementna obloga mora biti v skladu s standardom in ustrezna za pitno vodo«
Proizvajalec fazonskih kosov (obojčne in prirobnične) mora imeti GSK certifikat --> spremeni se v »proizvajalec fazonskih kosov mora imeti ustrezen certifikat kvalitete po EN545, fazoni epoxy zaščiteni debeline min 250 mikronov.«
Obojčni fazonski kosi morajo biti od istega proizvajalca kot cevi --> spremeni se v »obojčni fazonski kosi morajo biti v skladu z EN545, spoji kot pri ceveh«
nazaj se postavi zahteva, kot pred objavo popravka--> »cevi morajo biti dolžin 6m, vse istega proizvajalca, kot v tehničnem pravilniku«

Ali lahko upoštevamo spremembe v smislu, ki smo jih navedli?

VPRAŠANJE ŠT. 2:
Prav tako ste ponekod bistveno spremenili spoje (npr. pri dimenziji DN 200). Kjer je projektant (pri ceveh in fazonih) predvidel spoj Vi (ali TYTON SIT) sedaj zahtevate 2x dražji spoj VRS, ki pa ni potreben.
Ali lahko pri postavkah, kjer je s popravkom spremenjen spoj iz Vi v VRS upoštevamo spoj, ki je bil predviden v prvotnem popisu?


VPRAŠANJE ŠT. 3:
Z novimi popisi ste pri EV zasunih dodali tehnične zahteve izven tehničnega pravilnika in nad zahtevami prejšnjih popisov. Ne gre za razjasnjevanje tehničnih zahtev ampak za nerazumno višanje le teh oziroma za zapiranje na domačega proizvajalca IMP Armature. Sicer navajate ali enakovredno, vendar z določenimi opisi/zahtevami zopet zapirate. Na primer:
EPDM in epoxy barva morata biti odobrena s strani slovenske institucije (upoštevajoč KTW priporočila). Ni zakonodaje, ki bi zahtevala, da morajo imeti materiali poročila o ustreznosti za pitno vodo slovenske inštitucije! Zadeva je preverjena s strani NLZOH, torej je to diskriminatorno. Se pa strinjamo, da pa morajo imeti potrdilo o ustreznosti za pitno vodo akreditiranega evropskega laboratorija.
Pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna. Na trgu je kar nekaj zelo kvalitetnih evropskih proizvajalcev, ki ne zagotavljajo takšnega načina pritrjevanja, vendar to ne pomeni, da so slabše kvalitete.
Strinjamo se, da je pravilno razmišljanje, da se omogoči ponudba domačega proizvajalca, vendar po konkurenčni ceni, kar pa s takšnimi zahtevami ne morete pričakovati.
Zanima nas, ali lahko ponudimo po kvaliteti vsaj enakovredne, verjamemo pa da boljše EV zasune podobnih karakteristik kot npr. PAM, VAG, AVK?


ODGOVOR
Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:37
VPRAŠANJE
Glede na tehnični pravilnik beremo, da zahtevate cevi "C64", vendar vas opozarjamo, da glede na različne dimenzije takšnih cevi proizvajalci ne izdelujejo. Predvsem govorimo o spoju TYTON, ker pri VRS so klase načeloma znane. Torej, ali boste zahtevali vse TYTON cevi klase C40, kot ste imeli navedeno v prvotnih popisih ali pa boste zahtevali klaso »C64« kot v tehničnem pravilniku, kar pa dejansko pomeni:

- DN 100 TYTON C100
- DN 100 VRS C100
- DN 150 TYTON C64
- DN 200 TYTON C50
- DN 200 VRS C64
- DN 300 VRS C50

Ali upoštevamo klase »C64« glede na dimenzijo, kot navedeno v specifikaciji zgoraj?


ODGOVOR
Naročnik zahteva minimalno klaso C64 kot je navedeno v objavljenih popisih. Ponudnike pozivamo, da še enkrat skrbno preberejo objavljene popise.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na vse odgovore ki ste jih podali glede vodovodnega materiala bi vas opozorili da zopet zapirate možnosti in preferirate točno določenega proizvajalca - dobavitelja.
Kot vemo se projekt financira z javnim denarjem vi pa na ta način dražite projekt vsaj za 30% najhuje je pa še to da boste nadalnjih 20 let morali kupovati točno ta material za razne
Zato res ne vidim smisla za tako neodgovorno početje javnih uslužbencev in predvsem vodstva občine.
Zato resno razmišljamo da vložimo revizijo na RD

lp


ODGOVOR
Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Danes je 30.12.2020 pa še vedno čakamo na odgovore
lepo vas prosimo da se dejanko odgovarja na odgovore sproti in se ne sklicevati na ZJN

