Dosje javnega naročila 007884/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za mrežno povezovanjeza nadgradnjo sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja Policije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.693.381,46 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007884/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.12.2020
JN007884/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN007884/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2021
JN007884/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.08.2021
JN007884/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2021
JN007884/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2021
JN007884/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2021
JN007884/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2022
JN007884/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2022
JN007884/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.11.2022
JN007884/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.11.2022
JN007884/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2022
JN007884/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.01.2023
JN007884/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2023
JN007884/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007884/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 248-616681
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
sn.mnz@gov.si
+386 14284054
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/374345/Dokumentacija_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22734
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za mrežno povezovanjeza nadgradnjo sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja Policije
Referenčna številka dokumenta: 430-1392/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava opreme, odprava napak v času garancijskega roka /upoštevati za sklop 1, 2, 3 in 5/, postavitev platforme in vključitev v naročnikovo okolje /upoštevati za postavko 18 v sklopu 4/, podaljšano 5 letno (garancijsko) vzdrževanje za strojno opremo /upoštevati za postavki 1 in 2 v sklopu 5/, vgradnja, konfiguracija in integracija v obstoječe naročnikovo omrežje /upoštevati za postavki 1 in 2 v sklopu 5/ in usposabljanje /upoštevati za sklop 6/,

II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.260.005,63 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Omrežna oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme so lokacije enot Generalne policijske uprave in Policijskih uprav na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava omrežne opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.803.239,34 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Optični moduli
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave je skladišče naročnika, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava optičnih modulov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 48.442,62 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Optični in bakreni povezovalni kabli
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave je skladišče naročnika, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava optičnih in bakrenih povezovalnih kablov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 72.745,90 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Programska oprema
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave je skladišče naročnika, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava programske opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 206.594,16 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojna oprema nadzornega sistema
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme so lokacije enot Generalne policijske uprave in Policijskih uprav na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava strojne opreme nadzornega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 88.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Usposabljanje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe storitve za sklop 6 je lokacija izvajalca na območju Ljubljane.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba usposabljanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.983,61 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.01.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 22. 1. 2021 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2021   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Rok za vložitev pritožb:
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema sklepov o oddaji naročila.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2021   09:37
Iz predmetnega javnega naročila naročnik izloča sklop 5, ki ni več predmet tega javnega naročila. Vse navedbe v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na sklop 5 je potrebno smatrati kot brezpredmetne.

Glede na navedeno spremembo razpisne dokumentacije naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb ter rok za odpiranje ponudb v točki 31. Predložitev ponudbe v sistemu e-JN in v točki 4. Odpiranje ponudb, kot sledi v nadaljevanju. Omenjeni točki se tako pravilno glasita:

3.1 Predložitev ponudbe v sistemu e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 1.2.2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila se nahaja v objavi obvestila o javnem naročilu.

4. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 1.2.2021 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.
Naročnik spreminja zahtevo po referencah, in sicer se zahteva v točki 7.2.3 Reference sedaj pravilno glasi:

7.2.3 Reference

Ponudnik mora predložiti /upoštevati za sklop 1/:
- eno potrjeno pisno referenco, da je v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega naročila, izvajal vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme za pogodbene partnerje, ki imajo zgrajeno omrežje iz opreme proizvajalca Cisco Systems, Inc, neprekinjeno v obdobju najmanj 18 mesecev, v obsegu najmanj 200 naprav, na najmanj 30 lokacijah.

DOKAZILA:
- Seznam referenčnih naročil Priloga 6
- Referenčna izjava naročnika Priloga št. 6a ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo izpolnitev pogoja. Drugo potrdilo mora izkazovati vse zahtevane podatke iz Priloge št. 6a. Referenčno potrdilo mora biti v slovenskem jeziku ali prevedeno v slovenski jezik. V primeru, da je referenčni naročnik Ministrstvo za notranje zadeve, ponudnik izpolni Prilogo št. 6a z vsemi zahtevanimi podatki, naročnik pa bo sam preveril referenco.

