Dosje javnega naročila 007208/2020
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Storitve: IZVEDBA MERITEV IN ANALIZ ZA OBJEKTE V UPRAVLJANJU KOMUNALE SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. za leto 2021 in 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007208/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.11.2020
JN007208/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007208/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Tanja Vintar
tanja.vintar@komunala-slb.si
+386 28055402
+386 28055410

Internetni naslovi
https://www.komunala-slb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-slb.si/javna_narocila.html
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/375994/espd/8.1_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22492
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA MERITEV IN ANALIZ ZA OBJEKTE V UPRAVLJANJU KOMUNALE SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. za leto 2021 in 2022
Referenčna številka dokumenta: JNMV-S-0030/20-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sklop 1: Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte ČN Slovenska Bistrica, ČN Pragersko, MKČN Šmartno na Pohorju in MKČN Makole, Vodarno Slovenska Bistrica in Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
Sklop 2: Izvedba ocen odpadkov za področje odpadnih voda
Sklop 3: Meritve onesnaženosti podzemne vode za Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
Sklop 4: Izvedba analiz odpadkov: ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem, sortirna analiza komunalnih odpadkov in analiza komposta
Sklop 5: Meritve emisij v zrak na Odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko
Sklop 6: Meritve emisij v zrak za ČN Slovenska Bistrica
Sklop 7: Analiza kvalitete pitne vode notranji nadzor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte ČN Slovenska Bistrica, ČN Pragersko, MKČN Šmartno na Pohorju in MKČN Makole, Vodarno Slovenska Bistrica in Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica, Pragersko, Makole, Šmartno na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte ČN Slovenska Bistrica, ČN Pragersko, MKČN Šmartno na Pohorju in MKČN Makole, Vodarno Slovenska Bistrica in Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 22.600,00 EUR
Ocenjena vrednost za leto 2022: 22.600,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba ocen odpadkov za področje odpadnih voda
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica, Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba ocen odpadkov za področje odpadnih voda - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 3.600,00 EUR
Ocenjena vrednost za leto 2022: 6.400,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve onesnaženosti podzemne vode za Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve onesnaženosti podzemne vode za Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 26.000,00 EUR
Ocenjena vrednost za leto 2022: 26.000,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba analiz odpadkov: ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem, sortirna analiza komunalnih odpadkov in analiza komposta
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba analiz odpadkov: ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem, sortirna analiza komunalnih odpadkov in analiza komposta - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 11.800,00 EUR
Ocenjena vrednost za leto 2022: 11.800,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve emisij v zrak na Odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve emisij v zrak na Odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 4.800,00 EUR
Ocenjena vrednost za leto 2022: 4.800,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve emisij v zrak za ČN Slovenska Bistrica
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve emisij v zrak za ČN Slovenska Bistrica - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 1.200,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Analiza kvalitete pitne vode notranji nadzor
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica, Kidričevo
II.2.4 Opis javnega naročila
Analiza kvalitete pitne vode notranji nadzor - kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost za leto 2021: 28.000,00 EUR
Ocenjena vrednost za leto 2022: 28.000,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.12.2020   10:01
Kraj: Sistem ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2020   00:00

Dodatne informacije:
Izključno preko portala javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.11.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2020   11:50
VPRAŠANJE
U dokumentaciji imate 1 sat za urgentno uzorkovanje. U tome vremenu je zbog situacije sa covidom to praktičko nemoguče napraviti. Molimo da promjenite vrijeme urgentnog uzorkovanja na više sati.

pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Ker gre za odzivni čas v primeru intervencij, ga ne moremo podaljševati.

Hkrati vas vljudno prosimo, da nam vprašanja postavljate v slovenskem jeziku.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Datum objave: 23.11.2020   07:19
VPRAŠANJE
Dodatno pitanje:

Šta za vas znači intrvencija za 1 sat. Da se samo mi javimo ili da trebamo biti na lokaciji u 1 sat in da več uzokujemo?


ODGOVOR
Spoštovani,

V primeru intervencij je zahteva naročnika, da so v zahtevanem odzivnem času ene ure odvzeti vzorci. Še isti dan mora izvajalec naročniku posredovati rezultat hitrega testa, da lahko ta pravočasno in po potrebi ustrezno odreagira s potrebnimi ukrepi. Končni rezultati pa morajo biti naročniku posredovani v rokih, ki jih določajo standardi.

Ponovno vas vljudno prosimo, da nam vprašanja postavljate v slovenskem jeziku. Hkrati vas opozarjamo na določila razpisne dokumentacije, da je potrebno ponudbo oddati v slovenskem jeziku in v primeru, da boste izbrani kot najugodnejši ponudnik v fazi izvajanja naročila komunicirati z pooblaščenimi osebami naročnika v slovenskem jeziku.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Datum objave: 23.11.2020   07:24
VPRAŠANJE
Poštovani,

molimo, da nam pojasnite šta znači: "c.izvedba vseh preskušanj iz Priloge I Pravilnika o pitni vodi z eno institucijo (vključujoč akrilamid, epiklohidrin in vinilklorid)".


Pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Zahteva naročnika je, da izvedbo vseh preizkušenj iz Priloge 1 Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04 z dopolnitvami 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) izvaja ena institucija.