lp

ODGOVOR
Naročnik na vsa vprašanja odgovarja v roku, skladno z določili ZJN-3. Naročnik je prav tako podaljšal rok za oddajo ponudb in za zastavljanje vprašanj.Datum objave: 19.01.2021   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pozivamo vas, da spremenite tehnične zahteve za cevi in fazonske kose v dokumentaciji in popisu v excelu, saj trenutni opisi izključujejo vse proizvajalce in njihove zastopnike, razen proizvajalca Duktus oz. njihovega zastopnika Coma.
Pozivamo vas, da spremenite tehnične zahteve za zasune in hidrante v dokumentaciji in popisu v excelu, saj trenutni opisi izključujejo vse proizvajalce in njihove zastopnike, razen proizvajalca IMP oz. njihovega zastopnika Coma.
Pozivamo vas, da spremenite tehnične zahteve za hišne prikjlučke in zračnike v dokumentaciji in popisu v excelu, saj trenutni opisi izključujejo vse proizvajalce in njihove zastopnike, razen proizvajalca HAWLE oz. njihovega zastopnika Coma.
Na ta način nedopustno omejujete konkurenco in izvajalcem ne omogočate nikakršne izbire pri dobavi in vgradnji materialov.
Prav tako ste objavili popravke v popisih, kjer ste brez kakršnegakoli tehničnega razloga spreminjali klase cevi iz duktilne litine, tlačne stopnje fazonskih kosov, vsrto PE cevi itd Ker vemo, da so bili popisi narejeni na osnovi projektov, kjer so bile upoštevane vse tehnične zahteve vas vprašamo po smislu višanja klas, tlačnih razredov in spreminjanja vrste materialov, ker to tehnično ni potrebno. Npr. za cevovod kjer imate obratovalni tlak 6 bar zahtevate cev za 100 bar, fazone za 16 bar. PE cevi ste spremenili v tip 2, niste pa spremenili način vgradnje obsipa,za katerega naj bi bile namenjene take cevi. Iz vsega tega sledi, da naročnik brezpogojno sledi enemu dobavitelju in piše zahteve po njihovem nareku brez kakršne koli tehnične osnove vse v smislu omejevanja konkurence in preferiranja enega samega dobavitelja. Če ti podatki ne bodo prižgali rdeče luči pri investitorju, jo bo moral ustrezni organ.
Za primernost ponujenih artiklov skrbi standard in pogoji zapisani v njem ter certifikat o ustreznosti, ki to potrjuje. Pogoj, ki ga postavljate ZAGOTOVO ne prispeva k bolj varnemu cevovodu. Poleg tega, preferirani dobavitelj kasneje ob izvedbi v praksi NE DOBAVLJA po zahtevah razpisne dokumentacije, kar je razvidno iz dobav na večini izvedenih objektov, kjer so bili podobni oz. enaki popisi. V primeru, da zadeve ne umaknete, bomo prisiljeni to dokazovati na že izvedenih objektih.

V kolikor zgoraj omenjeni zahtev ne spremenite/umaknete, bomo ZAGOTOVO vložili revizijo na razpisno dokumentacijo, o omejevanju konkurence pa obvestili tudi vse ustrezne organe. Upamo, da se zavedate, da se bo izbor in izvedba projekta s tem zagotovo podaljšala, kar pa ni v nikogaršnjem interesu.

Najlepša hvala.


ODGOVOR

Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.Datum objave: 19.01.2021   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na opis duktilnih cevi in fazonov v JN007260/2020-B01 , npr. SKLOP 2/ cevovod Segovci-Apač-VH Lešane :


1 Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011.
Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom.
Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino.
Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III.
Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo).
V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.3 Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN681-1.
Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo).
Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo).
Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.

ugotavljamo, da je opis vodovodnega materiala v teh dveh točkah diskriminatoren in zahteva bistveno več, kot je predpisano v Teh.Pravilniku upravljalca Prlekija/Ljutomer ( TP), kjer je v čl. 16 navedeno

(citat : 2. Litoželezne duktilne cevi se vgrajujejo
a. za primarne in magistralne cevovode ter praviloma na območjih večjih tlakov ter pod asfaltnimi površinami in to najmanj kvalitete klase C64 , po standardu EN545:2010 )

Ponudbeni popis namreč v svojem opisu podaja sledeče pogoje :
- upoštevanje TP upravljalca, ki zahteva vgradnjo duktilnih cevi po EN 545 / tip C 64 ( možna dobava cevi s strani vsaj štirih proizvajalcev )

- zahteva iz opisa cevi, ki predpisuje »Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III.«, že omejuje dobavo s strani samo dveh proizvajalcev cevi . Sam TP upravljalca točneje ne govori o teh tipih notranje cementne obloge, ampak zahteva skladnost z EN 545, kar je opisano v standardu pod točko 4.5.3

- zahteva iz opisa cevi »zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi«, pa že omejuje dobavo s strani samo enega proizvajalca, saj ostali nimajo varovalne objemke ampak se predvideva direktni navar varovalnega obroča v primeru rezanja, ali drugačno rešitev

- zahteva iz opisa fazonov, še dodatno izloča dobavo opreme vseh proizvajalcev ki poleg cevi ne proizvajajo tudi fazonskih kosov, kar je v popolnem nasprotju z TP upravljalca in standardom EN 545, predvsem pa v nasprotju z Zakonu o javnih naročilih. Proizvodnjo in uporabo duktilnih fazonov in cevi regulira standard EN 545, kjer je njihova zamenljivost in kompatibilnost, ne glede na proizvajalca, pričakovana v vsakodnevni uporabi

Glede na povedano, je ponudbeni popis v celoti postavljen na način, da preferira samo enega proizvajalca in je narejen tako, da zahteva višje teh.zahteve kot je to definirano v TP upravljalca ali v standardu EN 545 / točka 4.5.3 ( kjer je opis cementne obloge vezan na standard EN 545 in ustreznost po EN 197/1 ) , kar pomeni katerekoli cementno oblogo, ki po EN 197/1 ustreza - točneje v točki 4.5.3. standarda EN 545 ),