Opombe:
- V primeru, da ponudnik navaja referenco, kjer bo naročilo izvedel podizvajalec, ali ponudnik skupaj s podizvajalcem, mora tega podizvajalca ponudnik prijaviti v ponudbi, in sicer mora biti iz ponudbe razvidno, da bo ta podizvajalec izvajal dela, ki so predmet tega javnega naročila ter na katera se nanaša referenca.
- V kolikor bo ponudnik - izvajalec v fazi izvedbe v soglasju z naročnikom zamenjal podizvajalca, ki bo izvajal dela po predmetnem javnem naročilu, mora podizvajalec, izpolnjevati najmanj zgoraj navedene pogoje, katere je izpolnjeval s prvotno prijavljenim podizvajalcem.
- Referenca je lahko stara največ tri leta od objave predmetnega javnega naročila, pri čemer se upošteva datum podpisa pogodbe.

Skladno s spremembami razpisne dokumentacije glede referenc je naročnik v objavo posredoval obrazec EU 14, kjer podaja tudi novi prilogi št. 6 Seznam najpomembnejših referenčnih naročil ter št. 6a Referenčna izjava naročnika.


Datum objave: 12.01.2021   14:30
Vprašanje:
Vezano na okvirno tehnično specifikacijo za sklop 2: Optični moduli (Priloga št. 7.2.) prosimo za spodnja pojasnila:
- Točka 1. Optični vmesnik SFP (GLC-LH-MMD) - Prosimo za pojasnilo ali je predviden singlemode ali multimode 1 Gbps vmesnik?
- Točka 5. Optični vmesnik SFP GLC-T= - Ali pod to točko upoštevamo vmesnik GLC TE enako kot pri točki 4. ali morda kateri drug tip vmesnika?
- Točka 6. Optični vmesnik SFP-10G-LR - Ali lahko ponudimo vmesnike tipa Enterprise-Class?

Odgovor:
- Točka 1. Optični vmesnik SFP (GLC-LH-MMD) - predviden je multimode (SX ne LH) vmesnik.
Vprašanje je vezano na okvirne tehnične specifikacije, ki niso predmet prvega odpiranja konkurence in so informativne narave. Točna specifikacija na osnovi dejanskih potreb naročnika in dobavljive opreme na trgu bo podana v povabilu k odpiranju konkurence za predmetno opremo.

- Točka 5. Optični vmesnik SFP GLC-T= skladno z zahtevo v okvirni tehnični specifikaciji je zahtevan GLC-T vmesnik.

- Točka 6. Optični vmesnik SFP-10G-LR Ponudnik lahko ponudi vmesnike tipa Enterprise-Class. Vprašanje je vezano na okvirne tehnične specifikacije, ki niso predmet prvega odpiranja konkurence in so informativne narave. Točna specifikacija na osnovi dejanskih potreb naročnika in dobavljive opreme na trgu bo podana v povabilu k odpiranju konkurence za predmetno opremo.


Vprašanje:
Vezano na tehnične specifikacije za sklop 1: Omrežna oprema (Priloga 7.1.), točka 18. in točka 19: V tehničnih specifikacijah za usmerjevalnike navajate 10G vmesniki katerih zahtevana oprema ne podpira. V kolikor je prišlo do napake prosimo za popravek.

Odgovor:
Vprašanje je vezano na okvirne tehnične specifikacije, ki niso predmet prvega odpiranja konkurence in so informativne narave. Točna specifikacija na osnovi dejanskih potreb naročnika in dobavljive opreme na trgu bo podana v povabilu k odpiranju konkurence za predmetno opremo.


Vprašanje:
Vezano na tehnične specifikacije za sklop 1: Omrežna oprema (Priloga 7.1.), točka 1:
Zahtevano stikalo z oznako C9500-16X-1A ni dobavljivo v Sloveniji. Prav tako ni mogoče dobaviti opreme z eno (1) letno DNA licenco. Predlagamo menjavo z drugo ustrezno opremo in z vključeno 3 letno DNA licenco.

Odgovor:
Vprašanje je vezano na okvirne tehnične specifikacije, ki niso predmet prvega odpiranja konkurence in so informativne narave. Točna specifikacija na osnovi dejanskih potreb naročnika in dobavljive opreme na trgu bo podana v povabilu k odpiranju konkurence za predmetno opremo.


