Dosje javnega naročila 003191/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Gradnje: Širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor - GOI dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 399.434,09 EUR

JN003191/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2020
JN003191/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN003191/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2020
JN003191/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
JN003191/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN003191/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2020
JN003191/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003191/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
mojca.rakusa@ukc-mb.si
+386 23212559

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+386 14786001

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor - GOI dela
Referenčna številka dokumenta: 462-MR-NMV 5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmeta javnega naročila je širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor - GOI dela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 327.404,99 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003191/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.05.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.10.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GDO, gradnja, dom, okolje, d.o.o.
Maistrov trg 5
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 327.404,99 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 327.404,99 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Gradbena obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela v približnem deležu 22,71%.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020