S takim ponudbenim popisom naročnik zakonsko nedovoljeno omejuje dobavo le na enega proizvajalca, zato zahtevamo da se v teh točkah spremeni na način, da bo skladen z veljavnim Zakonom o javnih naročilih in hkrati še vedno ustrezal Teh.pravilniku upravljalca.
ODGOVOR
Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:40
VPRAŠANJE
Glede na to, da ne odgovarjate na zastavljena vprašanja in se izteka rok za postavitev vprašanje, vas naprošamo, da temu primerno podaljšate rok za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik na vsa vprašanja odgovarja v roku, skladno z določili ZJN-3. Naročnik je prav tako podaljšal rok za oddajo ponudb in za zastavljanje vprašanj.Datum objave: 19.01.2021   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji v obrazcu "podatki o gospodarskem subjektu" nas zanima, kaj točno moramo vpisati v tabelico "Podatki o delu prevzetega javnega naročila"?
Če bomo kot gospodarski subjekt sodelovali v treh sklopih, ali moramo v tabelo "Podatki o delu prevzetega javnega naročila" vpisati za vse tri sklope skupaj ali tabelico za vsak posamezni sklop kopiramo? Ali moramo za vsak posamezni sklop izpolniti torej 3x obrazec "podatki o gospodarskem subjektu?
Prav tako nam ni jasno, kaj točno naj vpišemo pod "količina"?

Hvala za odgovor.
lp

ODGOVOR

Gospodarski subjekt za vsakega od sklopov navede kateri del javnega naročila prevzema, tako da bo jasno in nedvoumno razvidno kaj bo gospodarski subjekt izvajal v okviru posameznega sklopa. Navedeno pomeni, da v tabelo navedete podatke vezane na vsak sklop.

Ni predvideno ločeno izpolnjevanje obrazcev za vsakega od sklopov ločeno, vendar pa v kolikor gospodarski subjekt odda obrazec za vsakega od sklopov ločeno, naročnik tega ne bo štel kot napako.Datum objave: 19.01.2021   14:42
VPRAŠANJE
Ali moramo garancijo za resnost ponudbe dostaviti naročniku fizično ali pa je dovolj scen garancije v elektronski oddaji ponudbe?

ODGOVOR
Fizičnega zavarovanja za resnost ponudbe se ne dostavlja naročniku. Skladno s točko 3.7 Sestavni deli ponudbe se Zavarovanje za resnost ponudbe naloži v sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko v ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov:
1. kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta,
ali
2. v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronskega izdanega finančnega zavarovanja
ali
3. v obliki skeniranega originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino skeniranega finančnega zavarovanje. V primeru dvoma si naročnik pridržuje pravico, da zahteva, da mu ponudnik izroči originalen izvod.

Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne.

Finančno zavarovanje se predloži glede na to za kateri sklop gospodarski subjekt oddaja ponudbo. V primeru, da gospodarski subjekt oddaja ponudbo za več sklopov JE potrebno priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe za vsakega od sklopov za katerega ponudnik oddaja ponudbo.
Datum objave: 19.01.2021   14:43
VPRAŠANJE
V ponudbi nastopano s podizvajalcem, kaj naj označimo na OBRAZCU - PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU?

ODGOVOR
Obrazec: Podatki o gospodarskem subjektu se izpolni in predloži za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Na Obrazcu: Podatki o gospodarskem subjektu gospodarski subjekt na katerega se obrazec nanaša označi vlogo, ki jo ima v ponudbi. Na ta način vsak gospodarski subjekt označi v katerem sklopu nastopa v kateri vlogi. Na Obrazcu: Ponudba pa vodilni ponudnik navede podatke o partnerjih in podizvajalcih, ki nastopajo v ponudbi.Datum objave: 19.01.2021   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V odgovoru dne 11.12.2020 ob 11.44 podajate naslednji odgovor: "V popisu za vodovod, Sklop_4 (Sv. Jurij ob Ščavnici) se pri postavkah o fazonskih kosih briše določilo: "Vsi obojčni kosi morajo imeti STD ali UNI STD Vi spoj."
Popisi materiala in del bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/)."
Vprašanje: Kdaj boste spremenili, dopolnili ter objavili čistopis materiala in del? Na spletni strani občine Gornja Radgona je še vedno nespremenjeni popis. Oddaja ponudb je po novem 15.1.2021. V kolikor odgovora na zastavljeno vprašanje ne bo še letos, predlagamo podaljšanje roka za razpis.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je popravek že objavil, dokumentacija je bila vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom 18.12.2020 dostopna na spletni strani (https://www.gor-radgona.si/).Datum objave: 19.01.2021   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovanim imamo sledeča vprašanja:

Črpališče Podgrad
Poz. 2, Poz 4
Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav_ kos 3
Kje se nahaja specifikacija elektronapeljav?
Poz 7
Dobava in položitev dovodnega NN kabla od priključne omarice do črpalne naprave in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. ___ kos 1
Kje se nahaja specifikacija ostala dela po specifikaciji?
Koliko metrov dovodnega kabla je potrebno upoštevati?
Poz 9
-Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav.
Kje se nahaja specifikacija?
-Izdelava krmiljenja črpalk v črpališču Paričjak glede na gladino vode v vodohranu Kapelski Vrh, ureditev oskrbe porabnikov po tlačnem cevovodu.
telemetrija v čraplišču Paričjak
krmilnik T box
zvezni merilnik tlaka

Je potrebno upoštevati krmilnik, zvezni merilnik tlaka?

Poz 10

Krmiljenje dotoka v VH Radenski vrh
Namestitev ventila in ureditev krmiljenja dotoka v vodohran glede na nivo vode v vodohranu

Ureditev krmiljenja dotoka je mišljena elektro ureditev? Če je - kje se nahaja elektro specifikacija
Je potreben krmilnik?