Vprašanje:
Vezano na tehnične specifikacije za sklop 1: Omrežna oprema (Priloga 7.1.), točka 1:
Zahtevano stikalo z oznako C9500-16X-1A ni dobavljivo v Sloveniji. Prav tako ni mogoče dobaviti opreme z eno (1) letno DNA licenco. Predlagamo menjavo z drugo ustrezno opremo in z vključeno 3 letno DNA licenco.

Odgovor:
Vprašanje je vezano na okvirne tehnične specifikacije, ki niso predmet prvega odpiranja konkurence in so informativne narave. Točna specifikacija na osnovi dejanskih potreb naročnika in dobavljive opreme na trgu bo podana v povabilu k odpiranju konkurence za predmetno opremo.


Vprašanje:
Vprašanje vezano na okvirne tehnične specifikacije za Sklop 1: Omrežna oprema (Priloga št. 7.1) in 1. odpiranje konkurence za sklop 1:
Ali je naročniku sprejemljivo, da se namesto zahtevane opreme pod točko 22 (Usmerjevalnik Cisco ISR 1100 Family Series - C1111-8P) v ponudbo vključi cenovno primerljiv, a novejši in zmogljivejši model serije C1121X?

Odgovor:
Za naročnika je novejši zmogljivejši model serije C1121X sprejemljiv, v kolikor izpolnjuje vse zahtevane karakteristike iz tehnične specifikacije.


Vprašanje:
v 4. točki II. dela razpisne dokumentacije navajate 45 dnevni rok za dobavo blaga in izvedbo storitev. Glede na trenutno situacijo, povezano tudi z epidemijo COVID-19, proizvajalec opreme ne more zagotoviti, da bo oprema lahko dobavljena v 45 dneh od vašega naročila. Glede na to, da se okvirni sporazum sklene za 36 mesecev in glede na zelo negotove razmere, vljudno prosimo za spremembo 4. točke II. dela razpisne dokumentacije. Vljudno prosimo, da naročnik rok za dobavo opreme in izvedbo storitev popravi vsaj na 90 dni.

Odgovor:
Naročnik ne spreminja roka dobave za prvo odpiranje konkurence, rok dobave blaga in izvedbe storitev je največ 45 dni od sklenitve pogodbe na osnovi okvirnega sporazuma.
Za naslednja odpiranja konkurence bo rok dobave blaga in izvedbo storitve največ 45 dni od sklenitve pogodbe na osnovi okvirnega sporazuma, razen če ne bo drugače določeno v vsakokratnem povabilu k ponovnem odpiranju konkurence. Naročnik bo za vsakokratno ponovno odpiranje konkurence v povabilu navedel rok(e) dobave opreme in/oz. izvedbe storitve, glede na vrsto in količino opreme in storitev, ki bodo predmet vsakokratnega ponovnega odpiranja konkurence. To pomeni, da naročnik v prihodnjih povabilih k ponovnem odpiranju konkurence glede na vrsto in količino opreme in storitev ter glede na razmere na trgu lahko določi tudi daljše dobavne roke.


Vprašanje:
Vprašanje vezano na točko 7.3.2. razpisne dokumentacije:
Naročnik zahteva pisno izjavo proizvajalca opreme oz. drugo dokazilo s katerim dokazuje, da je ponudnik specializiran za določena področja. Ali lahko ponudnik priloži primerljivo izjavo proizvajalca vezano na usposobljenost in aktualne/novejše specializacije? Vaše zahteve po specializacijah so zastarele in takšne izjave proizvajalec opreme ne more potrditi.

Odgovor:
Ponudnik lahko priloži primerljivo izjavo proizvajalca vezano na usposobljenost in aktualne/novejše specializacije, vendar morajo zajemati vsa zahtevana področja iz razpisne dokumentacije.


Vprašanje:
Vezano na tehnične specifikacije za sklop 1: Omrežna oprema (Priloga 7.1.), točka 11, 12, 13:
Ali poleg požarnih pregrad potrebujete tudi kakšne napredne licence za NGFW?

Odgovor:
Vprašanje je vezano na okvirne tehnične specifikacije, ki niso predmet prvega odpiranja konkurence in so informativne narave. Točna specifikacija na osnovi dejanskih potreb naročnika in dobavljive opreme na trgu bo podana v povabilu k odpiranju konkurence za predmetno opremo.