Dosje javnega naročila 007120/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE PRI TRŽIČU, Brezje pri Tržiču 55, 4290 Tržič
Blago: Nakup in dobava gasilskega vozila GVV-1
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 174.206,24 EUR

JN007120/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.11.2020
JN007120/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007120/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN007120/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN007120/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007120/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 223-548033
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE PRI TRŽIČU
Brezje pri Tržiču 55
4290
SI
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553
+386 45971513

Internetni naslovi
http://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/375130/GVV-1_za_PGD_Brezje_pri_TrĹľiÄŤu.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22309
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava gasilskega vozila GVV-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
To naročilo izvaja Občina Tržič, imenu in za račun naročnika PGD Brezje pri Tržiču (v nadaljevanju naročnik), ki je pooblastil Občino Tržič za izvedbo postopka oddaje javnega naročila »Nakup in dobava gasilskega vozila GVV-1«. Pogodbo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop predmeta javnega naročila bo sklenil naročnik PGD Brezje pri Tržiču.

Predmet naročila je nakup gasilskega vozila GVV-1, s pogonom 4x4, v skladu s tipizacijo gasilskih vozil GZS za PGD Brezje pri Tržiču.
Predmet javnega naročila je v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 razdeljeno na dva sklopa, in sicer:
- SKLOP 1 - podvozje
- SKLOP 2 nadgradnja n gasilsko reševalna oprema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gasilsko vozilo - podvozje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113000
34115200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osnovne tehnične zahteve za šasijo v skladu z zahtevami tipizacije GZS za GVV-1 in glede na območje in pogoje delovanja našega društva so razvidne c razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del, oziroma jih ni povzročil dobavitelj.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja vozila GVV-1 in oprema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113000
34115200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja mora biti izdelana po standardih in skladno s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za gasilsko vozilo tipa GVV-1 ter dodatnimi zahtevami naročnika. Izdelana mora biti iz kakovostnih nerjavečih materialov ALUMINIJ in UMETNA MASA, ostale izvedbe niso sprejemljive.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Tehnične rešitve20
Garancijska doba10

Cena – Ponder:
70
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del, oziroma jih ni povzročil izvajalec.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnejši opis razviden iz priložene razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE PRI TRŽIČU
Brezje pri Tržiču 55
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.12.2020   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, v vezi razpisa sprašujemo ali je pogoj 9 izločilbni pogoj ali je samo zaželjen pogoj! Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo v ocenjevanje uvrstil le dopustne ponudbe, t.j. ponudbe ponudnikov, za katere ne obstajajo razlogi za izključitev in njihova ponudba izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje. V pogojih so torej opredeljene vse zahteve, ki jih ponudniki morajo izpolnjevati, da se njihova ponudba uvrsti v ocenjevanje.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 08.12.2020   12:26
Naročnik po naknadni preverbi trga ugotavlja, da POGOJ 9 (Zagotavljanje kakovosti izvajalca gasilske nadgradnje) izpolnjuje le malo število potencialnih ponudnikov, zato z namenom upoštevanja načela zagotavljanja konkurence med ponudniki UMIKA predmetni pogoj. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo spremembo. Naročnik obrazcev ne bo spreminjal, zato ponudnikom smiselno za pogoj 9 ni potrebno izpolnjevati zahtevanih rubrik prvotnih obrazcev v zvezi s pogojem 9.
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila objavljena pojasnila in odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik je poslal v objavo tudi obrazec EU-14 - Popravek in dodatne informacije.