Kdo je izdelal elektro dokumentacijo?
Kolika je projektantska ocena elektro del?


ODGOVOR
Poz. 2, Poz 4:
Navedena je potrebna strojna oprema in predviden obseg del.
Ker gre za dodatne črpalke z enakim delovanjem kot obstoječe se doda nova omara ali vgradi potrebne elemente v obstoječo.

Poz. 7:
Vse je v istem prostoru, od prostora za elektro napeljave do lokacije črpalk je maksimalno 30 m označeno v načrtih

Poz. 9 in 10:
Črpalke so nastavljene na previsok predtlak. Tega se lahko doseže le v primeru, ko je gladina vode v vodohranu Radenska maksimalna.
Predvidena je vgradnja črpalk, ki omogočajo vklop brez predtlaka (0 bar, ali sesalni učinek). To je prva faza, v drugi fazi pa se zamenja še dovodni cevovod s cevmi večjega profila (po hidravliki, DN 150 ali DN 100).

V nadaljevanj podajam opis predvidene ureditve na tem delu, ki pa je bila obdelana v tehnološkem smislu.

Črpanje vode v vodohran Kapelski vrh - obratovanje črpališča Paričjak:
Kot en od vzrokov za manjše nihanje gladine v vodohranu Radenska je tudi obratovanje črpališče Paričjak. Že sama višinska razlika med obema objektoma je majhna (8 m), pri pretoku vode pa verjetno doseže le 5 m. Vgrajene črpalke, ki so priključene neposredno na cevovod, so zaščitene pred suhim tekom z določenim predtlakom. Tako do vklopa črpalk ne pride, če je tlak pred črpalkami premajhen. V tem primeru sta možni naslednji rešitvi:
- dograditev manjšega rezervoarja za vodo za črpalke
- zamenjava črpalk s tako izvedbo črpalk, ki omogočajo delovanje pri podtlaku (do 4 m v.s.)
Pri pretoku 5 l/s znaša izračunan tlak pred črpalkami 0.6 bar. Varovanje proti suhemu teku bi bilo potrebno nastaviti na tlak 0.1 bar.

Poleg previsoko nastavljenega predtlaka bi bilo potrebno urediti delovanje črpalk glede na nivo vode v vodohranu Kapelski vrh. Trenutno je dotok v vodohran urejen z izlivnim ventilom s plovcem, tako da pride do vklopa črpalk v črpališču Paričjak takoj, ko se gladina v vodohranu zniža. Nujno bi bilo potrebno nastaviti na določen nivo. Delovanje črpalk bi bilo tako naslednje:
- Vklop črpalk minimalni nivo vode v vodohranu Kapelski vrh, npr. 50% prostornine
- Izklop črpalk maksimalni nivo vode v vodohranu, 10 cm pod prelivnim robom.
Za meritev nivoja je v vodohranu Kapelski vrh že vgrajena sonda za zvezno merjenje nivoja

V kolikor obstoječe črpalke ne omogočajo ustrezne nadgradnje, predlagamo vgradnjo novih črpalk. Predvidena je vgradnja dveh črpalk, ki obratujeta izmenično (glede na število obratovalnih ur). Karakteristike črpalke so:
Q=18 m3/h (5 l/s), H=70 m, P=5.5 - 7.5 kW. Predlagamo vgradnjo črpalk:
Grundfos Hydro MPC-S 2CRI 15-7, P=5.5 kW ali pa KSB Multitec V (S) 18/7, P=7.5 kW.

V črpališču Paričjak se vgradi še ustrezna telemetrija krmilnik T box, zvezni merilnik tlaka, merilnik pretoka merilnik in ostala potrebna merilna oprema po zahtevah upravljavca vodovoda.
Datum objave: 19.01.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Z novim popisom duktilnih cevi in fazonov ste dodatno omejili zdravo konkurenco. Spremenili ste zahteve, ki niso imele podlage za spremembo, saj ni bilo komentarjev na to temo, poleg tega takih zahtev v tehničnem pravilniku niti ni.
Cevi in fazoni od istega proizvajalca, točno določeni tipi cementne obloge, GSK certifikat,... To zelo diši po favoriziranju točno določenega proizvajalca. Zanimivo, prej teh zahtev ni bilo in prejšnji popis ni omejeval konkurence - očitno vam je nekdo naknadno narekoval spremembe.
V kolikor zahtev, ki omejujejo konkurenco, ne boste umaknili, se bomo obrnili na za to ustrezne organe.

ODGOVOR
Omenjene trditve ne držijo. Kot smo že zapisali je proizvajalcev več. Tudi vezano na navedbe proizvajalca smo dopolnil popise za vodovodne materiale z navedbo enakovredno. Ponudite lahko kateregakoli proizvajalca, ki izpolnjuje zahteve v razpisni dokumentaciji.
Zahtev v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.01.2021   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na novo objavljene popise ter seveda tudi glede na količino različnih odsekov tras zahtevamo, da boste ali objavite natančen seznam, kje se spremembe v novih popisih nahajajo ali pa da le te spremenjene postavke v novih popisih označite z drugo barvo. Ponudniki imamo večino popisov že pripravljenih in z novimi spremembami popisov brez oznak to za nas pomeni, kot da bi morali celotno ponudbo pripravljati znova za kar pa do roka za oddajo nikakor ni dovolj časa.

