Dosje javnega naročila 007371/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.216.815,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007371/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.11.2020
JN007371/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN007371/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.04.2021
JN007371/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2021
JN007371/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN007371/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2021
JN007371/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2021
JN007371/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN007371/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2021
JN007371/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2021
JN007371/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2022
JN007371/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2022
JN007371/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN007371/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2022
JN007371/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.11.2022
JN007371/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
JN007371/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2022
JN007371/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007371/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22367
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel
Referenčna številka dokumenta: 4300-49/2020; 4300.49/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
73220000
79930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Sklop 5: Hackathon
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 20142020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
98130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Sklop 5: Hackathon
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 20142020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
80511000
80530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Sklop 5: Hackathon
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 20142020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Sklop 5: Hackathon
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 20142020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Hackathon
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
79320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Sklop 5: Hackathon
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 20142020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge)
Sklop 4: Vizualizacija (informacij, podatkov, procesov, ipd.)
Sklop 5: Hackathon
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 20142020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2020   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2020   10:00

Dodatne informacije:
k točki II.1.6: Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več sklopov.

k točki IV.1.3: Naročnik bo za posamezen sklop sklenil okvirne sporazume s ponudniki, katerih ponudba bo dopustna v posameznem sklopu in ponudniki, katerih ponudba v posameznem sklopu ne bo dopustna zgolj iz razloga, ker bo le-ta presegala zagotovljena sredstva naročnika, vendar v posameznem sklopu le z določenim številom ponudnikov, kot je navedeno v točki 3 navodil.

k točki IV.1.5: V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo v posameznem sklopu izvedena pogajanja samo, če naročnik v posameznem sklopu ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo v posameznem sklopu povabil na pogajanja samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse pogoje in druge zahteve naročnika iz teh navodil, vendar vrednost njihove ponudbe presega naročnikova zagotovljena sredstva v posameznem sklopu.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2020   14:19
1. VPRAŠANJE
1) V razpisni dokumentaciji v točki 9.2. predstavljate kadrovske zahteve za posamezne sklope znotraj javnega naročila. Hkrati pa v predračunu predstavljate okvirno število ur, ki se pričakuje za posamezen sklop. Ali pričakujete, da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo znotraj prijave na to javno naročilo, imeli polno obremenitev, skladno z navedeni pričakovanju v predračunu? Ali bo ponudniku bilo dovoljeno dopolniti svojo ekipo z dodatnimi strokovnjaki in podprornim kadrom po sklenitvi okvirnega sporazuma, za vsako posamezno naročilo izvedeno znotraj le-tega, glede na to, da bomo lažje prilagodili našo ekipo in ekspertizo šele takrat, ko bomo izvedeli polni obseg izziva?

2) V razpisni dokumentaciji v točki 15 in podtočki 15.1 predstavljate način meritve posameznih ponudb za posamezna naročila, ki bodo izvedena po podpisu okvirnega sporazuma. Ali je pričakovanje MJU-ja, da ponudniki navedene kriterije dostavijo že zdaj v prijavi na to javno naročilo? Na primer, ali je zahtevano, da se za sklop 1 opiše idejni načrt in metodološki pristop?

ODGOVOR
1) Od ponudnika ne pričakujemo polne obremenitve, kot jo opredeljujete, v predračunu je namreč navedeno število ur (oziroma dni v sklopu 5), predvideno za celotno obdobje sklenjenega okvirnega sporazuma. Izvajalec bo za izvajanje aktivnosti za reševanje izziva v okviru posameznega sklopa izbran v okviru postopka ponovnega odpiranja konkurence, in sicer za vsak posamezen izziv posebej. V postopek ponovnega odpiranja konkurence v posameznem sklopu bodo torej uvrščeni vsi ponudniki, s katerimi bo naročnik sklenil okvirne sporazume v posameznem sklopu, pri čemer bodo povabljeni k oddaji ponudbe za vsak posamezen izziv. V povabilu k oddaji ponudbe za vsak posamezen izziv bo tudi določena količina. Izbira ponudnika za reševanje izziva je določena v 15. točki Navodil ponudnikom.

Ponudnik mora v ponudbi v posameznem sklopu prijaviti najmanj en kader, ki bo na razpolago ves čas izvajanja storitev, in ki izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko tekom veljavnosti okvirnega sporazuma prijavi dodaten kader oziroma zamenja v ponudbi prijavljen kader. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani v dokumentaciji naročila. V skladu z navedenim odgovorom se dopolni 4. člen vzorca okvirnega sporazuma, ki se tako glasi:

»4. člen
Gospodarski subjekt s podpisom tega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Za opravljanje storitev po tem sporazumu je izvajalec dolžan:
- svoje pogodbene obveznosti opravljati strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,
- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,
- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode,
- upoštevati zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu sporazuma,
- pogodbene storitve izvajati s kadri, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije naročila, na podlagi katere je bil z izvajalcem sklenjen ta sporazum.

Gospodarski subjekt je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi pri izvajanju pogodbenih storitev tega naročila oziroma tega sporazuma in naročniku predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra.

Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra kot tudi morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani v dokumentaciji naročila.

Naročnik po preveritvi izpolnjevanja zahtev iz zgornjega odstavka gospodarski subjekt obvesti o rezultatih preveritve v petih delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi. V kolikor po roku iz prejšnjega stavka gospodarskega subjekta ne obvesti, se šteje, da kader izpolnjuje usposobljenost.

Gospodarski subjekt mora upoštevati določila dogovora k tej pogodbi o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na posamezen kader.«

Naročnik bo pred podpisom okvirnih sporazumov pripravil čistopis vzorca okvirnega sporazuma, skladno s tem odgovorom.

2) V ponudbi za predmetno javno naročilo, idejni načrt ni potreben. Točka 15. Navodil ponudnikom so nanaša na postopek ponovnega odpiranja konkurence, ki se izvaja po prejemu posameznega izziva.