Dosje javnega naročila 007223/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007223/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2020
JN007223/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007223/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2020
JN007223/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2021
JN007223/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN007223/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN007223/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN007223/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2021
JN007223/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2021
JN007223/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2021
JN007223/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2021
JN007223/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2021
JN007223/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN007223/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2021
JN007223/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2021
JN007223/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2021
JN007223/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2021
JN007223/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN007223/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN007223/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2021
JN007223/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN007223/2020-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN007223/2020-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2021
JN007223/2020-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2021
JN007223/2020-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN007223/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.04.2021
JN007223/2020-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2021
JN007223/2020-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN007223/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2021
JN007223/2020-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2021
JN007223/2020-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007223/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22446
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2021
Referenčna številka dokumenta: CEN 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2021, ZA OBDOBJE OD SKLENITVE OKVIRNEGA SPORAZUMA DO 31.12.2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. Sklop Gozdarstvo: gozdna zemljišča, gozdovi,
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70100000
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cenitve gozdnih zemljišč, gozdov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. Sklop Kmetijstvo: kmetijska zemljišča,
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70100000
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cenitve kmetijskih zemljišč
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. Sklop Gradbeništvo: stavbna zemljišča
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70100000
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cenitve stavbnih zemljišč
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2020   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, razpisne dokumentacije na spletni strani SIDG: https://sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila, ni. Prosimo, da jo objavite.

ODGOVOR


Spoštovani,

dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

Datum objave: 20.11.2020   17:23
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Manjka razpisni obrazec: Prijava za sklope »predračun« ni objavljen v dokumentaciji na spletni strani SiDG pod Aktualna javna naročila in razpisi.
V obrazcu Prijava na sklope (ponudbeni predračun se priloži v razdelek predračun?)

Naročilo še ni objavljeno v sistemu e-JN?

ODGOVOR

Spoštovani,
Obrazec Prijava za sklope je objavljen na spletni strani v Dokumentaciji. Ta obrazec Prijava za sklope se predloži v razdelek Predračun v eJN in je viden na javnem odpiranju ponudb.

Naročilo je tudi objavljeno v sistemu eJN.

Datum objave: 26.11.2020   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno iz izvedbi cenitve spoštovani Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, ali je lahko cenitev le skladna z vašimi navodili?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je pri izvedbi posamezne cenitve potrebno upoštevati pravila naročnika ter vsa pravila stroke, ki veljajo na ustreznem področju, med drugim tudi Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, ki in če se uporabljajo na tem področju.


Datum objave: 26.11.2020   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. predložili ste vzorec Okvirnega sporazuma za naročanje ocene tržne vrednosti. Vsaj pri gozdovih, ki jih država kupuje pa prihaja do tega, da je bodisi država RS ali preko SIDG d.o.o. pogosto edini zainteresiran kupec za gozdove, ki so "eko celica" ali tu in tam tudi pragozd. V takem primeru ne gre za tržno vrednost, če je le en kupec. v primeru, da bo SIDG d.o.o. naročal tudi za potrebe računovodskega poročanja, je jasno, da tržna vrednost ni tista vrednost, ki jo bomo ocenjevali. Zato bi veljalo Okvirni sporazum dopolniti, da gre za Okvirni sporazum, kjer se praviloma ocenjuje tržna vrednost, v končnih določbah pa dodati člen okvirnega sporazuma, da se naročla za oceno drugih vrst vrednosti (likvidacijske, najemnine, zakupa, pravične vrednosti...) posebej naroča. Alternativa je, da se besedica "tržna" črta iz 2. člena Okvirnega sporazuma.