ODGOVOR
Natančnega seznama ne bomo objavili ker ni potrebe po tem. Spremembe se nanašajo na poenotenje vodovodnega materiala. Po objavi novih popisov smo tudi podaljšali rok za oddajo ponudb, imajo ponudniki dovolj časa, da preučijo spremembe.Datum objave: 19.01.2021   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji se zahteva pod Ekonomski in finančni položaj, da mora biti povprečni čisti prihodek od prodaje ponudnika v poslovnih letih 2017, 2018 in 2019 najmanj v višini 2.000.000 .
V obrazcih pa je v tabelah navedeno leto 2016, 2017, 2018. Katera leta torej naj upoštevamo?

hvala za odgovor.


ODGOVOR
Upoštevajo se leta navedena v pogoju torej 2017, 2018 in 2019.Datum objave: 19.01.2021   14:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na podaljšanje oddaje ponudbe na 15.1.2021 nas zanima ali je lahko veljavnost garancije za resnost ponudbe vezana na prvotni rok oddaje.

Hvala in lp,

ODGOVOR

Ne. Skladno z določili razpisne dokumentacije je določeno: » V kolikor bo naročnik spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, se s premaknitvijo roka za oddajo ponudb, pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.«


Datum objave: 19.01.2021   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Po pregledu ponudbenih predračunov ugotavljamo, da v sklopu 4 niste poenotili opisa za duktilne cevi in fazonske kose, kot je to urejeno v sklopu 1, 2 in 3. Prosimo za čimprejšnji popravek.

2. Kot opažamo, je sedaj pri duktilnih fazonskih kosih zahtevan razstavljiv siderni spoj. Za EU in F kos pa ne navajate tipa spoja.
- EU ima obojko in če je potreben razstavljiv sidern spoj, je potrebno ponuditi EU kos z dvema utoroma.
- F kos ima pri razstavljivem sidernem spoju tovarniško navarjen prstan za zaklep spoja.
Ali za omenjena dva kosa tudi ponudimo različico za razstavljiv siderni spoj?

3. Zanima nas, ali bo investitor dovolil vgradnjo MK obojičnih fazonskih kosov namesto MMK, kjer z MK lahko nadaljujemo s smerjo polaganja brez dodatnega spoja ali rezanja cevi.

Hvala in lp.

ODGOVOR

1. Popisi materiala in del za SKLOP 4 bodo v tem delu ustrezno spremenjeni in dopolnjeni ter objavljeni čistopisi materiala in del.
2. Ponudniki naj ponudijo takšen spoj, da bo kompatibilen z dobavljeno cevjo in ostalimi fazonskimi kosi.
3. Investitor dovoli tudi vgradnjo MK obojčnih fazonskih kosov.Datum objave: 19.01.2021   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

upravičenec BG za resnost je podpisnik (naročnik) pogodbe za posamezni sklop? To pomeni, upravičenec za
SKLOP 1: OBČINA GORNJA RADGONA, OBČINA APAČE, OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNII
SKLOP 2: OBČINA GORNJA RADGONA, OBČINA APAČE
SKLOP 3: OBČINA GORNJA RADGONA
SKLOP 4: OBČINA GORNJA RADGONA,, OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Prosim za potrditev.

Lp

ODGOVOR

Upravičenec bančne garancije za vse 4 sklope je OBČINA GORNJA RADGONA.


Datum objave: 19.01.2021   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Že v naprej smo vas lepo prosili, da vse spremembe v novem popisu del vidno označite, da bomo lažje videli kaj se je spremenilo. In kaj naredite vi, objavite nove popise katerih je okrog 700 strani in ste tako neodgovorni, da ne označite sprememb in tako mi ponudniki, lahko gledamo 700 strani popisov in jih primerjamo, kaj ste vi spremenili.

Hvala, da bomo lahko imeli lepe praznike!

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji označil spremembe kjer je bilo to mogoče. Kot je določeno tudi v razpisni dokumentaciji ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila proučijo z ustrezno skrbnostjo, vključno z morebitnimi pojasnili, dopolnitvami in spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih naročnik objavi pred rokom za oddajo ponudb.Datum objave: 20.01.2021   09:29
VPRAŠANJE
Objavite nove obrazce v wordu.

ODGOVOR
Obrazci v wordu so bili 15.01.2021 objavljeni na spletni strani https://www.gor-radgona.si/Datum objave: 21.01.2021   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V vaših odgovorih na vprašanja pod DATUM OBJAVE: 09.12.2020 ob 10:02 navajate v odgovoru: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti brez protesta, plačljivo na prvi poziv in veljavno ....................

Naše vprašanje: Ali vaš vzorec garancije za resnost ponudbe vsebuje dikcijo, da mora biti garancija brez protesta, plačljiva na prvi poziv, ker namreč mi ne najdemo tega stavka.

Hvala in lp,

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se pripravi skladno z osnutkom obrazca, ki je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V garanciji je navedeno, da zanjo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, posledično je garancija plačljiva skladno z 20. členom Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v petih poslovalnih dneh od prejema zahteve.Datum objave: 21.01.2021   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v SKLOPU 2, odsek APACE CRNCI ZEPOVCI, vam pri MONTAŽNIH DELIH ne šteje v seštevek vseh postavk.

ODGOVOR

Naročnik na je na svoji spletni strani https://www.gor-radgona.si/ objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 2. Popravek se nanaša samo na popravek vnaprej določene napačne matematične operacije s strani naročnika pri odseku APACE CRNCI ZEPOVCI, pri MONTAŽNIH DELIH (seštevek vseh postavk).