Za pitno vodo so zahtevani naslednji pogoji, ki izhajajo iz Pravilnika o pitni vodi:
- vzorčenje pitne vode v skladu s standardi ISO 5667-5 in ISO 19458 (kar ponudnik dokazuje z akreditacijsko listino),
- mikrobiološka preskušanja se izvaja v skladu z metodami iz priloge III Pravilnika o pitni vodi:
* E. coli koliformne bakterije: EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2
* enterokoki: EN ISO 7899-2
* skupno število: EN ISO 6222
* Clostridium perfringens - EN ISO 14189

Ustreznost analitskih metod izvajalec dokazuje s priložitvijo akreditacijske listine. Iz akreditacijske listine mora biti razvidno, da so uporabljene analizne metode nanašajo na matriks pitne vode.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.11.2020   07:39
VPRAŠANJE
Poštovani,

zašto u dokumentaciji imate u "člen 8." zahtjev, da mora jedan laboratorij odraditi sve ali u isto vrijeme dopuštate opciju suradnje sa podivađačima kroz ESPD forme?
Molimo, da brišete taj zahtjev i produžite rok za pitajnja i za privavu na tender.

ODGOVOR

Spoštovani,

Predmetno javno naročilo je pripravljeno za sedem različnih sklopov, pri čemer ima sklop 7 zaradi specifičnih potreb naročnika pri izvajanju notranjega nadzora kvalitete pitne vode svoj vzorec pogodbe, iz katerega so razvidne naročnikove zahteve pri izvajanju javnega naročila tega konkretnega sklopa.

V skladu z ZJN-3 je naročniku dovoljeno kvalitativno omejiti del nalog na ponudnika in za sklop 7 naročnik zahteva, da se preizkušenje iz Priloge 1 Pravilnika o pitni vodi izvedejo s strani ponudnika (ene institucije), ki ima zahtevane reference in akreditacije.

Roka za postavljanje vprašanj in za prijavo ne moremo podaljšati.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 24.11.2020   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je pod točko 4.6 (tehnične specifikacije - Sklop 6) navedeno, da se meritve izvedejo vsaka tri leta, pri čemer se naslednjič izvedejo v letu 2021. Specifikacija obračuna (.xlsx datoteka) zajema obratovalni monitoring emisije v zrak tudi v letu 2022. Cena po specifikaciji obračuna je za leto 2021 in 2022 enaka, kljub temu, da po razpisni dokumentaciji obseg storitev ni enak.

V razpisni dokumentaciji pod točko 4 (tehnične specifikacije) je navedeno, da mora ponudba zajemati tudi izdelavo letnih poročil. Glede na specifikacijo obračuna - sklop 6 izdelava ocene letnih emisij ne zajema oz. ta postavka ni navedena. Ocena letnih količin emisij je za sklop 5 in 6 sicer skupna. Pod kateri sklop lahko vključimo izdelavo ocene o letnih količinah emisije snovi v zrak?

Za odgovor ze že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

ODGOVOR

Spoštovani,

najprej hvala za vaše opozorilo.

Skop 5 in Skop 6 obravnavata emisije snovi v zrak. Sklop 5 na Odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Pragersko, sklop 6 pa na Čistilni napravi Slovenska Bistrica.

Monitoring emisije snovi v zrak na ČN Slovenska Bistrica se izvaja samo v letu 2021 in je v excelu formula z izračunom za leto 2022 dejansko nepotrebna. Pri tem sklopu bomo zato upoštevali samo ponujeno ceno za leto 2021.

V sklopu 6 je v točki 1.1. navedeno Izvedba poročila in poročanje. Kot Izvedba poročilo je mišljena ocena letnih emisij v zrak iz ČN Slovenska Bistrica s poročanjem na ARSO.

Ker ni nujno, da ponudnik ponudi tako sklop 5 kot tudi sklop 6 je potrebno zaradi primerljivosti ponudb izdelavo ocene ponuditi ločeno za posamezni sklop.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.11.2020   15:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri sklopu 5 me zanima zakaj imate pri dodatnih meritvah naveden tudi plin HN3, čeprav OVD tega izrecno ne navaja. Kot dodatna meritev naj bi se izvajala samo plina H2 in H2S. Ali gre tukaj za napako?
Že v naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

OVD v točki 3.3.1 opredeljuje tudi druge pline glede na sestavo odloženih odpadkov. Glede na meritve v preteklem obdobju smo zato vključili tudi meritev HN3.
V danem primeru torej ne gre za napako in je potrebno tudi to meritev vključiti v ponudbeno ceno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.11.2020   10:28
Spoštovani,

obveščamo vas, da umikamo zahtevo po meritvah NH3 v okviru sklopa 5.
S tem preklicujemo odgovor, ki smo ga podali 24. 11. 2020 ob 15:21 uri.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Datum objave: 25.11.2020   13:11
Spoštovani,

Naročnik dopolnjuje tehnične specifikacije, in sicer v točki 4.1 za sklop 1, se v tabeli 3 dodajo meritve neraztoplenih snovi na dotoku in iztoku za Čistilno napravo Slovenska Bistrica in Čistilno napravo Pragersko.

Lep pozdrav.