Dosje javnega naročila 007268/2020
Naročnik: VRTEC JARŠE, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v VRTCU JARŠE za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 422.260,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007268/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN007268/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN007268/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN007268/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2021
JN007268/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN007268/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN007268/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007268/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 227-558361
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Viktorija Strajnar, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana
Viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/375782/OBJAVA_CISCENJE_VRTEC_JARSE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22479
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v VRTCU JARŠE za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-2301/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje stroitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje stroitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2020   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Jarše izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2020   10:43
VPRAŠANJE
Je možen ogled objekta?

ODGOVOR
Glede na trenutno situacijo, epidemijo koronavirusa, naročnik ne dopušča ogledov prostorov zaradi varnosti otrok in zaposlenih. Vrsta in obseg površin po objektih in drugi podatki o naročniku so jasno razvidni iz predmetne razpisne dokumentacije. Naročnik meni, da na podlagi vseh objavljenih informacij v razpisni dokumentaciji, ponudnik lahko pripravi ponudbo. V kolikor je še kaj nejasno oz. potrebujete dodatna pojasnila pa vas prosimo, da zastavite vprašanja preko Portala javnih naročil na katera vam bomo odgovorili. Hvala za razumevanje.Datum objave: 01.12.2020   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v točki. 4. Reference zahteva da je ponudnik imel ali ima, v zadnjih treh letih pred potekom roka
za oddajo ponudb, sklenjeni 2 posamezni pogodbi za opravljanje storitev čiščenja objektov, in sicer redno čiščenje mesečno, pri
čemer v izmeri najmanj:
- 1.500,00 m2 notranje talne površine/objekt.
Obe referenci se morata nanašati na storitve čiščenja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah oziroma zdravstvenih ustanovah.

Naročnika pozivamo, da takšen pogoj umakne, saj s tem povzroča neenakopravno obravnavo ponudnikov in določene ponudnike favorizira. Ponudnik lahko ima tudi reference čiščenja drugih večjih poslovnih prostorov (tudi v velikosti, kot je predmet JN). Za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila, kot tudi izhaja iz tehničnih specifikacij naročnika, ni nobenih posebnosti ali razlik pri čiščenju javnih zavodov ter čiščenju večjih poslovnih prostorov in tudi zagotavljanjem čistilnih sredstev, ki bi jih morali izpolnjevati potencialni ponudniki.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je po naknadni preučitvi glede na predmet javnega naročila ugotovil, da je pogoj pripravljen sorazmerno glede na predmet javnega naročila in skladno z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 in ga kot takega ne bo spremenil.Datum objave: 03.12.2020   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede referenc, pozivamo naročnika, da pogoj o čiščenju vzgojnoizobraževanih in zdravstvenih ustanovah umakne, ker time povzroča neenakopravno obravnavo ponudnika in določene ponudnike favorizira. 10.odstavek 76.člena /JN-3 ne določa, da se referenca nanaša na specifični objekt, Lahko se določi velikost objekta. S takšnim pogojem, naročnik favorizira določene ponudnike in neda možnost udeležbe ponudnikom, ki so kvalitetno čistili druge objekte iz javnih naročanj, ki se čiste po enakem sistemu, kot vrtec. Tudi drugi naročniki v javnem naročanju zahtevaju visok kvalitet čiščenja, kot vrtci, šole, ali zdravstvene ustanove.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Deseti odstavek 76. člena ZJN-3 naročniku omogoča, da določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Predmet javnega naročila je specifičen zato so tudi naročnikove zahteve v zvezi z referencami takšne. Zahtevane reference so vezane na predmet javnega naročila in ne povzročajo nedopustne diskriminacije ponudnikov zaradi objektivno opravičljivih razlogov. Razlikovanje ponudnikov, ki je posledica konkurenčne danosti posameznega ponudnika (zaradi nižjih ponudbenih cen, izkušenj, znanja in drugo) je dopustno in predstavlja objektivno opravičljiv razlog, da posamezni ponudnik ni sposoben konkurirati v posamičnem postopku oddaje javnega naročila.

Reference, ki jih naročnik zahteva v predmetnem postopku so dokazilo, da je ponudnik tehnično usposobljen za izvedbo predmetnega javnega naročila, da je v preteklosti uspešno, kvalitetno, strokovno in s prevzemom tveganja izvedel in zaključil referenčni posel, ki je po obsegu, vsebini, specifičnosti in zahtevnosti podoben (istovrsten) s predmetom javnega naročila, ki ga naročnik razpisuje.

Naročnik se ne strinja z navedbo, da je čiščenje poslovnih, proizvodnih in drugih podobnih prostorov moč enakovredno enačiti s čiščenjem vzgojnih zavodov. V vrtcu gre za občutljivo populacijo, ki zahteva tudi bolj specifično čiščenje. V vrtcu so dnevno površine precej obremenjene z nesnago in različnimi mikroorganizmi. Za uspešno čiščenje je potrebno uporabiti pravilne tehnike čiščenja (da se ne križajo čiste in nečiste poti, ločene krpe) in čistilna sredstva, ki niso nevarna za otroke. Čiščenje je torej primerljivo z zdravstvenimi ustanovami. Kljub temu, je naročnik razširil možnost oddaje reference tudi za čiščenje drugih izobraževalnih ustanov. Vsekakor pa tu ne gre za čiščenje pisarn in drugih poslovnih objektov. V vrtcih so namreč normativi kadra za čiščenje drugačni, v vrtcu poteka čiščenje po načrtih čiščenja skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Naročnik zato želi referenco na ravni vzgojno-izobraževalnih ustanov oz. zdravstvenih ustanov in ne za celoten segment čiščenja na splošno, saj gre za zahtevnejšo in obsežnejšo izvedbo storitev. Naročnik na ta način smatra, da ponudnik pozna dinamiko dela v ustanovah, v katerih se dela z občutljivo populacijo.