Datum objave: 22.01.2021   15:22
OBVESTILO NAROČNIKA:

Naročnik je na spletni spletni strani https://www.gor-radgona.si/ objavil:

- Popravek ponudbenega predračun (popisa del) za SKLOP 2 - popravek se nanaša samo na popravek vnaprej določene napačne matematične operacije s strani naročnika (popravki niso vsebinski). V Ponudbenem predračunu (Popisu del) je pri vodovodu Segovci Apače VH Lešane, pri montažnih delih korigirana formula za seštevek pri postavki »Ovalna cestna kapa, kos 5«, to je celica G459.

- Popravek ponudbenega predračun (popisa del) za SKLOP 3 - popravek se nanaša samo na popravek vnaprej določene napačne matematične operacije s strani naročnika (popravki niso vsebinski). V Ponudbenem predračunu (Popisu del) je pri:
Odseku 2.3, pri Objektih na cevovodu korigirana formula za seštevek pri prvi postavki, to je postavka 28 oz. celica G155,
2. Odseku 13.1, pri Objektih na cevovodu korigirana formula za seštevek pri prvi postavki, to je postavka 28 oz. celica G155,
3. Odseku 21, pri Zemeljskih delih korigirana formula za seštevek pri prvi postavki, to je postavko 10 oz. celica G81, pri Zunanjih delih pa korigirana formula za seštevek pri dveh postavkah, to sta 26 in 27 oz. celici G137 in G140,
4. Odseku 22, pri Zunanjih delih korigirana formula za seštevek pri dveh postavkah, to sta 23 in 24 oz. celici G127 in G130,
5. Odseku 22.1, pri Zemeljskih delih korigirana formula za seštevek pri postavki 7 oz. celica G72 in
6. Odseku 23, pri Zunanjih delih korigirana formula za seštevek pri dveh postavkah, to sta 22 in 23 oz. celici G124 in G127


Datum objave: 05.02.2021   09:53
OBVESTILO NAROČNIKA:
Naročnik obvešča ponudnike, da se podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 26.02.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 26.02.2021 ob 10:30 uri


Datum objave: 11.02.2021   13:11
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni - poveča kapaciteto za nalaganje datotek na portal (iz 300MB na 500 MB ali več)
Obvezno, ker ne moremo priložiti vse dokumentacije.
lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ne more povečati kapacitete za nalaganje datotek v sistem e-JN oziroma nima nikakršnega vpliva na največjo možno velikost datotek oziroma največjo možno velikost celotne ponudbene dokumentacije (vse datoteke skupaj), ki je na voljo v sistemu e-JN.

V Navodilih za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so tudi sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, je navedeno:
»Pri pripravi ponudb ponudnike opozarjamo na naslednje možnosti in specifike sistema eJN:
- Pri oddaji ponudbe je velikost datotek omejena na 200 MB na posamezno datoteko in 300 MB na celotno ponudbeno dokumentacijo (vse datoteke skupaj);
- V izogib prevelikim datotekam priporočamo, da so predloženi skenirani dokumenti v ločljivosti 150dpi in skenirani črno/belo;
//«.

Navodila za uporabo e-JN so dostopna tudi na povezavi: https://ejn.gov.si/dam/jcr:d5e55783-1bb6-43a9-bf12-6bf11bf5fe2b/Navodila%20za%20uporabo%20aplikacije%20eJN2-ponudniki%20koncna%202.10-nov.pdfDatum objave: 22.02.2021   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na občinski strani ste objavili:
Javno naročilo: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza« je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano in objavljeno 11. 2. 2021), preko spletne povezave: .....

kaj to pomeni,

ali je to povezano z JN007260/2020-B01 z dne 19.11.2020.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Gre za objavo javnega naročila storitev za obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«, ki je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN000759/2021-W01.


Datum objave: 22.02.2021   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali ste obvjavilni nova navodila, nove obrazce in nove popise.
Prosimo naročnika za opozorilo oz. navodila kaj je naročnik spremenil.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je vezano na vsakokratni popravek navedel kateri del razpisne dokumentacije je spremenil. Navedbe glede sprememb so v pojasnilih objavljenih na Portalu javnih naročil in v obrazcu Popravka (EU 14 - SL) objavljenem na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.


Datum objave: 22.02.2021   07:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako vam dostavimo garancijo za resnost ponudbe / fizično ali elektronsko?

Kako in za katere specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.

Kako vam te izjave, certifikate...... dostavimo........fizično, ker preko portala ne gre.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Skladno z določili razpisne dokumentacije in kot je naročnik tudi že odgovoril preko Portala JN se finančno zavarovanje za resnost ponudbe naloži v sistem e-JN.

Vsak material za katerega je potrebno napisati ime proizvajalca ter predložiti dodatno dokumentacijo že v ponudbi je naveden v Ponudbenem predračunu (Popisu del) za posamezni sklop.

V kolikor gospodarski subjekt ne more oddati celotne ponudbene dokumentacije preko sistema e-JN (zaradi omejitve glede velikosti ponudbene dokumentacije), naročnik, zaradi več vprašanj gospodarskih subjektov preko Portala javnih naročil, v zvezi s to problematiko, omogoča, da lahko gospodarski subjekt tehnično dokumentacijo (ki se v ponudbo prilaga kot obvezna priloga skladno z določili Ponudbenega predračuna (Popisa del) za posamezni sklop) dostavi elektronsko preko sistema e-JN ali pa v fizični (papirni obliki) kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno. V kolikor ponudnik tehnično dokumentacijo (ki se v ponudbo prilaga kot obvezna priloga skladno z določili Ponudbenega predračuna (Popisa del) za posamezni sklop) dostavi kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno v fizični (papirni) obliki, mora v ponudbeni dokumentaciji, ki jo odda preko sistema e-JN, to tudi eksplicitno navesti.

