Dosje javnega naročila 006448/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Blago: Dobava mobilnega rentgena
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.776,12 EUR

JN006448/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006448/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.11.2020
JN006448/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006448/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava mobilnega rentgena
Referenčna številka dokumenta: NMV P15/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111800
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
2. Naročnik je preveril stanje na trgu in kontaktiral vse dobavitelje mobilnih rentgenskih aparatov v Sloveniji. Najpomembnejše merilo je bil dobavni rok. Izbrani dobavitelj je zagotovil, da lahko dobavi mobilni rentgenski aparat v največ 4 tednih po prejemu naročila, prav tako je naročnik preverjal ceno mobilnih rentgenov na trgu in se na podlagi raziskave trga odločil, da z znanim dobaviteljem izbranega mobilnega rentgenskega aparata izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, saj je potrebno zagotoviti aparat v izolativni enoti, kajti s selitvijo aparata med oddelki obstaja velika verjetnost prenosa okužbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 76.046,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SB Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
1. Postopek javnega naročanja za oddajo predmetnega javnega naročila je izvedel naročnik Splošna bolnišnica Jesenice (v nadaljnjem besedilu: naročnik) po postopku s pogajanji brez predhodne objave in sicer po 1. odstavku, č točke 46. člena ZJN-3: razlog je skrajna nujnost, ki je nastala z imenovanjem SB Jesenice za Covid bolnišnico in z odprtjem izolativnega oddelka za zdravljenje bolnikov okuženih s Covid 19.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
rok dobave100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
1. Postopek javnega naročanja za oddajo predmetnega javnega naročila je izvedel naročnik Splošna bolnišnica Jesenice (v nadaljnjem besedilu: naročnik) po postopku s pogajanji brez predhodne objave in sicer po 1. odstavku, č točke 46. člena ZJN-3: razlog je skrajna nujnost, ki je nastala z imenovanjem SB Jesenice za Covid bolnišnico in z odprtjem izolativnega oddelka za zdravljenje bolnikov okuženih s Covid 19.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006448/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.10.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IMAGE & INFORMATION, trgovsko podjetje d.o.o.
Litostrojska cesta 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 80.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 76.046,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2020