Dosje javnega naročila 007295/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska
ZJN-3: Odprti postopek

JN007295/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN007295/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007295/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007295/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001336/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22593
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska
Referenčna številka dokumenta: 43001-373/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev krožnega križišča Soteska
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev krožnega križišča Soteska
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2020   18:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za pojasnitev naslednjih vprašanj:
1. V glavni rekapitulaciji je pod točko 7. navedeno: "Nepredvidena dela (10% od 1 do 5). Postavka naj bi zajemala nepredvidena dela od točke 1 do 5 (Vozišče - Prepust), v formuli pa zajema pozicije od točke 1 do 6 (Vozišče - Začasna premostitev). Ali je napaka v formuli seštevka pozicij, ali v opisu 7. postavke?
2. Ali se v postavki prestavitve toplarja upošteva samo prestavitev toplarja, ali je potrebno upoštevati tudi montažo toplarja na novi lokaciji?
3. Dobava in montaža začasne premostitve. Kdo pri nas izvaja premostitve, kot so opisane v postavki? Ali je v ceni postavke potrebno upoštevati samo najem začasne premostitve, vključno z montažo in demontažo?

ODGOVOR
1. Napaka je v opisu. Pravilno je »7.Nepredvidena dela (10%)«, kar program tudi obračunava. Na Naročnikovi spletni strani je priložen nov popis, v katerem je opis popravljen (Popis del_S1);
2. V postavki piše »demontaža ter ponovna montaža«. Ta postavka mora obsegati vsa dela za demontažo obstoječega toplarja, prestavitev komplet toplarja na novo lokacijo ter postavitev toplarja na novi lokaciji na drugi parcelni številki;
3. Za premostitev poskrbi ponudnik s svojo ponudbo v tej postavki.

Datum objave: 11.12.2020   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- V sklopu VOZIŠČE je fiksirana cena ureditve prometa v času gradnje 180 dni, ki velja za celoten projekt. V sklopu OBVOZ pa je potrebno definirati še ceno za najem 3 samaforskih naprav za čas 90 dni, čemu?
SKLOP PREPUST:
- Prosimo za objavo projekta za rušitev objektov. Koliko objektov j epotrebno dejansko odstraniti?
- Prosimo za objavo lokacije prestavitve Toplarja-nova lokacija.
- Ali se v postavki 3.004 in 3.006 upošteva zasip z izkopano ali dobavljeno zemljino?
- Prosimo za objavo načrta propusta in vodno gospodarske ureditve (VGU).
SKLOP ZAČASNA PREMOSTITEV:
- Ali se v postavki 2.008 upošteva zasip z izkopano ali dobavljeno zemljino?
- Nikjer nismo zasledili postavke za strošek začasnega asfaltiranja obvoza, ali bo obvoz makadamski?

lep pozdrav

ODGOVOR
1. - V sklopu VOZIŠČE je fiksirana cena ureditve prometa v času gradnje 180 dni, ki velja za celoten projekt. V sklopu OBVOZ pa je potrebno definirati še ceno za najem 3 semaforskih naprav za čas 90 dni, čemu?
Odgovor:
Na Naročnikovi spletni strani je dodan nov popis del, iz katerega so odstranjene pri zavihku »Popis obvoz« vse postavke »6.Oprema cest«. Ponudnik naj pri ponudbeni ceni izdelave projektne dokumentacije za ureditev cestnega prometa med gradnjo upošteva tudi to prometno ureditev za obvoz.
2. SKLOP PREPUST:
- Prosimo za objavo projekta za rušitev objektov. Koliko objektov je potrebno dejansko odstraniti?
Odgovor:
Predvideno je rušenje obstoječe premostitve preko Škrubovega potoka. Prepust čez Škrubov potok je obokan, svetle širine in višine 3,5 × 2,5 m. Robna venca na obeh straneh prepusta sta poškodovana in dotrajana. Dolžina prepusta je cca 8,50m. Priložene so slike obstoječega prepusta.
3. - Prosimo za objavo lokacije prestavitve Toplarja-nova lokacija.
Odgovor:
Toplar se prestavi na parc.št. 865/2, k.o. 918 Ljubija.
4. - Ali se v postavki 3.004 in 3.006 upošteva zasip z izkopano ali dobavljeno zemljino?
Odgovor:
Predvidena je dobavljena zemljina.
5. - Prosimo za objavo načrta propusta in vodno gospodarske ureditve (VGU).
Odgovor:
Načrt je dodan kot datoteka »PZI prepust.pdf«.
6. SKLOP ZAČASNA PREMOSTITEV:
- Ali se v postavki 2.008 upošteva zasip z izkopano ali dobavljeno zemljino?
Odgovor:
Predvidena je dobavljena zemljina.
7. Nikjer nismo zasledili postavke za strošek začasnega asfaltiranja obvoza, ali bo obvoz makadamski?
Odgovor:
Obvoz bo asfaltiran. Postavka je dodana v novem priloženem popisu pod zavihkom »Popis obvoz«.
Datum objave: 11.12.2020   12:17
VPRAŠANJE
V popisu imate navedeno prestavitev in ponovno montažo toplarja. V tehničnem opisu v poglavju 8., pa imate navedeno "Porušitev obstoječega stanovanjskega objekta na parceli 865/1 k.o. Ljubija in dvojnega kozolca (toplarja)...". Kje je zajeta še kakšna druga rušitev stanovanjskega objekta, kot pa prestavitev kozolca, in kaj je s tor rušitvijo mišljeno? Glede na to, da v poglavju omenjate tudi, da se rušitve izvedejo v skladu z načrtom PGD in PZI št. 0695/17-R, Costa d.o.o., prosimo, da te načrte tudi objavite.
V poglavju 9. tehničnega opisa imate navedeno, da se začasna premostitev izvede v skladu z načrtom PGD in PZI št. 0695/17-ZP, Costa d.o.o., prosimo, da ta načrt objavite.