Če ponudnik zgoraj navedeno tehnično dokumentacijo dostavi kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno, je ta ponudnik dolžan ta del ponudbe oddati na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona, najkasneje do roka za oddajo ponudb. Velja prejemna teorija.

Ponudnik mora del ponudbe, ki se dostavlja ločeno pred rokom za oddajo ponudb predložiti v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako kot je bila predana. Na ovojnici mora biti navedeno:
- Naziv in naslov naročnika,
- Naziv in naslov ponudnika,
- Naziv javnega naročila,
- »DEL PONDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO«,
- »NE ODPIRAJ«

Vsi dokumenti, ki jih ponudnik dostavlja kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno naj bodo povezani z vrvico in zapečateni tako, da je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje.

Naročnik ob prejemu dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno označi datum in uro prejema dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno. Na zahtevo ponudnika mu izroči potrdilo o prejemu.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek razpisne dokumentacije na spletni strani https://www.gor-radgona.si/ na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.Datum objave: 22.02.2021   07:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudo naprošamo naročnika, da v fazi preverjanja pozove ponudnike, da naknadno priložijo izjave, certifikate, kataloge zahtevanih materialov, zaradi preobsežnosti in je nemogoče vse vložiti na e-jn portal.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor gospodarski subjekt ne more oddati celotne ponudbene dokumentacije preko sistema e-JN (zaradi omejitve glede velikosti ponudbene dokumentacije), naročnik, zaradi več vprašanj gospodarskih subjektov preko Portala javnih naročil, v zvezi s to problematiko, omogoča, da lahko gospodarski subjekt tehnično dokumentacijo (ki se v ponudbo prilaga kot obvezna priloga skladno z določili Ponudbenega predračuna (Popisa del) za posamezni sklop) dostavi elektronsko preko sistema e-JN ali pa v fizični (papirni obliki) kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno. V kolikor ponudnik tehnično dokumentacijo (ki se v ponudbo prilaga kot obvezna priloga skladno z določili Ponudbenega predračuna (Popisa del) za posamezni sklop) dostavi kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno v fizični (papirni) obliki, mora v ponudbeni dokumentaciji, ki jo odda preko sistema e-JN, to tudi eksplicitno navesti.

Če ponudnik zgoraj navedeno tehnično dokumentacijo dostavi kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno, je ta ponudnik dolžan ta del ponudbe oddati na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona, najkasneje do roka za oddajo ponudb. Velja prejemna teorija.

Ponudnik mora del ponudbe, ki se dostavlja ločeno pred rokom za oddajo ponudb predložiti v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako kot je bila predana. Na ovojnici mora biti navedeno:
- Naziv in naslov naročnika,
- Naziv in naslov ponudnika,
- Naziv javnega naročila,
- »DEL PONDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO«,
- »NE ODPIRAJ«

Vsi dokumenti, ki jih ponudnik dostavlja kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno naj bodo povezani z vrvico in zapečateni tako, da je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje.

Naročnik ob prejemu dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno označi datum in uro prejema dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno. Na zahtevo ponudnika mu izroči potrdilo o prejemu.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek razpisne dokumentacije na spletni strani https://www.gor-radgona.si/ na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.
Datum objave: 22.02.2021   07:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za večjo kapaciteto kontaktirajte Uradni list oz. Ministrstvo za javno upravo, ki je skrbnik ejn.gov.si.

Lp

ODGOVOR
Naročnik je kontaktiral skrbnike sistema e-JN, žal kapacitete ni mogoče povečati.

V kolikor gospodarski subjekt ne more oddati celotne ponudbene dokumentacije preko sistema e-JN (zaradi omejitve glede velikosti ponudbene dokumentacije), naročnik, zaradi več vprašanj gospodarskih subjektov preko Portala javnih naročil, v zvezi s to problematiko, omogoča, da lahko gospodarski subjekt tehnično dokumentacijo (ki se v ponudbo prilaga kot obvezna priloga skladno z določili Ponudbenega predračuna (Popisa del) za posamezni sklop) dostavi elektronsko preko sistema e-JN ali pa v fizični (papirni obliki) kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno. V kolikor ponudnik tehnično dokumentacijo (ki se v ponudbo prilaga kot obvezna priloga skladno z določili Ponudbenega predračuna (Popisa del) za posamezni sklop) dostavi kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno v fizični (papirni) obliki, mora v ponudbeni dokumentaciji, ki jo odda preko sistema e-JN, to tudi eksplicitno navesti.

Če ponudnik zgoraj navedeno tehnično dokumentacijo dostavi kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno, je ta ponudnik dolžan ta del ponudbe oddati na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona, najkasneje do roka za oddajo ponudb. Velja prejemna teorija.

Ponudnik mora del ponudbe, ki se dostavlja ločeno pred rokom za oddajo ponudb predložiti v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako kot je bila predana. Na ovojnici mora biti navedeno:
- Naziv in naslov naročnika,
- Naziv in naslov ponudnika,
- Naziv javnega naročila,
- »DEL PONDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO«,
- »NE ODPIRAJ«

Vsi dokumenti, ki jih ponudnik dostavlja kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno naj bodo povezani z vrvico in zapečateni tako, da je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje.

