Dosje javnega naročila 007270/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Obnova sijalk v garažni hiši 1A
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.577,35 EUR

JN007270/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN007270/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN007270/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN007270/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007270/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 227-559939
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22472
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova sijalk v garažni hiši 1A
Referenčna številka dokumenta: JN 261/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila »Obnova sijalk v garažni hiši 1A«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila »Obnova sijalk v garažni hiši 1A«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.12.2020   08:00

Dodatne informacije:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.11.2020   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik poleg ostale dokumentacije ni predložil ESPD obrazce, prav tako ga ni na njihovi spletni strani. Kje lahko dobimo ESPD obrazec.

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

ESPD obrazec je dodan na spletni strani naročnika poleg ostale dokumentacije.


Datum objave: 30.11.2020   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v ponudbenem predračunu/popisu del so vpisane vrednosti (1,00 EUR) pri vseh postavkah. To vrednosti verjetno izbrišemo in vpišemo svoje ponudbene cene?

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Popis del bomo danes zamenjali.

Lep pozdravDatum objave: 30.11.2020   13:16
Popis del je zamenjan

Datum objave: 30.11.2020   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pri prvih dveh postavkah popisa (svetilke) ponudimo svetilke ali samo montažo teh svetilk?

ODGOVOR
V prvih dveh postavkah se ponudi samo golo ceno svetilke brez montaže.

Montaža novih svetilk in demontaža starih je v tretji točki popisa del.
Datum objave: 01.12.2020   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko kot dokazilo o bonitetni oceni preložimo bon , ki ni starejši od 60 dni od oddaje ponudb? Bon odraža aktualno bonitetno oceno, ki se spreminja enkrat letno. Hvala lepa za odgovor

ODGOVOR
Ne, bonitetna ocena ne sme biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.Datum objave: 02.12.2020   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko priložimo eS BON , ki je izdan v elektronski obliki in je vsebinsko enak S.BONU-1?

ODGOVOR
Ja, lahko.Datum objave: 04.12.2020   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za obrazložitev obstoječega načina priklopa svetilk.
1. Predhodno 3 fazno ožičenje pri svetilki brez vgrajenega modula VR je jasno, kako pa je izvedeno pri svetilki z vgrajenim modulom VR.
2. Termin predhodno linijsko 3 fazno ožičenje. Kaj to pomeni, da svetilk ni dovoljeno kablirati oziroma dodatno predelovati???

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Prehodno trifazno ožičenje velja tudi za svetilke z modulom varnostne razsvetljave.
2. Mišljeno je, da je trifazno ožičenje prehodno (ne predhodno-napaka), kar pomeni, da se na posamezni svetilki pusti 1 faza, dve pa se nadaljujeta naprej. V garaži se menjava samo svetilke, inštalacija kablov ostane nespremenjena, prav tako krmilje.
Svetilke se odpira in kablira. Vsaka mora vsebovati 2 x 3 fazno sponko za kabliranje na začetku in koncu (na naši spletni strani prilagamo sliki starih svetil). Tudi dimenzije morajo ustrezati, zaradi dolžine kablov.

Lep pozdrav,
Datum objave: 09.12.2020   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri prehodnem ožičenju svetilk z baterijskim modulom:
Ali mora biti še zmeraj samo 3 fazno prehodno ožičenje in je od treh faz ena stalna za baterijski modula(5 vodnikov), ali mora biti prehodno 3 fazno ožičenje plus dodatno ožičenje za stalno fazo baterijskega modula (7vodnikov)?

LP

ODGOVOR
Ožičenje mora biti 3 fazno 5 vodnikov. Ena od treh faz je tudi za modul.Datum objave: 09.12.2020   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Običajno so linijske svetilke ožičene že v fazi proizvodnje, zato so »preseki žic« in omejitve »svetilk na linijo« popolnoma prepuščene proizvajalcu. (variirajo od 0,5 do 2,5mm2).

Ker je od preseka žic v svetilki odvisno število svetilk vezanih v liniji na posamezen tokokrog,
naprošamo naročnika naj poda maksimalno število obstoječih svetilk v liniji, zaradi izbire produkta, ki ga bomo ponudili.

2. Ali se lahko ponudi svetilko brez ENEC certifikata, kateri edini zagotavlja točnost tehničnih karakteristik svetilke, saj ga izda neodvisna organizacija?

Lep pozdrav


ODGOVOR

1. V eni liniji z avtomatskim odklopnikom 3P ( 3 x 16 A) je največ 12 svetilk, se pravi 4 svetilke po fazi (35W so obstoječe). Ožičenje svetilke je preseka 2,5 mm2. Presek žic je definiran.
2. V razpisnih pogojih ni nič navedeno glede ENEC certifikata.Datum objave: 09.12.2020   14:24
VPRAŠANJE
Kadrovske zmogljivosti- ali je lahko vodja del oseba ki ima strokovni izpit in je vpisana v imenik IZS kot vodja posameznih del za elektro področje oz. VDE z predložitvijo referenc, da je že vodil projekte

ODGOVOR
Pogoj glede kadrovske zmogljivosti smo spremenili v razpisni dokumentaciji.

Popravljena razpisna bo objavljena danes.


Datum objave: 09.12.2020   15:51
Objavili smo popravek razpisne dokumentacije. vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

LP

Datum objave: 10.12.2020   09:58
VPRAŠANJE
Zdravo,

Kakšna je višina stropa oziroma montaže svetil?
Kakšne vrste strop je? Beton ali kaj drugega?

LP

ODGOVOR
garažna hiša ima pritličje, kjer je višina 2,5 m ter štiri nadstropja z višino, kjer je povsod enaka 2,20 m.
Strop je armirano-betonski.
Datum objave: 10.12.2020   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vezano na točko 6 popisa, prosimo za tloris dela območja obdelave v DWG formatu, z vrisanimi obstoječimi lokacijami svetilk, zaradi izvedbe fotometričnih izračunov.
Prosimo naročnika naj poda nivo osvetljenosti in skladnost s katerimi standardi se izvede izračun.
Samo na podlagi izračunov, lahko dokažemo ustreznost izbranih svetilk, glede na zahteve iz standarda in razpisa (nivo osvetljenost, enakomernost, UGR)

Lep pozdrav

ODGOVOR
Na naši spletni strani bomo danes dodali prilogo "TLORISI...dwg" kjer so tlorisi garažne hiše 1A z vrisanimi svetilkami. Pri izračunu upoštevajte v pritličju višino stropa 2,5 m, v nadstropjih (od 1 do 4) pa 2,2 m. Pričakujemo srednji nivo osvetljenosti med 80 90 lux. Naredite dva izračuna eden za parkirna mesta ter drugi za vozno pot. Nove svetilke ostanejo na enakih pozicijah kot stare. Uporabite zadnji veljavni standard za notranjo razsvetljavo (SIST EN 12464-1 Svetloba in razsvetljava Razsvetljava na delovnem mestu 1.del: Notranji delovni prostori)