2. Priznati moramo, da nismo našli obrazca za ponudbene cene za oceno enega gozda, enega KZ in enega stavbnega zemljišča. Kje so ti obrazci? Ali so znotraj kakšnega drugega obrazca?
3. Vprašanje za 5. člen okv.sporazuma, kjer pravite "Način izbora področja za cenitev posameznih nepremičnin praviloma opredeljuje vrsta namembnosti nepremičnine", nam ni jasen, saj izraz "namembnost nepremičnine" ni pravno stabiliziran pojem v nobenem registru. Namembost nepremičnine se odraža v gradbenih in drugih upravičenjih, ki so določene z namensko rabo zemljišča (stavbno , KZ, gozdno zemljišče, vodno zemljišče, GJI), po drugi strani pa se namembnost nepremičnine odraža v njeni dejanski rabi (gozd, KZ, pisarna itd.). Pri gozdovih, kot veste, imamo po namenski rabi gozdno zemljišče, po dejanski pa je lahko KZ, ali celo za GJI (npr. telekomunakcijski stolp). Dobro bo, da v okvirnem sporazumu navedete, ali bomo po namenski rabi GZ, ki so posekana in je v naravi KZ ocenjevali po namenski rabi, in obratno, ali bomo zaraščenga KZ, ki so po namenski rabi KZ, ocenjevali kot KZ, in upoštevali funkc.zastaranje, ali se ocenjujejo po dejanski rabi. Namreč, če želite, da se KZ ocenjujemo kot gozdna zemljišča, ker so po dejanski površni in rabi gozd, potem je dobro, da se že v okvirnem sporazumu navede, da naj ocenjevalec tam, kjer je KZ poraščeno z gozdom, oceni brez upoštevanja namenske rabe. Dejansko gre za oceno nepremičnine kot fizično sredstvo, saj namenska raba ni pomembna in gre za odklon od načela "superfies solo cedit".
4. Vprašanje za 6. člen: ali sploh v tem zbiranju sposobnih cenilcev, oddamo kakršno koli ceno?
5. Vprašanje za 7.člen okvirnega sporazuma. V njem navajate, da "Cenitveno poročilo mora biti sestavljeno skladno z običajno vsebino ter v običajnem obsegu, poleg tega pa mora zajemati tudi dokumentacijo, kot jo določa naslednji odstavek tega člena." Menimo, da so običaji, navezujoč se na 5. in 6. členu OZ zelo pomembni. V ocenjevalski praksi gozdov so na trgu in sodiščih slabi običaji. V našem arhivu, če bi vam lahko posredovali, imamo cenitve, za katere smo spraševali gozdarske inžinerje, če povedo, kako je prišel cenilec do rezultata na 3-7 straneh. In nismo dobili odgovora. Nekateri spoštujejo Smernice za ocenjevanje gozdov, ki jih je izdala skupina pri ZGS v leu 2013, nekateri spoštujejo Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti /zadnji so iz 2020, nekateri še vedno uporabljajo Enotno metodologijo za ocenjevanje gozdov iz 1989. leta, drugi uporabljajo kar model za gozdove iz MVN. Praksa je slaba, nikjer niso zapisani dobri običaji. Po Cerkvenem zakoniku je dober običaj tisti, ki se uporablja 30 let, če pa se uporablja 100 let, ga ne more povoziti Cerkveni zakonik (noben kanonij). Dikcija iz 7.člena je šibka in bo povzročala spore. Dobro bi bilo, da se zapiše, da naj se spoštujejo vsaj Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, saj boste imeli v obratnem na SIDG spore na sodišču, kjer ne bo jasnega "metra", kakok presojati napake cenilca. Če pa želite imeti administrativne ocene, potem predpišite uporabo Enotne metodologije za ocenjevanje gozdov iz 1989.leta (EM). SKZG jo je moral nehati predpisovati šele na zahtevo Računkega sodišča in verjamemo, da jo nekateri želijo še naprej uporabljati....če boste pustili 7.člen nespremenjen, boste imeli po "običajnih pravilih stroke" ocene po EM, dasairavno bodo isti avtorji prisegali, da je to tržna vrednost. Za državno podjetje si boste naredili veliko polje za kritike. Nerazumno je, da v dobi digitalizacije zahtevate dva komada papirnega poročila. To podaljšuje dobavo za 2 dni za pošto, dodatno pa povečuje stroške. Preštejte število strani, ki bodo printane in preračunajte v m3 lesa (potrebnega za papir). A ni škoda. Na razpolago so varni e- predali, digitalni podpis. Samo pri vas morate urediti "tiho e-sobo", z dostopi. V tem členu predpisujete 3 fotografije za eno cenitev. Ali smo pravilno prebrali, da so 3 fotografije dovolj za gozd, ki ima 0,5 ha, in tudi dovolj, če se ocenjuje 10 ha? Kaj pa foto za vlake, kakovost kamionske ceste, pa na primer prikaz drogovnjaka, gozdne zavese, pa foto najbližnih oznak odsekov, pa foto štorov oz. poseka brez štampiljke, foto žleda...