Naročnik ob prejemu dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno označi datum in uro prejema dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno. Na zahtevo ponudnika mu izroči potrdilo o prejemu.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek razpisne dokumentacije na spletni strani https://www.gor-radgona.si/ na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.
Datum objave: 22.02.2021   07:49
VPRAŠANJE
Glede na to, da se je spremenil rok oddaje ponudb ali se je v tem primeru spremenila tudi veljavnost garancije?
Ker, če se je, bomo zaradi nesposobnosti naročnika, tretjič spreminali garancijo in posledično tretjič plačevali stroške garancije!!!!!!!!!

ODGOVOR
Naročnik je pred potekom roka za oddajo ponudb prejel zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo, ki ga naročnik ni mogel predvideti. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo je objavljena tudi na Portalu javnih naročil.

Naročnik določil glede veljavnosti garancije ne bo spreminjal, skladno z določili razpisne dokumentacije velja:
»V kolikor bo naročnik spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, se s premaknitvijo roka za oddajo ponudb, pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.«.

Navedeno pomeni, da mora biti finančno zavarovanje za resnost ponudbe veljavno 7 mesecev od datuma za prejem ponudb.

Naročnik prav tako obvešča, da bo ponovno podaljšal rok za oddajo ponudb. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek razpisne dokumentacije na spletni strani https://www.gor-radgona.si/ na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.Datum objave: 23.02.2021   15:15
OBVESTILO NAROČNIKA

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 19.03.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 19.03.2021 ob 10:30 uri
Naročnik bo podaljšal tudi rok za zastavljanje vprašanj.


Datum objave: 05.03.2021   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali se bodo popisi tudi spreminjali?

ODGOVOR
Da.

Naročnik je na spletni spletni strani https://www.gor-radgona.si/ objavil:
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 1
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 2
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 3
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 4
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeni Ponudbeni predračun (Popis del) za posamezni sklop.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil tudi Popravek na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.
Datum objave: 05.03.2021   12:31
OBVESTILO NAROČNIKA:
Naročnik je na spletni spletni strani https://www.gor-radgona.si/ objavil:
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 1
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 2
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 3
- Popravek ponudbenega predračuna (popisa del) za SKLOP 4
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeni Ponudbeni predračun (Popis del) za posamezni sklop.

Datum objave: 12.03.2021   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavili ste nove popise pa vendar v SKLOPU 3 še vedno v skupni rekapitulaciji niso upoštevana razna dela.

ODGOVOR
Po pregledu ponovnem pregledu objavljene dokumentacije naročnik ni našel napake v skupni rekapitulaciji. V kolikor bodo v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb v Ponudbenem predračunu (Popisu del) odkrite napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

VPRAŠANJE
Kako so označene spremembe oz. kaj je spremenjeno, da bomo lažje obdelali dokumente?

ODGOVOR
Vse spremembe so obarvane rdeče. Gre pa za naslednje spremembe:
- v sklopu 3 za Vodovod Lokavci se briše navedba, da morajo biti PE cevi in fazonski kosi iz duktilne litine od istega proizvajalca,
- višina nepredvidenih del se je povišala iz 3 % na 10 % v vseh sklopih,
- v sklopu 2 in 3 se v postavkah Montažna dela pri navezavi obstoječih priključkov briše nabava termo jaškov,
- v sklopu 4 se je na posameznih odsekih brisalo kompletno poglavje Hišni priključki,
- sprememba v postavkah odvoz viška materiala na trajno deponijo v vseh sklopih.
Datum objave: 12.03.2021   11:46
OBVESTILO NAROČNIKA:

Upoštevaje dejstvo, da revizijski postopek zoper določila razpisne dokumentacije, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil še ni razrešen, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, kot sledi:
Rok za oddajo ponudb: 02.04.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 02.04.2021 ob 10:30 uri
Naročnik bo podaljšal tudi rok za zastavljanje vprašanj.


Datum objave: 26.03.2021   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
podaljšali ste roke. Glede na Covid situacijo je spremljanje objav zelo oteženo. Prosimo vas, da nam sporočite kdaj po roku za posredovanje vprašanj, boste odgovoril na vsa vprašanja.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik na vsa vprašanja odgovarja skladno z določili ZJN-3.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
objavljena je samo PZI dokumentacija. Ker je potrebno podati ponudbo s cenami, ki vključujejo tudi zahteve, ki so navedene v PGD (DGD) dokumenaciji prosimo za objavo vsaj naslednje vsebine:
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- geološko geomehansko poročilo
- elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča
- varnostni načrt

Za objavo vsebine se vam zahvaljujemo


ODGOVOR
Naročnik je ponudnikom dal na razpolago v elektronski obliki vso dokumentacijo potrebno za pripravo in oddajo ponudbe. Naročnik pojasnjuje, da so detajlni popisi in PZI dokumentacija, ki je ponudnikom dana na razpolago ustrezna in zadostna podlaga, da se pripravi kvalitetno ponudbo.Datum objave: 31.03.2021   11:53
OBVESTILO NAROČNIKA:

Upoštevaje dejstvo, da revizijski postopek zoper določila razpisne dokumentacije, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil še ni razrešen, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, kot sledi:
Rok za oddajo ponudb: 16.04.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 16.04.2021 ob 10:30 uri


Datum objave: 15.04.2021   11:47
OBVESTILO NAROČNIKA:

Upoštevaje dejstvo, da revizijski postopek zoper določila razpisne dokumentacije, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil še ni razrešen, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, kot sledi:
Rok za oddajo ponudb: 30.04.2021 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: 30.04.2021 ob 10:30 uri