ODGOVOR
1. V času med zaključeno projektno dokumentacijo ter javnim naročilom za gradnjo je investitor že porušil stanovanjski objekt, zato ta dela niso zajeta v popisih in niso predmet tega javnega naročila; tekst je ostal le v tehničnem poročilu projektne dokumentacije.
2. Dodana je datoteka »Začasni most_PZI.pdf«.
Datum objave: 11.12.2020   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali priznavate referenco za vodjo del, ki jo zahtevate v kolikor je vodja del, dela izvedel v letu 2010, ne glede na mesec izvedbe, saj je ponudbo potrebno oddati do 23.12. 2020 in je zato starost reference lahko 10 let in nekaj mesecev (glede na leta) po našem mnenju zadovoljiva.
Hvala lepa

ODGOVOR
Ponudnik se mora izkazati z referenco, katera ne sme biti starejša od desetih let pred rokom za oddajo ponudb, kot je napisano v Navodilih za pripravo ponudbe.

Datum objave: 11.12.2020   12:18
VPRAŠANJE
V poglavju PROPUST imate pod Pripravljalnimi in zaključnimi deli, navedeno postavko "Rušenje obstoječega objekta, vključno z projektom rušenja, vsemi varstvenimi ukrepi, odvozom na trajno deponijo in recikliranjem ruševin". Naročnika pozivamo, da objavi bolj natančen popis del za kakšna rušitvena dela gre, ter objavi tudi načrte objekta, ki se ruši. Iz tako splošnega opisa del je nemogoče ustrezno ovrednotiti izvedbo del.

ODGOVOR
Predvideno je rušenje obstoječe premostitve preko Škrubovega potoka. Prepust čez Škrubov potok je obokan, svetle širine in višine 3,5 × 2,5 m. Robna venca na obeh straneh prepusta sta poškodovana in dotrajana. Dolžina prepusta je cca 8,50m. Priložene so slike obstoječega prepusta.

Datum objave: 11.12.2020   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdaj lahko pričakujemo odgovor na zastavljena vprašanja z dne 3.12.2020, vprašanja so enostavne narave. Boste skladno z zamudo podaljšali tudi rok za oddajo ponudbe?

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja.Datum objave: 14.12.2020   07:28
VPRAŠANJE
Ker na pomembna in ključna vprašanja za izdelavo ponudbe niste odgovorili teden dni, Vas pozivamo, da temu primerno podaljšate tudi rok oddaje ponudbe.
Kako naj sedaj ponudniki v manj kot enem delovnem dnevu pregledamo Vaše odgovore in pojasnila, jih uskladimo z stanjem, ki je bilo in je sedaj, v ponedeljek do 11:30 ure pa podamo še morebitna vprašanja, ki bi nastala glede na novo pridobljeno dokumentacijo.
Tudi ponudniki imamo vikend za odmor, ne samo naročnik.

ODGOVOR
Roka za oddajo ponudb naročnik ne bo spreminjal.Datum objave: 14.12.2020   10:55
VPRAŠANJE
ste odgovorila, po več kot enem tednu, ko ste bili na njih zopet pozvani.

pošteno.

ODGOVOR
Naročnik je do sedaj odgovoril v predpisanem roku na vsa pojasnila.