(ali ne bi bilo boljše: dovolj posnetkov, v barvah, iz katerih je nesporno razvidno, kakšne kvalitete je gozd, ali ima poškodbe dreves, ki so pomembne, dokaze o vlakah, gozdnih cestah, tako da je nesporno razvidno, da je bil cenilec v dotičnih vremenskih razmerah na licu mesta in naredil okularno oceno lesne zaloge, se posvetoval z logarjem itd.
6.Nadalje ni jasno, ali bo PNRZ preskrbel SIDG, ali cenilec, tudi zaradi roka izvedbe.
7.Vprašanje za 8.člen. Kako razumeti, kaj je originalna dokumentacija, če je prejeta brez digitalnega podpisa, preko e-pošte. Kako naj vrnemo takšno dokumentacijo, v originalu?
8. Vprašanje za 9.člen, kjer navajate:"V primeru, da bo naročnik utemeljeno sumil, da cenitev ni bila izvedena strokovno oziroma po pravilih stroke, bo zoper cenilca podal prijavo na ustrezno institucijo.Ali je naročniku jasno, da se izvjaalci, ki imajo velikokokrat po dve do tri licence, podpisujejo kot a) sodni cenilci ene od strok, b) cenilci SICGRAS in c) pooblaščeni ocenjevalci od SIR. Ministrstvo za pravosodje ne izvaja nadzora, medtem ko nadzor na cenilci SICGRAS izvaja Društvo sodnih cenilcev in izvedencev gradbene stroke, če je taka oseba še član tega društva in nad c) izvaja SIR v sodelovanju za Agencijo za nadzor nad revidiranjem. Nadzor izvaja tudi Društvo sodnih cenilcev gozdarske in kmetijske stroke. Enkrat so nadzorniki društva, drugič SIR, ki je tudi zasebna inštitucija. Nobenkrat pa država.
V istem členu (9) pravite tudi takole:Ponudniki vnaprej dovoljujejo, da naročnik zmanjša nakazilo plačila ponudbene vrednosti cenitve, za znesek pogodbene kazni. To ni skladno s Pravili obračunavanja DDV, saj se za zamude ravno tako zmanjša DDV in mora biti odbitek v dveh postavkah, in sicer za osnovo v minus in še za DDV v minus, če storitev ni bila dobavljena. Naša računovodkinja potrebuje "bremepis v celoti", v dveh vrsticah, ne pa kar odbitek. Za knjiženje potrebujemo poseben prikaz "penalov". Zato predlagamo, da dobimo o tem obvestilo, ali pa penale že sami korektno obračunamo.
9. Ne razumemo 12.člena, kjer pravite, "Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri svojem delu spoštovali določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju uredba) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter zagotovili, da so osebe, ki obdelujejo osebne podatke zavezane k zaupnosti." Ali potemtakem lokalni oz. slovenski Zakon o varstvu podatkov ni relevanten, pri čemer je bil usklajen z EU Direktivo na rok , tako da velja zakon, ne Direktiva. Kaj je po hierarhiji pravil pravnih aktov višjega ranga, ali domači zakon ali EU direktiva.
10. Vprašujemo vas in prosimo, da za vaše potrebe jasno navede "pravila stroke ocenjeanja", kot jih imate zbrane za ocenjevanje gozdov, KZ in STZ. Ni jasno, na kaj s tem mislite? Ali so to MSOV iz 2020, ali so to Pravila in smernice za ocenjevanje gozdov iz 2013, ali je to EM za ocenjevanje gozdov iz 1989, ali mislite na pravila iz TEGOVA, ali morda na članek kakšnega avtorja, ki se je v slovenski literaturi ukvarjal z ocenjevanjem gozdov (saj jih je bilo kar nekaj!).
Težko razumemo tudi odpustek, da "enkrat pa vendarle lahko ocenim gozd brez fotografij", kot je razvidno iz sankcij. To pomeni, da bo naša konkurenca, če bo ocenjevalal 50ha gozdov, lahko to ocenila brez fotografij, samo vsakič naslednjič, pač to ne bo mogoče....Čemu tak odpustek?

