Dosje javnega naročila 006372/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-20/20; PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.569,25 EUR

JN006372/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN006372/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.11.2020
JN006372/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
JN006372/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006372/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-20/20; PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
Referenčna številka dokumenta: 43001-320/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 65.220,70 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na postopek naročila male vrednosti, zaradi česar naročnik oddaja javno naročilo po
konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu

Razlaga:
Regionalna cesta R1-206/1029 Trenta Bovec predstavlja glavno cestno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Širina obstoječe ceste na obravnavanem odseku meri od 4,8 do 5,2 m in ni varna za srečevanje nasproti si vozečih vozil. Odvodnjavanje meteorne vode na omenjenem odseku je urejeno z muldo na vkopni strani cestišča v revizijske jaške ter skozi cevne prepuste pod nasipno brežino, kjer se voda nekontrolirano izceja po strmem terenu. Voziščna konstrukcija je dotrajana, večinoma z mrežastimi razpokami ter posedenimi površinami po skoraj celotni dolžini odseka. Oporni zidovi so mestoma dotrajani, večinoma so grajeni iz kamenja z nič ali malo veziva. Zaradi utesnjenosti ceste je tudi precej podpornih zidov, ki sicer niso visoki, so pa zaradi vse težjega prometa dotrajani. Nikjer na tem odseku ni izvedena zaščita ceste pred padajočim oz. kotalečim kamenjem. V km 9,300 se nahaja hudourniški prepust, kjer so dotrajani krilni zidovi.
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo sanacije zidov in rekonstrukcije ceste. Širina vozišča naj se v čim večji meri prilagodi obstoječim širinam vozišča pred in za obravnavanim odsekom, vendar ne manj kot 5,5 m. Predlagane rešitve morajo zagotoviti ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene.
Cilj naročila je zagotavljanje izboljšanja prometne varnosti.
Za predmetno naročilo projektne dokumentacije na nivoju PZI je bil predhodno izveden postopek javnega naročila male vrednosti. Prispeli sta ponudbi, ki sta izpolnjevali ostale pogoje iz razpisne dokumentacije, sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva zato je bil postopek zaključen brez oddaje naročila. Naročnik v zadnjem obdobju sicer ugotavlja porast cen storitev projektiranja, kar je moč pripisati močno povečani količini javnih naročil storitev projektiranja glede na prejšnja leta, vendar kljub temu smatra, da je ponujena vrednost previsoka.
Naročnik bo v nadaljevanju izvedel postopek s pogajanji skladno s točko b., 1. odstavka 44. Čelna ZJN-3. Predlagani način bo na optimalni način pripeljal do želenega cilja pridobitve strokovne projektne dokumentacije.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006372/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
Obrežna ulica 1
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 45.081,97 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 65.220,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2020