Dosje javnega naročila 006982/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto in PU Murska Sobota
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 471.814,55 EUR

JN006982/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN006982/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN006982/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN006982/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2021
JN006982/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006982/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 219-538048
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22073
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto in PU Murska Sobota
Referenčna številka dokumenta: 4300-72/2020, ODZIM-26/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto in PU Murska Sobota
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PU Novo mesto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PU Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo financira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PU Murska Sobota
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PU Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo financira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2020   14:00
Kraj: V aplikaciji e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2020   13:00

Dodatne informacije:

Naročnik organizira obvezen ogled nekaterih mejnih prehodov predmetnega javnega naročila, s katerim bo ponudnikom omogočil seznanitev s tehničnimi posebnostmi.

Na področju PU NM (SKLOP 1) sta to mejna prehoda Obrežje in Slovenska vas, na področju PU MS (SKLOP 2) pa mejni prehod Petišovci.

Ogled zgoraj navedenih mejnih prehodov bo možno opraviti v terminu od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020, vsak dan med 9:00 in 12:00 uro.

Za točen datum in uro, naj se zainteresirani ponudniki dogovorijo z upravnikoma s posameznega področja in sicer za SKLOP 1 na tel. O31 763 204, ter za SKLOP 2 na tel. 041 380 225.

Potrdila, katera bo po opravljenem ogledu potrdil upravnik, naj imajo ponudniki natisnjene s seboj. Obrazec »Potrdilo o opravljenih ogledih mednarodnih mejnih prehodov« je nujen in ob obvezen sestavni del ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2020   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali si je možno še pridobiti termin za ogled mejnih prehodov glede na razmere, ki vladajo v Sloveniji in prehodu med občinami, ter tako pridobiti potrebno potrdilo za prijavo?

V kolikor oddamo ponudbo brez potrdila o ogledu, predvidevamo, da bo ponudba zavrnjena?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Naročnik sporoča, da ne bo organiziral dodatnih terminov zainteresiranim ponudnikom za ogled mednarodnih mejnih prehodov.

Ogled mednarodnih mejnih prehodov je obvezen, prav tako je izpolnjen obrazec "Potrdilo o opravljenih ogledih mednarodnih mejnih prehodov" obvezen sestavni del ponudbene dokumentacije.