ODGOVOR

1 Predmet Okvirnega sporazuma št. CEN 2021 je naročanje cenitev nepremičnin, in sicer predvsem za prodajo zemljišč v upravljanju družbe ter za nakupe, v obeh primerih pa gre za pravni in ekonomski promet z nepremičninami.

2 Naročnik pojasnjuje, da obrazci, kot jih navajate, niso del dokumentacije za prvo fazo naročila (uvrstitev ponudnikov v okvirni sporazum), ampak del druge faze izvajanje okvirnega sporazuma (izvajanje posameznih naročil v okviru sporazuma s ponudniki, ki so uvrščeni v sporazum). Posledično navedni obrazci niso relevantni za oddajo ponudbe za uvrstitev v predmetni sporazum.

3 Naročnik pojasnjuje, da je pojem namembnosti nepremičnine mišljen v smislu namenske rabe zemljišč, kot je ta določena s prostorskimi akti.

4 V skladu z dokumentacijo za naročilo je ponudbena dokumentacija določena v 9. točki Navodil CEN 2021, in ne vključuje oziroma ne zahteva oddaje ponudbene cene. Naročnik pojasnjuje, da bodo ponudniki, ki bodo uvrščeni v okvirni sporazum, v ponudbi za posamezno naročilo podali ponudbeno ceno v skladu s 6. členom vzorca okvirnega sporazuma.

5 Cenitveno poročilo mora biti sestavljeno skladno z običajno vsebino in v običajnem obsegu, kar pomeni, da mora biti izdelano v skladu z vsemi pravili stroke, ki veljajo na tem področju. Naročnik še pojasnjuje, da bo naročnik tri barvne fotografije uporabil kot dokaz, da je posamezni cenilec resnično opravil ogled nepremičnine na kraju samem, v zahtevanem času ter s koordinatnimi točkami lokacije.

6 Potrdilo o namenski rabi nepremičnine bo priskrbel naročnik.

7 Naročnik pojasnjuje, da je treba razumeti določilo v 8. členu vzorca okvirnega sporazuma v smislu, da to velja le v primeru, če bo ponudnik od naročnika omenjeno dokumentacijo prevzel v fizični obliki.

8 Naročnik pojasnjuje, da bo potencialna prijava odvisna od statusa cenilca oziroma od licence, pod katero se bo cenilec podpisal in je uporabljena za konkretno cenitev.
Naročnik bo spremenil vzorec Okvirnega sporazuma št. CEN 2021 na način, da se predzadnji odstavek 8. člena nadomesti z naslednjim besedilom: Naročnik za obračun pogodbene kazni izstavi poseben račun, ki ga mora ponudnik plačati v roku osem dni od prejema«.

Naročnik bo čistopis Okvirnega sporazuma št. CEN 2021 objavil na svoji spletni strani (Popravek 1).

9 Naročnik pojasnjuje, da je v navedenem členu Okvirnega sporazuma spoštovana hierarhija pravnih aktov.

10 Naročnik pojasnjuje, da je poleg dokumentacije za naročilo v skladu z 8. členom vzorca okvirnega sporazuma potrebno upoštevati pravila stroke ocenjevanja, kar pomeni izdelava cenitev v skladu z vsemi pravili stroke, ki veljajo na tem področju.