Dosje javnega naročila 006800/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-21/20; Posodobitev podatkov baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 310.459,50 EUR

JN006800/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 30.10.2020
JN006800/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN006800/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006800/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 225-554257

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-21/20; Posodobitev podatkov baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
Referenčna številka dokumenta: 43001-203/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posodobitev podatkov baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 254.475,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Cilj naročila je vzdrževanje in posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI. Naloga zajema posodobitev podatkovnih baz, povezanih s prometno varnostjo. Izvajalec naloge mora z zadovoljivo zanesljivostjo pripraviti seznam mest z visoko stopnjo prometnih nesreč (MVSPN) na državnih cestah v RS za preteklo triletno obdobje in sicer v letu 2020 za obdobje 2017-2019 in v letu 2021 za obdobje 2018-2020. Rezultati naloge bodo osnova za nadaljnje ukrepanje DRSI za izdelavo prometno varnostnih analiz nevarnih območij s predlogom optimalne ureditve oziroma takojšnjih, kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za odpravo nevarnih območij. Na podlagi pridobljenih statičnih podatkov o prometnih nesrečah za opazovano obdobje in podatkov o prometnih obremenitvah (PLDP) mora izvajalec naloge določiti območja na državnih cestah s statistično značilno nadpovprečno pogostostjo prometnih nesreč za odseke podobnih cest. Po oddaji študije mora izvajalec posodobiti bazo podatkov v kateri so zabeležena vsa nevarna mesta na državnih cestah in obnoviti vhodne podatke, ki vplivajo na generiranje nevarnih mest. Baza mora omogočiti tudi pogled na situacijo izbranega mesta z visoko stopnjo prometnih nesreč. Programsko opremo oz. aplikacijo "Analiza prometne varnosti na odseku" je potrebno posodobiti z novimi podatki ter z dodatnimi grafičnimi in tabelaričnimi analizami glede na zahteve naročnika.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s 46. členom ZJN-3, 1. odstavek, točka c, tretja alineja. Posodobite in nadgradnjo navedene programske opreme lahko izvede le določen gospodarski subjekt ker gre za zaščito izključnih pravic oz. poseganje in nadgradnjo programskega orodja, ki je produkt navedenega podjetja. Vzdrževanje programske opreme in posodobitev podatkov sta tehnično neločljivo povezani aktivnosti, ki ju lahko izpolni le določen ponudnik, ki je izdelal programsko opremo.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006800/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 213-522628
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 254.475,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 254.475,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2020