Dosje javnega naročila 005183/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.075.600,00 EUR

JN005183/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
JN005183/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN005183/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2020
JN005183/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN005183/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN005183/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005183/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 225-554273

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja
Referenčna številka dokumenta: 43006-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja

Vsebina javnega naročila je podrobneje opredeljena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.980.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71400000
71500000
71800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vsebina javnega naročila je podrobneje opredeljena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference Odgovorni vodja državnega prostorskega načrtovanja in postopka načrtovanja in dovoljevanja po ZUreP-210
Reference Pooblaščeni inženir načrtovanja velike pregrade in akumulacije10
Reference Pooblaščeni inženir načrtovanja vodovodnega sistema5
Reference Odgovorni vodja izdelave okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje5

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005183/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 160-390302
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.08.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43006-1/2020
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.10.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
HIDROINŽENIRING d.o.o. Ljubljana
Slovenčeva ulica 95
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Hajdrihova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SL CONSULT, projektno svetovanje, d.o.o.
Dimičeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.980.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 523.000,00 EUR
Delež: 10%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Področje varstva okolja in del storitev v zvezi z odkupovanjem zemljišč in zemljiškoknjižnega vpisa.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2020